T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Lineer ve Lineer olmayan kırılma mekaniği, Hasar Mekaniği, Baraj-rezervuar ve baraj-temel etkileşim problemleri, titreşim ve dalga yayılım problemleri ve sonsuz ortam elemanları.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Lineer ve Lineer olmayan kırılma mekaniği, Hasar Mekaniği, Baraj-rezervuar ve baraj-temel etkileşim problemleri, titreşim ve dalga yayılım problemleri ve sonsuz ortam elemanları.
 • Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Elazığ, Fırat Ünv. Müh. Fak.
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Elazığ, Fırat Ünv. Müh. Fak.
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Elazığ, Fırat Ünv. Müh. Fak.

Kitaplar

 1. Dumanoğlu, A.A., Calayır, Y., Karaton, M., , Beton Ağırlıklı Barajların Rezervuar Ve Temel Etkileşimleri Dikkate Alınarak Euler Yaklaşımıyla Deprem Analizi, Türkiye Deprem Vakfı, 2003, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Yetkin, M., Calayır, Y., Sayın, E., Karaton, M., (2018). NONLINEAR SEISMIC BEHAVIOR OF A HISTORICAL DAM FOR DIFFERENT SOIL GROUPS. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36(4),1009-1002.
 2. Calayır, Y., Karaton, M., (2004). Non-linear dynamic analysis of arch dams using drucker-prager approach. Teknik Dergi, 15(1),3085-3103.
Ulusal
 1. Karaton, M., Awla, H.A., (2018). Numerical Investigation of the Effect on Ultimate Loading Capacity of Different Longitudinal Reinforcement Ratios of a RC Portal Frame. Journal of Structural Engineering Applied Mechanics, 2(),-.
 2. Calayır, Y., Karaton, M., (2002). Non-linear dynamic analysis of Arch Dams: Eulerian and Lagrangian solutions. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 26(2),179-192.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Calayır, Y., Karaton, M., (2002). Beton Ağırlık Barajların Lineer Olmayan Dinamik Çatlak Analizi. Beşinci İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi konferansı, ACE2002, (),63-72.
 2. Gülşan, M.E., Osmanlı, Ö.F., Karaton, M., (2018). Analysis of a Shear Wall with Force–Based Fiber ElementMethod. GAP2018, (),-.
 3. Calayır, Y., Karaton, M., Çambay, E., (2018). BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK HASAR DAVRANIŞINA REZERVUAR TABANI SEDİMENT MALZEMESİNİN ETKİSİ. 5UBGS, (),-.
 4. Karaton, M., Çam, E., Esen, Y., (2018). Statik İtme Analizleri Yardımıyla Yıkılmış Bir Binanın Zemin ve Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. ENAR-2018, (),-.
 5. Karaton, M., Gök, Ö., (2018). ATC 40’ a Göre Eğitim Binalarının Deprem Performansının İncelenmesi. ENAR-2018, (),-.
 6. Karaton, M., Çanakçı, K., (2018). JD4 Eindhoven Duvarının Sabit Doğrultulu Yayılı Çatlak ModeliKullanarak Mikro Seviye Modllemesi. ENAR-2018, (),-.
 7. Sayın, E., Karaton, M., (2018). Seismic Behavior of a Historical Masonry Arch Bridge under Different Earthquake Levels. International Conference on InnovativeEngineering Applications (CIEA 2018), (),-.
 8. Tunç, M., Sayın, E., Karaton, M., Emiroğlu, M.E., (2018). Investigation of Loads Applied to Flexible Pipelines Having Linear Elastic Behavior with Different Methods. International Conference on Innovative Engineering Applications, CIEA’ 2018, (),-.
 9. Karaton, M., (2017). AN APPROACH FOR REDISTRIBUTION CALCULATION OF MASS ANDLOADING IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. 4th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, (),-.
 10. Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y., (2017). Effect of Damping on Nonlinear Seismic ResponseMasonry Arch Bridges. the 8th InternationalAdvanced Technologies Symposium, (),-.
 11. Özpolat, A., Karaton, M., (2017). Dynamic Analysis of High-Speed Railway Bridge with PrestressedConcrete I-Beam. the 8th InternationalAdvanced Technologies Symposium, 11(),-.
 12. Karaton, M., Aşan, H.N., (2016). Nonlinear Analysis of Masonry Walls by Using a Novel Macro Modelling Technique. 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE2016, (),-.
Ulusal
 1. Karaton, M., Calayır, Y., (2002). The Effects of Material Parameters on Seismic Cracking Of The Concrete Gravity Dams. 2nd FAE International Symposium, Symposium Proc. CREATING THE FUTURE, (),219-224.
 2. Karaton, M., Çambay, E., Calayır, Y., (2017). KÜTLELİ KÜTLESİZ TEMEL DURUMLARI İÇİN SIVI SIKIŞABİLİRLİĞİNİN BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK HASAR DAVRANIŞINA ETKİSİ. Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 8(),1656-1661.
 3. Erkek, H., Calayır, Y., Sayın, E., Karaton, M., (2013). Tarihi Malatya Ulu Camisinin Sismik Davranışı. 2.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, (),-.

Projeler

 1. Yığma Duvarların Mikro Model ile Analizinde Üç boyutlu Sabit Doğrultulu Yayılı Çatlak Modelinin İncelenmesi, 03.10.2019-01.10.2020
 2. Hasar Görmüş veya Yıkılmış Betonarme Binaların Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi için Bir Tersine Mühendislik Yönteminin İncelenmesi, 28.11.2019-28.10.2020
 3. ÖN GERİLMELİ BETONARME I KESİTLİ HIZLI TREN KÖPRÜLERİN SİSMİK ANALİZİ, 20.11.2015-29.03.2017
 4. Deprem Yükleri Altında Yıkılan Bir Binanın Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Tersine Bir Mühendislik Çözüm Şemasının Araştırılması, 19.09.2017-29.12.2017
 5. Yığma Duvarların Mikro ve Makro Modellenme Teknikleri ile Lineer Olmayan Analizi, 25.02.2015-25.05.2016
 6. BETONARME BİNALARIN FİBRE ELEMAN YÖNTEMİ İLE STATİK İTME VE GERÇEK ZAMANLI DEPREM İVME KAYITLARI KULLANILARAK SİSMİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ, 07.11.2014-06.05.2015

Üyelikler

 1. American Concrete Institute (ACI)
 1. Uluslararası, Dergi, International Journal of Civil Engineering, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Periodica Polytechnica-Civil Engineering, 1
 5. Uluslararası, Dergi, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Advances in Mechanical Engineering, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Structure and Infrastructure Engineering, 1
 8. Uluslararası, Dergi, ENGINEERING STRUCTURES, 1
 9. Ulusal, Dergi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1