T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Muhammet Emin EMİROĞLU

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0 424 237 0 - 5441
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23100, Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Açık Kanal Hidroliği, Baraj Planlama ve Tasarımı, Hidrolik Yapılarda Oyulma, Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması, Hidrolik Yapılarda Havalandırma


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0 424 237 0 - 5441
Eposta ,
Fax 0 424 24155
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23100, Elazığ
Uzmanlık Alanı Açık Kanal Hidroliği, Baraj Planlama ve Tasarımı, Hidrolik Yapılarda Oyulma, Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması, Hidrolik Yapılarda Havalandırma
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD

  Yüksek Lisans Tezi;

  Toprak Dolgu Barajlarda Kayma Düzlemlerinin Analitik Olarak Tayini
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD

  Doktora Tezi;

  Barajların Tip Seçiminin Belirlenmesinde Uzman Sistem Kullanımı
 • Doçentlik » 2005

  İnşaat Mühendisliği, Hidrolik ABD
 • Profesörlük » 2011

  Fırat Üni. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2015-10-01 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Emiroğlu, M.E., , SEDIMENT TRANSPORT FLOW PROCESSES AND MORPHOLOGY, InTech, Rijeka, Croatia, 2011, 260, 978-953-307-374-3.
 2. Emiroğlu, M.E., , Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Mos Ajans, Meecidiyeköy/İstanbul, 2010, , 978-975-92215-1-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Bilhan, Ö., Aydın, M.C., Emiroğlu, M.E., Miller, C.J., (2019). Closure to “Experimental and CFD Analysis ofCircular Labyrinth Weirs” by Omer Bilhan,M. Cihan Aydin, M. Emin Emiroglu,and Carol J. Miller. JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, 145(4),4018007-.
 2. Emiroğlu, M.E., Baylar, A., (2003). An Investigation of Effect of Stepped Chutes with End Sill on Aeration Performance. Water Quality Research Journal of Canada, 38(3),527-539.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tunç, M., Emiroğlu, M.E., (2018). Açık Kanallarda Hareketli Taban Durumu ve Farklı Yan Savak Boyutları için Sediment Taşınımının Deneysel İncelenmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUCEV), (),736-744.
 2. Emiroğlu, M.E., (2018). Yanal Su Alma Yapılarında Labirent Yan Savak Kullanımı. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUCEV), (),1-9.
 3. Emiroğlu, M.E., Edil, T.B., Kalkan, Y., Karadeniz, H., Celep, Z., (2018). Baraj Emniyeti için Gözlemsel İnceleme ve Değerlendirmelerin Rolü. 5th International Symposium on dam Safety, (),1139-1145.
 4. Tunç, M., Emiroğlu, M.E., (2018). Relationship between sediment transport and scour geometry for high flow velocities at the labyrinth side weir. 5th International Symposium on dam Safety, (),462-470.
 5. Tunç, M., Sayın, E., Karaton, M., Emiroğlu, M.E., (2018). Investigation of Loads Applied to Flexible Pipelines Having Linear Elastic Behavior with Different Methods. International Conference on Innovative Engineering Applications, CIEA’ 2018, (),-.
 6. Aydın, S., Aydın, M.C., Emiroğlu, M.E., (2018). BALLIKAYA BARAJI NON-LİNEER DİNAMİK ANALİZİ. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DAM SAFETY, (),-.
 7. Emiroğlu, M.E., Aydın, M.C., Ikincioğulları, E., (2018). Numerical Analysis of Scour at Downstream of Dams with Free Overfall. IETS 2018, (),-.
 8. Ikincioğulları, E., Emiroğlu, M.E., Aydın, M.C., (2018). BARAJ REZERVUARLARINDA KULLANILAN LABİRENT YAN SAVAKLARIN HAD ANALİZİ. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV) 2018, (),109-118.
 9. Aydın, M.C., Ikincioğulları, E., Emiroğlu, M.E., (2018). ŞÜTLERDEKİ ENERJİ KIRICI BLOKLARIN AKIMIN HİDROLİK KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ. Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV) 2018, (),119-127.
 10. Emiroğlu, M., , S.F., (). Savak Havalandırıcıların Mansap Havuzunun Optimal Tasarımı. 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, (),523-536.
 11. Kaya, N., , E.M., (). Influence of Energy Dissipation on Oxygen Content in Baffled Chutes. International Symposium on Environment and Renewable Energy, (),-.
