T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 8298
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat University, Department of Health Science
Uzmanlık Alanı :
Biyokimya


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 8298
Eposta
Fax 04242128891
Web Sitesi -
Adres Fırat University, Department of Health Science
Uzmanlık Alanı Biyokimya
 • Lisans » - Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya BD
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2017-02-21 tarihinden itibaren.
 • 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2016 tarihinden itibaren.
 • 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2018-05-24 tarihinden itibaren.
 • 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2018-05-24 tarihinden itibaren.
 • 5 Biyoteknoloji Bölümü

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2016-09 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Keser, S., Keser, F., Türkoğlu, İ., Kayğılı, Ö., Tekin, S., Demir, E., Karatepe, M., Yılmaz, Ö., Kırbağ, S., Sandal, S., Türkoğlu, S., (2020). In vitro Biological Evaluation and Phytochemical Contents of Three Centaurea L. Species Growing from Eastern Anatolia inTurkey.. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23(1),148-156.
 2. Saraç, K., Örek, C., Parlak, A.E., Türkoğlu, S., Koparır, P., Koparır, M., (2018). Synthesis, structure investigation, spectral properties and in vitro antioxidant evaluation of new 1-(3-Methyl-3-mesityl)-cyclobutyl-2-(5-thiophen-4-ethyl-2H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-ethanone. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(),2992-3005.
Ulusal
 1. Keser, S., Keser, f., Tekin, S., Kayğılı, Ö., Türkoğlu, İ., Demir, E., Karatepe, M., Kırbağ, S., Yılmaz, Ö., Sandal, S., Türkoğlu, S., (2020). In vitro Antiradical, Antimicrobial and Antiproliferative Activities and Phytochemical Compositions of Endemic Alcea calvertii (Boiss) Boiss. Flowers. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (),-.
 2. Türkoğlu, S., Çelik, S., (2010). Determination Antioxidant Capacity of Water and Ethanol Extracts Scutellaria orientalis L subsp bicolor Hochst Edmondson Plant. Turkish Journal of Science & Technology, 5(2),59-68.
 3. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2013). Rubus discolor Çiçek Ekstresinin Hidrojen Peroksit Uygulanmış Wistar Sıçan Dokularında Vitamin D ve K İçeriği Üzerindeki Etkileri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(2),121-129.
 4. Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, S., Yılmaz, Ö., Türkoğlu, İ., (2014). Effects of Rubus discolor Flower Extract on the Fatty Acid Composition in Hydrogen Peroxide Administered Wistar Rats. Turkish Journal of Science & Technology, 9(1),7-16.
 5. Türkoğlu, S., Çelik, S., Keser, S., Türkoğlu, İ., Yılmaz, Ö., (2014). Morus alba nın Meyve ve Yaprak Ekstrelerinin Antioksidan ve Kapasitelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 26(1),21-32.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Erman, F., Türkoğlu, S., Türkoğlu, İ., (2019). Quantitative ICP-OES Determination of Trace and Essential Elements in thePlant Specy of Ferula orientalis. 1st International Conference on Preventive Medicine, (),74-.
 2. Türkoğlu, S., Türkoğlu, T., (2019). Protective effects of endemic plants against cancer and bacteria. 1st International Conference on Preventive Medicine (1st ICPM), (),-.
 3. Alayunt, N.Ö., Karatepe, M., Parlak, A.E., Ulaş, M., Türkoğlu, S., Koparir, p., Saraç, K., Orek, c., Koparir, m., (2017). IN VITRO ANTIOXIDANT EVALUATION of 5,5’-butane-1,4-diylbis{4-allyl-2- [(dipropylamino)methyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. 2nd International Science Symposium“Science Festival (ISS2017), (),118-118.
 4. Keser, S., Kayğılı, Ö., Keser, F., Demir, E., Türkoğlu, İ., Kırbağ, S., Yılmaz, Ö., Karatepe, M., Türkoğlu, S., (2018). Antioxidant, Antimicrobial and Phytochemical Properties of Acanthus Dioscoridis L.. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 5. Kaya, G., Türkoğlu, S., (2018). Bioaccumulation of Metals in Muscle, Gills and Digestive Gland Tissues of Mussel (Mytilus galloprovincialis). International Conference On Physical Chemistry and Funtioanal Materials (PCFM18), (),-.
 6. Kaya, G., Türkoğlu, S., (2018). Determination of Trace Metals in Muscle, Skin and Liver Tissues of White Seabream (Diplodus sargus) and Risk Assessment for Human Health. International Conference On Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18), (),-.
 7. Keser, S., Kayğılı, Ö., Keser, F., Demir, E., Türkoğlu, İ., Kırbağ, S., Yılmaz, Ö., Karatepe, M., Türkoğlu, S., (2018). Antioxidant, Antimicrobial and Phytochemical Properties ofAcanthus dioscoridis L.. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), (),208-208.
