T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCAN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Polat, C., , U.Z.Ç., (2007). Geometrically Non Linear Analysis of Axisymmetric Plates and Shells. International Journal of Science and Technology, (2-1),33-.
 2. Yıldız, S., , U.Z.Ç., (2008). Beton Borularda Cam Lif Katkısının Tepe Yük Dayanımına Etkisinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik ? Mimarlık Dergisi, (23-2),267-.
 3. Karataş, M., , T.K., , U.Z.Ç., , B.A., (2009). Kendiliğinden Yerleşen Betonda Basınç Dayanımı ile Çekme Dayanımı ve E Modülü İlişkileri. e-Journal of New World Sciences Academy, (4-1),1-.
 4. Karataş, M., , T.K., , U.Z.Ç., (2008). Mineral Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonlarda Maliyet Analizi. e-Journal of New World Sciences Academy, (3-1),39-.
 5. Arslan, A., , U.Z.Ç., (1997). Çelik Liflerin Erken Yaştaki Betonarme Kirişlerin Göçmesine Etkisi. İMO- Teknik Dergi, (8),1507-.
 6. Ulucan, Z.Ç., , T.K., , K.M., (2008). Effect of Mineral Admixtures on the Correlation between Ultrasonic Velocity and Compressive Strength for Self Compacting Concrete. Russian Journal of Nondestructive Testing, (44),367-.
 7. Turgut, P., , U.Z.Ç., (2008). Mix Proportioning of Artificial Limestone Bricks with Waste Glass Powder. Silicates Industriels Ceramic Science and Technology, (73),95-.
 8. Karataş, M., , T.K., , U.Z.Ç., (2010). The Lap Spliced Steel Bar Self Compacting Concrete Bond The Role of Silica Fume. Canadian Journal of Ciivil Engineering, (37),420-.
 9. Turk, K., , K.M., , U.Z.Ç., (2010). Effect of the use of different types and dosages of mineral additions on the bond strength of lap spliced bars in self compacting concrete. Materials and Structures, (43),557-.
Ulusal
 1. Açıkgenç, M., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2013). Elazığ Yöresine Ait Atık Tuğla Ve Kireç Taşı Tozunun Kendiliğinden Yerleşen Harcın Mühendislik Özelliklerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(6),249-255.
 2. Yıldız, S., , B.A., , U.Z.Ç., (2006). Rize İlindeki Farklı İki Dereye Ait Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 5(1),73-78.
 3. Yıldız, S., , B.İ., , U.Z.Ç., (2007). Pirinç Kabuğu Külünün Beton Dayanımına Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (19-1),85-91.
 4. Erdoğan, A.S., , U.Z.Ç., (1991). Depreme Dayanıklı Betonarme Düşey Taşıyıcı Elemanların Optimum Boyutlandırılması. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, (36),18-.
 5. Türk, K., , K.M., , U.Z.Ç., (2006). Farklı Oranlarda C Sınıfı Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Sıkışan Betonun Dayanım Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (18-4),513-.
 6. Ulucan, Z.Ç., , D.B., (2007). Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (19-2),130-.
 7. Karataş, M., , U.Z.Ç., (2007). Su Toz Oranının Kendiliğinden Sıkışan Betonun Reolojik Özelliklerine Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM)), (5-3),39-.
 8. Karataş, M., , U.Z.Ç., (2007). F Sınıfı Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Sıkışan Betonda Karışım Süresinin İşlenebilirliğe Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), (6-1),69-.
 9. Benek, İ., , U.Z.Ç., (2007). Yapı Yönetimi ve Organizasyonu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), (6-1),44-.
 10. Karataş, M., , U.Z.Ç., (2007). Kür Şartlarının Mineral Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun Basınç Dayanımına Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), (6-1),175-.
 11. Ulucan, Z.Ç., , A.K.E., (2008). A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (20-1),145-.
 12. Turk, K., , K.M., , U.Z.Ç., (2008). Farklı Oranlarda Silis Dumanı İkameli Kendiliğinden Sıkışan Betonun Mühendislik Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (20-1),165-.
 13. Yön, B., , Ö.M.E., , U.Z.Ç., (2010). Döşemelerdeki Boşluk Konumunun Kayma Gerilmesine Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (16-1),45-.
 14. Ulucan, Z.Ç., , Y.B., (2008). Rijit ve Esnek Diyafram Kabulüne Göre A2 Döşeme Süreksizlik Düzensizliğine Sahip Yapıların Lineer Olmayan Deprem Davranışı. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (20-2),315-.
 15. Öncü, M.E., , Y.B., , U.Z.Ç., (2009). Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi Kullanılarak Binalardaki A3 Düzensizliğinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), (13-2),147-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2015). Relation between Splitting Tensile and Flexural Strengths of Steel Fiber Reinforced Concrete. The International Conference on the Regeneration and Conservation of Concrete Structures (RCCS), (),-.
 2. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2013). Fresh and Hardened Properties of Steel Fiber Reinforced Concrete Produced With Fibers of Different Lengths and Diameters. 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering (BCCCE'13), (),-.
 3. Karataş, M., Türk, K., Açıkgenç, M., Ulucan, Z.Ç., (2010). Effect Of Elazig Region Waste Brick Powder On Strength And Viscosity Properties Of Self Compacting Mortar. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2010), (),-.
