T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 5603
Eposta :
Fax :
424-2415526
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Çevre Biyoteknolojisi, Mühendislikte Biyosüreçler, Membran biyoreaktörler, Membran biyofilm reaktörleri, Atıksu Geri Kazanımı ve Kullanımı, Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Biyo-yakıt üretimi

Doğum Yeri Bingöl
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 5603
Eposta
Fax 424-2415526
Web Sitesi @ProfHasar
Adres Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ
Uzmanlık Alanı Çevre Biyoteknolojisi, Mühendislikte Biyosüreçler, Membran biyoreaktörler, Membran biyofilm reaktörleri, Atıksu Geri Kazanımı ve Kullanımı, Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Biyo-yakıt üretimi
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Doktora » 2001 Yılı mezunu

  İstanbul Teknik Üniversitesi-Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Doçentlik » 2004

  Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
 • Profesörlük » 2009

  Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 1 Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2011 tarihinden itibaren.
 • 2 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Ağustos 2012 ile 2015-04-01 tarihleri arasında.
 • 3 BİYOTEKNOLOJİ ARŞ. ve UYG. MERKEZİ

  Müdür » Ekim 2008 ile Eylül 2013 tarihleri arasında.
 • 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Şubat 2010 ile Şubat 2014 tarihleri arasında.
 • 5 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ağustos 2012 tarihinden itibaren.
 • 6 Center for Environmental Biotechnology, Arizona State University, USA

  Post-doctorate » Eylül 2006 ile Eylül 2007 tarihleri arasında.
 • 7 International Water Association, UK

  Member » Ocak 2000 tarihinden itibaren.
 • 8 Ulusal Membran Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi

  Araştırmacı » Ağustos 2010 tarihinden itibaren.
 • 9 Journal of Microbial & Biochemical Technology

  Executive Editor » Temmuz 2010 tarihinden itibaren.
 • 10 Chemical and Bioprocess Engineering at Engineering and Material Science Centre, University College D

  Visiting Scholar » Haziran 2011 ile Eylül 2011 tarihleri arasında.
 • 11 Fırat Üniversitesi

  Rektör Yardımcısı » 2015-04-01 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Hasar, H., Ürper, G.M., Güçlü, S., Koyuncu, İ., , Su/Atıksu Arıtılması ve Geri KazanılmasındaMembran Teknolojileri ve UygulamalarıCilt 1: Membran Teknolojileri ve Su Arıtma, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, 2018, 1417, 978-605-9351-22-5.
 2. Koyuncu, İ., Hasar, H., Imer, D.Y., Köse, M.B., Eyvaz, M., Özbey, B., Aksoy, Y., , Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve UygulamalarıCilt 2: Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri, Çevre Koruma Vakfı, 2018, 1417, 978-605-9351-22-5.
 3. Koyuncu, İ., Paşaoğlu, M.E., Taşkan, E., Hasar, H., , Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve UygulamalarıCilt 3: Membran Teknolojilerinde Konsantre Yönetimi, Maliyet, İşletme ve Bakım, Enerji Üretimi Uygulamaları ve Membran Terimleri Sözlüğü, Çevre Koruma Vakfı, 2018, 1417, 978-605-9351-22-5.
 4. Hasar, H., , Çevre Mühendisliğine Giriş, Nobel, 2014, 640, 9786051331577.
 5. Hasar, H., Hanay, Ö., , Çevre Mühendisliğine Giriş Çözüm Kitabı, Nobel, 2013, Nobel, 2013, , .
 6. Hasar, H., Hanay, Ö., , Su ve Atıksu Arıtımında Membran Biyoreaktörlerin Esasları ve Uygulamaları, Nobel, 2015, , 9786053201847.

