T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 5412
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Tarihi ve yığma yapılar, Betonarme yapılar, Deprem mühendisliği


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 5412
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Tarihi ve yığma yapılar, Betonarme yapılar, Deprem mühendisliği
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  F.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı
 • Doçentlik » 2018

  2018
 • 1 University of Minho, Civil Engineering Dept.

  Visiting Professor » Eylül 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında.
 • 2 İnşaat Mühendisliği

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2018-02-20 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Yön, B., Sayın, E., Onat, O., , Earthquakes - Tectonics, Hazard and Risk Mitigation, InTech Crotia, 2017, 386, 978-953-51-2885-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yetkin, M., Calayır, Y., Sayın, E., Karaton, M., (2018). Nonlinear Seismic Behaviour of A Historical Dam for Different Soil Groups. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36(4),-.
 2. Calayır, Y., Sayın, E., Yön, B., (2012). Performance of structures in the rural area during the March 8 2010 Elazığ Kovancılar earthquake. NATURAL HAZARDS, 61(2),703-717.
 3. Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., Karaton, M., (2013). Failures of masonry and adobe buildings during the June 23 2011 Maden Elazığ earthquake in Turkey. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 34(),779-791.
 4. Yön, B., Sayın, E., Köksal, T., (2013). Seismic Response of Buildings during the May 19 2011 Simav Turkey Earthquake. Earthquakes and Structures, 5(3),343-357.
 5. Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., Gör, M., (2014). Construction failures of masonry and adobe buildings during the 2011 Van earthquakes in Turkey. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 51(3),503-518.
 6. Yön, B., Sayın, E., (2009). Burulma Düzensizliği Olan Yapılarda Zemin Sınıfının Kolonların Davranışına Etkisinin İncelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2),126-135.
 7. Yön, B., Sayın, E., Calayır, Y., Ulucan, Z.Ç., Karataş, M., Şahin, H., Alyamaç, K.E., Bildik, A.T., (2015). Lessons learned from recent destructive Van Turkey earthquakes. Earthquakes and Structures, 9(2),431-453.
 8. Sayın, E., Calayır, Y., (2015). Comparison of linear and non linear earthquake response of masonry walls. Computers and Concrete, 16(1),17-35.
Ulusal
 1. Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., (2010). Perde Konumunun ve Zemin Sınıfının Betonarme Yapılardaki Hasar Oranına Etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(1),1-6.
 2. Demir, T., Sayın, E., (2019). Betonarme Yapılarda Farklı Kat Sayıları için Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 10(3),1049-1060.
 3. Sağlıyan, S., Sayın, E., Yön, B., (2012). Sürekli Tablalı Kirişsiz Döşemeli Betonarme Binalarda Perde Oranının Göreli Kat Ötelemelerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(3),209-220.
 4. Yön, B., Öncü, M.E., Sayın, E., (2010). Binalardaki Burulma Düzensizliğinin Farklı Zemin Sınıflarına Göre Değerlendirilmesİ. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1),19-32.
 5. Sağlıyan, S., Yön, B., Sayın, E., (2012). Burulma Düzensizliğinin Çok Katlı Sürekli Tablalı Kirişsiz ve Kirişli Döşemeli Yapılara Etkisinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(2),73-87.
 6. Yön, B., Sayın, E., (2008). Kısa Kolon Teşkilinin Yapı Hasarlarına Etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1),241-259.
 7. Alyamaç, K.E., Sayın, E., Yön, B., Cetişli, F., Karataş, M., Erdoğan, A.S., Ülker, M., Calayır, Y., (2011). Observations on Damages at Buildings in the Rural Areadue to the Basyurt-Karakocan (Elazig) Earthquake. Turkish Journal of Science Technology, 6(2),117-128.
 8. Sayın, E., Tanyıldızı, H., (2006). Bitümlü Sıcak Karışımların Rijitliğinin Bulanık Mantıkla Bulunması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(4),645-649.
 9. Sayın, E., Yıldırım, B., (2005). Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı. F.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(3),463-469.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Onat, O., Yön, B., Sayın, E., (2016). Performance Evaluation of Masonry Structures with and without Girder. ACE-2016, (),-.
 2. Mangıa, L., Ghıassı, B., Sayın, E., Onat, O., Lourenço, P., (2016). Pushover Analysis of Historical Elti Hatun Mosque. ACE-2016, (),-.
 3. Memişoğlu, V., Sayın, E., (2019). Comprasion of Settlement Values of Kanak Dam with Finite Element Methods. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 4. Memişoğlu, V., Sayın, E., (2019). Comprasion of Settlement Values of Kanak Dam with Finite Element Methods. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 5. Özmen, A., Sayın, E., (2019). Seismic Assesment of A Masonry Arch Bridge Under Different Earthquakes. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 6. Sayın, E., Karaton, M., (2019). Nonlinear Seismic Analysis of A Historical Dam. International Civil Engineering Architecture Conference (ICEARC 2019), (),-.
 7. Sayın, E., Karaton, M., (2018). Seismic Behavior of a Historical Masonry Arch Bridge under Different Earthquake Levels. International Conference on InnovativeEngineering Applications (CIEA 2018), (),-.
 8. Özmen, A., Sayın, E., (2018). Linear Dynamic Analysis of a Masonry Arch Bridge. International Conference on InnovativeEngineering Applications (CIEA 2018), (),-.
