Prof. Dr. TUNCAY KULOĞLU

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Proje & Patent

Desteklenen Projeler

1
Karaciğer Fibroz Modelinde TRPC3/6 İyon Kanallarının Eş Zamanlı İnhibisyonunun Tedavi Etkinliğinin Araştırılması (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , 01.06.2022 - Devam ediyor
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor
2
Adriamisin Uygulanan Sıçanların Böbrek Dokularında Speksin İmmünreaktivitesi Üzerine N-asetilsistein'in Etkisi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 08.03.2021 - 08.03.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
3
Deneysel Metotreksat Uygulanan Sıçanların Karaciğer Dokularında Asprosin immünreaktivitesi Üzerine NAS (N-asetilsistein)'nin Etkilerinin İncelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 12.02.2019 - 11.10.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
4
Torsiyon-Detorsiyon Oluşturulan Sıçan Testis Dokusunda Apoptozis ve Transient Reseptör Potansiyel Melastatin-7 (TRPM-7) Katyon Kanallarının Ekspresyonu Üzerine İloprost'un Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 12.02.2019 - 11.11.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
5
İyon Kanallarınıİnhibe EtmeÖzelliğine Sahipİlaçların SpermKalitesi ÜzerineMoleküler GenetikEtkileri (ULUSAL) -Tübitak 1002 : Araştırmacı , 01.06.2018 - 01.06.2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1002 Tamamlandı
6
Rat Modeli Künt Böbrek Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar: Renalaz, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 14.09.2018 - 31.12.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
7
İyon Kanallarını İnhibe Etme Özelliğine Sahip İlaçların Sperm Kalitesi Üzerine Moleküler Genetik Etkileri (ULUSAL) -Tübitak 1002 : Araştırmacı , 01.06.2018 - 01.06.2019
-Tübitak 1002 Tamamlandı
8
Ratlarda deneysel böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında elabela, apelin 13 ve nitrik oksit düzeyleri üzerine n-asetilsistein’in etkilerinin incelenmesi. (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 15.05.2018 - 30.05.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
9
Deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda adropin ve betatrofin üzerine vitamin D’nin etkileri. (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 13.06.2018 - 27.12.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
10
Deneysel diyabetik rat modelinde retinal dokuda kolekalsiferol’ün etkisinin incelenmesi. (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 15.05.2018 - 25.12.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
11
Kronik Hafif Stres ile Oluşturulan Sıçan Depresyon Modelinde İyon Kanal İnhibitörlerinin Tedavi Etkinliğinin Belirlenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 13.06.2018 - 03.07.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
12
İyon Kanallarını İnhibe Etme Özelliğine Sahip İlaçların Sperm Kalitesi Üzerine Moleküler Genetik Etkileri (ULUSAL) -Tübitak 1002 : Araştırmacı , 01.06.2018 - 01.06.2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1002 Tamamlandı
13
Prematür Over Yetmezlik Sıçan Modellerinde Mitokondrial Biyogenez Yolaklarının Araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 05.07.2017 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
14
ELABELA hormonunun sıçan böbrek hasarındaki rolünün araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 19.09.2017 - 29.11.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
15
Metabolik Sendrom oluşumunda yeni model geliştirilmesiproje no: TF.17.50 (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : , 17.08.2017 - 01.10.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
16
Mezenşimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların L-NAME Sıçan Preeklampsi Modelinde Tedavi Edici Etkilerinin Araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 05.07.2017 - Devam ediyor
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
17
’Sıçan obsesif kompulsif bozukluk modelinde beyin nikotinik reseptörlerin rolünün araştırılması.’ (ULUSAL) ARAŞTIRMA PROJESİ : Araştırmacı , 05.07.2017 - Devam ediyor
ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor
18
Basit Endometrial Hiperplaziden Endometrium Kanserine Doğru Gelişen Süreçte TRPM Katyon Kanallarının Rolü (ULUSAL) ARAŞTIRMA PROJESİ : Araştırmacı , 26.05.2017 - 30.01.2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı
19
Sıçan obsesif kompulsif bozukluk modelinde beyin nikotinik reseptörlerin rolünün araştırılması. (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 05.07.2017 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
20
Deneysel Glokom Modelinde Eritpoetin ve Rasajilinin Nöroprotektif Etkinlikleri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 30.03.2017 - Devam ediyor
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
21
Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Topikal - Subkonjonktival Aflibercept in Etkinliği ve Korneal Adropin Düzeyleri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 30.03.2017 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
22
Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketen Sıçanlarda Olası Davranış Değişikliklerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Analizi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 05.07.2017 - 17.09.2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
23
Diyabetik sıçan böbrek dokusunda Adropin ve Betatropin üzerine Vitamin D’nin Etkileri (ULUSAL) ARAŞTIRMA PROJESİ : Araştırmacı , 15.02.2017 - 21.06.2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı
24
