T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 8819
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
Uzmanlık Alanı :
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GRAFİK ANABİLİM DALI DOKTORA (Resim-Grafik-Fotoğraf-Heykel-Moda-Sinema-İllüstrasyon-Şiir-Web Tasarım)


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 8819
Eposta ,
Fax 0-424-23883
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
Uzmanlık Alanı GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ GRAFİK ANABİLİM DALI DOKTORA (Resim-Grafik-Fotoğraf-Heykel-Moda-Sinema-İllüstrasyon-Şiir-Web Tasarım)
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Bölüm Birincisi Olarak)
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik (ASD)
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı (Grafik ASD)

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Tüketimlerindeki Görsel Tasarım Algılarının İletişimsel Rolüne İlişkin Görüşleri (Elazığ Örneği), Aydın KARABULUT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
 • 2. Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bir Eğitim Dergisi Tasarımı İçin Öneri, Kainat ÖZPOLAT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 3. Görsel İletişim Aracı Olan Fotoğrafın Katalog Tasarımlarındaki Rolü (Elazığ İli Tanıtım Kataloğu Örneği), Seda PİŞKİN, İstanbul, Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 4. Anadolu Medeniyetlerinde Kullanılan Sembollerin Günümüz Kurumsal Kimlik Çalışmalarına Yansımaları, Ali ÇETİNKAYA, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • 5. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN EKSLİBRİS SANATI ( Örnek Uygulamalar ve Grafik Tasarım Çözümlemeleri ), İsmail ASLAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • 6. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Fotoğrafta Time Lapse (Zaman Aralıklı Çekim) Tekniği: Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, H. Mehmet ACAR, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
 • 7. Görsel İletişim Açısından Tanıtım Afişlerinde Fotoğrafın Kullanımı: Elazığ İline Yönelik Tanıtım Afiş Uygulamaları, Gülten ACAR, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 8. Çok Dilli Bireylerde Dil Kimlik İlişkisi ve İletişime Etkisi: Elazığ Örneği, Abdulbaki ERCAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 9. Dijital İllüstrasyon tekniği İle Efsanelerin Görselleştirilmesi (Elazığ Çaydaçıra Efsanesi Uygulaması), Bülent POLAT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 10. TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK SÜT AMBALAJ TASARIMLARININ GÖRSEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, Serkan YALÇIN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • 11. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Türkiye’deki Online Alışveriş Sitelerinin Tasarım Sorunları, Sevilay KARAASLAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • 12. Türkiye’de İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümlerinin Ders Müfredatlarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Recep ALTAY, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 13. Multimedya Uygulamalarının Yabancı Dil Öğrenmedeki Rolü: Örnek Bir İnteraktif Cd Önerisi, Tuğba ADICÜZEL, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 14. KOMEDİDEN DRAMA TÜRK SİNEMASINDA DİNİ KARAKTER İMGESİ, Ümmü BOZKURT, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 15. Tanıtım Film Yapım Sürecinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, Yıldırım TUTUŞ, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 16. Mahremiyet ve İnstagram Mahremiyetinin İnsanın Yaşam Olgusuna Etkileri, Özlem DALKIÇ ÖRS, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 17. Kent Kimliği ve Logo Üzerine Bir Araştırma:Valilik Logoları Örneği, Nur Efser ULUBAY, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • 18. Yerel Basının İnternet Gazeteciliğinde Kullandığı Ana Sayfa Tasarım Sorunları ve Çözüm Önerileri (Elazığ Örneği), Saynur URAL, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

II. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Fotoğrafta Time Lapse (Zaman Aralıklı Çekim) Tekniği: Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, Yrd. Doç. Dr. TAMER KAVURAN / Hacı Mehmet ACAR, ELAZIĞ, FÜBAP, 2014
 • 2. İletişim Fakültesi Film Prodüksiyon Merkezi Kurulumu (Alt Yapı Projesi), Tamer Kavuran ` Mustafa Demir @, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016
 • 3. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Tanıtım Atölyesi Kurulumu Alt Yapı Projesi, Tamer Kavuran P Elvan Kanmaz % Nur Efser Yüksel %, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016
 • 4. Dijital İllüstrasyon Tekniği ile Efsanelerin Görselleştirilmesi (Elazığ Çaydaçıra Efsanesi Uygulaması) yüksek lisans projesi, Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran / Bülent Polat, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016
 • 5. Multimedya Uygulamalarının Yabancı Dil Öğrenmedeki Rolü: Örnek Bir İnteraktif CD Önerisi, Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN - Tuğba ADIGÜZEL, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2018
 • 6. Tanıtım Film Yapım Sürecinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN - Yıldırım TUTUŞ, Elazığ, Fırat Üniversitesi FÜBAP, 2016

III. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. The sixth International Advanced Technologies Symposium, ORGANIZING COMMITTEE , Elazığ, Turkey. http://web.firat.edu.tr/iats/, Fırat University, 2011
 • 2. I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi (1stInternational Middle East Sociology Congress)YÜRÜTME KURULU ÜYESİ , YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, Elazığ, Fırat University, 2012
 • 3. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi , 2017

IV. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. MEDYA VE ETİK SEMPOZYUMU , YÜRÜTME KURUL ÜYESİ , Elazığ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009
 • 2. II. Medya ve Etik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2011
 • 3. I. Medya ve Etik Sempozyumu, Oturum Başkanı (Sempozyum 2. Oturum), Elazığ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009
 • 4. II. Medya ve Etik Sempozyumu Oturum Başkanı, Oturum Başkanı (6. Oturum), Elazığ, Fırat University, 2011

V. Alanında Ulusal Bilimsel Nitelikli Ödül (Kongre, Sempozyum ve Bildiri Ödülleri Hariç)

 • 1. Elazığ Okuyor Kampanyası Tanıtım Afiş ve Görselleri Elazığ Valiliği Takdir Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2009
 • 2. Elazığ Okuyor ve Okuma Alışkanlığı Geliştirme Projesine Yapılan Katkılar Tanıtım Meteryalleri vs. - Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Şükran Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2007
 • 3. Harput Hükümdarı Balak Gazi Etkinliklerinin Grafik Tasarımlarının Hazırlanması – Günışığı Gazetesi Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2003
 • 4. Elazığ 1. Çayda Çıra Bilim Kültür ve Sanat Ödülü Tisav, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 1996
 • 5. F.Ü. Veteriner Fak. 30. Yıl Logo Tasarımı – Fırat Üniversitesi Veteriner Fak. Dekanlığı Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2000
 • 6. 2001 F.Ü. 25. Kuruluş Yıldönümü 25. Yıl Logo Tasarımı – Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2001
 • 7. Elazığ I. Ekonomi Kurultayı Kitap Kapak Tasarımı – Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2001
 • 8. BSI'09 Bilgi Sistemleri İşbirliği - Tübitak Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2009
 • 9. 18. Ulslararası Hazar Şiir Akşamları'na katılım ve katkılardan dolayı ELAZIĞ VALİLİĞİ TEŞEKKÜR BELGESİ, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2010
 • 10. 20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Katılım ve katkılardan dolayı Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2012
 • 11. 13. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Afiş ve Görsellerin Hazırlanması Elazığ Valiliği Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2005
 • 12. 9. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Afiş ve Davetiye Tasarımı – Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2001
 • 13. 10. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Reklam, Grafik ve Düzenleme Kurul Üyesi Olarak Elazığ Valiliği Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2002
 • 14. 12. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları Afiş, Bilboard, Kit Dosyası, Program Kitapçığının Hazırlanması – Elazığ Valiliği Plaket Ödülü, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ, 2004

