T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-24155
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
GENEL BİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı GENEL BİYOLOJİ, FİZYOLOJİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • 1 FIRAT TIP MERKEZİ

  Müdür Yardımcısı » Ekim 2008 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında.
 • 2 SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2012 tarihinden itibaren.
 • 3 SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 4 KAFKAS ÜNV. FEN-EDEBİYAT FAK. BİYOLOJİ BÖL.

  Arş.Gör. » Ekim 1998 ile Ocak 2000 tarihleri arasında.
 • 5 TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Şubat 2013 tarihinden itibaren.
 • 6 OTOPSİ YARDIMCILIĞI PROGRAMI

  Başkan Yardımcısı » Nisan 2013 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çambay, Z., Alayunt, N.Ö., (2019). INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TRIBULUS TERRESTRIS ON THE INFLAMMATION IN THE LIVER INJURY INDUCED BY CARBON TETRACHLORIDE. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(4A),3180-3185.
 2. Çiftçi, M., Şimşek, Ü.G., Özçelik, M., Erişir, Z., Iflazoğlu, M.S., Kızılaslan, A., Çambay, Z., Güngören, G., (2018). Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 32(2),75-80.
 3. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Yaman, M., Özçelik, M., Baykalır, Y., Kızılaslan, A., Çambay, Z., Yakut, S., Erişir, Z., (2020). Effects of Light Color on Growth Performance, Histomorphometric Features of Small Intestine and Some Blood Parameters in Chukar Partridges (Alectoris chukar). Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 26(1),33-39.
 4. Çambay, Z., (2011). DİYABETİK SIÇANLARDA NAR (Punica granatum) ÇİÇEĞİNİN SERUMDAKİHOMOSİSTEİN DÜZEYİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. ECOLOGICAL LIFE SCIENCES, 6(4),134-140.
 5. Çambay, Z., (2011). Pomegranate Punica granatum flower In serum AST and ALT levels investigation of the effects. ECOLOGICAL LIFE SCIENCES, 6(4),124-133.
 6. Şenol, A., Çambay, Z., (2020). EFFECTS OF GLUTATHIONE THERAPY ON CHRONIC VIRAL HEPATITS B AND HEPATITS C. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29(1),162-166.
 7. Çambay, Z., (2019). MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITHOUT DIABETES THE IMPORTANCE OF HEMOGLOBIN A1C. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(9),6549-6554.
 8. Kargün, K., Şenol, s., Kırkıl, C., Çambay, Z., Kara, M., Aygen, E., Yılmaz, m., (2017). IGF2BP2 gene polymorphism in patients with morbid obesity. Biomedical Research, 28(1),508-511.
 9. Özbey, Ü., Değer, Y., Yur, F., Çambay, Z., Özbey, G., (2017). INVESTIGATION OF BLOOD ANTIOXIDANT ENZYME LEVELS ANDGLUTATHIONE PEROXIDASE, CATALASE, AND SUPEROXIDEDISMUTASE GENE POLYMORPHISM IN SHEEPWITH FLUOROSIS.. FLUORİDE, 50(3),374-382.
Ulusal
 1. Çambay, Z., Alayunt, N.Ö., (2019). Karbontetraklorür İle Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Tribulusterrestris’in Antihiperlipidemik Etkisinin Araştırılması. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8(3),779-786.
 2. Çambay, Z., Gür, N., Çobanoğlu, D., (2014). Bazı İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) PolenleriÜzerine Etkilerinin Araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2),126-132.
 3. Çambay, Z., Gür, N., Çobanoğlu, D., (2015). İnsektisidlerin Elma (Malus sylvestris Miller ev, Golden) Polenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1),29-33.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Alayunt, N.Ö., Çambay, Z., Timur, İ., (2018). Investigation of the Inflammation in Interlocin-6 of Tribulus Terrestrison the Experimental Liver Induced by Carbon Tetrakloride. International Conference onPhysical Chemistry and Functional Materials, (),48-49.
 2. Alayunt, N.Ö., Çambay, Z., Timur, İ., (2018). MDA Activity in Investigation of the Effect of Tribulus Terrestriationon Carbonytic Damage with Carbon Tetrakloride. International Conference onPhysical Chemistry and Functional Materials, (),253-253.
 3. Özbey, Ü., Değer, Y., Yur, F., Çambay, Z., (2015). Investigation of Polimorphism of Glutathione Peroxidase Catalase Superoxide Dismutase Gene and Genotype Distribution in Sheep with Fluorosis. 1st International Conference on OEMT2015 March 25-28, 2015 Elazığ, TURKEY, (),-.
 4. Çambay, Z., (2019). Thymbra spicata L. BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ. 6 Asos Congress, (),-.