Ratlarda Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketimini İle Strese Bağlı Davranış Değişiklikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Görüntü İşleme Teknikleriyle Davranış Testlerin Analiz (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 05.07.2017 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
25
Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Matriks Metalloproteinaz 9 ve Apoptozis Üzerine Vitamin D nin Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.06.2016 - 23.06.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
26
Oral Glukoz Tolerans Testinin Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Gebe Sıçan Anne ve Fetüs Dokularında Oksidatif Hasar Haritasının Çıkarılması ve Olası Hasar Üzerine Krom- Karnozinin Rolü (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.06.2016 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
27
Ratlarda otolog intraperitoneal over transplantasyonunda N-asetilsistein ve benfotiamin kullanımı (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 22.04.2016 - 22.04.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
28
Meteorin benzeri olarak bilinen yeni bir hormonun kalp iskemi reperfüzyon hasarındaki rolünün araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 26.12.2016 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
29
İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 26.12.2016 - 29.11.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
30
Tek Taraflı Over Torsiyonlu Sıçanlarda, E-Vitamini ve Karnozinin Histopatolojik Değişiklikler ile Adipokinler ve Miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 10.06.2015 - 29.03.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
31
Trikloretilen Uygulanan Sıçanların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin in Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 21.04.2015 - 25.04.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
32
Trikloretilen Uygulanan Ratların Over Dokularına Vitamin D nin Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 21.04.2015 - 22.06.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
33
N-Asetil Sisteinin Deneysel Malathion Uygulanan Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarına Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 10.06.2015 - 22.06.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
34
Deneysel Nefropatide İrisinin Terapötik Etkisi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 20.07.2015 - 07.10.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
35
Deneysel Nefropatide Adropinin Terapötik Etkisi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 20.07.2015 - 07.10.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
36
CİSPLATİN İN OLUŞTURDUĞU OTOTOKSİSİTE ÜZERİNE CORTEXİN İN KORUYUCU ETKİSİ (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 21.04.2015 - 22.04.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
37
Myokardial iskemi oluşturulan ratlarda iloprost ve sildenafilin irisin expresyonlarına etkisi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 24.03.2015 - 14.09.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
38
Bilateral Nefrektomili Ratlarda Antijen Uyarımının Ekstrarenal 1,25-Dihidroksivitamin D3 Sentezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (TÜBİTAK 214O681) (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , 01.05.2015 - 01.05.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
39
Deneysel Yanık Modelinde Karnozin, Ankaferd ve Gümüş sülfadiazin Kullanımının Yara İyileşmesi İle Adipokinler ve Miyokinler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 14.09.2015 - Devam ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
40
Ratlarda CCl4 ile indüklenmiş karaciğer hasarına karşı Lamiaceae ailesinden Teucrium multicaule ve Salvia cryptantha nın koruyucu etkilerinin ve antioksidan genlerine ait mRNA seviyelerinin araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 26.01.2015 - 20.07.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
41
Tek Taraflı Over Torsiyonlu Sıçanlarda, E-Vitamini ve Karnozinin Histopatolojik Değişiklikler ile Adipokinler ve Miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 10.06.2015 - 29.03.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
42
Deneysel olarak myokard enfarktüsü oluşturulan sıçanların kalp dokusunda Zofenopril ve Nebıvolol?ün TRPM2 katyon kanalları ekspresyonuna etkileri? (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 19.02.2014 - 05.02.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
43
Ratlarda Streptozotosin ile Oluşturulmuş Tip 1 Diyabete bağlı oluşan damar hasarı üzerine Timokinon un etkisi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 11.04.2014 - 11.03.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
44
Streptozotosin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanların Testislerinde Kisspeptin İmmünreaktivitesinin Belirlenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 20.05.2014 - 09.06.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
45
Deneysel Rat Sepsis Modelinde Etanercept ve thalidomide Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 07.11.2014 - 05.02.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
46
İskemi-reperfüzyon Modeli oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda TRPM2 Katyon Kanallarının Ekspresyonu (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 07.11.2014 - 25.12.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
47
Histerosalpingografi İşleminin Over Üzerine Olan Zararlı Etkilerini Önlemede Amifostin?in Etkinliğinin Araştırılması: Deneysel Çalışma (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 07.11.2014 - 19.11.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
