Dr. Öğr. Üyesi BETÜL ÇİÇEK ÖZKAN

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Proje & Patent

Desteklenen Projeler

1
Selüloz Ekstraksiyonu ve Selüloz Temelli Biyopolimer Kompozitlerin Üretimi ve Özellikleri (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 02.11.2023 - Devam ediyor
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
2
Kitosan Esaslı Nano Grafen, ZnO ve TiO2 Dolgulu Biyo-Nano Kompozitlerin Dielektrik ve Biyobozunma Özelliklerinin Araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 07.12.2023 - Devam ediyor
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
3
Üzüm Çekirdeği ve Nano Çinko Oksit Takviyeli Kitosan Nano-Biyokompozitlerin Üretimi ve Araştırılması (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 07.12.2023 - Devam ediyor
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
4
Organik Atıklardan Nanokristalin Selüloz Üretimi ve Kitosan ile Kompozitlerinin Hazırlanması: Sudan Ağır Metal Giderimi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 22.04.2021 - 28.02.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
5
KİTOSAN KATKILI İLETKEN POLİMERLERİN HAZIRLANMASI,ELEKTROKROMİK VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI Proje No:TEKF.17.18 (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Araştırmacı , 03.11.2016 - 03.11.2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
6
1416 sayılı kanunu kapsamınd YLYS (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme)bursu ile yabancı dil ve yurt dışında yüksek lisans eğitim bursu (ULUSAL) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) : Bursiyer , 03.09.2007 - 01.08.2011
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı

Patentler

Patent kaydı bulunamadı.