T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ

Yabancı Dil :
Ingilizce
Telefon :
424-2370000 - 5407
Eposta :
,
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Üniversitesi / Firat University Mühendislik Fakültesi / Engineering Faculty İnşaat Mühendisliği Bölümü / Civil Engineering Department 23119 Elazığ - Turkey
Uzmanlık Alanı :
Betonun Kırılma Mekaniği,Özel Betonlar, Depreme Dayanıklı Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Ingilizce
Telefon 424-2370000 - 5407
Eposta ,
Fax +9042424155
Web Sitesi www.kealyamac.com
Adres Fırat Üniversitesi / Firat University Mühendislik Fakültesi / Engineering Faculty İnşaat Mühendisliği Bölümü / Civil Engineering Department 23119 Elazığ - Turkey
Uzmanlık Alanı Betonun Kırılma Mekaniği,Özel Betonlar, Depreme Dayanıklı Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (Anadolu Üniv. İşletme Bölümü 2007)
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi;

  Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Malzeme Parametrelerinin Etkisi / Effect Of Materials Parameters On Fracture Parameters Of Concrete, 2004 (In Turkish)
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tezi;

  Kendiliğinden Yerleşen Betonun Lineer Olmayan Kirilma Mekaniği Prensipleriyle İncelenmesi / Investigation Of Self-Compacting Concrete By Using Non-Linear Fracture Mechanics Methods, 2008 (In Turkish)
 • Doçentlik » 2016

  Fırat Üniversitesi

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Bina Oturum Alanı İle Deprem, Şehir İmarı ve Maliyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hasan TOR, Elazığ, Firat Universitesi, 2010
 • 2. Polipropilen Lifli Betonların Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri, Ufuk ARAZSU, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2012
 • 3. İnce Agregasında Farklı Oranlarda Mermer Tozu Kullanılmış Betonların Dayanım ve Dayanıklılık Özellikleri, Alp Buğra AYDIN, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2013

II. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Polipropilen Lifli Betonların Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri, Kürşat Esat ALYAMAÇ (Yürütücü), Ufuk ARAZSU (Araştırmacı), Elazığ, Fırat Üniversitesi (FÜBAP), 2012
 • 2. İnce Agregasında Farklı Oranlarda Mermer Tozu Kullanılmış Betonların Dayanım ve Dayanıklılık Özellikleri, Kürşat Esat ALYAMAÇ (Yürütücü), Alp Buğra AYDIN (Araştırmacı), Elazığ, Fırat Üniversitesi (FÜBAP), 2014
 • 3. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı 2500 kN Kapasiteli Beton/Betonarme Test Presinin ve Yardımcı Ekipmanlarının Güncellenmesi, Kürşat Esat ALYAMAÇ (Yürütücü), Zülfü Çınar ULUCAN (Araştırmacı), Merve AÇIKGENÇ (Araştırmacı), Elazığ, Fırat Üniversitesi (FÜBAP), 2014

III. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Kendiliğinden Yerleşen Betonun Lineer Olmayan Kırılma Mekaniği Prensipleriyle İncelenmesi, Ragıp İNCE (Yürütücü), Kürşat Esat ALYAMAÇ (Araştırmacı), Elazığ, Fırat Üniversitesi (FÜBAP), 2008
 • 2. Çelik Lifli Betonların Tasarımı İçin Grafik Tabanlı Bir Yaklaşım, Zülfü Çınar ULUCAN (Yürütücü), Merve AÇIKGENÇ (Araştırmacı), Kürşat Esat ALYAMAÇ (Araştırmacı), Elazığ, Fırat Üniversitesi (FÜBAP), 2015

IV. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, Yerel Komite Üyesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2011

V. Üye Olunan Bilimsel Kuruluş

 • 1. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Üye, Elazığ, Elazığ, 2002

VI. SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Hakemlik

 • 1. Construction and Building Materials, Kürşat Esat ALYAMAÇ, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2013
 • 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ocak 2010 ile Ekim 2012 tarihleri arasında.
 • 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Temmuz 2013 ile 2015-01-01 tarihleri arasında.
 • 3 F.Ü. Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Müdür » Temmuz 2010 ile 2015-04-14 tarihleri arasında.
 • 4 Üniversite Strateji Belirleme Komisyonu

  Kurul Üyesi » 2012-11-20 ile 2013-09-30 tarihleri arasında.
Yurtdışı Görev
30 Temmuz 2015

1 Nisan 2015 ile 1 Nisan 2016 tarihleri arasında Purdue Universitesi/Amerika da, görevli olarak bulunmaktayım.

Iletişim bilgilerim aşağıdadır:

kealyamac@firat.edu.tr , kalyamac@purdue.edu

Selam ve saygılarımla...

