Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Yayınlar & Eserler

Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1
Technological Marks On Pot Bases from Chalcolithic Gülpınar

ÖZDEMİR ABDULKADİR, ÖZDEMİR AYŞE

Arkeoloji Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

2
Kalkolitik Smintheion Gülpınar da Dokumacılık Ve Hasırcılık

ÖZDEMİR ABDULKADİR

Anadolu/Anatolia, 2012 (TR DİZİN)

3
Murat Tepe Kazisi (Bingöl, Doğu Anadolu) Bizans Dönemi Seramikleri Arkeometrik Analizleri

AKYOL ALİ AKIN,ÖZDEMİR ABDULKADİR,Kılınç Ziya

SRMKA-Seramik Araştırmaları Dergisi, 2020 (ASOS,, Cite Factor, Journal Factor)

4
Murat Höyük Early Bronze Age Metal Figurine

ÖZDEMİR ABDULKADİR, BAMYACI ABDULVAHAP ONUR

OLBA, 2022 (AHCI)

5
Bingöl, Murat Nehri Kenarında Yeni Kazılmış Bir Yerleşim: Murat Höyük

ÖZDEMİR ABDULKADİR, KILINÇ ZİYA, DEMİR ERGÜN

Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 2021 (Endekste taranmıyor)

6
Elazığ İli Merkez İlçesi Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması (EPAS) 2020

ÖZDEMİR ABDULKADİR, ÖZDEMİR AYŞE

Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 2021 (Endekste taranmıyor)

7
Kuzeybatı Anadolu’da (Kıyı Troas Bölgesi) Kırsal Hayvancılık ve Arazi Kullanımı: Etnoarkeolojik Bir Bakış / Rural Stock-breeding and land-use at Northwestern Anatolia (Coastal Troad): An Ethnoarchaeological View

ÖZDEMİR ABDULKADİR, BAMYACI ABDULVAHAP ONUR

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (TR DİZİN)

8
Erken ve Orta Kalkolitik Dönem’de Batı Anadolu’da Tekstil Üretimi: Gülpınar Buluntusu Ağırşaklarının İşlevlendirilmesi / Textile Production in Western Anatolia in Early and Middle Chalcolithic Period: On the Function of Spindle Whorls From Gülpınar

ÖZDEMİR ABDULKADİR, BAMYACI ABDULVAHAP ONUR

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (TR DİZİN)

9
Urartian Metalwork Discovered at Murat Höyük, Bingöl Province

ÇAVUŞOĞLU RAFET, ÖZDEMİR ABDULKADİR, ÖZDEMİR AYŞE

Anatolica, 2021 (Scopus; Index Islamicus; Bibliographie linguistique / Linguistic Bibliography; International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences / IBZ online; L'Année Philologique; CrossRef; Thomson Scientific Links)

10
MURAT HÖYÜK'TE YENİ ASSUR İZLERİ: AMULET VE PARMAK BASKILI BİR KADEH

ÖZDEMİR ABDULKADİR, DANIŞMAZ HARUN

TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

11
EARLY BRONZE AGE METALLURGY AT MURAT HÖYÜK, EASTERN ANATOLIA: ARCHAEOMETRICAL ASSESSMENTS OF A FIGURINE AND A METAL TOOL

GÜDER ÜMİT, ÖZDEMİR ABDULKADİR

TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

12
Middle Chalcolithic Copper Tools from Gülpınar in North-Western Anatolia - An Archaeometric Approach

GÜDER ÜMİT, TAKAOĞLU TURAN, ÖZDEMİR ABDULKADİR

Archäologische Korrespondenzblatt, 2021 (AHCI)

13
MURAT HÖYÜK ERKEN TUNÇ ÇAĞI HAYVAN FİGÜRİNLERİ

ÖZDEMİR ABDULKADİR

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

14
Murat Tepe ve Murat Höyük Kazıları Işığında Doğu Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Yeni Gözlemler: İki Yeni Urartu Toprak Mezarı

ÖZDEMİR ABDULKADİR, ÖZDEMİR AYŞE

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

15
Kalkolitik Smintheion Gülpınar Buluntusu Antropomorfik Objeler

ÖZDEMİR ABDULKADİR, BAMYACI ABDULVAHAP ONUR, YAVŞAN ÇİLEM

Höyük, 2014 (Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler)

16
2018 Yılı Murat (Norik) Höyük Kazı Çalışmaları: Ön Değerlendirmeler

ÖZDEMİR ABDULKADİR,KILINÇ ZİYA,AĞTAŞ YUSUF,DEMİR ERGÜL,TOFUR MİKAİL,AYDIN BİLAL,KAN ERCAN

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2018 (ASOS Index, DergiPark, İSAM, Research Bible, Sobiad)

17
Murat Tepeden Urartu Kemer Parçası

ÖZDEMİR AYŞE,ÖZDEMİR ABDULKADİR,KILINÇ ZİYA

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2019 (Research Bible, OpenAire, Google Scholar, Road, DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scientific Indexing Services (SIS), Journal TOCs, ASOS Index, Sobiad, DergiPark, İSAM)