VI. Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak

 • 1. Nitelikli Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Önemi, Tamer KAVURAN, Ankara, Gazi Üniversitesi’nin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, 2002
 • 2. Resim-İş Eğitimi ve Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalları İle İlgili Araştırmalar, Tamer KAVURAN, Ankara, Gazi Üniversitesi 2. SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , 2004

VII. Ulusal Kişisel, Karma Sergiler

 • 1. 1. Karma Fotoğraf Sergisi - Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Fırat Kısa Film Festivali , Tamer KAVURAN, Elazığ, F.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, 2011
 • 2. 2. Karma İllüstrasyon ve resim Sergisi - 2. Medya Ve Etik Sempozyumu, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi , 2011
 • 3. Karma Yağlı Boya Resim Sergisi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sanat Galerisi, 1994
 • 4. 4. Karma Resim Sergisi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ Vakıfbank Sanat Galerisi , 1996
 • 5. Kişisel Resim Sergisi , Tamer KAVURAN, Elazığ, Elazığ Akbank Sanat Galerisi , 1997
 • 6. Karma Resim Heykel Sergisi - 2. SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Tamer KAVURAN, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Resim Bölümü Sanat Galerisi, 2004

VIII. Uluslararası Kişisel, Karma Sergiler

 • 1. Dünden Bugüne Uluslararası Hazar Şiir Aksamları Görsel Tasarımları Kişisel Sergisi , Tamer KAVURAN, Elazığ, Nurettin Ardıçoğlu Sergi Salonu , 2016
 • 2. İllüstrasyon-Afiş Sergisi 18. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Kapsamında Sevgi ve Hoşgörü Konulu Karma Sergi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Eski Hükümet Konağı Sergi Salonu, 2010
 • 3. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Sergi, Tamer KAVURAN, Elazığ, Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi, 2016
 • 4. 7. Karma Resim Sergisi - II. ULUSLARARASI KATILIMLI MELİTA' DAN BATTALGAZİ' ye Tarih - Arkeoloji - Kültür - Sanat Günleri, Tamer KAVURAN, MALATYA, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, 2006
 • 5. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Sergi, Tamer KAVURAN, Antalya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2017
 • 6. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tamer KAVURAN, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017
 • 7. 25 kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü, Tamer KAVURAN, Giresun, Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019
 • 8. Bauhaus 100. yıl Anısına Uluslararası Afiş Tasarımları Sergisi, Tamer KAVURAN, Giresun, Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019
 • 1 GRAFİK PROGRAMI (TEK.BİLİMLER M.Y.O)

  Bölüm Başkanı » Eylül 1994 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında.
 • 2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Bölüm Başkanı » Ağustos 2009 tarihinden itibaren.
 • 3 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Eylül 2009 tarihinden itibaren.
 • 4 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Mayıs 2011 ile Şubat 2013 tarihleri arasında.
 • 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2011 tarihinden itibaren.
 • 6 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

  Koordinatör » Ekim 2012 tarihinden itibaren.
 • 7 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Şubat 2013 tarihinden itibaren.
 • 8 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2013 tarihinden itibaren.
 • 9 İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2013 ile Kasım 2013 tarihleri arasında.
 • 10 ORTA DOĞU ARŞ.MER.

  Kurul Üyesi » Kasım 2013 tarihinden itibaren.
 • 11 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2016-03-03 tarihinden itibaren.
 • 12 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2016-07-22 tarihinden itibaren.
 • 13 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2016-03-03 tarihinden itibaren.
 • 14 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2019-03-04 tarihinden itibaren.
 • 15 Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2019-03-04 tarihinden itibaren.
 • 16 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2019-05-14 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
» Lisans » 3 Kredi
Görsel Tasarımın Temel Unsurları
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Görsel Tasarımda Yaratıcılık
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Relam ve Tanıtım Kampanyaları
» Lisans » 2 Kredi
Web Tasarım
» Lisans » 3 Kredi
Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
» Lisans » 2 Kredi
Sinema ve Televizyonda Grafik Tasarım Ve Algılama
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
İnternet yayıncılığı
» Lisans » 3 Kredi
Sayfa Tasarımı
» Lisans » 3 Kredi
Etkileşimli Medya Tasarımı
» Doktora » 3 Kredi
Disiplinlerarası Okumalar ve Estetik
» Doktora » 3 Kredi
Temel Tasarım-I
» Lisans » 3 Kredi
Temel Tasarım-II
» Lisans » 3 Kredi

