T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Aksoy, H.S., Özüdoğru, k., (2005). İnce daneli zeminlerde örselenme. itüdergisi - d, 4(4),29-38.
 2. Yıldırım, M.Ş., Aksoy, H.S., (1996). Yapıların Dış Duvarlarında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemelerinin Isıl ve Ekonomik Yönden Analizi. Türkiye Mühendislik Haberleri, 1(392),27-32.
 3. Aksoy, H.S., Özüdoğru, k., (2005). Aşırı Konsolide İnce Daneli Zeminlerde Örselenme. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 17(3),471-479.
 4. Aksoy, H.S., Karakaş, S., A, .A.M., (2008). ŞIRNAKTA BULUNAN BİR BİNANIN YIKILMA SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6(3),21-24.
 5. Aksoy, H.S., (2010). SİLİS DUMANININ KİLLİ BİR ZEMİN ÜZERİNDEKİ STABİLİZASYON ETKİSİ. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 9(1),74-78.
 6. Aksoy, H.S., (2008). KAYA ŞEVLERİN STABİLİTE ANALİZİ. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 6(3),46-49.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Içen, A., Aksoy, H.S., Gör, M., (2018). Effect of Different Loading Rates on the Bearing Capacity of Strip Foundations. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2018), (),-.
 2. Aksoy, H.S., Özpolat, A., (2019). MEASUREMENT AND COMPARISON OF SOIL STRENGTH VALUES WITH VANE TESTERAND POCKET PENETROMETER. 4th International Science Symposium, (),-.
 3. Aksoy, H.S., Özpolat, A., (2019). DETERMINATION OF THE EFFECT OF CONSOLIDATION ON STRENGTH PARAMETERS INCLAY SOILS BY UNCONFINED COMPRESSION TEST. 4th International Science Symposium, (),-.
 4. Aksoy, H.S., Özpolat, A., (2019). EFFECT OF WATER CONTENT ON DRAINED SHEAR STRENGTH OF CLAY SOILS. 4th International Science Symposium, (),-.
 5. Aksoy, H.S., Özpolat, A., (2019). Pile Group Area Effect on Bearig Capacity of Pile Foundations. 3. International Conference Challenges in Geotechnical Engineering, (),-.
 6. Özpolat, A., Aksoy, H.S., (2019). The Effect of Consolidation Pressure on Soil Strength. 3. International Conference Challenges in Geotechnical Engineering, (),-.
 7. Aksoy, H.S., Özüdoğru, k., (2003). Sample Disturbance of Fine Grained Soils. 13th European Conference on Soil Mechanicsand Geotechnical Engineering, (),433-436.
 8. Erken, A., Aksoy, H.S., Kouchehbagh, B.R., Nomaler, g.ş., Diker, d., (2016). Slope failures during the 2010 Elazığ earthquakes in Turkey. 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, (),-.
 9. Gör, M., Aksoy, H.S., (2012). The Effect of Natural Resin Addition on Strength Parameters of Railway Embankment. 10 th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 10. Aksoy, H.S., Gör, M., (2015). An Experimental Investigation of Relation Between Bearing Capacity of Fiber Reinforced Polymer Piled Raft and Stress Distribution of Sandy Soil. 2nd International Conference on Building, Construction an Environment, (),-.
 11. Aksoy, H.S., Inal, e., Gör, M., (2016). SKIN FRICTION BETWEEN SOIL AND PILE MATERIALS. 12th INTERNATIONAL CONGRES ON CIVIL ENGINEERING, (),-.
 12. Gör, M., Aksoy, H.S., Inal, e., (2017). Kazıklı Temellerde Yüzey Sürtünme Açısının Hesabı için Yeni BirAbak Önerisi. 3. Uluslararası Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, (),-.
 13. Aksoy, H.S., Özpolat, A., (2017). Experimental Analysis of Effect of Sheet Pile Penetration Depth to the Near Buildings. 8. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 14. Aksoy, H.S., Gör, M., Inal, e., (2017). Determination of friction angles between soil andsteel - FRP piles. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 10-12 May, 2017, Firat University, (),-.
 15. Aksoy, H.S., Yılmaz, U., (2012). Evaluation of the relationships between Schmidt rebound number and strength of rocks. 3. International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, (),525-530.
Ulusal
 1. Aksoy, H.S., Gör, M., (2011). KUMUL ZEMİNLERİN FARKLI MALZEMELERKULLANILARAK STABİLİZE EDİLMESİ. 4. Geoteknik Sempozyumu, (),-.