Makaleler

Uluslararası
 1. Hasar, H., , O.E., (2001). Removal of Toxic Metals from Aqueous Solution by Duckweed Lemna minor L Role of Harvesting and Adsorption Isotherms. The Arabian Journal for Science and Engineering, AJSE, 26(2C),47-54.
 2. Ipek, U., , O.E., , A.L., , A.I., Hasar, H., (2001). Anaerobic Co Composting of Sugarbeet Waste and Wine Factory Wastes. Fresenius Environmental Bulletin, 10(12),863-868.
 3. Saatcı, Y., , H.H., , C.M., (2001). Treatability of Vegetable oil Industry Effluents through Physical Chemical Methods. Fresenius Environmental Bulletin, 10(12),854-858.
 4. Cucı, Y., , H.H., , Y.M., , I.U., (2001). Pollution in Keban Dam Lake Trace Metals from Classical Activated Sludge System. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 67(6),906-912.
 5. Sekerdag, N., , H.H., , U.A., (2001). An Approach for Theoretical Estimates of Bulk Specific Deposit in Deep Bed Filters Kuwait Journal of Science and Engineering. KJSE, 28(2),287-297.
 6. Obek, E., , H.H., (2002). Role of Duckweed Lemna minor L Harvesting Biological Phosphate Removal from Secondary Treatment Effluents. Fresenius Environmental Bulletin, 11(1),27-29.
 7. Obek, E., , H.H., , T.S., , K.F., (2005). Determination of Some Vitamins in Different Matrixes in a Municipal Wastewater. Treatment Plant, (),-.
 8. Tatar, S., , O.E., , H.H., (2007). Impacts of phosphoric acid hydrogen peroxide addition on metals and organic content of sludge. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 16(1),34-37.
 9. Taşkan, E., Hasar, H., Özkaya, B., (2013). Usage of Ti TiO2 Electrode in Microbial Fuel Cell to Enhance the Electricity Generation and its Biocompatibility. Applied Mechanics and Materials, (),-.
 10. Aslan, M., Saatçı, Y., Hanay, Ö., Hasar, H., (2014). Membrane fouling control in anaerobic submerged membrane bioreactor. Desalination and Water Treatment, 52(40-42),7520-7530.
 11. Hasar, H., Kınacı, C., Ünlü, A., Toğrul, H., (2004). Rheology properties of activated sludge in a sMBR. Biochemical Engineering Journal, 20(1),1-6.
 12. Hasar, H., (2003). Adsorption of Nickel II from aqueous Solution onto Activated Carbon Prepared from Almond Husk. J of Hazardous Materials, 97(1-3),49-57.
 13. Sazmaz, A., , O.E., , H.H., (2008). The accumulation of heavy metals in Typha latifolia L grown in Stream carrying secondary effluent. Ecological Engineering, 33(3-4),278-284.
 14. Taşkan, E., Hasar, H., (2015). Comprehensive Comparison of a New Tin Coated Copper Mesh and a Graphite Plate Electrode as an Anode Material in Microbial Fuel Cell. Applied biochemistry and Biotechnology, 175(4),2300-2308.
 15. Taşkan, E., Hanay, Ö., Hasar, H., (2015). Energy Efficient Nitrification and Microbial Community in a Completely Stirred Membrane Biofilm Reactor. Environmental Engineering Science, 32(3),179-184.
 16. Taşkan, E., Özkaya, B., Hasar, H., (2015). Combination of a novel electrode material and artificial mediators to enhance power generation in an MFC. Water Science and Technology, 71(3),320-328.
 17. Hasar, H., , C.Y., , O.E., , D.F., (2003). Removal of Zinc II by Activated Carbon Prepared from Almond Husk under Different Conditions. Adsorption Science and Technology, (),-.
 18. Taşkan, E., , Ö.B., , H.H., (2014). Effect of Different Mediator Concentrations on Power Generation in MFC Using Ti TiO2 Electrode. International Journal of Energy Science, (),-.
Ulusal
 1. Hanay, O., , H.H., (2007). Kayseri ili Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Potansiyeli. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (),333-337.
 2. Taşkan, E., Hasar, H., (2013). Mikrobiyal Yakıt Hücresinde 2 Hydroxy 1 4 Naphthoquinone nin Elektrik Üretimine Katkısı. Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),49-56.
 3. Hasar, H., Ipek, U., Şekerdağ, N., (1998). Evsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Aktif Çamurun Çökelmesini Etkileyen Bazı Faktörlerin Incelenmesi. F.Ü Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, (),29-45.
 4. Obek, e., , a.e., , ı.u., , H.H., (1999). Atıksu Arıtımında Genetik Mühendisliği. Y.Y.U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),29-38.
