T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 8819
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
Uzmanlık Alanı :
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GRAFİK ANABİLİM DALI DOKTORA (Resim-Grafik-Fotoğraf-Heykel-Moda-Sinema-İllüstrasyon-Şiir-Web Tasarım)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 8819
Eposta ,
Fax 0-424-23883
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
Uzmanlık Alanı GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GRAFİK ANABİLİM DALI DOKTORA (Resim-Grafik-Fotoğraf-Heykel-Moda-Sinema-İllüstrasyon-Şiir-Web Tasarım)
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Bölüm Birincisi Olarak)
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik (ASD)
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı (Grafik ASD)

I. Makale , Uluslararası

III. Makale , Ulusal

IV. Bildiri , Uluslararası Katılımlı

VII. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Tüketimlerindeki Görsel Tasarım Algılarının İletişimsel Rolüne İlişkin Görüşleri (Elazığ Örneği), Aydın KARABULUT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
 • 2. Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bir Eğitim Dergisi Tasarımı İçin Öneri, Kainat ÖZPOLAT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 3. Görsel İletişim Aracı Olan Fotoğrafın Katalog Tasarımlarındaki Rolü (Elazığ İli Tanıtım Kataloğu Örneği), Seda PİŞKİN, İstanbul, Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 4. Anadolu Medeniyetlerinde Kullanılan Sembollerin Günümüz Kurumsal Kimlik Çalışmalarına Yansımaları, Ali ÇETİNKAYA, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • 5. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN EKSLİBRİS SANATI ( Örnek Uygulamalar ve Grafik Tasarım Çözümlemeleri ), İsmail ASLAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • 6. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Fotoğrafta Time Lapse (Zaman Aralıklı Çekim) Tekniği: Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, H. Mehmet ACAR, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
 • 7. Görsel İletişim Açısından Tanıtım Afişlerinde Fotoğrafın Kullanımı: Elazığ İline Yönelik Tanıtım Afiş Uygulamaları, Gülten ACAR, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 8. Çok Dilli Bireylerde Dil Kimlik İlişkisi ve İletişime Etkisi: Elazığ Örneği, Abdulbaki ERCAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 9. Dijital İllüstrasyon tekniği İle Efsanelerin Görselleştirilmesi (Elazığ Çaydaçıra Efsanesi Uygulaması), Bülent POLAT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 10. TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK SÜT AMBALAJ TASARIMLARININ GÖRSEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, Serkan YALÇIN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • 11. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Türkiye’deki Online Alışveriş Sitelerinin Tasarım Sorunları, Sevilay KARAASLAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • 12. Türkiye’de İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümlerinin Ders Müfredatlarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Recep ALTAY, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 13. Multimedya Uygulamalarının Yabancı Dil Öğrenmedeki Rolü: Örnek Bir İnteraktif Cd Önerisi, Tuğba ADICÜZEL, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 14. KOMEDİDEN DRAMA TÜRK SİNEMASINDA DİNİ KARAKTER İMGESİ, Ümmü BOZKURT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 15. Tanıtım Film Yapım Sürecinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, Yıldırım TUTUŞ, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 16. Mahremiyet ve İnstagram Mahremiyetinin İnsanın Yaşam Olgusuna Etkileri, Özlem DALKIÇ ÖRS, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 17. Kent Kimliği ve Logo Üzerine Bir Araştırma:Valilik Logoları Örneği, Nur Efser ULUBAY, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 18. Yerel Basının İnternet Gazeteciliğinde Kullandığı Ana Sayfa Tasarım Sorunları ve Çözüm Önerileri (Elazığ Örneği), Saynur URAL, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