48
İskemik priapizm patofizyolojk zemininde losartan tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 30.12.2014 - 14.09.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
49
Doksorubisin İle Oluşturulan Deneysel Böbrek Hasarında Oksolaminin Etkilerinin İncelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 30.12.2014 - 05.02.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
50
FARELERDE ALZHEİMER TİP SPORADİK DEMANS MODELİNDE ASİT DUYARLI İYON KANAL EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI? (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 22.05.2013 - 09.09.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
51
Doksorubisin İle Oluşturulan Deneysel Böbrek Hasarında Kardamom?un Böbrek Dokusu Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 21.08.2013 - 30.12.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
52
Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokularında Meydana Getirdiği Değişiklikler ve TRPV 1 Ekspresyonu Üzerine Vitamin D?nin Etkilerinin İncelenmesi? (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 21.08.2013 - 07.11.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
53
Deneysel Akut Miyokart İnfarktüsü ve İrisin (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 28.10.2013 - 07.11.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
54
Oral Kontraseptif Kullanımının Rat Over Folikül Reservi ve Over Yüzey Epiteli Displastik Değişiklikleri Üzerine Etkisi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 21.08.2013 - 09.09.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
55
N-asetilsistein in Diyabetik Sıçan Testis Dokusunda Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarının Ekspresyonuna Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 22.05.2013 - 26.02.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
56
Deneysel Oluşturulmuş Akut Böbrek Hasarınnda Benfotiaminin Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 17.12.2012 - 27.01.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
57
DENEYSEL OLARAK DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BEYİN VE SİYATİK SİNİR DOKUSUNA ALFA LİPOİK ASİDİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 25.07.2012 - 30.12.2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
58
PREGABALİNİN DİYABETİK RATLARDA BEYİN DOKUSU VE SİYATİK SİNİR ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 11.10.2012 - 11.10.2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
59
Deneysel Oluşturulmuş Akut Miyokart İnfarktüsünde Benfotiamin in Etkileri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 30.04.2012 - 17.02.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
60
Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda memantin kullanımının koruyucu etkilerinin incelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.09.2011 - 23.07.2012
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
61
Bazı Beyin Yapılarında Oksidatif Stresle Aktive Edilen İyon Kanallarının Elektrofizyolojik Patch Clamp ve İmmünohistokimyasal Tekniklerle Araştırılması (110S 397) (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , 01.05.2011 - 01.12.2014
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
62
Farelerde Alzhemier tip sporadik demans modelinde TRPM2 kanallarının hafıza ve öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.09.2011 - 23.09.2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
63
Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda klopidogrel kullanımının koruyucu etkilerinin incelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.09.2011 - 23.04.2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
64
İşitme yolağındaki bazı nöronlarda oksidatif stresle aktive edilen iyon kanallarının elektrofizyolojik patch clamp ve immünohistokimyasal tekniklerle araştırılması (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , 01.05.2011 - 11.08.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
65
Deneysel Diyabetik Sıçan Testis Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Oleuropeinin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 20.12.2011 - 20.05.2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
66
Deneysel Diyabetik Sıçan Beyin Dokusundaki Apoptotik Değişiklikler Üzerine Tiyaminin Etkisinin Araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.09.2011 - 23.09.2012
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
67
Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda bosentan kullanımının koruyucu etkilerinin incelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 23.09.2011 - 23.02.2012
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
68
DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN BÖBREK DOKUSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BENFOTİAMİN VE C VİTAMİNİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 18.02.2011 - 18.10.2011
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
69
İşitme yolağındaki bazı nöronlarda oksidatif stresle aktive edilen iyon kanallarının elektrofizyolojik patch clamp ve immminohistokimyasal tekniklerle araştırılması (110S397) (ULUSAL) -Tübitak 1001 : Araştırmacı , 01.05.2011 - 01.12.2014
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı
70
Karbon Tetraklorür İle Oluşturulan Deneysel Karaciğer Hasarında Benfotiamin?in Karaciğer Dokusu Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi. (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 11.02.1912 - 17.04.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı

Patentler

Patent kaydı bulunamadı.