T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCAN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Erdoğan, A.S., Ulucan, Z.Ç., (1991). Depreme Dayanıklı Betonarme Düşey Taşıyıcı Elemanların Optimum Boyutlandırılması. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi Haber Bülteni, (36),18-.
 2. Arslan, A., Ulucan, Z.Ç., (1997). Çelik Liflerin Erken Yaştaki Betonarme Kirişlerin Göçmesine Etkisi. Teknik Dergi, 39(8),1507-.
 3. Yıldız, S., Batmaz, A., Ulucan, Z.Ç., (2006). Rize İlindeki Farklı İki Dereye Ait Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), 5(1),73-78.
 4. Benek, İ., Ulucan, Z.Ç., (2007). Yapı Yönetimi ve Organizasyonu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), (6-1),44-.
 5. Ulucan, Z.Ç., Demirel, B., (2007). Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (19-2),130-.
 6. Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2007). SU/TOZ ORANININ KENDİLİĞİNDEN SIKIŞAN BETONUN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM)), (5-3),39-.
 7. Yıldız, S., Balaydın, İ., Ulucan, Z.Ç., (2007). Pirinç Kabuğu Külünün Beton Dayanımına Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (19-1),85-91.
 8. Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2007). Kür Şartlarının Mineral Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun Basınç Dayanımına Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), (6-1),175-.
 9. Polat, C., Ulucan, Z.Ç., (2007). Geometrically Non Linear Analysis of Axisymmetric Plates and Shells. International Journal of Science and Technology, (2-1),33-.
 10. Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2007). F Sınıfı Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Sıkışan Betonda Karışım Süresinin İşlenebilirliğe Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), (6-1),69-.
 11. Ulucan, Z.Ç., Yön, B., (2008). Rijit ve Esnek Diyafram Kabulüne Göre A2 Döşeme Süreksizlik Düzensizliğine Sahip Yapıların Lineer Olmayan Deprem Davranışı. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (20-2),315-.
 12. Turgut, P., Ulucan, Z.Ç., (2008). Mix Proportioning of Artificial Limestone Bricks with Waste Glass Powder. Silicates Industriels Ceramic Science and Technology, (73),95-.
 13. Karataş, M., Türk, K., Ulucan, Z.Ç., (2008). Mineral Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonlarda Maliyet Analizi. Engineering Sciences, (3-1),39-.
 14. Türk, K., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2008). Farklı Oranlarda Silis Dumanı İkameli Kendiliğinden Sıkışan Betonun Mühendislik Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (20-1),165-.
 15. Ulucan, Z.Ç., Türk, K., Karataş, M., (2008). Effect of Mineral Admixtures on the Correlation between Ultrasonic Velocity and Compressive Strength for Self Compacting Concrete. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, (44),367-.
 16. Yıldız, S., Ulucan, Z.Ç., (2008). Beton Borularda Cam Lif Katkısının Tepe Yük Dayanımına Etkisinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2),267-271.
 17. Ulucan, Z.Ç., Alyamaç, K.E., (2008). A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi), (20-1),145-.
 18. Öncü, M.E., Yön, B., Ulucan, Z.Ç., (2009). Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi Kullanılarak Binalardaki A3 Düzensizliğinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), (13-2),147-.
 19. Karataş, M., Türk, K., Ulucan, Z.Ç., Benli, A., (2009). Kendiliğinden Yerleşen Betonda Basınç Dayanımı ile Çekme Dayanımı ve E Modülü İlişkileri. Engineering Sciences, (4-1),1-.
 20. Karataş, M., Türk, K., Ulucan, Z.Ç., (2010). The Lap Spliced Steel Bar Self Compacting Concrete Bond The Role of Silica Fume. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, (37),420-.
 21. Türk, K., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2010). Effect of the use of different types and dosages of mineral additions on the bond strength of lap spliced bars in self compacting concrete. MATERIALS AND STRUCTURES, (43),557-.
 22. Yön, B., Öncü, M.E., Ulucan, Z.Ç., (2010). Döşemelerdeki Boşluk Konumunun Kayma Gerilmesine Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),45-.