 12. Bilhan, O., , E.M., , K.O., (). Application of Artificial Intelligence Methods for the Forecast of Discharge Capacity of Side Weirs. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
 13. Bilhan, Ö., , E.M., (). Hydraulic Characterictics of Sharp Crested Labyrinth Weirs Having Different Crest Shapes. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.
Ulusal
 1. Aydın, S., , A.M., , E.M., (). ÖYBK Dolgu Barajlarda Yüzey Kaplama Plağı Deformasyonunun Yay Kiriş Yöntemi ile Tahmini. luslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, (),505-514.
 2. Emiroğlu, M., , A.M., , T.M., (). Tek ve Çok Gözlü Labirent Yan Savaklar. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, (),583-593.
 3. Emiroğlu, M., , A.M., (). Labirent Yan savakların CFD Analiziyle Değerlendirilmesi. V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, (),15-22.
 4. Kaya, N., , E.M., , A.H., (). Hareketli Tabanlı Akarsularda Labirent Yan Savak Bölgesinde Oluşan Yerel Oyulmalar. IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, (),325-333.
 5. Emiroğlu, M., , K.N., , A.H., (). Labirent yan savaklar. IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, (),43-57.
 6. Emiroğlu, M., , K.N., (). Doğrusal kanallara Yerleştirilen Labirent Yan Savakların Debi Katsayısının Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, (),705-716.
 7. Kılıç, Z., , E.M., (). Kaya Olmayan Temeller Üzerine İnşa Edilen Düşük Yükseklikli SSB Barajların Statik Analizi. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, (),645-656.
 8. Emiroğlu, M., (). Emiroğlu M E 2006 Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Tasarımı ve İnşası 11 12 Mayıs 2006 Eskişehir 27s. Baraj ve Deprem Semineri, (),-.
 9. Çiçek, M., , K.M., , E.M., (). Zayıf Temeller Üzerine İnşa Edilen Katı Dolgu Barajların Statik Analizi. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, (),639-646.
 10. Emiroğlu, M., (). Hidrolik Yapılarda Havalandırma ve Venturi Aygıtı ile Oluşturulan Su Jetinin Havalandırma Performansı. II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, (),-.
 11. Emiroğlu, M., (). Emiroğlu M E 1998 RCC Barajların Tasarım Ve İnşasındaki Gelişmeler Harran Üni Müh Fak 21 23 Mayıs 1998 Sayfa 191 200. Gap II. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, (),191-200.
 12. Emiroğlu, M., , B.A., , B.S., (). Hazar Gölünün Özellikleri ve Gelecek İçin Su Bütçesi. II. Ulusal Hidroloji Kongresi, (),105-113.
 13. Emiroğlu, M., , B.A., , T.A., (). Toprak Dolgu Barajlarda Kritik Kayma Yüzeyinin Pratik Olarak Tayini Üzerine Bir Çalışma. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, (),859-873.
 14. Tuna, A., , E.M., , Ö.M., (). Hazar Gölü ve Çevresinin Mevcut İmkanlara Göre Koruma ve Geliştirme Yollarının Araştırılması. II. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, (),1-15.
 15. Tuna, A., , E.M., , Ö.M., (). Hazar Gölü ve Çevresinin Mevcut İmkanlara Göre Koruma ve Geliştirme Yollarının Araştırılması. II. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, (),1-15.
 16. Tuna, A., , E.M., (). Hazar Gölü Su Rezervinin Sulamada Değerlendirilmesi. I. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, (),15-22.
 17. Ünlü, A., , U.G., , E.M., , Ş.N., (). Hazar Gölü Kirliliğinin Araştırılması. II. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, (),-.
 18. Baylar, A., , E.M., (). Bingöl Gülbahar Barajı Gövde Stabilitesi Üzerine Bir Araştırma. Gap I. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, (),62-73.
 19. Emiroğlu., M., , Ö.F., , Ö.M., (). Keban Barajı Rezervuarının Elazığ İli İklim Şartlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Gap I. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, (),167-174.
 1. Uluslararası, Dergi, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Geotechnical and Geological Engineering (GEGE), 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Flow Measurement and Instrumentation, 3
 5. Uluslararası, Dergi, Measurement, 2
 6. Uluslararası, Dergi, Water Resources Management, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Journal of Applied Fluid Mechanics (JAFM), 1
 8. Uluslararası, Dergi, Arabian Journal for Science and Engineering, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Journal of Hydraulic Engineering, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Flow Measurement and Instrumentation, 2