 4. Arslan, A., , U.Z.Ç., , C.Y., (). Lattice Modelling Of Concrete Fracture Under Uniaxial Tension. Fourth International Conference On Concrete Technology İn Developing Countries, Gazimağusa, Turkish Republic Of Northern Cyprus, (),621-630.
 5. Polat, C., , C.Y., , U.Z.Ç., (). Post Buckling Behavior Of Geometrically Non Linear Axisymmetric Shells. Seventh International Congress On Advances İn Civil Engineering, Ace2006, Yıldız Technical University, İstanbul, 6(410),-.
 6. Turk, K., , K.M., , U.Z.Ç., (). Effect Of Fly Ash On Bond Strength Of Tension Lap Splices İn Self Compacting Concrete. 8th International Congress On Advances İn Civil Engineering (Ace 2008), Famagusta, N. Cyprus, (),131-139.
 7. Yön, B., , Ö.M.E., , U.Z.Ç., (). Döşemelerdeki Boşluk Oranının Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışına Etkisi. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sakarya, (),66-76.
Ulusal
 1. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2015). Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri. 9. Ulusal Beton Kongresi, (),399-409.
 2. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2012). Çelik Lifli Betonların Karışım Dizaynı İçin Çoklu Grafik Önerisi. İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, (),-.
 3. Açıkgenç, M., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2011). Elazığ Yöresine Ait Kireç Taşı Tozunun Kendiliğinden Yerleşen Harcın Mühendislik Özelliklerine Etkisi. 8. Ulusal Beton Kongresi, (),-.
 4. Alyamaç, K.E., , S.E., , U.Z.Ç., (). Beton ve Zemin Sınıfının Yapı Maliyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. GAP V. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),874-881.
 5. Alyamaç, K.E., , U.Z.Ç., (). 2003 Bingöl Depreminden Sonra Güçlendirme İşlemlerinde Görülen Yanlışlıklar ve Öneriler. Deprem Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kocaeli, (),989-996.
 6. Calayır, Y., , U.Z.Ç., (). Taban İzolasyonlu Binaların Dinamik Davranışı. IV. Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (),365-375.
 7. Ulucan, Z.Ç., , A.D., (). Çok Katlı Yapılarda Kiriş Kolon Rijitlik Oranının Yapının Deprem Davranışına Etkisi. 4. GAP Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),986-990.
 8. Yıldız, S., , U.Z.Ç., (). Beton Borularda Cam Lif Oranının ve Boru Çapının Boru Alın ve İçyüzünün Düzgünlüğüne Etkisi. 3. GAP Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),526-533.
 9. Ulucan, Z.Ç., , Y.S., (). Cam Lif Katkılı Betonların Donma Çözülme Tesirleri Altında Davranışı İle İlgili Bir Çalışma. GAP 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),22-27.
 10. Yıldız, S., , U.Z.Ç., (). Cam Lifinin Betonun Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Araştırma. GAP 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),15-21.
 11. Ulucan, Z.Ç., , G.N., , E.A.S., (). Yapay Sinir Ağlarıyla Tablalı Kiriş Kesitlerinin Betonarme Hesabı. Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, (),341-349.
 12. Ulucan, Z.Ç., , G.N., , A.A., (). Yapay Sinir Ağlarıyla Depreme Maruz Betonarme Çerçevelerde Emniyetli Süneklilik Tahmini. Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ankara, (),389-400.
 13. Arslan, A., , T.P., , U.Z.Ç., (). Genetik Algoritmalar. GAP I. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),698-703.
 14. Ulucan, Z.Ç., , A.A., , E.A.S., (). Bileşik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kolonların Ekonomik Boyutlandırılması Üzerine Bir Çalışma. VIII. Mühendislik Haftası, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İsparta, (),-.
 15. Yıldırım, M.Ş., , U.Z.Ç., (). Van Gölü Kıyısı İçin Önerilen Palplanş Perdesi Üzerine Katlanmış Perde Duvarlarının Tasarımı. Van Gölünün Su Seviyesinin Yükselmesi, Etkileri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Van, (),-.
 16. Erdoğan, A.S., , U.Z.Ç., (). Bodrum İstinad Duvarlarının Eşdeğer Çerçeve Yöntemi İle Hesabı. İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sempozyumu, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, (),183-191.
 17. Arslan, A., , U.Z.Ç., , E.A.S., (). Mixed Mode Fracture Performance Of Frc Under Impact Loading. Advances İn Civil Engineering – First Technical Congres, Eastern Mediterranean University, Gazi Mağusa, 2(),745-754.
 18. Ulucan, Z.Ç., , A.A., , E.A.S., (). 1 Derece Deprem Bölgelerinde Betonarme Taşıyıcı Elemanlarla İlgili Basit Kurallar. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler I. Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, 1(),31-38.

Projeler

 1. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı 2500 kN Kapasiteli Beton Betonarme Test Presinin ve Yardımcı Ekipmanlarının Güncellenmesi, 28.10.2013-09.09.2014
 2. Çelik Lifli Betonların Tasarımı İçin Grafik Tabanlı Bir Yaklaşım, 06.02.2013-17.04.2015
 3. Mineral Katkı Dozajının ve Türünün Kendiliğinden Sıkışan Betondaki Donatı Aderansına Etkisi, 05.02.2003-07.12.2006
 1. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 4
 2. Ulusal, Dergi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1
 3. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 3