 5. Rışvanlı, A., Özbey, G., Sproston, E., Otlu, B., Yakupoğulları, Y., Çelik, B., Persad, A., Şafak, T., Çambay, Z., Özçelik, M., Keleştemur, N., (2019). Identification of Bacterial Species Recovered in Milk From Mastitic Dairy Cows Using Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation-Time of Flight (MALDI-ToF) and Investigation on Some Antioxidant Parameters. VIII. National II. International Congress ofTurkish Society of Veterinary Gynaecology, (),-.
 6. Çambay, Z., (2018). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. IV Uluslararası Asoss Sağlık ve Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 7. Çambay, Z., (2018). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UYKU PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ. IV. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU ASOS CONGRESS, (),-.
 8. Çambay, Z., Özbey, Ü., (2017). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİN HİV/AİDS KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI. III.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (),-.
 9. Yavuzkılıç, S., Şengür, A., Çambay, Z., Emre, İ., (2017). Video Analysis of Morris Water Maze Experiments. 8. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 10. Kargün, K., Çambay, Z., (2017). FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. II.UŞUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYOMU, (),-.
 11. Çambay, Z., Kargün, K., (2017). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA DERSLERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE ANKET ÇALIŞMASI. II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 12. Çambay, Z., Kargün, K., (2017). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ. II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),-.
 13. Çambay, Z., Emre, İ., (2016). The effects of pomegranate flower on ncam in the brains of experimental diabetic rats. 2nd International Congerss on Applied Biological Sciences, (),-.
 14. Çambay, Z., Emre, İ., Ilhan, N., (2016). Investigation of the effects of pomegranate flowers on s-100B and NSE proteins in hipocampus in experimental diabetic rats. 2ND INTERNATIONAL CONGRESSON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, (),-.
 15. Özbey, Ü., Erişir, M., Doğan, A., Değer, Y., Çambay, Z., (2015). Relationship Between Blood Antioxidant Enzyme Levels and Genotype in Rats Exposure to Aroclor 1254. 1st International Conference on (OEMT2015) March 25-28, 2015 Elazığ, TURKEY, (),-.
Ulusal
 1. Çeribaşı, A.O., Türk, G., Özçelik, M., Doğan, G., Çeribaşı, S., Iflazoğlu, M.S., Erişir, Z., Güvenç, M., Güngören, G., Acısu, T.C., Akarsu, S.A., Sönmez, M., Yüce, A., Çiftçi, M., Çambay, Z., Bağcı, E., Azman, M.A., Şimşek, Ü.G., (2018). Yüksek Enerjili Yemlerle Beslemenin Etçi Bıldırcınların Testisleri İle Metabolik Kan Parametreleri Üzerine Olumsuz Etkisi ve Deve Dikeni (Silybum Marianum) Tohumunun Olumlu Rolü. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),52-53.
 2. Kargün, K., Çambay, Z., (2017). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genetik Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 3. Çambay, Z., (2010). Deneysel diyabetik ratlarda nar Punica granatum L çiçeğinin beyindeki oksidatif hasara ve bilişsel işlevlere etkilerinin araştırılması. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 4. Çambay, Z., (2010). Deneysel diyabetik ratlarda nar Punica granatum L çiçeğinin hiperlipidemiye etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhyncus mykiss, Walbaum 1792) Rasyonlarında Yumurta kabuğu tozu ve Kaya Tuzu kullanımının hematolojik Fizyolojik Endokrnolojik ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi, 01.01.2019-
 2. Gökkuşağı Alabalığı(Oncurhynchus mykiss,Walbaum 1792) Rasyonlarında Balık Ununa Alternatif Olarak Yumurta Ununun Kullanımının Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametre Değerleri, Vucüd Yağ Asidi ve Aminoasit Kompozisyonu üzerine Etkilerinin Araştırılması, 22.09.2017-
 3. Deneysel Diyabetik Ratlarda Nar Punica Granatium L Çiçeğinin Beyindeki Oksidatif Hasara ve Bilişşel İşlevlere Olan Etkilerinin Araştırılması, -
 4. Aroclor 1254 e Maruz Kalan Ratlarda Kan Antioksidan Enzim Düzeyleri ve Genotip İlişkisi, 30.01.2010-02.05.2013

Üyelikler

 1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 2. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
 1. Uluslararası, Dergi, African Journal of Biotechnology, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Cellular and Molecular Biology, 1
 3. Ulusal, Dergi, I.Ulusal Botanik Kongresi Hakemlik Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER), 1
 4. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Turkish Journal of Science and Technology, 1