T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Aile Sosyolojisi,Terör Sosyolojisi,Göç sosyolojisi,,Kırsal sosyoloji.


Doğum Yeri Erzincan
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-23300
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Aile Sosyolojisi,Terör Sosyolojisi,Göç sosyolojisi,,Kırsal sosyoloji.
 • Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen-Ed.Fak. Sosyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji A.B.D
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji A.B.D
 • Doçentlik » -1

  2004 yılından berYrd.Doç. Dr
 • 1 Sosyometri Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2005 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında.
 • 2 Sosyoloji Anabilim Dalı

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ekim 2008 ile Ocak 2014 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Özpolat, A., Sevim, Y., , Korku ve Akademik Örgütler,Akademik Örgütlerde Korku ve Sosyal Sermaye Üzerindeki Etkisi, İdeal Kültür Yayıncılık, 2019, 284, 978-605-2101-80-3.
 2. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., , SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAYENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARCİLT 3, Gece Kitaplığı, 2018, 842, 1.
 3. Çopuroğlu, C., , A.Ö., , K.Z., , Ö.İ., , U.H., , Halil Narman Armağanı, Fırat üniversitesi Yayını, 2010, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Sevimyelda, , , G., (2008). Kadınların Çalışma Hayatındaki Konumu Kadın Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açıları ve Çalışma Ortamlarında Risk ve Sorumluluk Üstlenebilme Durumları Elazığ İli Örneği. New World Sciences Academy, e-Journal of New World Sciences Academy, 3(1),100-113.
 2. Sevim, Y., (2010). Terror Victims Is It a Solution to Migrate Back Terör Mağdurları Geriye Göç Çözüm mü. İnternational Journal of Security and Terrorism, 1(1),-.
 3. Gezerburcu, , , S., (2011). Çocukların Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korunmasına İlişkin Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi Yalova Üniversitesi Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası Hakemli E Dergi Yıl 2 Sayı 3 2011 219 230. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi (E-Dergi), 2(3),219-230.
Ulusal
 1. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., Seda, A., (2015). İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIMLARININ EBEVEYN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ. BEU. SBE. Derg., 4(1),175-184.
 2. Sevim, Y., Ataş, S., (2015). Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1),285-301.
 3. Sevimyelda, , , S., (2009). Hırsızlık Suçu Faillerinin Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri Elazığ Örneği. Polis Bilimleri Dergisi, 11(3),-.
 4. Sevimyelda, , , D.S., (2009). Doktorların Ekonomik Durumları ve Toplumsal Konumları Elazığ İli Örneği The Econominacal Situation and The Social Status of Doctors A Case Study of Elazığ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2),231-.
 5. Sevimyelda, , , Ş., (2007). Toplumun Yeni Yoksulları Emekliler. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10(1),-.
 6. Gezerburcu, , , S., (2006). Orta Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi Elazığ İli Örneği. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, (),-.
 7. Oğuzöncülferdane, , , A., , S., (2004). Elazığ Yenimahalle Sağlık Ocağına Bağlı İlköğretim Okullarının Birinci ve Beşinci Sınıflardaki Öğrencilerin Hijyen ve Beslenme ile İlgili Tutum ve Davranışları Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, (),-.
 8. Sevim, Y., (2004). Terör Nedeniyle Göç Ekonomik Tutum ve Davranışlar Açısından Bir Değerlendirme. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, (),-.
 9. Sevim, Y., (2004). Televizyon Yayınlarının Keban İlçesinde Çalışmayan Kadınlar Üzerindeki Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(2),118-.
 10. Sevim, Y., (2003). Terör Nedeniyle Köylerinden Ayrılanların Geriye Dönme Eğilimleri. doğu anadolu bölgesi araştımaları dergisi, 1(3),24-.