 8. Keser, S., Kayğılı, Ö., Tekin, S., Keser, F., Türkoğlu, İ., Karatepe, M., Sandal, S., Türkoğlu, S., (2018). Determination of Anticancer Properties of Alkanna megacarpa A.DC.. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), (),191-191.
 9. Parlak, A.E., Karagözoğlu, Y., Alayunt, N.Ö., Türkoğlu, S., Yıldırım, I., Karatepe, M., (2018). Investigation of the Effects of Hydroxyurea Derivative 1,3,4 -Thiadiazole and Schiff Base Compounds on Trace Elements andOxidative Stress Parametres in Rat Liver Tissue. International Conference onPhysical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 10. Keser, S., Kayğılı, Ö., Keser, F., Demir, E., Türkoğlu, İ., Kırbağ, S., Yılmaz, Ö., Karatepe, M., Türkoğlu, S., (2018). Antioxidant, Antimicrobial and Phytochemical Properties of Acanthus Dioscoridis L.. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), (),208-.
 11. Keser, S., Kayğılı, Ö., Tekin, S., Keser, F., Türkoğlu, İ., Karatepe, M., Sandal, S., Türkoğlu, S., (2018). Determination of Anticancer Properties of Alkanna Megacarpa A.DC.. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), (),191-.
Ulusal
 1. Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Karakuş, E., Türkoğlu, S., (2006). F156P İnsülin Uygulanmayan Tip I Diyabetik Sıçanların Karaciğer Ve Kalp Dokularındaki Yağ Asidi Bileşimi Üzerinde Aminoguadinin isoflavonoid ve Aspirinin Etkilerinin Karsılaştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 2. Tuzcu, M., Türkoğlu, S., Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Güvenç, M., Dayangaç, A., (2008). DMBA ile Birlikte Verilen Resveratrol ve Lipoik Asidin Karaciğer ve Böbrek Dokularındaki Yağ Asidi Bileşimine Etkisinin İncelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 3. Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Güvenç, M., Dayangaç, A., Türkoğlu, S., (2008). Resveratrol ve Lipoik Asidin DMBA Uygulanan Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazı ile Ölçülmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 4. Bahşi, M., Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Türkoğlu, S., Güvenç, M., Dayangaç, A., (2008). DMBA Uygulanan Yaşlı Ratların Serum ve Eritrositlerindeki Yağ Asidi Kolesterol ve E Vitamini Düzeylerinin Değişimi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 5. Tuzcu, M., Güvenç, M., Yılmaz, Ö., Aslan, A., Bahşi, M., Türkoğlu, S., (2008). Kontrolsüz Tip 1 Diabetik Ratların Kas ve Böbrek Dokularının Yağ Asidi Bileşimi Üzerinde Antioksidan Madde Desteğinin Etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 6. Irtegün, S., Yılmaz, Ö., Tuzcu, M., Erman, O., Türkoğlu, S., (2006). F215P Katesinin Ovarektomize Edilen Ve Potasyum Bromat Etkisine Maruz Bırakılan Wistar Ratların Akciger ve Böbrek Dokularında Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 7. Keser, S., Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2010). Civanperçemi Bitkisinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 8. Türkoğlu, S., Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2010). Ada Çayı Bitkisinin DPPH ve ABTS Radikali Giderme aktivitesinin İncelenmesi Ulusal Kimya Kongresi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 9. Türkoğlu, S., Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2010). Beyaz Dut un DPPH ve ABTS Radikali Giderme Aktivitesinin İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 10. Keser, S., Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2010). Civanperçemi Bitkisinin DPPH ve ABTS Radikalleri Giderme Aktivitesinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 11. Keser, S., Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., (2010). Alıç Bitkisinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 12. Türkoğlu, S., Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Yılmaz, Ö., (2010). Dutun Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 13. Türkoğlu, S., Keser, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Yılmaz, Ö., (2010). Adaçayı Bitkisinin Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 14. Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Bahşi, M., Çakılcıoğlu, U., (2010). Lamıaceae Familyasına Ait Bazı Bitkilerin DPPH ve ABTS Radikali Giderme Aktivitesinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 15. Türkoğlu, S., Çelik, S., Türkoğlu, İ., Bahşi, M., Çakılcıoğlu, U., (2010). Dabaz Otu Çiçeklerinin Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 16. Türkoğlu, S., Çelik, S., (2010). Tıbbi Ve Ekonomik Değeri Olan Bazı Bitkilerin Serbest Radikal Giderme Aktivitelerinin Belirlenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 17. Türkoğlu, S., (2010). Bazı Endemik Bitkilerin Serbest Radikal Giderme Aktivitelerinin Belirlenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Bilim Teşvik Ödülü
 2. Bilim Teşvik Ödülü