You can find me on http://eng.purdue.edu/jump/b8bfd8

Verdiği Dersler

Malzeme Bilgisi
» Lisans » 3 Kredi
Yapı Malzemesi
» Lisans » 3 Kredi
Betonarme-I
» Lisans » 4 Kredi
Betonarme-II
» Lisans » 3 Kredi
Betonarme Yapı Tasarımı
» Lisans » 3 Kredi
Betonarme Yapı Elemanları
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
İleri Yapı Malzemesi
» Doktora » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Demirel, B., Alyamaç, K.E., , Waste and Supplementary Cementitious Materials in Concrete, Woodhead Publishing, , 640, 978-0-08-102156-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yön, B., Sayın, E., Calayır, Y., Ulucan, Z.Ç., Karataş, M., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Bildik, A.T., (2015). Lessons learned from recent destructive Van, Turkey earthquakes. EARTHQUAKES AND STRUCTURES, 9(2),431-453.
Ulusal
 1. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2018). Investigation of Soft Stories in Buildings with Hollow Block Slab. Fırat University Turkish Journal of Science Technology, 13(1),37-44.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taş, Y., Ulucan, M., Alyamaç, K.E., (2019). Özel Betonarme Yapıların Yerinde Dayanımlarının Geliştirilmiş Kombine Metotla Belirlenmesi: Kömürhan Köprüsü için Bir Çalışma. VI. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ- 2019, (),519-524.
 2. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2019). Comparison of hollow block slab and slab-and-beam floor performances in reinforced concrete buildings. International Civil Engineering Architecture Conference 2019, (),1529-1535.
 3. Ince, R., Fırat, M., Alyamaç, K.E., (2005). Türk Çimentolarının Kırılma Parametrelerinin Değerlendirilmesi. 7th Internatıonal Fracture Conferance, 2(),1043-1052.
 4. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2005). A Prediction Formula For Fracture Toughness Of Concrete. 7th Internatıonal Fracture Conferance, 1(),213-222.
 5. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2007). Study on the Usibility of Waste Marble Mud in Self Compacting Concrete as a Powder Material. TÇMB 3rd International Symposium Sustainability ın Cement and Concrete, 2(),821-832.
 6. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2007). Kür Süresinin Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi. 8th Int. Fracture Conf., (),600-609.
 7. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2007). Geleneksel Betonda Nem Oranı Kırılma Karametreleri İlişkisinin Belirlenmesi. 8th Int. Fracture Conf., (),634-643.
 8. Alyamaç, K.E., (2009). Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi Kendiliğinden Yerleşen Beton Örneği. Türkiye 21. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Sergisi, (),107-116.
 9. Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2009). Türkiye de İl Belediyelerinin Depreme Dayanıklı Yapı Çalışmaları İle İlgili Bir Çalışma. Uluslar arası Sakarya Deprem Sempozyumu, (),188-208.
 10. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2010). The Effect of Powder Admixture Type and Maximum Aggregate Size on Self Compacting Concrete Characteristics. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),131-139.
 11. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2010). Investigation of Self Compacting Concrete by the Size Effect Fracture Model. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),131-139.
 12. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2011). Investigation of Self Compacting Concrete by Using Fracture Mechanics Methods. International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, (),62-70.
 13. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2011). Mermer Tozu İle Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Betonların Kırılma Paremetreleri. 9. Uluslar Arası Kırılma Konferansı, (),301-312.
 14. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2012). Perdeli çerçeveli yapılarda zemin sınıfı ve kat adedi dikkate alınarak gerekli perde oranının tespiti. International Construction Congress (ICONC2012), (),73-82.
 15. Açıkgenç, U.M., Alyamaç, K.E., Ince, R., (2012). Mermer Tozu İle Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Betonların Dayanım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi. International Construction Congress (ICONC2012), (),-.
 16. Açıkgenç, U.M., Arazsu, U., Alyamaç, K.E., (2012). Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım ve Durabilite Özellikleri. International Construction Congress (ICONC2012), (),67-75.