 11. Sevim, Y., (2001). Göç Edenlerin Terör Olaylarını Değerlendirme Biçimleri Elazığ Örneği. polis bilimleri dergisi, 3(1),13-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sevim, Y., (2019). Ebeveynler ve Gençler Arasındaki Problemlere (Kuşak Farkı) Sosyolojik Bakış. Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, (),391-395.
 2. Sevim, Y., (2018). Göçle Gelen Çocuk Anneler. IInternational Symposium on Human and Social Sciences,Antalya., (05),175-181.
 3. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., (2018). Investıgatıon On Graduate Thesıs On Domestıc Vıolence. Internatıonal Congress On Turkısh Geography Socıal Scıences Research II,Aprıl 20-22, Alanya , Turkey., (1),385-389.
 4. Gezer, Ş.B., Sevim, Y., (2018). School And Chıld Through The Eyes Of Parents. Internatıonal Congress On Turkısh Geography Socıal Scıences Research II,Aprıl 20-22, Alanya , Turkey., (1),381384-.
 5. Sevim, Y., Gezer, Ş.B., (2018). Gönüllü Bekarlık Eğilimlerinde Artış: Aile Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme. Internatıonal Congress On Turkısh Geography Socıal Scıences Research II,Aprıl 20-22, Alanya , Turkey., (1),289-293.
 6. Sevim, Y., Gezer, Ş.B., (2018). Evlilikte Aldatmak Aldatılmak ( Sosyolojik Bakış). Internatıonal Congress On Turkısh Geography Socıal Scıences Research II,Aprıl 20-22, Alanya , Turkey., (1),294-298.
 7. Sevim, Y., (2018). Evlilik Birliğinin Bozulmasında Ekonomik Şiddetin Rolü: Sosyolojik Bir Değerlendirme. International Symposium on Human and Social Sciences, Antalya., (05),549-554.
 8. Sevim, Y., (2018). Is It Possible To Teach Marriage?. ICOSS- Cappadocia,April16-20,Nevşehir, Turkey., (),-.
 9. Sevim, Y., (2018). The Effects Of Divorce On Men. ICOSS- Cappadocia,April16-20,Nevşehir, Turkey., (),-.
 10. Bozdağtulum, A., Sevim, Y., (2017). Gençliğin Medya ile İmtihanı: Mankurtlaştırma. 3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu, (),-.
 11. Sevim, Y., (2017). MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ). ULUSLAR ARASI GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE KAMU YÖNETİMİNİN ROLÜ”, 1(),1680-1690.
 12. Cömert, Ö., Sevim, Y., (2017). Suç ve Kentleşme Arasındaki İlişki Üzerine Bir Deneme. 2017 Imeset International Conference – Bitlis, (),-.
 13. Bozdağ, T.A., Sevim, Y., , T.C., (2017). SURİYE’Lİ SIĞINMACILAR AÇISINDAN TÜRKİYE: TAMAM MI? DEVAM MI? (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ). ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KAMU YÖNETİMİNİN ROLÜ” Sempozyumu, 1(),696-712.
 14. Bozdağ, T.A., Sevim, Y., (2017). Insanoğlunun Hiç Eskimeyen Medyası: Dedikodu’yu Anlamak. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 15. Cömert, Ö., Sevim, Y., (2017). Sosyal Bir Problem Olarak Çocuk Suçluluğu. 2017 Imeset International Conference – Bitlis, (),-.
 16. Akkaş, İ., Sevim, Y., (2017). AHISKA TÜRKLERİ’NİN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, 1(1),437-445.
 17. Sevim, Y., Yıldırım, İ., (). Bölgesel Kalkınma Bağlamında Kadın Odaklı Çalışmalar Diyarbakır İli Örneği. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, (),-.
 18. Cömert, Ö., Sevim, Y., (). Çocuk Suçluluğunun Sosyolojik Yaklaşımlar ile İncelenmesi. 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016),, (),-.
 19. Sevim, Y., (2016). Aile İçi Şiddet Konusunda Aileye Yönelik Hizmet Veren Birimlerin Faaliyetleri Erzincan İli Örneği. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 2(1),305-315.
 20. Yerlikaya, Ş.O., Sevim, Y., (2015). Organized Young People s Views About Political Participation in the post. ,VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, (),-.
 21. Sevim, Y., Yerlikaya, Ş.O., Nazlı, S., (2015). Foreign Brides In Turkish Family. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, (),-.
 22. Sevim, Y., Gezer, Ş.B., (2015). Kadınların Evlilik Algısı Nitel Bir Araştırma. I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, (),45-.
 23. Sevim, Y., , Ü.S.A., (). Dinin Seküler Gücü Karşısında Laikliğin Dinin Savunuculuğuna Soyunması Sosyo Ekonomik ve Sosyo Politik Analiz. III.Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 24. Sevim, Y., , Ü.S.A., (). Küresel Dünyada Tahrir ve Yansımaları. I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi,28-30 Haziran,Elazığ., (),-.