 23. Karataş, M., Türk, K., Ulucan, Z.Ç., (2010). Investigation of bond between The Lap-Spliced Steel Bar-Self Compacting Concrete Bond: The Role of Silica Fume. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, (),-.
Ulusal
 1. Türk, K., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2006). Farklı Oranlarda F Sınıfı Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Sıkışan Betonun Dayanım Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (18-4),513-.
 2. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2018). Investigation of Soft Stories in Buildings with Hollow Block Slab. Fırat University Turkish Journal of Science Technology, 13(1),37-44.
 3. Açıkgenç, M., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2013). Elazığ Yöresine Ait Atık Tuğla Ve Kireç Taşı Tozunun Kendiliğinden Yerleşen Harcın Mühendislik Özelliklerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(6),249-255.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2019). Comparison of hollow block slab and slab-and-beam floor performances in reinforced concrete buildings. International Civil Engineering Architecture Conference 2019, (),1529-1535.
 2. Arslan, A., Ulucan, Z.Ç., Calayır, Y., (1996). Lattice Modelling Of Concrete Fracture Under Uniaxial Tension. Fourth International Conference On Concrete Technology İn Developing Countries, Gazimağusa, Turkish Republic Of Northern Cyprus, (),621-630.
 3. Polat, C., Calayır, Y., Ulucan, Z.Ç., (2006). Post Buckling Behavior Of Geometrically Non Linear Axisymmetric Shells. Seventh International Congress On Advances İn Civil Engineering, Ace2006, Yıldız Technical University, İstanbul, 6(410),-.
 4. Türk, K., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2008). Effect Of Fly Ash On Bond Strength Of Tension Lap Splices İn Self Compacting Concrete. 8th International Congress On Advances İn Civil Engineering (Ace 2008), Famagusta, N. Cyprus, (),131-139.
 5. Yön, B., Öncü, M.E., Ulucan, Z.Ç., (2009). Döşemelerdeki Boşluk Oranının Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışına Etkisi. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sakarya, (),66-76.
 6. Alyamaç, K.E., Taş, Y., Ulucan, Z.Ç., Açıkgenç, U.M., (2017). Estimation of concrete strength combining rebound hammer and Windsor probe test methods. SMAR 2017 - Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, (),-.
 7. Açıkgenç, U.M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Effects of aggregate grading on the properties of steel fibre-reinforced concrete. 9th International Conference, FIBRE CONCRETE 2017, (),-.
 8. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Assessment of Soft-Story RC Frame Buildings constructed with Hollow Block Slab with using Different Shear Wall Ratios. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’xx17), (),-.
 9. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Investigation of Soft Stories in Buildings withHollow Block Slab. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 10. Alyamaç, K.E., Şahin, H., Ulucan, Z.Ç., Erdoğan, A., (2017). Masonry structures in Turkey: codes, seismic performance and future strategies. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 11. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2015). Relation between Splitting Tensile and Flexural Strengths of Steel Fiber Reinforced Concrete. The International Conference on the Regeneration and Conservation of Concrete Structures (RCCS), (),-.
 12. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2013). Fresh and Hardened Properties of Steel Fiber Reinforced Concrete Produced With Fibers of Different Lengths and Diameters. 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering (BCCCE'13), (),-.
 13. Karataş, M., Türk, K., Açıkgenç, M., Ulucan, Z.Ç., (2010). Effect Of Elazig Region Waste Brick Powder On Strength And Viscosity Properties Of Self Compacting Mortar. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2010), (),-.
Ulusal
 1. Erdoğan, A.S., Ulucan, Z.Ç., (1991). Bodrum İstinad Duvarlarının Eşdeğer Çerçeve Yöntemi İle Hesabı. İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sempozyumu, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, (),183-191.
 2. Arslan, A., Ulucan, Z.Ç., Erdoğan, A.S., (1993). Mixed Mode Fracture Performance Of Frc Under Impact Loading. Advances İn Civil Engineering – First Technical Congres, Eastern Mediterranean University, Gazi Mağusa, 2(),745-754.