 17. Şahin, H., Tor, H., Alyamaç, K.E., (2012). Bina oturum alanı ile deprem dayanımı şehircilik ve yapı maliyeti ilişkisi. International Construction Congress (ICONC2012), (),411-419.
 18. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2013). Investigation of Dynamic Shear Amplification of Cantilever Wall Systems. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE 2013, (),-.
 19. Açıkgenç, U.M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2013). Fresh and Hardened Properties of Steel Fiber Reinforced Concrete Produced With Fibers of Different Lengths and Diameters. 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering (BCCCE’xx13), (),-.
 20. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2013). Investigation of Fracture Parameters of Self Compacting Concrete Produced with Marble Powder by Peak Load Method. Third International Conference on Sustainabla Construction Materials and Technologies (SCMT3), (),-.
 21. Alyamaç, K.E., (). ELAZIĞ DAKİ MEVCUT YAPI STOKUNUN DEPREM DAYANIMI VE GELECEK PLANLAMASI. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslar arası Kongresi, (),-.
 22. Şahin, H., Durucan, A.R., Alyamaç, K.E., (2019). Betonarme Binaların Statik Davranışı Üzerinde Beton Dayanım Sınıfı ve Betonun Sargılanma Etkisi. VI. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ- 2019, (),458-463.
 23. Yetkin, M., Alyamaç, K.E., Calayır, Y., (2019). Investigation of Material Properties of Masonry Units Used in Brick Walls. 4th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),92-88.
 24. Yetkin, M., Alyamaç, K.E., Calayır, Y., (2019). Investigation and Assessment of Joint Mortar Mixing Ratios Used in Masonry Structures. 4th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),55-63.
 25. Alyamaç, K.E., Durucan, C., Şahin, H., Durucan, A.R., (2019). Hızlı Yapısal Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme ve Yeni BirYöntemin İlk Adımları. IESKO 2019VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, (),-.
 26. Taş, Y., Alyamaç, K.E., (2018). Assessments of Concrete Strength Combining Rebound Hammer andPin Penetration Methods. International Mediterranean Congress on NaturalSciences and Engineering (MENSEC), (),161-170.
 27. Taş, Y., Alyamaç, K.E., (2018). Estimation of The In-Place Strength of Komurhan Bridge by TheCombination of Rebound Hammer and Maturity Methods. International Mediterranean Congress on NaturalSciences and Engineering (MENSEC), (),19-27.
 28. Sağlıyan, S., Alyamaç, K.E., (2018). Kirişsiz Döşemeli Betonarme Binaların Tasarım Limitlerinin ve Yapısal Performanslarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, (),585-599.
 29. Alyamaç, K.E., Taş, Y., Ulucan, Z.Ç., Açıkgenç, U.M., (2017). Estimation of concrete strength combining rebound hammer and Windsor probe test methods. SMAR 2017 - Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, (),-.
 30. Açıkgenç, U.M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Effects of aggregate grading on the properties of steel fibre-reinforced concrete. 9th International Conference, FIBRE CONCRETE 2017, (),-.
 31. Alyamaç, K.E., Taş, Y., Açıkgenç, U.M., Ghafari, E., (2017). Feasibility analysis of NDT methods using to estimate the concrete strength as part of urban regeneration. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 32. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Assessment of Soft-Story RC Frame Buildings constructed with Hollow Block Slab with using Different Shear Wall Ratios. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’xx17), (),-.
 33. Ince, O., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2017). Investigation of Soft Stories in Buildings withHollow Block Slab. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 34. Alyamaç, K.E., Şahin, H., Ulucan, Z.Ç., Erdoğan, A., (2017). Masonry structures in Turkey: codes, seismic performance and future strategies. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 35. Alyamaç, K.E., Olek, J., (2017). The use of drilling tests to assess the strength of building materials: Review of existing methods and a proposed new technique. SMAR 2017, (),-.
 36. Ince, R., Alyamaç, K.E., (). BETONUN KIRILMA PARAMETRELERİNİN ÇENTİKLİ KÜP YARMA NUMUNELERİ İLE TAYİNİ. 10. Uluslararası Kırılma Konferansı, (),69-78.
Ulusal
 1. Ince, R., Alyamaç, K.E., (2004). Agrega Tipinin Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi. İMO XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, (),507-510.
 2. Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2005). Geçmişten Günümüze Afet Yönetmelikleri ve Uygulamada Karşılaşılan Tasarım Hataları. Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, (),707-715.