Ders Notları

 • 1. Baskı Sanatı ve Grafik Üretim Teknikleri (Basılmamış Ders Notu) (İNDİR)

Kitaplar

 1. Altay, R., , K.T., , İletişim Çalışmaları ve Yeni Medya, İKSAD, 2021, 208, 978-625-7687-79-9.
 2. Kavuran, T., Çetinkaya, A., , Uluslararası Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi Bildiriler (17 kasım 2015) Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, 2016, , 9789751630926.
 3. Kavuran, T., , Logo - Geçmişten Güncele Türkiye’xxde Logo, Alternatif Yayıncılık Limited, 2020, 392, 9789758015450.
 4. Kavuran, T., Çetinkaya, A., , Contemporary Issues In Arts, Ehrmann Verlag, 2015, 226, 978-3-946305-00-2.
 5. Acar, H.M., Kavuran, T., , DİJİTAL İLETİŞİM YAKLAŞIMLARI, EFEAKADEMİ, 2020, 144, 978-605-06586-0-6.
 6. Kavuran, T., , MOR GÖLGE, Manas Yayıncılık, 2010, 105, 978-975-6089-44-6.
 7. Kavuran, T., , ELAZIĞ ÇELENGİ, Ozan Neşriyat - Azerbaycan, 2010, 93, 4702060202 On-047-10.
 8. Kavuran, T., , TGT 6 TÜRK GRAFİK TASARIMCILARI, Alternatif Yayıncılık, 2010, 175, 978-975-8015-10-8.
 9. Kavuran, T., , Türk Grafik Tasarımcıları LOGO I, Alternatif Yayıncılık, 2005, 184, .
 10. Kavuran, T., , ArtVİZİT 3, Tanıtım Sanatları Yayıncılk ve Organizasyon, 2008, 61, 9944-312-00-4.
 11. Kavuran, T., , ArtVİZİT 2, Tanıtım Sanatları Yayıncılk ve Organizasyon, 2006, 159, 9944-312-00-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kavuran, T., (2003). RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINA ÖZEL YETENEK SINAVLARI İLE ÖĞRENCİ ALINIRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1),159-180.
 2. Kavuran, T., (2003). Resim İş Öğretmenliği Ana Sanat Atölye Derslerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitim ve Bilim, 28(127),45-51.
 3. Acar, H.M., Kavuran, T., (2017). Hierarchical Structure In The Page Design:An Evaluation On Local Newspapers In Mersin. JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 4(5),798-805.
 4. Şükran, D., , T.K., (2005). Cumhuriyet Konulu Anma Serisi Posta Pulları Kataloğu 1933 1993 ve Grafik Çözümlemeleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2),201-244.
Ulusal
 1. Kavuran, T., (2007). Türkiye de Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalında Okutulan Temel Tasarım Derslerinin Sorunları. Bogaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2),49-59.
 2. Kavuran, T., (2005). Eğitim Fakülteleri Resim İş Öğretmenliğindeki Desen Derslerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 6(23),317-323.
 3. Kavuran, T., (2003). Türkiye de Eğitim Fakülteleri Resim İş Öğretmenliği Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2),167-190.
 4. Kavuran, T., (2004). Sanat ve Bilim de Gerçek Kavramı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(15),225-237.
 5. Şükran, D., , T.K., (2004). GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLAN PUL UN TARİHİ GELİŞİMİ VE GRAFİK ÜRÜN OLARAK ÖNEMİ. Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2),27-58.
 6. Kavuran, T., (2004). Türkiye de Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dallarının II Öğretimindeki Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1),191-207.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Altay, R., Kavuran, T., (2017). Medya Okuryazarlığının Önemi ve Etkisi Elazığ İli Örneği. ASOS Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (1),-.
 2. Kavuran, T., Çetinkaya, A., (2012). Analysis of Similar Logos in the Concept of Institutional Identity in Terms of Visual Communication Design Universities in Turkey Sample. III. INTERNATIONAL COMMUNICATION SYMPOSIUM, (157),610-639.
 3. Kavuran, T., Dede, B., (). THE ROLES OF ART EDUCATIONALISTS TO REALIZE THE AIMS OF THE ART EDUCATION BAUHAUS CASE. 8th World Conference on Educational Sciences, (),-.
 4. Tamer, K., , H.M.A., (). VISUAL HIERARCHY AT NEWS DESIGN The Case of Akdeniz Newspaper. III. INTERNATIONAL COMMUNICATION SYMPOSIUM, (),-.
 5. Tamer, K., , A.Ç., (). GÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN FİLM AFİŞLERİNİN GRAFİK ÇÖZÜMLEMELERİ 2000 2010 YILLARI ARASINDA ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİNDE ÖDÜL ALAN SİNEMA FİLM AFİŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL COMMUNICATION SYMPOSIUM, 157(25),610-630.
Ulusal
 1. Kavuran, T., (2004). Resim İş Eğitimi ve Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalları İle İlgili Araştırmalar. 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu, (),233-245.
 2. Kavuran, T., (). Türkiye de Resim İş Öğretmenliği Programlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel Durumu ve Karşılaştıkları Sorunlar. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 3. Tamer, K., , K.Ö.E., , Y.K., (). Bir Kamuoyu Oluşturma Aygıtı Olarak Türk Basınında Yer Alan Bosna Mitingi Haberlerinde Etik Sorunu. II. Medya ve Etik Sempozyumu, 2011(2),445-456.

