T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, Arapça
Telefon :
04242370000 - 5692
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Yabancı Diller Yüksekokulu Binası) 1. Kat
Uzmanlık Alanı :
İslam Hukuku


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Arapça
Telefon 04242370000 - 5692
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Yabancı Diller Yüksekokulu Binası) 1. Kat
Uzmanlık Alanı İslam Hukuku
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi;

  İslam Hukuk Usûlünde Emir ve Nehiy Sîğalarının Zıtlarına Delâleti
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Tezi;

  İslam Hukukunda Sübjektif Gayenin Akitlerin Hukuki Sonuçlarına Etkisi

Kitaplar

 1. Dağ, Z., , İslam Hukuk Usûlünde Emir ve Nehiy Sıygalarının Zıtlarına Delâleti, Kimlik Yayınları, , 148, 978-605-2345-23-8.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Dağ, Z., (2017). İslam Hukukunda Şahsi Gayenin Akitlerin Hukuki Sonuçlarına Etkisi Üzerine Hanefî ve Şâfiî Mezhepleri Özelinde Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(1),243-270.
 2. Dağ, Z., Gülengül, E., Arslan, M., Geze, A., (2008). Selman Nasr ed-Dâye: Cünüb ve Hayızlının Kur an Okumasının Hükmü (Makale Tercümesi). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2),413-440.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dağ, Z., (2020). Erken Dönem Fıkıh Usûlünde Mutezile Etkisi: İbrahim b. Seyyâr en-Nazzâm Örneği (ö. 231/845). 7th Atlas International Congress on Social Sciences, (),524-534.
 2. Dağ, Z., (2020). İslam Hukuk Usûlünde Şeri Kıyasın Kapsamı Problemi: Cessâs’ın (ö. 370/981) el-Fusûl’ü Özelinde Bir İnceleme. 1st International Hazar Scientific Research Conference, (),674-684.