18
Elazığ Müzesi’nden Urartu Dönemi Elazığ Kemerinin XRF Yöntemiyle Kimyasal Analizi

GÜDER ÜMİT,ÖZDEMİR ABDULKADİR,ÖZDEMİR AYŞE,ÖZAK TOLGA

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2020 (Research Bible, OpenAire, Google Scholar, Road, DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scientific Indexing Services (SIS), Journal TOCs, ASOS Index, Sobiad, DergiPark, İSAM)

19
Murat Höyük'ten Bir Çeç Damga Mühür

ÖZDEMİR AYŞE, ÖZDEMİR ABDULKADİR

TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

20
Murat Höyük Erken Tunç Çağı Antropomorfik Figürinleri

ÖZDEMİR ABDULKADİR, MUTLU Serhan

TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

21
Murat Höyük 2019 Excavation: A Preliminary Report

ÖZDEMİR ABDULKADİR

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

22
Arkeolojide Hane, Mekan ve Mekan Analizi: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar

ÖZDEMİR ABDULKADİR,ÖZDEMİR AYŞE

Academic Knowledge, 2019 (Endekste taranmıyor)

23
Murat Tepede Ele Geçen Urartu Dönemi Metal Eserleri

ÖZDEMİR ABDULKADİR

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (TR DİZİN)

Bildiriler

1
Murat Höyük Materyal Kültür Öğelerinde Kimliklerin Tanımlanması Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetin Sosyal İnşası

Etkinklik Adı : Teorik Arkeoloji Grubu III. Türkiye Toplantısı: Kimlikler

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : BAMYACI ABDULVAHAP ONUR, ÖZDEMİR ABDULKADİR

2
Tarih Öncesi Dönemlerde Ayvacık

Etkinklik Adı : AYVACIK DEĞERLERİ SEMPOZYUMU

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : ÖZDEMİR ABDULKADİR

3
Elazığ Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması (EPAS) 2020 – Uluova ve Çevresi

Etkinklik Adı : Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarı I-II-III_Batı Anadolu_Orta Anadolu ve Karadeniz Doğu - Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : ÖZDEMİR ABDULKADİR

4
Murat Höyük Demir Çağı Seramiklerinin Arkeometrik Analizleri

Etkinklik Adı : II. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı (23-25 Nisan 2021)

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : AKYOL ALİ AKIN, ÖZDEMİR ABDULKADİR

5
EPAS 2020-Uluova ve Çevresi: Erken Tunç Çağı Yerleşimlerine Yeni Katkılar

Etkinklik Adı : II. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı (23-25 Nisan 2021)

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : ÖZDEMİR ABDULKADİR

6
Murat Höyük Kazısı: Bizans Dönemi Buluntuları

Etkinklik Adı : 24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : ŞEN KORKMAZ,ÖZDEMİR ABDULKADİR,KILINÇ ZİYA

7
Aşağı Kaleköy Barajı Projesi / Murat Tepe 2018 Yılı Kurtarma Kazısı

Etkinklik Adı : 41. Kazı Sonuçları Toplantısı

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : ÖZDEMİR ABDULKADİR,KILINÇ ZİYA,Ağtaş Yusuf

8
Troas Bölgesinden Erken Bakır Aletlerin Arkeometrik Analizleri

Etkinklik Adı : Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : GÜDER ÜMİT,ÖZDEMİR ABDULKADİR

9
Murat (Norik) Höyük: Murat Nehri Boyunca Yeni Kazılmış Bir Urartu Yerleşimi

Etkinklik Adı : I.Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı: Prehistorik Dönemlerden Demir Çağları Sonuna Kadar Doğu Anadolu

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : ÖZDEMİR ABDULKADİR,KILINÇ ZİYA

10
2014-2016 Yılı Gülpınar Kazıları (35-37. Yıl)

Etkinklik Adı : 39. Kazı Sonuçları Toplantısı

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : Özgünel Çoşkun,TAKAOĞLU TURAN,KAPLAN DAVUT,GÜRDAL TAYYAR,ÖZDEMİR ABDULKADİR

11
2012 Yılı Gülpınar Smintheion Kazıları 33 Yıl

Etkinklik Adı : 35. Kazı Sonuçları Toplantısı

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : KAPLAN DAVUT,GÜRDAL TAYYAR,ÖZDEMİR ABDULKADİR

12
2011 Yılı Gülpınar Smintheion Kazıları 32. Yıl

Etkinklik Adı : 34. Kazı Sonuçları Toplantısı

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : KAPLAN DAVUT,GÜRDAL TAYYAR,ÖZDEMİR ABDULKADİR

13
Elazığ Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması (EPAS): İkinci Sezon

Etkinklik Adı : Türkiye Arkeoloji Araştırmaları Webinarı 4 Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar

Kapsam : Ulusal

Yazarlar : ÖZDEMİR ABDULKADİR, ÖZDEMİR AYŞE