 5. Obek, E., , I.U., , A.I., , U.G., Saatcı, Y., Hasar, H., (2000). Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularında Mikrobiyal Kirlenmenin Belirlenmesi ve Giderilmesi. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),113-119.
 6. Hasar, H., , I.U., , O.E., , S.Y., (2000). Su Mercimeğinin Lemna minor L Ileri Arıtımda Kullanımı. ITU. Su Kirlenmesi ve Kontrolü Dergisi, (),9-13.
 7. Hasar, H., , C.Y., (2000). Role of Alumina in Cr VI Removal from Aqueous Solutions. Anadolu University J. Sci. Tech., (),201-206.
 8. Ipek, U., , O.E., , H.H., , T.P., Cınarcı, B., (2001). Elazığ Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarında Organik Madde İçeriğinin ve C N Oranının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (),1-5.
 9. Obek, E., , H.H., , K.S., , I.U., (2001). Katı Atık Sızıntı Sularının yeraltı Sularında Oluşturduğu Mikrobiyal Kirlilik Elazığ ili Örneği. ITU. Su Kirlenmesi ve Kontrolü Dergisi, (),31-38.
 10. Hasar, H., , I.U., , A.I., (2001). Poşet Üretim Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu Ve Arıtılabilirliği. Çevre Bilim&Teknoloji Dergisi, (),9-14.
 11. Hasar, H., , I.U., , S.N., , C.B., (2001). Filtre Ünitelerinde Özgül Birikinti ile Yük Kayıpları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (),7-13.
 12. Obek, E., , T.S., , H.H., , A.I., Ipek, U., (2004). Kentsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarındaki Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi. F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, (),31-38.
 13. Obek, E., , T.S., , H.H., , K.F., Erulas, F.M., (2005). Tavuk Kesimhanesi Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suları ile Arıtma Çamurundaki Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, (),327-334.
 14. Hanay, O., , H.H., (2007). Fenton Oksidasyon Prosesi ile Tekstil Endüstrisi Atıksuyunda Renk Giderimi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (),505-509.
 15. Hanay, O., , H.H., , N.N., (2009). Elektrokinetikte Akımın Ağır Metal Türlerine ve Giderimine Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),66-77.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taşkan, E., Hasar, H., (2017). Recent progress in design and applications of electrode materials for microbial fuel cells. International conference on advances and innovations in engineering, (),-.
 2. Taşkan, B., Hasar, H., (2017). The Importance of Biofilm Thickness in Environmental Treatment Systems. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-17), (),-.
 3. Aksoy, Y., Hasar, H., (2017). Effect of polymer additives on the structure and gas transfer performance of polyvinylidine (PVDF) hollow fiber membranes by wet spinning. International conference on advances and Inovation in Engineering, (),-.
 4. Taşkan, E., Hasar, H., (2017). Recent progress in design and applications of electrode materials for microbial fuel cells. international conference on advances and innovations in engineering (icaie), (),-.
 5. Kaya, Y., Bacaksız, M., Gölebatmaz, U., Bayrak, H., Özçelep, Z.B., Vergili, İ., Yılmaz, G., Hasar, H., (2016). The performance comparison of an anaerobic sequencing batch reactor and an anaerobic membrane reactor treating chemical synthesis based pharmaceutical wastewater. International Congress on Water, Waste and Energy Management, (),-.
 6. Kaya, Y., Bacaksız, A.M., Yılmaz, G., Vergili, İ., Özçelep, Z.B., Hasar, H., (). Characterization of microbial communities in ANMBR treating pharmaceutical wastewater. CITEM 2016-IX Ibero-American Congress on Membrane Science and Technology, Mexico city, MEKSIKA,, (),-.
 7. Aydın, E., Şahin, M., Erdem, M., Hasar, H., (2015). Simultaneous Removal of Chlortetracycline and Nitrate in the H2 Based MBfR. Simultaneous Removal of Chlortetracycline and Nitrate in the H2-Based MBfR, (),-.
 8. Çelik, A., Taşkan, E., Hanay, Ö., Hasar, H., (2015). Bio oxidation of Oxytetracycline in O2 based Membrane Biofilm Reactor. International Conference on Chemical, Environmental and Biological Sciences (CEBS-2015 UAE). (Presented in CEBS 18-19 March 2015 Dubai/UAE), (),-.
 9. Taşkan, B., Hasar, H., (2015). First trials of quorum quenching for O2 based membrane biofilm reactor. International Workshop on MBR/QQ-MBR, (),-.