VIII. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Fotoğrafta Time Lapse (Zaman Aralıklı Çekim) Tekniği: Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, Yrd. Doç. Dr. TAMER KAVURAN / Hacı Mehmet ACAR, ELAZIĞ, FÜBAP, 2014
 • 2. İletişim Fakültesi Film Prodüksiyon Merkezi Kurulumu (Alt Yapı Projesi), Tamer Kavuran ` Mustafa Demir @, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016
 • 3. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Tanıtım Atölyesi Kurulumu Alt Yapı Projesi, Tamer Kavuran P Elvan Kanmaz % Nur Efser Yüksel %, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016
 • 4. Dijital İllüstrasyon Tekniği ile Efsanelerin Görselleştirilmesi (Elazığ Çaydaçıra Efsanesi Uygulaması) yüksek lisans projesi, Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran / Bülent Polat, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016
 • 5. Multimedya Uygulamalarının Yabancı Dil Öğrenmedeki Rolü: Örnek Bir İnteraktif CD Önerisi, Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN - Tuğba ADIGÜZEL, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2018
 • 6. Tanıtım Film Yapım Sürecinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN - Yıldırım TUTUŞ, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016

IX. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. The sixth International Advanced Technologies Symposium, ORGANIZING COMMITTEE , Elazığ, Turkey. http://web.firat.edu.tr/iats/, Fırat University, 2011
 • 2. I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi (1stInternational Middle East Sociology Congress)YÜRÜTME KURULU ÜYESİ , YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, Elazığ, Fırat University, 2012
 • 3. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi , 2017

X. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. MEDYA VE ETİK SEMPOZYUMU , YÜRÜTME KURUL ÜYESİ , Elazığ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009
 • 2. II. Medya ve Etik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2011
 • 3. I. Medya ve Etik Sempozyumu, Oturum Başkanı (Sempozyum 2. Oturum), Elazığ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009
 • 4. II. Medya ve Etik Sempozyumu Oturum Başkanı, Oturum Başkanı (6. Oturum), Elazığ, Fırat University, 2011

XI. Alanında Ulusal Bilimsel Nitelikli Ödül (Kongre, Sempozyum ve Bildiri Ödülleri Hariç)

 • 1. Elazığ Okuyor Kampanyası Tanıtım Afiş ve Görselleri Elazığ Valiliği Takdir Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2009
 • 2. Elazığ Okuyor ve Okuma Alışkanlığı Geliştirme Projesine Yapılan Katkılar Tanıtım Meteryalleri vs. - Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Şükran Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2007
 • 3. Harput Hükümdarı Balak Gazi Etkinliklerinin Grafik Tasarımlarının Hazırlanması – Günışığı Gazetesi Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2003
 • 4. Elazığ 1. Çayda Çıra Bilim Kültür ve Sanat Ödülü Tisav, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 1996
 • 5. F.Ü. Veteriner Fak. 30. Yıl Logo Tasarımı – Fırat Üniversitesi Veteriner Fak. Dekanlığı Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000
 • 6. 2001 F.Ü. 25. Kuruluş Yıldönümü 25. Yıl Logo Tasarımı – Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2001
 • 7. Elazığ I. Ekonomi Kurultayı Kitap Kapak Tasarımı – Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2001
 • 8. BSI'09 Bilgi Sistemleri İşbirliği - Tübitak Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2009
 • 9. 18. Ulslararası Hazar Şiir Akşamları'na katılım ve katkılardan dolayı ELAZIĞ VALİLİĞİ TEŞEKKÜR BELGESİ, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2010
 • 10. 20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Katılım ve katkılardan dolayı Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2012
 • 11. 13. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Afiş ve Görsellerin Hazırlanması Elazığ Valiliği Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2005
 • 12. 9. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Afiş ve Davetiye Tasarımı – Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2001
 • 13. 10. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Reklam, Grafik ve Düzenleme Kurul Üyesi Olarak Elazığ Valiliği Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2002
 • 14. 12. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları Afiş, Bilboard, Kit Dosyası, Program Kitapçığının Hazırlanması – Elazığ Valiliği Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2004

XII. Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak

 • 1. Nitelikli Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Önemi, Tamer KAVURAN, Ankara, Gazi Üniversitesi’nin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, 2002
 • 2. Resim-İş Eğitimi ve Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları İle İlgili Araştırmalar, Tamer KAVURAN, Ankara, Gazi Üniversitesi 2. SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , 2004