Projeler

 1. Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde Ağır Metal Kirliliğinin Bazı Balık Türlerindeki Biyokimyasal Parametreler ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi., 01.01.2015-24.10.2019
 2. Tıbbi ve Ekonomik Değeri Olan Bazı Bitkilerin Antimikrobial Aktiviteleri, Antioksidan Aktiviteleri, Aroma Maddeleri ve Mineral içeriklerinin Belirlenmesi, 14.09.2018-29.11.2019
 3. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuvarı Alt Yapı Geliştirme Projesi, 05.02.2016-30.11.2018
 4. Munzur Alabalığı (Salmo Trutta Macrostigma T., 1954)’xxnın Kültür Ortamına Adaptasyonu, Büyüme ve Gelişiminin İzlenmesi, Kültür Şartlarında Döl Veriminin Sağlanması İçin Kapalı Devre Sisteminin Kurulması., 06.06.2013-28.09.2017
 5. Kerevit (Astacus leptodactylus) Yetiştiriciliğinde Probiotik Uygulaması Olarak Kefir Kullanımı., 05.05.2011-01.06.2012
 6. Keban Karakaya ve Atatürk Baraj Gölleri nde Ağır Metal Kirliliğinin Bazı Balık Türlerindeki Biyokimyasal Parametreler ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi, 01.01.2015-24.10.2019
 7. Bazı Balık Türlerinin Yağ Asidi ve Ağır Metal İçeriklerinin İncelenmesi, 11.12.2015-26.12.2016
 8. Farklı Meyvelerden Üretilmiş Pekmezlerin Depolanma Sürecinde Biyokimyasal Özelliklerinde Oluşan Değişmeler, 28.05.2012-09.05.2014
 9. Doğu ve Güneydoğu Anadolu daki bazı bitkilerin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi ve seçilen bitkilerin oksidatif stres oluşturulmuş ratların bazı biyokimyasal parametrelerine etkilerinin araştırılması (Araştırmacı/Bursiyer) (COST 2515 107T898), 01.06.2008-31.05.2011
 10. The determination of the antioxidant activities of some plants in East and Southeast Anatolia and investigation of effects of selected plants to some biochemical parameters of rats being oxidative stress, 01.06.2008-01.06.2011
 11. Metabolik Sendromlu Hastalarda Paraoksonaz 1 Aktiviteleri ve Fenotiplerinin Araştırılması, 28.12.2004-21.03.2006
 12. Pistacia terebinthus Salvia multicaulis Morus alba nın Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Oksidatif Stres Oluşturulmuş Ratlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri, 08.02.2010-06.06.2011

Üyelikler

 1. Türkiye Klinikleri
 2. Türk Biyokimya Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Neurochemistry International, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Celular and Molecular Biology, 3