T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Öğrenme Nesneleri (Learning Objects), Uzaktan Eğitim, Öğretim Tasarımı, Web Tabanlı Öğretim, Hızlı e-Öğrenme (Rapid e-Learning), Akıllı Tahta (Interactive Whiteboard), Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning).


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Öğrenme Nesneleri (Learning Objects), Uzaktan Eğitim, Öğretim Tasarımı, Web Tabanlı Öğretim, Hızlı e-Öğrenme (Rapid e-Learning), Akıllı Tahta (Interactive Whiteboard), Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning).
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  F.Ü. T.E.F. Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi ABD
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD
 • Doçentlik » 2013

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Mart 2013 ile Eylül 2013 tarihleri arasında.
 • 2 BİLGİSAYAR VE ÖĞR.TEK.BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.
 • 3 Bilgisayar ve Öğr.Tek.ABD.

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.
 • 4 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ekim 2013 tarihinden itibaren.
 • 5 Fırat Üniversitesi

  Stratejik Planlama Kurulu Üyesi » Kasım 2008 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 6 Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü

  Sekreterya » Kasım 2008 ile Şubat 2010 tarihleri arasında.
 • 7 Bologna Eşgüdüm Komisyonu

  Komisyon Üyesi » Ocak 2009 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 8 Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü (F.U. Center of Distance Education)

  Müdür Yardımcısı » Mart 2010 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Müdür Yardımcısı » Ocak 2012 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 10 F.Ü. Eğitim Komisyonu

  Üye » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 11 F.Ü. Eğitim Fakültesi

  Erasmus Koordinatörü » Kasım 2012 tarihinden itibaren.
 • 12 Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2013 ile Haziran 2014 tarihleri arasında.
 • 13 F.Ü. Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

