T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4954
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Grafik, Sanat Eğitimi, Özgün Baskı, Müze Eğitimi.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 4954
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Grafik, Sanat Eğitimi, Özgün Baskı, Müze Eğitimi.
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  2008- Fırat Üni. Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-iş Öğr.
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  2012- Fırat Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  OKUL ÖNCESİ GÖRSEL SANATLAR BİLGİSİNİN VERİLMESİNDE MATERYAL KULLANIMININ ÇOCUKLARIN YARATICILIĞINA ETKİSİ
 • Doktora » 2019 Yılı mezunu

  Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Sanatla Dört Mevsim Elazığ FÜBAP Alt Yapı Projesi, Yelda Usal,İsmail Aytaç, Yaşar Sabri Şanlı, Rüçhan kEÇECİ, Atilla Şirin, Abdülmecit Adam., Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2014

II. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Yelda Usal, İsmail Aytaç, Prague, Czech Republic, 2013
 • 2.  . The Effect of Visual Materials Usage on Increasing Motivation in Primary School Art Lessons, Yelda Usal, İsmail Aytaç, Floransa, III. International Conference New Perspectives in Science Education, 2014
 • 3. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanat ve Görsel Sanatlar Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi, Yelda Usal, Ankara,  II. International Eurasian Educational Research Congress, Hacettepe Üniversitesi, 2015
 • 4. M-Learning in Art-Education, Yelda Usal, Atilla Şirin, Shanghai, China. ,  International Conference on Frontiers Educational Technologies (ICFET 2015, 2015
 • 5. THE ANALYSIS OF ART TEACHER CANDIDATES’ MOTIVATION AND ANXIETY DYNAMICS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES, İsmail Aytaç, Yelda Usal, Florence (Italy), International Conference New Perspectives in Science Education,, 2014
 • 6. OKULÖNCESİ EĞİTİMDE, MÜZEDE ÖĞRENMENİN ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNE KATKISI", Yelda Usal, Serap Buyurgan, Elazığ, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Fırat Üni., 2016
 • 7. BİLSEM’LERDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE PROJE ÜRETİMİ VE HAZIRLAMA PROGRAMI KAPSAMINDA KULLANILAN BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÖRNEĞİ., Yelda Usal, Meltem Katırancı, Çanakkale/ TÜRKİYE, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016

III. Ulusal Kişisel, Karma Sergiler

 • 1. "Sanatla Dört Mevsim Elazığ" Resim, Rölyef, Fotoğraf, Özgün Baskı Sergisi, Yelda Usal, İsmail Aytaç, Yaşar Sabri Şanlı, Rüçhan kEÇECİ, Atilla Şirin, Abdülmecit Adam., Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2016
 • 2. Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi "Renklerle Kadın Olmak", Yelda Usal, , Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2015
 • 3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Geleceğin Kadın Ressamları" Resim Sergisi, Yelda Usal, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2017

IV. Uluslararası Kişisel, Karma Sergiler

 • 1. V. Balaton Szalon Exhibition, Yelda Usal, Vonyarcvashegy-Hungary, Balaton Szalon,, 2016
 • 1 Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı

  Web Sorumlusu » Temmuz 2014 ile 2016-01-01 tarihleri arasında.
 • 2 Güzel Sanatlar Eğitimi

  Koordinatör » 2015 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Müze Eğitimi
» Lisans » 2 Kredi
Okul Öncesi Görsel Sanatlar Eğitimi
» Lisans » 4 Kredi
Anasanat Atölye IV.- Grafik
» Lisans » 4 Kredi

Kitaplar

 1. Usal, Y., Laboç, O., , Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler, Pegem Akademi, 2019, 409, 978-605-241-637-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Usal, Y., (2017). SÜLEYMANNAME’DEN “SULTAN SÜLEYMAN’IN CÜLUS TÖRENİ”MİNYATÜRÜNÜN OSMANLI’NIN DEVLET-TOPLUM VE EKONOMİSİAÇISINDAN İNCELENMESİ. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (15),340-354.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Usal, Y., Aytaç, İ., (2014). THE EFFECTS OF USING MATERIAL IN VISUAL ARTS CLASS IN PRIMARY SCHOOL ON INCREASING MOTIVATION. III. International Conference New Perspectives in Science Education,, (),-.
 2. Aytaç, İ., Usal, Y., (2014). THE ANALYSIS OF ART TEACHER CANDIDATES MOTIVATION AND ANXIETY DYNAMICS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES. International Conference New Perspectives in Science Education, (),-.
 3. Usal, Y., (2015). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT VE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. IInd International Eurasian Educational Research Congress2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları KongresiIInd International Eurasian Educational Research Congress2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 4. Aytaç, İ., Usal, Y., (2013). EFFECIENCY OF MATERIAL USAGE IN PRE SCHOOL EDUCATION TO THE CREATIVITY OF CHILDREN. Multidisciplinary Academic Conference , International Academic Conference on Education, Teaching and E-Learning, Prague - Czech Republic, on October 17-18, 2013., (),-.
 5. Usal, Y., Katırancı, M., (2016). BİLSEM LERDE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ PROJE ÜRETİMİ VE HAZIRLAMA PROGRAMI KAPSAMINDA KULLANILAN BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÖRNEĞİ. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Sanatla Dört Mevsim Elazığ FÜBAP Alt Yapı Projesi, 01.11.2014-15.12.2016

Sanatsal Faaliyetler

 1. I. Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi
 2. 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu
 3. II. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
 4. Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi ”Renklerle Kadın Olmak”
 5. 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu-ASOS Congress
 6. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Sergisi
 7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ”Geleceğin Kadın Ressamları” Resim Sergisi
 8. Dünya Çevre Günü ve Haftası Resim Sergisi
 9. "Sanatla Dört Mevsim Elazığ" Resim, Rölyef, Fotoğraf, Özgün Baskı Sergisi
 10. V. Balaton Szalon Exhibition
 11. Sanat Yoluyla Sevgi Hoşgörü ve Barış 5. Suluboya Festivali