Ödüller

 1. Elazığ Valiliği Plaket Ödülü.
 2. Plaket Ödülü
 3. Plaket Ödülü
 4. Takdir Balgesi "Elazığ Okuyor Kampanyası"
 5. Başarı Belgesi "BAKÜ KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI"
 6. Teşekkür Belgesi "20. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları"
 7. Teşekkür Belgesi "18. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları"
 8. FIRAT KISA FİLM FESTİVALİ
 9. Şükran Belgesi "Elazığ Okuyor ve Okuma Alışkanlığı Geliştirme Projesine Yapılan Katkılar "
 10. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI / Mesleki Rehberlik ve Kariyer Fuarı
 11. Teşekkür Belgesi "BSI'09 Bilgi Sistemleri İşbirliği "
 12. TEŞEKKÜR- Fırat Üniversitesinin 30.yılı logo tasarımı
 13. TEŞEKKÜR- III. Ulusal Üniversiteler ve Meslekler Tanıtım Günleri
 14. Hizmet Ödülü "Elazığ Kültürüne Yapılan Katkılar ve Grafik Tasarımlar "
 15. Şair olarak katılım plaketi
 16. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi
 17. Elazığ Valiliği Teşekkür Belgesi
 18. Elazığ I. Ekonomi Kurultayı
 19. 10. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları
 20. TEŞEKKÜR BELGESİ
 21. BAKÜ KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI (Azerbaycan Şehitler Anıtı Tasarımından Dolayı) TEŞEKKÜR BELGESİ
 22. Tübitak Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Teşekkür Belgesi-BSI'09 Bilgi Sistemleri İşbirliği
 23. 17. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları - Katılım ve Teşekkür
 24. "Hazar!dan Fırat'a Sivrice" Plaket Ödülü
 25. "Harput'un Kayıp Şairi Süleyman Bektaş" Elazığ Belediyesi Teşekkür Belgesi
 26. PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ (Ödüllü Logo Yarışmasında Jüri Üyeliği)
 27. Teşekkür Belgesi
 28. Plaket Ödülü
 29. Teşekkür Belgesi

