T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Karayolu ulaştırması


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2181907
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Karayolu ulaştırması
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  F. Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 1996 Yılı mezunu

  F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Mart 1997 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında.
 • 2 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » 2020-02-27 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Ahmedzade, P., Alataş, T., Karakaş, A..S., (2007). Definition of the Optimum Contents of Bitumen in Asphalt Concrete Samples Prepared with the Help of a Rotary Compactor. International Journal Science Engineering for Roads, 1(),24-26.
 2. Ahmedzade, P., Alataş, T., Geçkil, T., (2008). Use of Carbon Black as Filler in Asphalt Concrete. Teknik Dergi, 19(4),4493-4507.
Ulusal
 1. Yıldırım, B., Alataş, T., Dağdelen, Ş., (1998). Taban Zemini Stabilizasyonunda Asfalt Kullanılmasının Yol Üstyapı Tasarımındaki Etkisi. F.Ü. Fen Bilimleri Ens., Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1),35-43.
 2. Alataş, T., Somunkıran, E.T., Ahmedzade, P., (2006). Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 18(2),225-234.
 3. Alataş, T., Ahmedzade, P., Doğan, Y., (2006). Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 18(1),79-89.
 4. Geçkil, T., Alataş, T., Ahmedzade, P., (2011). ’xx’xxSuperpave Sisteminde Bölge Meteorolojik Hava Verileri Kullanılarak Performans Dereceli (PG) Bağlayıcı Sınıfı Seçimi. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(1),88-106.
 5. Alataş, T., Kizirgil, M.E., (2012). ’xx’xxSaf ve Polimer Modifiyeli Bitümlü Bağlayıcıların Karıştırma ve Sıkıştırma Sıcaklıklarının Dönel Viskozimetre Deneyi ile Belirlenmesi. Erciyes Üniv., Fen Bil. Ens. Dergisi, 28(3),249-256.
 6. Yılmaz, M., Kök, B.V., Kuloğlu, N., Alataş, T., (2013). ’xx’xxElastomer Türü Polimerler İle Modifiye Edilmiş Bitümlü Bağlayıcıların Depolama Stabilitelerinin ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. DEÜ, Müh. Fak., Fen ve Müh. Dergisi, 15(1),67-77.
 7. Kök, B.V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., Alataş, T., (2011). Değişik Yöntemlerle Hazırlanmış SBS Modifiyeli Bağlayıcıların Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Yıldız Teknik Üniv., Sigma Müh. ve Fen Bil. Dergisi, 29(3),272-288.
 8. Ahmedzade, P., Alataş, T., Geçkil, T., (2007). Siyah Karbonun Asfalt Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi. Yıldız Teknik Üniv., Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25(2),179-189.
 9. Alataş, T., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2018). Determination of the resistance of hot mix asphalt samples prepared under different conditions against wheel tracking. Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 13(1),105-111.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Koral, A.F., Alataş, T., (2019). Farklı Oranlarda Geri Dönüşüm Asfalt (RAP) Katılarak Hazırlanan Asfalt Karışımların Sünme Performanslarının İncelenmesi. International Black Sea Coastline Countries Symposium, (),49-50.
 2. Geçkil, T., Ahmedzade, P., Alataş, T., (2012). ’xx’xxInvestigation of the Electrical Conductivity of Asfalt Concrete Containing Carbon Black. ACE2012, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 3. Geçkil, T., Alataş, T., Ahmedzade, P., (2011). Siyah Karbonun Bitümün Tekerlek İzi Dayanımı Üzerindeki Etkisi. 6 th İnternational Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (),174-179.
 4. Alataş, T., Haksever, A., (2002). Kentiçi Ulaşımda Hafif Raylı Sistem İle Metro Sisteminin Karşılaştırılması. 4.GAP Mühendislik Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2(),879-883.
 5. Kuloğlu, N., Alataş, T., (2002). Superpave ve Marshall Metotlarının Karşılaştırılması. 4.GAP Mühendislik Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2(),873-878.
 6. Alataş, T., Yıldırım, B., (2002). Asfalt Betonunun Stabilite ve Akma Değerlerine Sıcaklığın Etkisi. 4.GAP Mühendislik Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2(),865-872.
 7. Alataş, T., Kizirgil, M.E., (2002). Sivas Demir-Çelik Fabrikası Cürufunun Yol Stabilizasyonunda Kullanımı. 4.GAP Mühendislik Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 2(),796-802.
 8. Geçkil, T., Ahmedzade, P., Alataş, T., (2017). Bitüm Modifikasyonunda Siyah Karbonun Bitümün Kıvamına ve Sıcaklık. 2 International Science Symposium, Science Festival, ISS2017, Georgia, 2017, (),47-62.
Ulusal
 1. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Kuloğlu, N., (2013). ’xx’xxSaf ve Modifiye Bitümlerle Hazırlanan Karışımların Kalıcı Deformasyonlara Karşı Dayanımlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu, (),32-39.
 2. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Yalçın, E., (2013). ’xx’xxEsnek Üstyapı Malzemelerine Uygulanan Adezyon Deneylerinin Karşılaştırılması. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),55-61.
 3. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Çeloğlu, M.E., (2013). ’xx’xxFarklı Koruyucu Bakım Yöntemlerinin Esnek Üstyapılar Üzerindeki Etkileri’xx’xx. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),49-53.
 4. Alataş, T., Yılmaz, M., (2013). ’xx’xxFarklı Polimerlerin Bitümlü Bağlayıcıların Kıvamına Etkisi. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),15-19.
 5. Yıldırım, B., Alataş, T., (2005). Trafik Güvenliği. F.Ü., Mühendislik Fakültesi, 30. Yıl Konferansları, (),1-17.
 6. Alataş, T., Somunkıran, E.T., (2004). Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye İnşaat Mühendisliği, Onyedinci Teknik Kongre ve Sergisi, (),531-534.
 7. Alataş, T., Haksever, A., (2001). M-BAN, Yeni Bir Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı. 3.Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, (),177-192.
 8. Kuloğlu, N., Alataş, T., (1998). Asfalt Kaplamalardaki Bozulmalara Etki Eden Parametreler. Harran Üniv., 2.Mühendislik Kongresi, (),233-241.
 9. Alataş, T., Yıldırım, B., (1997). Afşin-Elbistan Termik Santralı Uçucu Külünün Yol Üstyapısında Kullanımı. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, III. Teknik Kongre, 2(),573-582.
 10. Alataş, T., Yıldırım, B., (1997). Afşin-Elbistan Termik Santralı Uçucu Külünün Yol Stabilizasyonunda Kireç İle Birlikte Kullanımı. Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması:3, (),21-35.
 11. Yıldırım, B., Alataş, T., (1989). Karayollarında Uçucu Küllerin Toprak- Çimento Stabilizasyonunda Kullanımı. Türkiye İnşaat Mühendisliği X. Teknik Kongre, 1(),425-436.

