Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Yayınlar & Eserler

Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1

ÇOBANOĞLU NESRİN, TUNÇAY GÜZİN YASEMİN, TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2009 (TR DİZİN)

2

SELÇUK BERRİN,AYDOĞDU İLKE BEZEN

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014 (TR DİZİN)

3

TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2014 (SOBİAD)

4

TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Assam Uluslararası Hakemli Dergi, 2019 (TR DİZİN)

5

SELÇUK BERRİN,AYDOĞDU İLKE BEZEN

International Journal of Social and Economic Sciences, 2014 (TR DİZİN)

6

AYDOĞDU İLKE BEZEN

The Journal of Knowledge, Economy and Knowledge Management, 2013 (Index Copernicus, EBSCOhost)

7

YOL YÜKSEL, TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2022 (İndex Copernicus)

8

YOL YÜKSEL, TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2022 (Sobiad, OpenAIRE, Research Bible, İSAM, ROAD)

Bildiriler

1

Etkinklik Adı : 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : TOZKOPARAN İLKE BEZEN, ÇOBANOĞLU NESRİN

2

Etkinklik Adı : Uluslararası Güvenlik Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YAR Ayşe Çiğdem, TOZKOPARAN İLKE BEZEN

3

Etkinklik Adı : I. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : YOL YÜKSEL, TOZKOPARAN İLKE BEZEN

4

Etkinklik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TOZKOPARAN İLKE BEZEN

5

Etkinklik Adı : Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : AYDOĞDU İLKE BEZEN

6

Etkinklik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : AYDOĞDU İLKE BEZEN

7

Etkinklik Adı : Uluslararası Piri Reis Dil, Tarih, Coğrafya Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : AYDOĞDU İLKE BEZEN

8

Etkinklik Adı : Uluslararası Piri Reis Dil, Tarih, Coğrafya Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : AYDOĞDU İLKE BEZEN

9

Etkinklik Adı : Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Tuncer İlknur,AYDOĞDU İLKE BEZEN,TUNCER TÜRKER

10

Etkinklik Adı : Uluslararası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi “Tıp Etiğinden Biyoetiğe”

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : ÇOBANOĞLU NESRİN, TOZKOPARAN İLKE BEZEN, TUNÇAY GÜZİN YASEMİN

11

Etkinklik Adı : World Women Conference-IV

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Kitaplar

Yayınlanan Kitaplar
1

TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi

2018

2

AYDOĞDU İLKE BEZEN

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

2013

3

ÇOBANOĞLU NESRİN,AYDOĞDU İLKE BEZEN

Alanı: Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıp Tarihi ve Etik

2009

4

TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

2022

5

TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

2022

6

TOZKOPARAN İLKE BEZEN

Alanı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

2022

Tez Danışmanlıkları

1
İklim değişikliği sorununun matematiksel modellemeler ile incelenmesi

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : AYŞE ÇİĞDEM YAR

2
Bilgi güvenliği açısından bir değerlendirme: E-devlet uygulamaları

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : İLKNUR TUNCER

3
Türkiye'de afet yönetimi politikasının coğrafi bilgi sistemleri kapsamında incelenmesi

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : ELANUR OĞUL

4
Türkye'de çevre hizmetleri ve e-belediye ilişkisi: Elâzığ belediyesi örneği

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : ÖZGE BARUTÇU BAKIR

5
Küreselleşme sürecinde Türkiye'de gıda güvenliği: Elazığ ili örneği

Durumu : Tamamlandı

Yazarlar : YÜKSEL ARIKAN