Homepage

ACADEMIC INFORMATION SYSTEM

AIS

General Informations

Assoc. Prof. Dr. ABDUNNUR YILDIZ

Institution Informations : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE TEORİSİ

Expertise Areas : Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Devlet Bütçesi , Türkiye Ekonomisi, Merkez Bankası ve Hazine İşlemleri, Finansal Krizler, İstikrar Programları

CONTACT

Work Phone : 0(424) - 237 00 00

Inline Phone :

Mail : abdunnur@firat.edu.tr

Secondary Mail :

Office :

Address :