 10. Hasar, H., , K.C., , U.A., (). Performance of Submerged Membrane Bioreactor in Domestic Wastewater Treatment. Proceedings of Turkish-German Symposium on Recent Advances in Wastewater Treatment, (),-.
 11. Yaman, M., , H.H., , C.Y., , D.Y., (). Distribution of Some Toxic Metals Between Water and Sludge in Domestic Wastewater Treatment Plant. CSI XXXI Pre- Symposium Spectroscopic Methods for Speciation of Elements, (),-.
 12. Hasar, H., , K.C., , U.A., (). Pre treatment of high strength raw whey wastewaters in submerged membrane bioreactor. 6th IWA International Specialty Symposium on Strong Nitrogenous and Agro-Wastewater, (),-.
 13. Cınar, O., , E.E., , H.H., (). Evaluation of Performance of Membran Biological Reactor using Artificial Neural Network. 1st ZERO-M Conference on Sustainable Water Management, 15-16 Mart 2005, (),-.
 14. Hasar, H., (). Biodegradation Nitrification Denitrification Deg N DN in Membrane Biofilm Reactor. Institute Seminar Series: BioDesign Institute, (),-.
 15. Hasar, H., (). Membrane Biofilm Reactors in Removal of Oxidized Contaminants. Center Seminar Series: Center for Environmental Biotechnology, Arizona State University, (),-.
 16. Hasar, H., , I.U., , U.A., , K.C., (). Full Treatment of Leachate in Membrane Bioreactor associated with Pre and Post treatment. IWA Regional Conference for Membrane Technologies in Water & Waste Water Treatment, (),-.
 17. Hasar, H., , I.U., , K.C., (). Associated Treatment of landfill leachate with municipal wastewater by submerged membrane bioreactor. IWA Regional Conference for Membrane Technologies in Water & Waste Water Treatment, (),-.
 18. Arslan, M., , H.H., , S.Y., , A.B., (). Operation and Operational Problems of the Reverse Osmosis Process on Sea Water Desalination. Inernational Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, (),-.
 19. Ozkaya, B., , A.B., , A.G., , K.G., Taskan, E., Hasar, H., (). Membrane selection for Microbial Fuel Cell. IWA MTWR 2010 - IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, (),-.
 20. Hasar, H., , T.E., (). Comparing of an anaerobic MBR and an aerobic Anoxic MBR in treating of leachate. MDIW 2010 Conference, (),-.
 21. Guclu, S., , P.M., , H.H., , K.I., (). Membrane Manufacturing with the Simultaneously Electrospinning of Two Polymer Solutions. IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology, (),-.
 22. Hasar, H., , C.A., , T.B., , T.S., Hanay, O., Erdem, M., (). Tetracycline bioreduction by hydrogen based membrane biofilm reactor. 7th IWA Specialised Membrane Technology Conference and Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse, (),-.
 23. Hanay, O., , Y.B., , H.H., (). Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions By Nanoscale Zero Valent Iron. IWA Symposium on Environmental Nanotechnology, (),-.
 24. Hanay, O., , Y.B., , A.S., , H.H., (). Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions by Micro scale Zero valent Iron Istanbul International Solid Waste. Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 25. Taskan, E., , H.H., (). Usage of Ti TiO2 electrode in microbial fuel cell to enhance the electricity generation and its biocompatibility. 2nd lnternational symposium on manufacturing systems engineering, (),-.
 26. Taskan, E., , O.B., , H.H., (). Effect of Different Mediator Concentrations on Power Generation in MFC Using Ti TiO2 Electrode. 2nd lnternational Conference on Energy Science and Application, (),-.
Ulusal
 1. Taşkan, B., Hasar, H., (2019). Control of Biofilm Thickness in Membrane Biofilm Reactor via Quorum Quenching. 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, (),-.
 2. Taşkan, B., Hasar, H., (2017). Membran Biyofilm Sisteminde Biyoteknolojik Biyofilm Kalınlığı Kontrolü. Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı, (),-.
 3. Çelik, A., Hasar, H., (2015). Farklı HRT şartlarında işletilen Membran Biyofilm Reaktöründe Kirletici Akı Değişimi. MEMTEK-2015, 7-8 Ekim 2015, Isparta, (),-.
 4. Kose, B., , A.M., , A.M., , H.H., Koyuncu, I., (). Quorum Quenching Yetersayı Etkisini Azaltma Mekanizması ile Membran Biyoreaktörlerde Biyofilm Oluşumunun Önlenmesi. 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (),-.