  Üye » Eylül 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Özer-şanal, S., , T.Y.K., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Pegem, 2020, 806, 978-625-7228-62-6.
 2. Türel, Y.K., , Öğretim Teknolojileri, ASOS, 2019, 493, 978-605-7602-10-7.
 3. Türel, Y.K., , Öğrenme ve Performans için Motivasyonel Tasarım, ASOS, 2019, 470, 978-605-7602-42-8.
 4. Türel, Y.K., Özer, S., , Öğretim Teknolojileri, ASOS, 2019, 493, 978-605-7602-10-7.
 5. Türel, Y.K., , Öğrenme ve Performans için Motivasyonel Tasarım, ASOS, 2019, 470, 978-605-7602-42-8.
 6. Türel, Y.K., Turhan, M., Turan, M., , Better e-Learning for Innovation in Education, Özkaracan, 2017, 242, 978-605-82219-0-1.
 7. Meltem, B., , Y.K.T., , Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar III, Anadolu Üniversitesi, 2012, , .
 8. M, V., , K.Z., , Y.K.T., , Virtual Professional Development and Informal Learning via Social Networks, IGI GLOBAL, 2012, , 9781466618152.
 9. Bünyamin, A., , Y.K.T., , Student Satisfaction and Learning Outcomes in E Learning An Introduction to Empirical Research, IGI Global, 2011, 16, 9781609606152.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özer, S., Türel, Y.K., (2015). ICT Teacher Candidates Metaphoric Perceptions Of E Book And Interactive E Book. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2),1-23.
 2. Türel, Y.K., (2003). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü. TOJET (The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2(1),641-658.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Türel, Y.K., Inuwa, M.M., (2018). The Effect of XBOX Kinect in a Classroom Motivation. 13th International Conference on Virtual Learning, (),-.
 2. Demirli, C., Türel, Y.K., Özmen, B., (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 3. Türel, Y.K., Toraman, M., Polat, E., (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8th Computer Instructional Technologies Symposium, ICITS 2014, (),-.
 4. Türel, Y.K., Özer, S., (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Tarafından ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Tasarlanan Z-kitaplara Yönelik Tasarımcı Görüşleri. 8.th Computer Instructional Technologies Symposium, ICITS 2014, (),-.
 5. Türel, Y.K., Balta, Y., (2014). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Bir İnceleme. 2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES2014), (),-.
 6. Türel, Y.K., Dokumacı, Ö., (2018). Examination of Adolecents’xx Media and Technology Usages based on Various Demographics. 13th International Conference on Virtual Learning, (),-.
 7. De, W.P., Poletti, G., Beecroft, R., Lencastre, J.A., Ilin, Ş.Ç., Ilin, G., Türel, Y.K., Turhan, M., Turan, M., (2017). Competence-Oriented Course Design and Monitoring: The Approach of Erasmus Plus Project ”Better E-Learning for All”. Moodle Moot Italy, (),-.
 8. Türel, Y.K., Hangün, M.E., (2017). Kodlama Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Kaygısına ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi. 5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 9. Türel, Y.K., Yıldırım, A., (2017). Arcs Motivasyon Modeli Kullanılarak Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Tahta İçeriğinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Motivasyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 10. Üşengül, L., Türel, Y.K., (2017). Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Memnuniyet İncelemesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 11. Sürek, G., Türel, Y.K., (2017). Laboratuvarı Olmayan Okullarda Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem ÇözmeBecerilerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 12. Türel, Y.K., Gürevin, B., (). Eğitim Yöneticilerinin Dijital Vatandaşlık Algılarının Teknoloji Liderliklerine Etkileri. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2016), (),-.
 13. Dokumacı, Ö., Özer, S., Türel, Y.K., (2017). Eğitimde Nörobilişsel Uygulama Araçları. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 14. Dilek, Ş., Türel, Y.K., (). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanımına İlişkin Çalışmaların İncelenmesi. 4th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 15. Türel, Y.K., Altungök, A., (2015). Cloud Computing in Education A Literature Review. International Conference on Information Systems and Technologies, (),-.
 16. Türel, Y.K., Özer, S., (2015). Assessment of Interactive e Books Designed by Computer Science Teacher Candidates A Fuzzy Logic Implementation. International Conference: Assessment for Learning in Higher Education 2015, (),-.
 17. Türel, Y.K., , T.M., (). Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. 1st Eurasian Educational Research Congress, EJER2014, (),-.
 18. Türel, Y.K., , K.B., (). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretici Yeterliliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 1st Eurasian Educational Research Congress, EJER2014, (),-.
 19. Kazez, H., , Ö.S., , T.Y.K., (). Ders Materyali Olarak E Kitap Kullanımına Yönelik Yapılan Araştırmalar 2004 2013 Dönemi Çalışmaların Değerlendirilmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2014), (),-.
 20. Özer, S., , T.Y.K., (). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E kitap ve Z kitap Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2014), (),-.
 21. Türel, Y., (). Türkiye de e Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Güncel Uygulamalar Current Implementations of e assessment approches in Turkey. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (),-.
 22. Özmen., B., , Ö.S., , T.Y.K., (). Problem Çözme Becerisinde Eğitsel Oyunlar 2003 2014 dönemi makalelerin içerik analizi. 8.th Computer & Instructional Technologies Symposium, ICITS 2014, (),-.
 23. Hao., S., , C.M., , D.V., , T.Y.K., , M., , L., (). Analysis of mobile learning as an innovation in higher education A comparative study of three countries. Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention, (),-.
 24. Dennen., V., , H.S., , T.Y.K., (). Are Students Ready for Mobile Learning A Comparative Survey of American Chinese and Turkish Students. Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention, (),-.
 25. Johnson, T.E., , T.Y., (). Barriers and Supports of Participation in Online Discussion Tools. Association for Educational Communications and Technology (AECT2012) International Convention, (),-.
 26. Türel, Y.K., , J.T.E., , R.R., (). Validation of a Team Process Model. Association for Educational Communications and Technology (AECT) International Convention, (),-.
 27. Türel, Y., (). First Impressions of Teachers Integrating Interactive Whiteboards into Undergraduate Classes. International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE2012), (),-.
 28. Türel., Y., , K.B., (). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2012), (),-.
 29. Varol, F., , T.Y., (). Online Professional Development Opportunity for Kindergarten Teachers. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2012), (),-.
 30. Türel, Y., , T.M., (). Meslek Lisesi Bilişim Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Genel Eğilimleri. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2012), (),-.
 31. Türel., Y., , B.Y., (). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2012), (),-.
 32. Türel, Y.K., , G.Ç., , K..., (). Designing Instructional Materials for Teaching Surahs and Duas for Elementary School Students in Turkey. Taibah University International Conference on Advances in Information Technology for the Holy Quran and Its Sciences NOORIC2013, (),-.
 33. Türel, Y.K., , V.A., (). Sanal Sınıf Eğitim Merkezi Otomasyonu. BILTEK International Informatics Congress, Proceedings CD, (),-.
 34. Özdemir, T.Y., , T.İ., , T.Y.K., (). Web Programlama Dillerinin Performans Analizi. 1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, (),-.
 35. Türel, Y.K., , G.M., (). e Öğrenmede Yeni Bir Yaklaşım Hızlı e Öğrenme. 5. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, (),-.
 36. Gürol, M., , T.Y.K., (). Öğrenme Nesnelerinin Yeniden Kullanılabilirlik Durumları. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC2007), (),-.
 37. Gürol, M., , T.Y.K., (). Öğrenme Nesnelerinin Tasarımı. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Taş, O., , T.Y., (). Web Ortamında Anket Hazırlanması. 1. Ulusal Bilişim-Multimedya Konferansı. UBMK'2001, (),-.
 2. Gömleksiz, M.N., , T.Y.K., (). Öğretim Teknolojilerinin Felsefi Temelleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Fulbright Doktora Tez Araştırma Bursu
 2. TUBITAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu
 3. Yayın Teşvik Ödülü
 4. Yayın Teşvik Ödülü
 5. Yayın Teşvik Ödülü
 6. Teşekkür Belgesi
 7. Teşekkür Belgesi-Plaket
 8. Teşekkür Plaketi

