Prof. Dr. ALİ RIŞVANLI

Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Proje & Patent

Desteklenen Projeler

1
İneklerde Doğum Anındaki Th1/Th2 Sitokin Dengesi Ve Socs3 Düzeyinin Bazı Postpartum Hastalıklarla İlişkisi, (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 16.01.2022 - 01.12.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
2
Ratlarda Ovaryumun Değişik Fizyolojik ve Patolojik Durumlarında Anti-müllerian Hormon, Kisspeptin 1 ve Kisspeptin 1 Reseptör Düzeylerinin İncelenmesi. (ULUSAL) -Tübitak 1002 : Yürütücü , 01.09.2017 - 30.08.2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1002 Tamamlandı
3
Veteriner Amaçlı Argon Plazma Koagülasyon Cihazı (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Yönetici , 01.11.2017 - 01.11.2018
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
4
Bir Süt Sığırı İşletmesinde Süt Toplama Tankı Somatik Hücre Sayısına Etkisi Bakımından En Uygun Östrüs Senkronizasyon Yönteminin Belirlenmesi (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , 15.02.2016 - 15.02.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
5
Gebelik Toksemili Koyunlarda Progesteron Reseptör Blokörünün Doğum Mekanizmasında Oluşturduğu Değişikliklerin İncelenmesi. (ULUSAL) -Tübitak 1001 : Araştırmacı , 01.02.2015 - 01.08.2018
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -Tübitak 1001 Tamamlandı
6
Gebe Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Torsiyo Uteri’de Melatoninin Uygulamalarının Uterus Üzerine Etkisi. (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Yürütücü , 01.10.2015 - 01.04.2017
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
7
Elbistan Termik Santralinin Etrafında Yetiştirilen Sığırların Folikül Sıvılarında Ağır Metal ve Oksitadif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 01.01.2014 - 15.07.2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
8
Köpek BRCA2 exon 11 exon 27 bölgesinin genetik varyasyonunun incelenmesi ve köpek meme tümörlü hayvanlarda BRCA2 ve RAD51 ekspresyonunun belirlenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 20.01.2012 - 08.12.2016
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı
9
Elazığ ve Çevresindeki İneklerde Doğum Sonrası Problemlerin Tespiti Önlenmesi ve Tedavisi Üzerine Çalışmalar DİĞER : Araştırmacı , -
DİĞER Tamamlandı
10
Köpeklerde Ovariohisterektomi nin Heat Shock Protein 70 ve Anti Heat Shock Protein 70 Antikorları Üzerine Etkisi (ULUSAL) BAP : Proje Koordinatörü , -
BAP Tamamlandı
11
Farelerde Çiftleşme Sonrası Uygulanan Anti IL 10 ve Anti TGF ß nın Gebe Kalma Oranları Üzerine Etkileri (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , -
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
12
Diyarbakır İli Ergani İlçesinde Repeat Breeder İneklerde Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis in Yaygınlığı (ULUSAL) BAP : Yönetici , -
BAP Tamamlandı
13
Embriyonik Ölüm ve Abort Şekillenen İneklerde Endometriyal Epitelden SERPINA14 Ekspresyonu (ULUSAL) BAP : Araştırmacı , -
BAP Tamamlandı
14
Koyunlarda Progesteron Antagonisti ile Doğumun Uyarılması Klinik Etkinliği ve Plasental Steroidogenesis Üzerine Etkisi (ULUSAL) BAP : Araştırmacı , - Devam ediyor
BAP Devam Ediyor
15
Subklinik Mastitisli İneklerde Corynebacterium cutis Lizat ının Tedavi Etkinliği (ULUSAL) BAP : Yönetici , -
BAP Tamamlandı
16
Köpek BRCA2 exon 11 ve exon 27 Bölgesinin Genetik Varyasyonunun İncelenmesi ve Köpek Meme Tümörlü KMT Hayvanlarda BRCA2 ve RAD51 Ekspresyonunun Belirlenmesi Proje yöneticisi FÜBAP VF 13 11 (ULUSAL) BAP : Yönetici , - Devam ediyor
BAP Devam Ediyor
17
HACCP Sisteminin Yem Sektöründe Yaygınlaştırılması Leonardo Da Vinci Hareketlilik (ULUSLARARASI) Avrupa Birliği : Araştırmacı , -
Avrupa Birliği Tamamlandı
18
Elazığ Bölgesi Süt ineklerinde Klinik ve Subklinik Mastitislerin İnsidensi Mastitislere Neden Olan Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Üzerine Araştırma (ULUSAL) BAP : Araştırmacı , -
BAP Tamamlandı
19
Bir Süt Sığırı İşletmesinde Süt Toplama Tankı Somatik Hücre Sayısına Etkisi Bakımından En Uygun Östrüs Senkronizasyon Yönteminin Belirlenmesi (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , - Devam ediyor
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor
20
İneklerde Sütün Elektrik İletkenliğinin Ölçülmesi İle Östrusun Tespiti (ULUSAL) BAP : Araştırmacı , -
BAP Tamamlandı
21
Ratlarda Vasküler Bağlantı Olmaksızın Yapılan Ovaryum Ototransplantasyonları Üzerine Bir Çalışma (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Yönetici , -
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
22
Thymoquinone nin uterus tümörlerinde invitro ve invivo etkileri (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , -
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
23
Koyun ve Keçilerde Gözlenen Abortlarda İmmunolojik Faktörlerin Rolü (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Yönetici , -
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
24
Üreme Mevsimindeki Koyunlarda Tek Doz Prostaglandin F2 Uygulamalarının Etkinliği (ULUSAL) BAP : Yönetici , -
BAP Tamamlandı
25
İleri gebelikte deneysel olarak Diabetes Mellitus oluşturulmuş ratlardan doğan dişi yavrularda Th1 Th2 sitokin dengesi ve SOCS3 düzeyleri DİĞER : Proje Koordinatörü , -
DİĞER Tamamlandı
26
Gebelik toksemili koyunlarda progesteron reseptör blokörünün doğum mekaniznasında oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Araştırmacı , - Devam ediyor
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor
27
Gebe ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Torsiyo Uteri de Melatonin Uygulamalarının Uterus Üzerine Etkileri (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Yürütücü , - Devam ediyor
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor

Patentler

1

2021

Electrical Teat Dipping

Kategori : SECTION A - HUMAN NECESSITIES

Başvuru Sahipleri : Ali Rışvanlı,Burak Tanyeri

2

2021

ELEKTRİKLİ MEME BAŞINI ANTİSEPTİĞE DALDIRMA APARATI

Kategori : SECTION H - ELECTRICITY

Başvuru Sahipleri : Ali Rışvanlı

3

2023

CANLI UTERUS İÇİNDEKİ GAZ ÇEŞİTLERİNİN SENSÖR TEKNOLOJİSİYLE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN KARAR DESTEK SİSTEMİ

Kategori : SECTION A - HUMAN NECESSITIES

Başvuru Sahipleri : Fırat üniversitesi

4

2023

Decision Support System to Determine Gas Types in the Live Uterus by Sensor Technology,

Kategori : SECTION A - HUMAN NECESSITIES

Başvuru Sahipleri : Fırat Üniversitesi