 25. Özgen, İ., , S.Y., (). Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Hedef Kitlenin Önemi Mardin ve Siirt Örneği. I. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi, (),-.
 26. Gezer, Ş.B., , S.Y., (). Çocuk İhtiyaçlarının Ebeveyn Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Uluslararası Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, (),-.
 27. Gezer, Ş.B., , S.Y., , A.S., (). İlköğretim Çağındaki Çocukların İnternet Kullanımlarının Ebeveyn Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Uluslararası 4. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, (),-.
 28. Sevim, Y., , Ü.S.A., (). Düzensizlik İçinde Var Olmaya Çalışanlar Çöp Toplayan Çocuklar. Uluslararası Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, (),-.
 29. Doğan.adem, , , S., (). 2011 Türkiye de Kadın ve İstihdam TRB1 Bölgesi Örnek Olay İncelemesi 1 Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Malatya. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 30. Sevim, Y., , Y.Ş.O., (). Doğunun Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Kadınları Elazığ İli Örneği. ,Uluslararası Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu ,, (),-.
 31. Sevim, Y., , G.Ş.B., (). Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Eşlerin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu,, (),-.
 32. Sevim, Y., , Ü.S.A., (). Arafta Cehennemi Yaşamak Mülteci Kadınlar. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, (),-.
 33. Sevim.yelda, , , K., (). Küreselleşme Sürecinin Aile Birliğine Etkisi Aile Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, (),-.
 34. Sevim, Y., (). Terör Mağdurları Geriye Göç Çözüm mü. I. Uluslararası Terör ve Sınırıaşan Suçlar Sempozyumu, (),-.
 35. Sevim, Y., (). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Terör Nedeniyle Boşaltılan Yeniden Yerleşime Açılan Köylerde Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu,, (),-.
 36. Sevim.yelda, , , G., (). Kadın Bakış Açısıyla Evlilik Aile Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme. Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın çalışmaları Kongresi, (),-.
 37. Sevim.yelda, , , A., (). The Priofities In Rural Development Women. International Conference, Sustainable Development and New Technologies For Agricultural Production In GAP Region, (),-.
 38. Sevim.yelda, , , Y.S., (). Yoksulluk ve Terör Poverty and Teror. Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, (),-.
 39. Sevim, Y., (). Sosyolojik Açıdan Terörizm ve Doğu Anadolu Gerçeği. I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Sevim, Y., , Ü.S.A., (). Harputla İlgili Göç Hikayelerinin Sosyolojik Analizi. Gemişten Geleceğe Harput Sempozyumu, (),-.
 2. Sevim, Y., , G.B., (). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyalleşme Aracı Olarak Televizyonun Çocuklarda Kimlik Oluşumu Süreci Üzerindeki Etkisi Konusuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Medya Etik Sempozyumu, (),-.
 3. Sevim, Y., , Ş.J., (). Toplumun Yeni Yoksulları Emekliler. V.Ulusal Sosyoloji Kongres, (),-.
 4. Sevim, Y., (). Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü Neler Yapıldı Neler Yapılabilir. I. Doğu Anadolu Sempozyumu, (),-.
 5. Sevim, Y., (). Yelda SEVİM 2000 Terör Nedeniyle Köylerinden Ayrılanların Geriye Dönme Eğilimleri ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi (2000 Kasım), (),-.

Projeler

 1. Türkiyede Siyasal Partilerin Gençlik Kollarında ve Bağlı Yan Kuruluşlarında Faaliyet Gösteren Gençlerin Siyasal Katılımlarına İlişkin Algıları, 02.05.2012-05.02.2016
 2. Ana Baba Okulu Projesi, -
 3. Siirt İli Ekmekçiler Köyü Organik Tarım Uygulamaları Projesi , -
 4. Mardin İli Kiraz Bahçelerinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Projesi Entegre Mücadele ve Organik Tarım , -
 5. Strengthening Women and Family Doğu Anadolu Master Planı, -

Üyelikler

 1. Ulusal Sosyoloji Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1