Projeler

 1. Multimedya Uygulamalarının Yabancı Dil Öğrenmedeki Rolü: Örnek Bir İnteraktif CD Önerisi, 26.05.2017-26.05.2018
 2. Tanıtım Film Yapım Sürecinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, 23.06.2016-25.07.2018
 3. DİJİTAL İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ İLE EFSANELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ ELAZIĞ ÇAYDAÇIRA EFSANESİ UYGULAMASI, 23.06.2016-23.12.2016
 4. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Tanıtım Atölyesi Kurulumu Projesi, 20.11.2015-20.11.2016
 5. İletişim Fakültesi Film Prodüksiyon Merkezi Kurulumu, 10.06.2015-10.06.2016
 6. Görsel İletişim Tasarımı Açısından Fotoğrafta Time Lapse Zaman Aralıklı Çekim Tekniği Elazığ İline Yönelik Örnek Bir Uygulama, 09.10.2014-02.02.2015
 7. ALTIN ELLER DOKUMA PROJESİ TEKNİK YÖNETİCİ , -

Sanatsal Faaliyetler

 1. Fırat Üniversiytesi İletişim Fakültesi 2019-2020 Karma Sanal Öğrenci Sergisi
 2. 10_dokuz @10_dokuz instagram
 3. Fırat Üniversiytesi İletişim Fakültesi 2019-2020 Karma Sanal Öğrenci Sergisi
 4. Fırat Üniversiytesi İletişim Fakültesi 2019-2020 Karma Sanal Öğrenci Sergisi
 5. Fırat Üniversiytesi İletişim Fakültesi 2019-2020 Karma Sanal Öğrenci Sergisi
 6. 12. Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali
 7. 25 kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü
 8. Bauhaus 100. yıl Anısına Uluslararası Afiş Tasarımları Sergisi
 9. 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu
 10. ”Harputta mezat taşı olmak” yağlıboya resim
 11. 11. Uluslararası ÇaydaÇıra Film ve Sanat Festivali - Juri Üyeliği
 12. Otoportre yağlıboya resim
 13. 10. Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali
 14. Özgün Baskı Resim
 15. 9. Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali
 16. Dünden Bugüne Hazar Şiir Akşamları Görsel Tasarımları Sergisi
 17. 1. Ulsuslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
 18. Resim Sergisi
 19. 17. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları - Şiirin Sultanları Sergi sunum: İskender Pala
 20. 2. Fırat Kısa Film Festivali
 21. Mağara Resimlerinden Sibernetiğe İletişim Tarihi Sergisi
 22. 21. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları "Yahya Kemal ve İstanbul Konulu İllüstrasyon Sergisi" kreatif yönetmen
 23. Fırat Kısa Film Festivali - Görsel Sanat Yönetmeni
 24. 18. Uluslaraarası Hazar Şiir Akşamları "Afiş ve İllüstrasyon Sergisi"
 25. 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu Karma Resim Heykel Sergisi
 26. Karma Resim ve El Sanatları Sergisi
 27. Karma Resim Sergisi
 28. Karma Özgün Baskı Resim Sergisi
 29. Karma Resim Sergisi
 30. Fırat Üniversitesi 25. yıl Etkinlikleri
 31. Karma Resim Sergisi
 32. II. Uluslararası Katılımlı Melita'dan Battalgaziye'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri "Kervansaraylar Buluşması"

Üyelikler

 1. ORTA DOĞU ARŞ.MER.
 2. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 3. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
 1. Uluslararası, Dergi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, e-GİFDER, 3
 4. Ulusal, Dergi, Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, TURKISH STUDIES Akademik Araştırma Dergisi, 2