 9. Tunç, M., Sayın, E., Karaton, M., Emiroğlu, M.E., (2018). Investigation of Loads Applied to Flexible Pipelines Having Linear Elastic Behavior with Different Methods. International Conference on Innovative Engineering Applications, CIEA’ 2018, (),-.
 10. Özmen, A., Sayın, E., (2018). Seismic Behaviour of Mavilik Masonry Arch Bridge. International Engineering and Natural Sciences Conference, IENSC 2018, (),-.
 11. Demir, T., Sayın, E., (2017). Investigation of Effect of Infill Walls in Earthquake Behavior ofMulti-Storey Reinforced Concrete Structures. 8 th International Advanced Technologies Symposium (IATS) 2017, (),-.
 12. Sayın, E., Calayır, Y., (2017). Modelling and Linear Elastic Analysis of Three Dimensional Masonry Walls. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, (),-.
 13. Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y., (2017). Effect of Damping on Nonlinear Seismic Response of Historical Masonry Arch Bridges. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, (),-.
 14. Sayın, E., Calayır, Y., (2017). Linear Elastic Analyses of Masonry Walls. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),-.
 15. Sayın, E., Yön, B., Calayır, Y., (2013). Damages to masonry buildings during recent earthquakes in Turkey. 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, (),-.
 16. Kök, B.V., Sayın, E., (2004). Yolun Geometrik Standartlarının Trafik Güvenliğine Etkisİ. Trafik ve Yol Güvenliği II.Uluslararası Kongresi, (),645-654.
 17. Sayın, E., Yön, B., (2011). Investigation of Reinforced Concrete Building Damages at Elazığ Kovancılar Earthquake. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (),-.
 18. Sağlıyan, S., Sayın, E., Yön, B., (2012). Beton Basınç Dayanımının Farklı Perde Oranlarına Sahip Sürekli Tablalı Kirişsiz Döşemeli Betonarme Yapılarda Yatay Yerdeğiştirmeye Etkisi. International Construction Congress (ICONC2012), (),-.
 19. Yön, B., Sayın, E., (2011). Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (),-.
Ulusal
 1. Onat, O., Sayın, E., (2015). Tarihi Tağar Köprüsünün Doğrusal Olmayan Sismik Analizi. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi, (),-.
 2. Yön, B., Sayın, E., Calayır, Y., (2011). Çok Katlı Betonarme Binalarda Yapısal Performansın Beton Dayanımına Göre Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Beton Kongresi, (),-.
 3. Sayın, E., Karaton, M., Yön, B., Calayır, Y., (2011). Tarihi Uzunok Köprüsünün Yapı Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi. 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, (),-.
 4. Erkek, H., Calayır, Y., Sayın, E., Karaton, M., (2013). Tarihi Malatya Ulu Camisinin Sismik Davranışı. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, (),-.
 5. Karaton, M., Sayın, E., Calayır, Y., (2009). Malabadi Köprüsünün Lineer Olmayan Sismik Analizi. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, (),-.
 6. Sayın, E., Calayır, Y., (2006). Burulma Düzensizliğinin Çerçeveli ve Perdeli Yapıların Deprem Davranışına Etkisi. GAP V. Mühendislik Kongresi, (),828-834.
 7. Sayın, E., Yıldırım, B., (2003). Karacadağ Bazaltı ile Hazırlanan Asfalt Betonunda Optimum Bitüm Oranının Araştırılması. III. Gap ve Sanayi Kongresi, (),-.
 8. Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y., (2014). Tarihi Topuzlu Bendinin Lineer Olmayan Sismik Analizi. Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, (),-.
 9. Sağlıyan, S., Yön, B., Sayın, E., (2012). Kirişli ve Sürekli Tablalı Kirişsiz Döşemeli Betonarme Binalarda Perde Oranının Göreli Kat Ötelemelerine Etkisi. İnşaat Mühendisliği’nde 100.Yıl Teknik Kongresi, (),-.
 10. Şahin, H., Sayın, E., Yön, B., (2011). Sağır Müftü Konağı ve Restorasyon Çalışmaları. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (),-.
 11. Sayın, E., Karaton, M., Calayır, Y., (2011). Tarihi Uzunok Köprüsünün Lineer Olmayan Sismik Analizi. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (),-.
 12. Alyamaç, K.E., Sayın, E., Ulucan, Z.Ç., (2006). Beton ve Zemin Sınıfının Yapı Maliyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi. GAP V. Mühendislik Kongresi, (),-.
 13. Calayır, Y., Yetkin, M., Karaton, M., Sayın, E., (2015). Tarihi Sultan Mahmut Bendinin Doğrusal Olmayan Sismik Davranışına Zemin Esnekliğinin Etkisi. Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, (),-.

Projeler

 1. Yığma Yapıların Sismik Değerlendirilmesi Konusunda Çalışmalarda Bulunmak, 10.09.2013-10.12.2013
 2. Malabadi Köprüsünün Lineer ve Lineer Olmayan Dinamik Analizi, 22.02.2010-22.02.2012
 3. Yığma Yapıların Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Analizi, 15.03.2007-15.03.2009

Üyelikler

 1. Bilim Kurulu Üyeliği-Internatıonal Conference On Advance And Innovatıons In Engıneerıng, ICAIE 2017
 2. Düzenleme, Organizasyon vb. Komitesi Üyeliği- Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, 4.UBGS, 2014
 1. Uluslararası, Dergi, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering, 1
 2. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 1
 3. Ulusal, Dergi, Nevsehir Journal of Science and Technology, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Politeknik Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Computers and Concrete, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Structural Engineering and Mechanics, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Scientia Iranica, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Engineering Failure Analysis, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 1