 3. Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2005). 2003 Bingöl Depreminden Sonra Güçlendirme İşlemlerinde Görülen Yanlışlıklar ve Öneriler. Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, (),989-996.
 4. Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2007). Şubat 2007 Sivrice Elazığ Depremlerinden Sonra Oluşan Yapı Hasarları Nedenleri Ve Genel Yapı Durumu. İMO 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (),237-248.
 5. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2007). Karo Mozaik Döşeme Kaplama Plak Üretiminde Atık Mermer Çamurunun Kullanılabilirliği. 7. Ulusal Beton Kongresi, (),437-446.
 6. Alyamaç, K.E., (2009). Atık Mermer Çamuru İçin Geniş Bir Kullanım Alanı Beton Sektörü. 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, (),221-230.
 7. Alyamaç, K.E., Cetişli, F., (2010). Atık Mermer Tozunun Beton İçerisinde Kum İle Ter Değiştirilerek Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, (),488-496.
 8. Alyamaç, K.E., (2011). Yığma Yapıların Yaklaşık Deprem Dayanımlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntem Önerisi Trafik Lambaları Metodu TLM. 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (),-.
 9. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2011). Farklı Mineral Katkılarla Üretilmiş KYB lerin Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Beton Kongresi, (),595-605.
 10. Açıkgenç, U.M., Eren, M.E., Alyamaç, K.E., (2012). Çelik Lifli Kendiliğinden Yerleşen Betonların Dayanım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağı İle Tespiti. İnşaat Mühendisliği’xx nde 100. Yıl Teknik Kongresi, (),108-116.
 11. Açıkgenç, U.M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (2012). Çelik Lifli Betonların Karışım Dizaynı İçin Çoklu Grafik Önerisi. İnşaat Mühendisliği’xx nde 100. Yıl Teknik Kongresi, (),74-83.
 12. Şahin, H., Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2012). Perde çerçeveli sistemlerde gerekli perde oranının kat sayısı dikkate alınarak tespiti. İnşaat Mühendisliği’xxnde 100.Yıl Teknik Kongresi, (),114-122.
 13. Şahin, H., Alyamaç, K.E., (2012). Asmolen döşeme tipine sahip binaların deprem davranışının incelenmesi. İnşaat Mühendisliği’xxnde 100. yıl Teknik Kongresi, (),64-72.
 14. Alyamaç, K.E., Ince, R., (2006). Elektrik İletim Tesislerinin Önemi ve Güçlendirme Çalışmaları. Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu 2006 (YOGS 2006), (),126-135.
 15. Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2006). Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesinde Kullanılacak Faktörler. Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu 2006 (YOGS 2006), (),444-451.
 16. Alyamaç, K.E., Sayın, E., Ulucan, Z.Ç., (2006). Beton ve Zemin Sınıfının Yapı Maliyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. GAP V. MÜHENDİSLİK KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı), 2(),874-881.
 17. Alyamaç, K.E., Erdoğan, A., (2006). Betonarme Kirişlerde Çatlak Genişliğinin Bağlı Olduğu Faktörlerin İncelenmesi. GAP V. MÜHENDİSLİK KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı), 2(),918-924.
 18. Alyamaç, K.E., Tuğrul, E., (). A Durable Eco Friendly and Aesthetic Concrete Work Marble Concrete. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2014), (),50-50.
 19. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., Ulucan, Z.Ç., (). Mermer tozu katkılı çelik lifli betonların mekanik özellikleri. 9. Ulusal Beton Kongresi, (),399-409.
 20. Ince, R., Alyamaç, K.E., (). Betonun Kırılma Mekaniğinde Çentikli Küp Yarma Numunelerinin Uygulama Potansiyeli. XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, (),-.
 21. Ince, R., Alyamaç, K.E., (). Toz Katkı Tipinin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Kırılganlığına Etkisi. XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 2. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Üyelikler

 1. Fırat İnşaat Mühendisleri Derneği
 2. Amerika İnşaat Mühendisleri Odası (ASCE)
 3. Amerika Beton Enstitüsü (ACI)
 4. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği
 5. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
 1. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 7
 2. Uluslararası, Dergi, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, APPLIED CLAY SCIENCE, 1
 5. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2014), 9
 6. Ulusal, Dergi, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Environmental Engineering and Management Journal, 1