Prof. Dr. NEVİN ÇELİK

Homepage

ACADEMIC INFORMATION SYSTEM

AIS

Project & Patent

Supported Projects

1
Nanoakışkan ve Newtonsal Olmayan Akışkan Jetlerinin Hareketli Plaka Çarptırılmasının Isı Transferine Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi (ULUSAL) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi : Yürütücü , 03.01.2023 - Continuing
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor
2
Elektronik Düz Örme Makineleri İçin İğne Yatağı Temizleme Makinesi Prototip Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (TÜBİTAK 1507- KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı) (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : , 01.03.2020 - 21.06.2021
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
3
Grafit Elektrotlu Ohmik Su Isıtma Sistemi Prototipinin Geliştirilmesi (KOSGEB-Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı) (ULUSAL) Kalkınma Bakanlığı : Danışman , 21.04.2017 - 25.07.2019
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı
4
Kuyumculara Yönelik Basınçlı, İndüksiyonlu Otomatik Döküm Makinesi Tasarımı ve İmalatı (1512 TÜBİTAK-BİGG Destek Programı) (ULUSAL) TÜBİTAK PROJESİ : Danışman , 20.11.2016 - 21.10.2018
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı
5
Kuyumculuğa yönelik otomatik ısıl işlem fırını tasarımı ve imalatı (KOSGEB-Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı) (ULUSAL) Kalkınma Bakanlığı : Danışman , 24.08.2016 - 25.07.2019
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı
6
Computational Manifold Analysis (TÜBİTAK-BİDEP DESTEĞİYLE) (ULUSLARARASI) Diğer (Uluslararası) : Yürütücü , 20.08.2007 - 27.02.2009
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı

Patents

Patent record not found.