T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 5448
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Karayolu Esnek üstyapıları, Esnek Üstyapı Malzemeleri, Self-healing asphalt


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 5448
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Karayolu Esnek üstyapıları, Esnek Üstyapı Malzemeleri, Self-healing asphalt
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2007-2011); Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. ABD Uygulamalı Jeoloji (2011-2013); Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. ABD Ulaştırma
 • Doktora » Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. ABD Ulaştırma

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Filler Olarak Kireç Kullanımının Modifiye Bitümlerle Hazırlanan Karışımların Performansına Etkisinin İncelenmesi, Mehmet YILMAZ, Erkut YALÇIN (Araştırmacı), ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), YÜKSEK LİSANS Projesi, Proje No: MF.13.32, 2014, 2014
 • 2. Stiren-Butadien-Stiren ve Gilsonit'in Birlikte Kullanımının Modifiye Bitümlerin Depolama Stabilitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, M. Ertuğrul ÇELOĞLU, Erkut YALÇIN (Araştırmacı), Özge ERDOĞAN YAMAÇ, Mustafa AKPOLAT, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Performans Projesi, Proje No: MF.14.22, 2015, 2015
 • 3. Kömürhan (ELAZIĞ) Tüneli Destek Sistemlerinin Görgül ve Sayısal Analiz, Zülfü GÜROCAK, Erkut YALÇIN (Araştırmacı), ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Münferit Proje, Proje No: MF.12.23, , 2012

Makaleler

Uluslararası
 1. Yalçın, E., Baykara, A., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2020). Irak ve Batman Bitümleri Kullanılan SEBS Modifiyeli Bağlayıcıların Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(1),95-104.
 2. Yalçın, B.F., Yalçın, E., Kök, B.V., Yılmaz, M., (2020). EVA Bazlı Reçine Modifikasyonunun Reolojik Özellikler Bakımından SBS Modifikasyonu ile Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1),402-412.
Ulusal
 1. Yalçın, E., (2020). Saf ve Modifiye Bitümlerin Farklı Frekans ve Sıcaklıklardaki Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Baykara, A., Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Özdemir, A.M., (2019). EFFECT OF ELASTOMERIC ADDITIVES ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 2. Özdemir, A.M., Yalçın, E., Yılmaz, M., (2019). ASPHALT PAVEMENT MATERIALS FOR THE GUIDENCE OF AUTONOMOUS VEHICLES. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), (),-.
 3. Baykara, A., Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). Investigation of Rheological Properties of Bitumen Modified with SBS MD 243 Using Bitumens Obtained from TÜPRAŞ and LANAZ Refineries. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH, (),-.
 4. Yalçın, E., Özdemir, A.M., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). USING OF MICROCAPSULES IN HOT MIX ASPHALTS FOR SELFHEALING. TICMET’xx19, (),-.
 5. Özdemir, a.m., Yalçın, E., Arslanoğlu, H., Yılmaz, M., Kök, B.V., (2019). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CARBONATION CAKE ONRHEOLOGICAL PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS. TICMET’xx19, (),-.
 6. Yalçın, E., (2019). INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SBS ON VARIOUS BITUMEN’S RHEOLOGICALPROPERTIES AT MODERATE AND HIGH TEMPERATURES. Internatıonal cıvıl engıneerıng and archıtecture conference, (),-.
 7. Norambuena-contreras, J., Breixo, G., Tariq, A., Yalçın, E., Nilo, R., Quantao, L., Jungfeng, S., Garcia, A., (2018). Self-healing capability of asphalt mixtures using encapsulatedrejuvenators: an experimental approach by fatigue tests. 1st International Conference on Sustainable Mega Infrastructures - SMI 2018, (),-.
 8. Norambuena-contreras, J., Yalçın, E., Yılmaz, M., Chan, ı., Rashdi, M.A., Tariq, A., Garcia, A., (2018). PHYSICAL, THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERIC CALCIUM-ALGINATE CAPSULES FOR ASPHALT SELF-HEALING. RILEM-week 2018, (),-.
 9. Yalçın, E., Norambuena-contreras, J., Garcia, A., Yılmaz, M., (2018). Self-healing methods used in asphalt mixtures. 20th International Conference on Pavement Engineering, (),-.
 10. Norambuena-contreras, J., Yalçın, E., Leworthy, S., Garcia, A., (2018). A Novel Self-Healing Asphalt by the Action of Polymeric Capsules. INTERNATIONAL SOCIETYFOR ASPHALT PAVEMENTS, (),-.
Ulusal
 1. Yılmaz, M., Kök, B.V., Alataş, T., Yalçın, E., (2013). Esnek üstyapı malzemelerine uygulanan adezyon deneylerinin karşılaştırılması. 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, (),-.
 2. Yılmaz, M., Kök, B.V., Çeloğlu, M.E., Yalçın, E., (2013). Bitümlü sıcak karışım tasarım yöntemlerinin değerlendirilmesi. 10. Ulaştırma kongresi, (),-.
 3. Çeloğlu, M.E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Yalçın, E., (2015). Bitüm modifikasyonunda Stiren-Butilen-Stiren kullanımının bitümlü bağlayıcıların orta ve yüksek sıcaklık özelliklerine etkilerinin incelenmesi. 11. Ulaştırma Kongresi, (),-.
 4. Yalçın, E., Yılmaz, M., Kök, B.V., Çeloğlu, M.E., (2015). Bentonit kullanımının bitümlü bağlayıcıların reolojik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması. 11. Ulaştırma Kongresi, (),-.
 5. Yalçın, E., Seyrek, E.Ş., Yılmaz, M., Kök, B.V., Arslanoğlu, H., Çeloğlu, M.E., (2018). Effects of Recycle Polymer Waste on the Properties of Bituminous Binders. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, (),-.