XIII. Ulusal Kişisel, Karma Sergiler

 • 1. 1. Karma Fotoğraf Sergisi - Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Fırat Kısa Film Festivali , Tamer KAVURAN, Elazığ, F.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, 2011
 • 2. 2. Karma İllüstrasyon ve resim Sergisi - 2. Medya Ve Etik Sempozyumu, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi , 2011
 • 3. Karma Yağlı Boya Resim Sergisi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sanat Galerisi, 1994
 • 4. 4. Karma Resim Sergisi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ Vakıfbank Sanat Galerisi , 1996
 • 5. Kişisel Resim Sergisi , Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ Akbank Sanat Galerisi , 1997
 • 6. Karma Resim Heykel Sergisi - 2. SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Tamer KAVURAN, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Resim Bölümü Sanat Galerisi, 2004

XIV. Uluslararası Kişisel, Karma Sergiler

 • 1. Dünden Bugüne Uluslararası Hazar Şiir Aksamları Görsel Tasarımları Kişisel Sergisi , Tamer KAVURAN, Elazığ, Nurettin Ardıçoğlu Sergi Salonu , 2016
 • 2. İllüstrasyon-Afiş Sergisi 18. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Kapsamında Sevgi ve Hoşgörü Konulu Karma Sergi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Eski Hükümet Konağı Sergi Salonu, 2010
 • 3. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Sergi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi, 2016
 • 4. 7. Karma Resim Sergisi - II. ULUSLARARASI KATILIMLI MELİTA' DAN BATTALGAZİ' ye Tarih - Arkeoloji - Kültür - Sanat Günleri, Tamer KAVURAN, MALATYA, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, 2006
 • 5. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Sergi, Tamer KAVURAN, Antalya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2017
 • 6. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tamer KAVURAN, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017
 • 7. 25 kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü, Tamer KAVURAN, Giresun, Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019
 • 8. Bauhaus 100. yıl Anısına Uluslararası Afiş Tasarımları Sergisi, Tamer KAVURAN, Giresun, Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019
 • 1 GRAFİK PROGRAMI (TEK.BİLİMLER M.Y.O)

  Bölüm Başkanı » Eylül 1994 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında.
 • 2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Bölüm Başkanı » Ağustos 2009 tarihinden itibaren.
 • 3 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Eylül 2009 tarihinden itibaren.
 • 4 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Mayıs 2011 ile Şubat 2013 tarihleri arasında.
 • 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2011 tarihinden itibaren.
 • 6 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

  Koordinatör » Ekim 2012 tarihinden itibaren.
 • 7 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Şubat 2013 tarihinden itibaren.
 • 8 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2013 tarihinden itibaren.
 • 9 İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2013 ile Kasım 2013 tarihleri arasında.
 • 10 ORTA DOĞU ARŞ.MER.

  Kurul Üyesi » Kasım 2013 tarihinden itibaren.
 • 11 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2016-03-03 tarihinden itibaren.
 • 12 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2016-07-22 tarihinden itibaren.
 • 13 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2016-03-03 tarihinden itibaren.
 • 14 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2019-03-04 tarihinden itibaren.
 • 15 Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2019-03-04 tarihinden itibaren.
 • 16 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2019-05-14 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
» Lisans » 3 Kredi
Görsel Tasarımın Temel Unsurları
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Görsel Tasarımda Yaratıcılık
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Relam ve Tanıtım Kampanyaları
» Lisans » 2 Kredi
Web Tasarım
» Lisans » 3 Kredi
Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
» Lisans » 2 Kredi
Sinema ve Televizyonda Grafik Tasarım Ve Algılama
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
İnternet yayıncılığı
» Lisans » 3 Kredi
Sayfa Tasarımı
» Lisans » 3 Kredi
Etkileşimli Medya Tasarımı
» Doktora » 3 Kredi
Disiplinlerarası Okumalar ve Estetik
» Doktora » 3 Kredi
Temel Tasarım-I
» Lisans » 3 Kredi
Temel Tasarım-II
» Lisans » 3 Kredi

Ders Notları

 • 1. Baskı Sanatı ve Grafik Üretim Teknikleri (Basılmamış Ders Notu) (İNDİR)