T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Çevresel Güvenlik, Çevre Politikaları, Kentleşme, Çevre Sorunları, Çevre Hukuku, Çevre Etiği, Biyoetik


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Çevresel Güvenlik, Çevre Politikaları, Kentleşme, Çevre Sorunları, Çevre Hukuku, Çevre Etiği, Biyoetik
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1 Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2011 tarihinden itibaren.
 • 2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Web Sorumlusu » Nisan 2011 ile tarihleri arasında.
 • 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Bölüm Başkanı » Şubat 2011 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  ECTS (AKTS) - DS (DE) Bölüm Koordinatörü » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 5 Sosyal Bilimler MYO

  Erasmus Koordinatörü » Ağustos 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında.
 • 6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Erasmus Fakülte Koordinatörü » Eylül 2011 tarihinden itibaren.
 • 7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Koordinatör » Eylül 2012 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Tozkoparan, İ.B., , Kentsel Politikalar, Palme Yayıncılık, , 745, 978-605-355-804-0.
 2. Aydoğdu, İ.B., , Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Pegem Akademi, , , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Selçuk, B., Aydoğdu, İ.B., (2014). Kentsel Dönüşüm Üzerine Düşünceler: Kazanım mı Kayıp mı?. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2),33-53.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tozkoparan, İ.B., (). Dünya’da ve Türkiye’de Çevre Hakkına İlişkin Düzenlemeler. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 2. Aydoğdu, İ.B., (). Değişen Güvenlik Kavramı Çerçevesinde Göç: Türkiye Örneği. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 3. Aydoğdu, İ.B., (). Kentsel Planlamada Ütopyalar: Gökkuşağının Ötesi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 4. Aydoğdu, İ.B., (). İklim Değişikliği ve Kentler Arasındaki İlişki: İklim Verilerinin Kent Planlamasında Kullanılması. Uluslararası Piri Reis Dil, Tarih, Coğrafya Kongresi, (),-.
 5. Aydoğdu, İ.B., (). Çevresel Güvenlik Sorunu Olarak İklim Değişikliği. Uluslararası Piri Reis Dil, Tarih, Coğrafya Kongresi, (),-.
 6. Tuncer, İ., Aydoğdu, İ.B., Tuncer, T., (). Göç Sorunun Çözümü İçin Kamu Kurumlarının Yapması Gerekenler. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Aydoğdu, İ.B., Çobanoğlu, N., (). Dünya’da ve Türkiye’de Gıda Hakkına ilişkin Anayasal ve Yasal Düzenlemeler. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 1. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Strategic Public Management Journal, 1