T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, 88
Telefon :
(424) 237 0000 - 4183
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları
Uzmanlık Alanı :
Kent, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Mekan, Yerel Yönetimler, Katılım, Yönetişim, Uluslararası Göç, Toplumsal Uyum.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, 88
Telefon (424) 237 0000 - 4183
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları
Uzmanlık Alanı Kent, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Mekan, Yerel Yönetimler, Katılım, Yönetişim, Uluslararası Göç, Toplumsal Uyum.
 • Lisans » - Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yüksek Lisans » - Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  Komşu İki Mahallenin Yaşayış Biçimlerinin Karşılaştırılması: Malatya Örneği
 • Doktora » - Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kentleşme ve Çevre Sorunları Bİlim Dalı

  Doktora Tezi;

  Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları: Malatya Örneğinden Kentsel .Mekanın Dönüşümü
 • Doçentlik » -

  -
 • Profesörlük » -

  -

III. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Seçilmiş Yerel Yöneticilerin (Muhtarların) Bakış Açısıyla Türkiye'deki Suriyeli Göçmenlerin Kente Sosyo-Ekonomik Etkileri: Elazığ Örneği, Ayşe YILMAZ, Elazıg, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
 • 2. Türkiye'deki Suriyeli Göçmenler Bağlamında Sivil Katılım: Elâzığ Örneği, Süeda GÜRSES, Elazıg, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
 • 3. Cumhuriyet'ten günümüze Türkiye'de uluslararası göç yazın çözümlemesi, Zeynep TURĞA, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2021
 • 4. Yükseköğrenimdeki Suriyeli Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Uyumu: Fırat Üniversitesi Örneği, Ömer KOÇAK, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
 • 1 Ekobilişim

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2017-10-01 tarihinden itibaren.
 • 2 Kentleşme ve Çevre Sorunları

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2021-01-15 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

EKB510 Kentleşme Teorisi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
KAM504 Yerel Yönetimler ve Politikaları
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
AKY 502 Afet ve Acil Yönetim İlkeleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
EKB502 Mekansal Bilişim Sistemleri ve Ekobilişim
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
KAM551 Kamu Yönetim ve Reform
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
KAM 109 Yönetim Bilimi I
» Lisans » 3 Kredi
KAM 311 Devlet ve Bürokrasi Kuramları
» Lisans » 3 Kredi
KAM207 İdare Hukukuna Giriş
» Lisans » 3 Kredi
KAM405 Yerel Yönetimler
» Lisans » 3 Kredi
KAM 110 Yönetim Bilimi II
» Lisans » 3 Kredi
KAM 310 Türkiye'nin Yönetim Yapısı
» Lisans » 3 Kredi
KAM 406 Kentleşme ve Çevre Politikaları
» Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Polat, Y., , K.M., , Ekolojik Kriz ve Küresel Çevre Politikaları, BETA Yayınevi, , 345, 978-605-242-815-3.
 2. Polat, Y., , K.M., , Digitalization in Organizations, Cambridge Scholars Publising, , 381, 978-1-5275-7028-3.
 3. Polat, Y., , Kent Çalışmaları ve Kente Yeni Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, , 178, 978-625-7727-18-1.
 4. Polat, Y., , Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar, Gazi Kitabevi, , 410, 978-625-7315-81-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aktaş, P.Y., (2015). TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ ELAZIĞ ÖRNEĞİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 25(1),185-202.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Polat, Y., (2013). Küreselleşme Sürecinde Yeni Bir Kentsel İç Mekan Örgütlenmesi Olarak Güvenlikli Siteler: Malatya Örneği. II. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Syaset Kongresi, (),1245-1263.
Ulusal
 1. Polat, Y., Yatkın, A., (2017). Türkiye de Yerel Yönetimlerin Konut Üretimindeki Yeri Malatya ve Elazığ Örneği. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), (),223-236.
 1. Ulusal, Dergi, Yerel Politikalar Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1