 3. Ulucan, Z.Ç., Arslan, A., Erdoğan, A.S., (1993). 1. Derece Deprem Bölgelerinde Betonarme Taşıyıcı Elemanlarla İlgili Basit Kurallar. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler I. Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, 1(),31-38.
 4. Ulucan, Z.Ç., Arslan, A., Erdoğan, A.S., (). Bileşik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kolonların Ekonomik Boyutlandırılması Üzerine Bir Çalışma. VIII. Mühendislik Haftası, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İsparta, (),-.
 5. Yıldırım, M.Ş., Ulucan, Z.Ç., (). Van Gölü Kıyısı İçin Önerilen Palplanş Perdesi Üzerine Katlanmış Perde Duvarlarının Tasarımı. Van Gölünün Su Seviyesinin Yükselmesi, Etkileri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Van, (),-.
 6. Arslan, A., Ulucan, Z.Ç., Turgut, P., (1996). Genetik Algoritmalar. GAP I. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),698-703.
 7. Ulucan, Z.Ç., Güneş, N., Arslan, A., (1997). Yapay Sinir Ağlarıyla Depreme Maruz Betonarme Çerçevelerde Emniyetli Süneklilik Tahmini. Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ankara, (),389-400.
 8. Ulucan, Z.Ç., Güneş, N., Erdoğan, A.S., (1997). Yapay Sinir Ağlarıyla Tablalı Kiriş Kesitlerinin Betonarme Hesabı. Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, (),341-349.
 9. Yıldız, S., Ulucan, Z.Ç., (1998). Cam Lifinin Betonun Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Araştırma. GAP 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),15-21.
 10. Ulucan, Z.Ç., Yıldız, S., (1998). Cam Lif Katkılı Betonların Donma Çözülme Tesirleri Altında Davranışı İle İlgili Bir Çalışma. GAP 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),22-27.
 11. Yıldız, S., Ulucan, Z.Ç., (2000). Beton Borularda Cam Lif Oranının ve Boru Çapının Boru Alın ve İçyüzünün Düzgünlüğüne Etkisi. 3. GAP Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),526-533.
 12. Ulucan, Z.Ç., Atıç, D., (2002). Çok Katlı Yapılarda Kiriş Kolon Rijitlik Oranının Yapının Deprem Davranışına Etkisi. 4. GAP Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),986-990.
 13. Calayır, Y., Ulucan, Z.Ç., (2002). Taban İzolasyonlu Binaların Dinamik Davranışı. IV. Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, (),365-375.
 14. Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2005). 2003 Bingöl Depreminden Sonra Güçlendirme İşlemlerinde Görülen Yanlışlıklar ve Öneriler. Deprem Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kocaeli, (),989-996.
 15. Alyamaç, K.E., Sayın, E., Ulucan, Z.Ç., (2006). Beton ve Zemin Sınıfının Yapı Maliyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. GAP V. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Şanlıurfa, (),874-881.
 16. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2015). Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri. 9. Ulusal Beton Kongresi, (),399-409.
 17. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2012). Çelik Lifli Betonların Karışım Dizaynı İçin Çoklu Grafik Önerisi. İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, (),-.
 18. Açıkgenç, M., Karataş, M., Ulucan, Z.Ç., (2011). Elazığ Yöresine Ait Kireç Taşı Tozunun Kendiliğinden Yerleşen Harcın Mühendislik Özelliklerine Etkisi. 8. Ulusal Beton Kongresi, (),-.

Projeler

 1. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı 2500 kN Kapasiteli Beton Betonarme Test Presinin ve Yardımcı Ekipmanlarının Güncellenmesi, 28.10.2013-09.09.2014
 2. Çelik Lifli Betonların Tasarımı İçin Grafik Tabanlı Bir Yaklaşım, 06.02.2013-17.04.2015
 3. Mineral Katkı Dozajının ve Türünün Kendiliğinden Sıkışan Betondaki Donatı Aderansına Etkisi, 05.02.2003-07.12.2006
 1. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 4
 2. Ulusal, Dergi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1
 3. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 3