Projeler

 1. Ergenlerde Medya ve Teknoloji Kullanımının Akademik Erteleme Davranışına ve Akademik Başarıya Etkisi, 20.03.2018-20.12.2018
 2. ARCS Motivasyon Modeli ve Öğretimin Temel İlkeleri ile Oluşturulan Materyallerin Öğrencilerin Akademik Başarı, Motivasyon ve Matematik Kaygılarına Etkisi, 10.03.2016-05.07.2017
 3. Better e-learning for all, 01.12.2015-15.03.2018
 4. Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Elektronik Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, 06.02.2013-06.08.2014
 5. Florida PROMiSE Partnership to Rejuvenate and Optimize Mathematics and Science Education in Florida , -
 6. Improving Team Readiness through the Convergence of Team Mental Models ACRUT , -
 7. Exploring and Developing Pre service Science Teachers Pedagogical Content Knowledge and Classroom Teaching Practice in Science and Technology Courses, -
 8. Developing an Innovative Approach in Course Presentation, -
 9. LETHE Learning Through Emotions, -
 10. Establishing Local Environmental Networks for Sustainable Development, -
 11. Developing Youth Initiatives for Sustainable Development, -
 12. e Portfolio Process in Vocational Education, -

Üyelikler

 1. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
 2. Internet Society (ISOC)
 3. Association of Educational Communications and Technology
 4. The Elearning Guild, Community Networking Resources
 5. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching)
 1. Uluslararası, Dergi, İlköğretim Online (elektronik), 1
 2. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Technology, Knowledge and Learning, 1
 6. Uluslararası, Dergi, EJER-Eurasian Journal of Educational Research, 1
 7. Uluslararası, Dergi, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Journal of computer assisted learning, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Internet and Higher Education, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Computers in Human Behavior, 1
 11. Uluslararası, Dergi, COMPUTERS EDUCATION, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 1
 15. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2
 16. Uluslararası, Dergi, Educational Technology Research & Development, 1
 17. Uluslararası, Dergi, COMPUTERS & EDUCATION, 1
 18. Uluslararası, Dergi, Interactive Learning Environments, 1
 19. Uluslararası, Dergi, Computers in Human Behavior, 1
 20. Uluslararası, Dergi, ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, 3
 21. Uluslararası, Dergi, COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 6
 22. Uluslararası, Bildiri Kitabı, WCES-World Conference on Educational Studies, 1
 23. Uluslararası, Dergi, Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2
 24. Ulusal, Dergi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 1
 25. Uluslararası, Dergi, JOLT - Journal of Online Learning and Teaching, 1
 26. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 1
 27. Uluslararası, Dergi, JASSS-Journal of Academic Social Sciences Studies, 1
 28. Ulusal, Dergi, Elementary Education Online, 6
 29. Uluslararası, Dergi, Educational Research and Reviews, 1
 30. Uluslararası, Bildiri Kitabı, WCPCG-2011, 1
 31. Uluslararası, Dergi, Computer Applications in Engineering Education, 1
 32. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 33. Uluslararası, Dergi, Scientific Research, 1
 34. Uluslararası, Dergi, African Journal of Business Management, 2
 35. Uluslararası, Dergi, Contemporary Educational Technology, 8
 36. Uluslararası, Dergi, NEWWSA, 5
 37. Uluslararası, Dergi, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 2