Ödüller

 1. Best presentation
 2. Best paper award

Projeler

 1. Üniversite – Sanayi İşbirliği Projesi, 23.07.2018-23.10.2018
 2. Üniversite – Sanayi İşbirliği Projesi, 10.06.2018-10.09.2018
 3. 4 Nokta Eğilme Yorulma Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması, 02.11.2018-30.05.2019
 4. Öğütülmüş Atık Lastik Kauçuklarının Bitümlü Bağlayıcıların Yüksek Sıcaklık Performansına Etkisinin Dinamik Kayma Reometresi Deneyi İle Belirlenmesi, 27.09.2019-
 5. Atık Yağ İçeren Kapsüllerin Kendini Onarabilen Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, 01.07.2018-
 6. Farklı Modifiye Bitümlerle Hazırlanmış Bitümlü Sıcak Karışımların Çatlak İlerleyişine Karşı Daynımlarının İncelenmesi, 05.07.2017-19.12.2017
 7. Dinamik Kayma Reometresi Aleti Kullanılarak Elastik Geri Dönme (MSCR) Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması, 22.04.2016-29.03.2017
 8. Saf ve Polimer Modifiyeli Bağlayıcılarla Hazırlanan Bitümlü Sıcak Karışımların Tekerlek İzi Oluşumuna Karışı Dayanımının Belirlenmesi, 23.09.2011-01.02.2013
 9. Farklı Modifiye Bitümlerle Hazırlanmış Bitümlü Sıcak Karışımların Çatlak İlerleyişine Karşı Daynımlarının İncelenmesi, 05.07.2017-19.12.2017
 10. Siyah Karbonun Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, 18.11.2005-18.11.2008
 11. Doğu Anadolu Projesi DAP Ana Planı DPT, -
 12. FÜBAP destekli Doktora Tez Projesi, 20.06.2006-19.11.2008
 13. Doktora tez projesi FÜBAP, 02.03.2012-22.05.2013
 14. Doktora tez projesi FÜBAP, 20.12.2011-22.05.2013
 15. Yüksek lisans tez projesi FÜBAP, 20.12.2011-01.02.2013
 16. Münferit proje FÜBAP, 23.09.2011-01.02.2013
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING PART B-PAVEMENTS, 1
 3. Uluslararası, Bildiri Kitabı, International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2