Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Yayınlar & Eserler

Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1
Şiddet Unsuru Olarak Terör Olaylarının Medyada Haberleştirilmesi

EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018 (Dergipark, Google scholar, Asos, Jifactor)

2
Kurumsal Dergicilik ve Hastane Dergileri

YILMAZ DİLEK,EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2020 (ISI, Index COPERNICUS, ESJI)

3
Zonguldak Yerel Basınında Haber Kategorilerinin Analizi

Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

Pearson Journal Of Social Sciences Humanities, 2020 (Index COPERNICUS, ESJI, British Index, Crossref)

4
Gazeteci Kavramına Metaforik Bir Bakış

EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

5
Yazılı Basın Sloganlarının İncelenmesi: Çorlu Yerel Basın Örneği

Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016 (google scholar, openaire, idealonline, isam)

6
Öğrenci Velilerinin WhatsApp Guruplarının Oluşturulması Konusundaki Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi

Bak Gökhan,Bak Özdem,EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Alparslan

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018 (ISI, ESJI, SCIWIN)

7
Gazetecilik Mesleğinde Çalışanların Çocuklarının Babasının Mesleklerine İlişkin Görüşleri

Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, 2018 (ESJI, SCIWIN, PIF, DRJI)

8
Uluslararası Bilimsel Organizasyonların Sosyal Medya Kullanımı: İKSAD Örneği,

EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

ATLAS Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (SCIWIN, ISSUU)

9
İstanbulda Bulunan Vakıf Üniversitelerinin Kullandıkları Sloganların Göstergebilimsel Çözümlemeleri

Bak Gökhan,ÖZTUNÇ MUSTAFA,Altıntop Mevlüt,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2019 (ISI, SCIWIN ESJI)

10
X Kuşağında Siber Zorbalık: Nitel Bir Araştırma

Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

Social Sciences Studies Journal, 2019 (ESJI, SSRN, SOBIAD)

11
Sinemada Ürün Yerleştirme: Anadolu Kartalları Örneği

Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (TR DİZİN)

12
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türk Yazılı Basınında Yansıması

EŞİDİR OSMAN VEDÜD, BAK GÖKHAN

International Journal of Communication and Media Research (INJOCMER), 2022 (DRJI, ASOS INDEKS, ACAR INDEX)

Bildiriler

1
6 Ocak Baskını Sonrasında Trump’ın Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Dünyadaki Kurumsal Diplomasisi Üzerine Bir İnceleme

Etkinklik Adı : 3. Uluslararası Çağdaş Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar Konferansı

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD, Bak Gökhan

2
Yerel Bir Gazetenin Bir Aylık Eğitim Haberlerinin Analizi: Şafak Gazetesi Örneği

Etkinklik Adı : VIII. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

3
Şiddet Unsuru Olarak Terör Olaylarının Medyada Haberleştirilmesi

Etkinklik Adı : ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

4
Türkiye Spor Tarihinde Yaşanan En Şiddetli Olayın Cumhuriyet Gazetesinde Yansımaları

Etkinklik Adı : GAP Zirvesi 1. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

5
Yeni Medyada Reklam Stratejileri

Etkinklik Adı : GAP Zirvesi 1. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi,

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

6
Dünyada Yeni Bir Milat Olarak Covid 19 Virüsünün İletişim Boyutu

Etkinklik Adı : 4. Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

7
Küreselleşme Bağlamında Türkiye’nin Koronavirüs İle Mücadeledeki Sürecinin Uluslararası Arenadaki Rolü

Etkinklik Adı : , 4. Uluslararası Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

8
Cumhuriyet Gazetesi’nde Kitap Haberlerinin Sunumuna Bir Örnek: Metastaz

Etkinklik Adı : 4. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD

9
Mezun Derneklerinin Medyada Temsili Üzerine Bir İnceleme: Galatasaray Üniversitesi Ve İstanbul Üniversitesi Örneği

Etkinklik Adı : 4. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD

10
Yerel Basında Haber Kategorilerinin Analizi: Zonguldak Örneği

Etkinklik Adı : VIII. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

11
Kurumsal Dergicilik Bağlamında Yolculuk, Pamukkale ve Ulusoy Travel Dergilerinin Karşılaştırılması

Etkinklik Adı : İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

12
Ülker Grubunun 2014 Yılı Sporda Sponsorluk Faaliyetleri

Etkinklik Adı : İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Bak Gökhan,EŞİDİR OSMAN VEDÜD

13
Türkiye’de Kurumsal Dergiciliğin Örneklerinden Basın Hayatı Dergisinin İncelenmesi

Etkinklik Adı : II. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan

14
Uluslararası Bilimsel Organizasyonların Sosyal Medya Kullanımı: İKSAD Örneği

Etkinklik Adı : II. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : EŞİDİR OSMAN VEDÜD,Bak Gökhan