 5. Ozkaya, B., , T.E., , O.E., , H.H., (). Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Membran Temelli Problemler ve Çözüm Önerileri. 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (),-.
 6. Taskan, E., , O.B., , A.Y., , H.H., (). Mikrobiyal Yakıt Hücresi ile Atıksulardan Elektrik Üretiminde Memebran Özelliğinin Değişimi. 3. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (),-.
 7. Palta, M., , T.E., , H.H., (). Membran biyofilm reaktöründe nitrifikasyon. Membran Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 8. Karatas, S., , T.E., , H.H., (). Hidrojen esasli membran biyofilm reaktör kullanilarak tetrakloroetilenin indirgeyici halojensizleştirilme prosesi ile halojensizleştirilmesi. Membran Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 9. Taskan, E., , O.O., , O.B., , H.H., (). Microbiyal yakit hücrelerinde CMI 7000 membranının proton değiştirici membran olarak kullanılmasi. Membran Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 10. Aslan, M., , S.Y., , T.E., , G.H., , H.H., (). Anaerobik batık membran biyoreaktörlerde membran modül şekli kek oluşumu ilişkisi. Membran Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 11. Taskan, B., , C.A., , T.S., , H.O., Aksoy, Y., Erdem, M., Hasar, H., (). Antibiyotik Gideriminde Membran Biyofilm Mekanizması. 3.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (),-.
 12. Hanay, O., , Y.B., , T.E., , H.H., (). Oksijene dayali membran biyofilm reaktöründe fenol giderimi. Membran Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 13. Karatas, N., , K.S., , H.H., (). Kent içi çevre problemleri ve çözüm önerileri. Malatya Ulusal Sempozyumları II, Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik, (),-.
 14. Aslan, M., , H.H., , S.Y., (). Atıksuların Arıtılmasında Anaerobik Membran Biyoreaktörler. MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, (),-.
 15. Hasar, H., (). Su ve Atıksu Arıtımında Kabarcıksız Gaz Difüzyon Membranları. MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, (),-.
 16. Karatas, S., , T.E., , H.H., (). Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktör İle İçme Sularında Yüksek Hızlı Denitrifikasyon. MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, (),-.
 17. Taskan, E., , H.H., (). Anaerobik Membran Biyoreaktörünün Çöp Sızıntı Sularının Arıtımında Kullanılması. MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, (),-.
 18. Aydın, E., , C.A., , T.S., , H.O., Aksoy, Y., Erdem, M., Hasar, H., (). Oksijene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörde MBfR Klortetrasiklin in CTC Biyolojik Olarak Giderimi. 3.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (),-.
 19. Turken, T., , T.E., , K.S., , H.H., (). Çöp Sızıntı Sularından Amonyak Sıyırma İle Amonyum Gideriminin Simülasyonu. ÇESKO2009, Üniversite Öğrencileri IV Çevre Sorunları Kongresi, (),-.
 20. Hanay, O., , H.H., , N.N., (). Arıtma çamurlarında ağır metal gideriminde kullanılan tekniklerin kıyaslanması. TURKAY 2009 Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 21. Hanay, O., , N.N., , H.H., (). Arıtma çamurunda ağır metal giderimi Elektrokinetik Uygulaması. TURKAY 2009 Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 22. Hasar, H., (). Endüstriyel Atıksulardan Nitrat Giderimi için Yeni Bir Yaklaşım Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, (),-.
 23. Hasar, H., , U.A., , K.C., (). Atıksu Arıtımında Yeni Bir Aerobik Membran Biyoreaktörü. International Symp. and Exhibition Municipal and Industrial Wastes and Their Treatment in 20s, (),-.
 24. Hasar, H., (). Endüstriyel Atıksulardan Nitrat Giderimi için Yeni Bir Yaklaşım Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü. 11.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, (),-.
 25. Unlu, A., , I.U., , H.H., (). Elazığ Şarap Fabrikası Tasfiye Tesisi Veriminin Değerlendirilmesi. I. Atıksu Sempozyumu, (),-.
 26. Unlu, A., , H.H., , I.U., (). Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Karakterizasyonu. I. Atıksu Sempozyumu, (),-.
 27. Hasar, H., , U.A., , K.C., (). Düşük Biyokütle ve Sabit Transmembran Basıncı Altında İşletilen Batık Membran Aktif Çamur Sisteminde Organik ve Askıda Katı Madde Giderimi. Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, (),-.