Projeler

 1. Stiren-Butadien-Stiren Modifiyeli Bitümlü Bağlayıcıların Hazırlanmasında Karıştırma Sıcaklığı, Hızı ve Süresinin Bağlayıcıların Reolojik Özeliklerine Etkisi, 11.09.2014-20.07.2015
 2. Farklı Biyoçarlarla Modifiye Edilen Bitümlerin DepolamaStabilitesi Özelliklerinin Araştırılması, 15.05.2018-30.07.2019
 3. Farklı Saf Bitümlerle Hazırlanan Polimer Modifiye BitümlerinReolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 28.05.2019-
 4. 4 Nokta Eğilme Yorulma Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması, 02.11.2018-30.05.2019
 5. SYLVAROAD RP1000 Malzemesinin Rejuvenator olarakKullanımının Bitümlü Bağlayıcıların Reolojik ÖzellikleriÜzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 28.05.2019-
 6. Öğütülmüş Atık Lastik Kauçuklarının Bitümlü Bağlayıcıların Yüksek Sıcaklık Performansına Etkisinin Dinamik Kayma Reometresi Deneyi İle Belirlenmesi, 27.09.2019-
 7. Atık Yağ İçeren Kapsüllerin Kendini Onarabilen Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, 01.07.2018-
 8. Filler Olarak Kireç Kullanımının Modifiye Bitümlerle Hazırlanan Karışımların Performansına Etkisinin İncelenmesi, 01.09.2013-01.09.2015
 9. Stiren-Butadien-Stiren ve Gilsonit’xxin Birlikte Kullanımının Modifiye Bitümlerin Depolama Stabilitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 01.09.2014-01.09.2015
 10. Dinamik Kayma Reometresi Aleti Kullanılarak Elastik Geri Dönme (MSCR) Deneyinin İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Yapılabilirliğinin Araştırılması, 22.04.2016-29.03.2017
 11. Öğütülmüş Araç Lastiğinin Pirolizinden Elde Edilen Biocharın Bitümlü Bağlayıcılarla Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 20.11.2015-29.03.2017

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Journal of African Earth Sciences, 1