T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-24160
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İslam Mezhepler Tarihi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-24160
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İslam Mezhepler Tarihi
 • Lisans » 1988 Yılı mezunu

  Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fak.
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Sosyol Bilimler Enst.
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  Ankara Ünv. Sosyol Bilimler Enst.
 • 1 İslam Mezhepleri Tarihi Anabil Dalı

  Dekan Yardımcısı » Mart 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Bağlıoğlu, A., , İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, GRAFİKER, 2012, 671, 978-605-4692-12-5.
 2. Bağlıoğlu, A., , İNANÇ ESASLARI AÇISINDAN DÜRZİLİK, ANKARA OKULU YAYINLARI, 2018, 238, 978-975-8190-73-7.
 3. Bağlıoğlu, A., , ORTADOĞU SİYASİ TARİHİNDE DÜRZİLER, ANKARA OKULU YAYINLARI, 2018, 192, 978-605-9281-75-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Bağlıoğlu, A., (2016). MEHMET AKİF’İN GELENEKSEL DİN ANLAYIŞINA ELEŞTİRİLERİ-1 ”ASRIN İDRAKİNE İSLAM’I SÖYLETMEK”. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 21(1),29-45.
Ulusal
 1. Bağlıoğlu, A., (2003). Dürzı Mezhebinin DoğuşundaEd-Derezı ve Hamza’xxnın Rolü. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 44(2),273-299.
 2. Bağlıoğlu, A., (2012). SIRADIŞI BİR FATİMÎ HALİFESİ: HÂKİM BİEMRİLLÂH. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 8(8),4-32.
 3. Bağlıoğlu, A., (2003). DÜRZiLİĞiN TEMEL KAYNAKLARI: DÜRZİ RiSALELERi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8(1),179-198.
 4. Bağlıoğlu, A., (2011). ORTADOĞU’DA SIRADIŞI BİR TOPLULUK:DÜRZİLER. TARİH BİLİNCİ, (13-14),185-193.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bağlıoğlu, A., (2010). TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER BAĞLAMINDA MEZHEPSEL ÇOĞULCULUK. İNSAN HAKLARI ve DİN, 1(1),151-163.
Ulusal
 1. Bağlıoğlu, A., (2014). SURİYE’DE MEZHEP HAREKETLERİNİN GÜNCEL SİYASET ÜZERİNE ETKİLERİ. ORTADOĞU’NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİİ SÜNNİ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUM, 1(1),495-523.

Projeler

 1. Orta Doğuda Marjinal Bir Topluluk Dürziler, -
 2. Mehmet Akif Ersoy un Dini ve Siyasi Görüşleri, -