Projeler

 1. Quorum Quenching Energy Saving Technology in Membrane Bioreactor for Wastewater Reuse to cope with global water scarcity Araştırmacı Proje No 112M739, 01.11.2012-30.10.2014
 2. Hidrojen ve Oksijene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörlerinde Farmasoktiklerin İndirgenme ve Parçalanma Mekanizmalarının Belirlenmesi, 15.04.2012-15.04.2015
 3. Oksijene Dayalı Membran Biyofilm Reaktöründe Nitrifikasyon ve Bakteriyel Popülasyon Proje No 111Y005, -
 4. İYP Elazig İl Yenilik Platformu Projesi Proje Elemani, -
 5. Sulardan Tetrasiklinlerin Mikro Nano Boyutlu Sıfır Değerlikli Demir ve Bimetalik Partiküllerle Giderimi, -
 6. Anaerobik Batık Membran Biyoreaktörlerde biyogaz püskürtme ve modül şekillerinin membran kirlenmesine etkilerinin araştırılması, -
 7. Mikrobiyal yakıt hücresi ile asit oluşumu ve metan oluşumu safhasındaki katı atık depolama alanı sızıntı sularından elektrik üretimi, -
 8. Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi 108Y136, -
 9. Çöp sızıntı sularının arıtımında batık membran biyoreaktörünün etkinliğinin araştırılması 105Y345, -
 10. DOKTORA SONRASI YURTDISI ARASTIRMA PROJESI Reduction of multiple oxidized contamination using the hydrogen based membrane biofilm reactor, -
 11. Batık Membran Aktif Çamur Sistemleri ile Peynir Altı Suyunun Arıtılabilirliği ve Sistemin Modellenmesi TÜBİTAK Projesi YDABÇAG 199Y099, -
 12. Ulusal Membran Araştırma Merkezi Kurulması İTÜ Araştırmacı, -
 13. Membran Biyofilm Reaktöründe PCE nin Halojensizlesmesi FUBAP 1808, -
 14. Ters Osmoz ve Nanofiltrasyon Deney Düzeneğinin Kurulması FÜBAB 717, -
 15. Batık Membran Aktif Çamur Sistemlerinin Arıtma Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Modellenmesi FÜNAF 390, -
 16. Kum Filtrelerinde Deneysel Olarak Bulunan Yük Kayıplarının Teorik Modellerle Uygunluğunun Araştırılması FÜNAF 236, -

Üyelikler

 1. MEMTEK
 2. Fırat Üniversitesi Senato
 3. Fırat Üniv.Müh.Fak. Kurulu
 4. Ule2009 International Workshop
 5. TÜRKAY
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4
 2. Uluslararası, Dergi, Water Research, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Hazardous Materials, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Ecological Engineering, 1