Assist. Prof. Dr. MUSA ÜNALAN

Homepage

ACADEMIC INFORMATION SYSTEM

AIS

Yayınlar & Eserler

Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1

ÜNALAN MUSA

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2015 (Ulakbilim)

2

ÜNALAN MUSA

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2017 (ULAKBİM)

3

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,absalan ali,ÜNALAN MUSA

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017 (ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPERNICUS, TÜBİTAK ULAKBİM, ARASTIRMAX,AKADEMİK DİZİN, İDEAL ONLINE, SOBİAD)

4

ÜNALAN MUSA

Harvard Business Review Türkiye, 2015 ()

5

ÜNALAN MUSA

Harvard Business Review Türkiye, 2015 ()

6

ÜNALAN MUSA

Harvard Business Review Türkiye, 2014 ()

7

ÜNALAN MUSA

BRANDMAP, 2016 (Endekste taranmıyor)

8

ERCİŞ AYSEL,ÜNALAN MUSA

Journal of Management, Marketing and Logistics, 2017 (ULAKBIM)

9

ERCİŞ AYSEL,ÜNALAN MUSA

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015 (Elsevier)

10

YAPRAKLI TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Ulakbim, ASOS, ACAR Indeks)

11

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 (EBSCO)

12

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,EMİNE NOKSAN,ÜNALAN MUSA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (ULAKBİM, EBSCO, SOBİAD)

13

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ASKARBEKOVA MEERİM,ÜNALAN MUSA

Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (SOBİAD, CITEFACTOR, OAJI, İSAM, RESEARCH BIBLE)

14

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,KORKMAZ GÜLŞAH,ÜNALAN MUSA

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (acarindex, idealonline, tubitakulakbim)

15

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,KAÇER ZEYNEP,ÜNALAN MUSA

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (EBSCO, Index Copernicus)

16

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017 (TR DİZİN)

17

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, ÜNALAN MUSA

Sosyoekonomi, 2020 (ESCI)

18

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, KESER ERCAN, ÜNALAN MUSA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

19

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, KAÇER ZEYNEP, ÜNALAN MUSA

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR)

20

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,Kaçer Zeynep,ÜNALAN MUSA

PressAcademia, 2018 (DRJI, J-Gate, Intsernational Scientifc Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD and InfoBase Indexing, under review by EconLit and EBSCO.)

21

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, Absalan Ali, ÜNALAN MUSA

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

22

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017 (TR DİZİN)

23

ERCİŞ AYSEL, ÜNALAN MUSA

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2016 (SCOPUS)

24

YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, ABSALAN ALİ, ÜNALAN MUSA

International Journal of Economics and Administrative Studies, 2017 (TR DİZİN)

Bildiriler

1

Etkinklik Adı : II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, ÜNALAN MUSA

2

Etkinklik Adı : II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, ÜNALAN MUSA

3

Etkinklik Adı : 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ÇAM OĞUZHAN,ÜNALAN MUSA

4

Etkinklik Adı : Global Business Research Congress 2018

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,KAÇER ZEYNEP,ÜNALAN MUSA

5

Etkinklik Adı : IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,HOŞ BÜŞRA,ÜNALAN MUSA

6

Etkinklik Adı : IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,EMİNE NOKSAN,ÜNALAN MUSA

7

Etkinklik Adı : The 2nd Conference on Management Business

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ABSALAN ALİ,ÜNALAN MUSA,SHİEKHİ MOHAMMAD

8

Etkinklik Adı : 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLI TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

9

Etkinklik Adı : 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLI TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

10

Etkinklik Adı : 12th International Strategic Management

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : ERCİŞ AYSEL,ÜNALAN MUSA

11

Etkinklik Adı : 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ÜNALAN MUSA

12

Etkinklik Adı : 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : ERCİŞ AYSEL,ÜNALAN MUSA

13

Etkinklik Adı : 22. Pazarlama Kongresi

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,ABSALAN ALİ,ÜNALAN MUSA

14

Etkinklik Adı : WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : ERCİŞ AYSEL,ÜNALAN MUSA

15

Etkinklik Adı : IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ,HOŞ BÜŞRA,ÜNALAN MUSA

Kitaplar

Yayınlanan Kitaplar
1

ÜNALAN MUSA

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama

2022

2

ÜNALAN MUSA

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama

2022

3

ÜNALAN MUSA

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama

2022

Tez Danışmanlıkları

Danışmanlık kaydı bulunamadı.