 2. Karaton, M., Aksoy, H.S., (2009). Diyarbakır Ulu Camisinin Lineer Olmayan Dinamik Analizi. 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, (),379-390.
 3. Bilgen, G., Aksoy, H.S., Cana, ö., (2013). MERMER TOZUNUN KİLLİ BİR ZEMİNİN KIVAM LİMİTLERİNE VE SIKIŞABİLİRLİĞİNE ETKİSİ. 5. Geoteknik Sempozyumu, (),-.
 4. Gör, M., Aksoy, H.S., Bilgen, G., (2012). FARKLI KATKI MALZEMELERİNİN KİL BİR ZEMİNİN KIVAM LİMİTLERİ ÜZERİNDE ZAMANA BAĞLI ETKİSİ. 15. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, (),207-218.
 5. Aksoy, H.S., Özüdoğru, k., (2002). İnce Daneli Zeminlerde Örselenme. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, (),88-92.
 6. Yıldırım, m.ş., Aksoy, H.S., (1996). Hafif Betonların Isıl ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma. GAP Birinci Mühendislik Kongresi, (),181-191.
 7. Aksoy, H.S., Gör, M., Yıldırım, m., (2013). KİLLİ KUM BİR ZEMİN İLE AHŞAP ELEMANLAR ARASINDAKİ YÜZEY SÜRTÜNMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 5. Geoteknik Sempozyumu, (),-.
 8. Aksoy, H.S., Inal, e., Gör, M., (2014). ÇELİK KAZIK YÜZEYİ İLE KİLLİ KUM ZEMİNLER ARASINDAKİ SÜRTÜNME AÇISININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, (),123-130.
 9. Aksoy, H.S., Gör, M., Inal, e., (2015). FRP KAZIKLI RADYE TEMELLERİN DAVRANIŞININDENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. 6. Geoteknik Sempozyumu, (),-.
 10. Aksoy, H.S., Inal, e., Gör, M., (2015). DERE KUMU VE KIRMATAŞ ZEMİNLERDE ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE ÜRETİLEN NUMUNELERİN BASINÇDAYANIMI DEĞİŞİMLERİ. 6. Geoteknik Sempozyumu, (),-.
 11. Aksoy, H.S., Cana, ö., (2011). KOVANCILAR 2010 DEPREMİNDE HASAR GÖRENKERPİÇ YAPILARIN MALZEME ÖZELLİKLERİ. 4. Geoteknik Sempozyumu, (),-.
 12. Aksoy, H.S., Yılmaz, M., Akarsu, E.E., (2007). KİLLİ BİR ZEMİNİN TUNÇBİLEK UÇUCU KÜLÜ KULLANILARAK STABİLİZASYONU. 2. Geoteknik Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. KİLLİ ZEMİNLERİN DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE TEMEL ALT ZEMİNİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ, 18.07.2018-19.04.2019
 2. KİLLİ ZEMİNLERDE KAZIKLI RADYE TEMELLERİN DÜŞEY YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞININ DENEYSEL VE NÜMERİK OLARAK ARAŞTIRILMASI, 23.07.2018-28.11.2019
 3. FRP ve PVC Tekil Kazıkların Davranışının Deneysel Olarak belirlenmesi, 23.07.2018-30.07.2019
 4. Ahşap ve Çelik Tekil Kazıkların Davranışının Deneysel Olarak belirlenmesi, 13.06.2018-30.07.2019
 5. Homojen Zeminlerde İyileştirme Derinliğinin Belirlenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma, 19.12.2017-19.04.2019
 6. Puzolan ile Güçlendirilmiş İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Granüler Dolgu Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, 18.10.2018-
 7. YÜZEY SERTLIĞI İLE KAYAÇLARIN DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, 02.05.2012-09.02.2017
 8. KAYAÇLARIN ENDEKS ÖZELLİKLERİ YARDIMIYLA AŞINMA DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ, 02.05.2012-09.02.2017
 9. Zeminlerin Doğal Katkı Maddeleri Kullanılarak İyileştirilmesi, 25.07.2012-23.12.2016
 10. KAZIKLI RADYE TEMELLERİN STATİK DÜŞEY YÜKLER ETKİSİ ALTINDA MODELLENMESİ, 30.04.2014-08.07.2017
 11. Kum Zeminlerin Çimento Enjeksiyonu ile İyileştirilmesi, 11.12.2013-14.09.2015

Üyelikler

 1. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, Geotechnical and Geological Engineering, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Geotechnical and Geological Engineering, 1
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Geotechnical an Geological Engineering, 2
 5. Uluslararası, Dergi, scientia iranica, 1