T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KIRAN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Genel Biyoloji, Çevre Kirliliğ, Sitogenetik


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23300
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Genel Biyoloji, Çevre Kirliliğ, Sitogenetik
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » -1

  2019

Makaleler

Uluslararası
 1. Taşar, N., Doğan, G., Evren, A.H., Kıran, Y., (2018). Karyological analysis of two endemic Centaurea L. species from Turkey.. International Journal of Nature and Life Sciences, 2(1),22-33.
 2. Erdem, F., Doğan, G., Kıran, Y., Evren, A.H., (2017). Morphological, anatomical, palynological and karyological characters of endemic Sideritis vulcanica Hub.-Mor. (Lamiaceae) from Turkey. International Journal of Nature and Life Sciences, 1(1),1-11.
 3. Gedik, O., Kurşat, M., Kıran, Y., Karataş, M., (2016). Karyological Investigate on Some Taxon of Naturally Growing in Turkey. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 19(4),462-468.
 4. Kıran, Y., Şahin, A., (2006). The effects of cadmium on seed germination root development and mitotic of root tip cells of lentil Lens culinaris Medik. World Journal of Agricultural Sciences, 2(2),196-200.
 5. Şahin, A., Kıran, Y., Arabacı, T., Türkoğlu, İ., (2006). Karyological notes on eight species of Achillea L. (Asteraceae, Santolinoideae) from Turkey.. BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, 151(4),573-580.
 6. Taşar, N., Doğan, G., Kıran, Y., Rahman, O., Çakılcıoğlu, U., (2018). Morphological, Anatomical and Cytological Investigations on Three Taxa of Centaurea L. (Asteraceae) From Turkey.. Bangladesh J. of Plant Taxon, 25(2),215-226.
 7. Şahin, A., Kıran, Y., Karataş, F., Sönmez, S., (2005). Vitamins A C and E and beta carotene content in seeds of seven species of Vicia L. Journal of Integrative Plant Biology, 47(4),487-493.
Ulusal
 1. Gedik, O., Kıran, Y., Şahin, A., (2013). Vicia L Cinsine Ait Bazı Taksonların Karyolojik Yönden Araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1),12-20.
 2. Çobanoğlu, D., Munzuroğlu, Ö., Kıran, Y., (1993). Buğday (Triticum aestivum L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Endogen Hormon Sentezi Üzerine Deterjanların Etkisi.. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2),29-40.
 3. Kıran, Y., Şahin, A., Çobanoğlu, D., (1999). Deterjanların Lathyrus sativus un Kök Ucu Hücrelerine Mitotik Etkileri. Fırat ÜniversitesiFen ve Mühendislik Dergisi, 11(1),89-94.
 4. Kıran, Y., Çobanoğlu, D., (2003). Karbon Monoksit CO Gazının Hıyar Cucimis sativus L Fidelerindeki Pigmentler Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3),21-24.
 5. Alev, G., Doğan, G., Kıran, Y., Evren, A.H., (2018). Crucifer’den Endemik Bir Tür Olan Hesperis isatidea (Boiss.) D.A. German Al-Shehbaz Üzerine Taksonomik Notlar. Erzincan Üniversitresi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(11),66-73.
 6. Gedik, O., Kıran, Y., Şahin, A., (2015). Kadmiyum un Vicia peregrina L Tohumlarının Çimlenmesi Kök Gelişimi ve Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Mitotik Etkileri. Karaelmas Science and Engineering Journal, 5(1),9-15.
 7. Taşar, N., Kıran, Y., Doğan, G., (2017). Cyanus depressus (M. Bieb.) Soják Türünün Karyolojik ve PalinolojikYönden İncelenmesi.. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1),299-305.
 8. Gedik, O., Kürşat, M., Kıran, Y., Karataş, M., (2016). Türkiye de Yayılış Gösteren Bazı Taksonların Karyolojik Yönden Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(4),462-468.
 9. Kıran, Y., Şahin, A., (2005). The Effects of The Lead on The Seed Germination Root Growth and Root Tip Cell Mitotic Division of Lens culinaris Medik. Gazi Üniv. Fen. Bilm. Derg., 18(1),17-25.
 10. Kıran, Y., Ömer, M., (2004). Mercimek Lens culinaris medik tohumlarının çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine kurşunun etkileri. F.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri dergis, 16(1),1-9.
 11. Kıran, Y., Çobanoğlu, D., (2003). Karbon Monoksit Gazının Buğday (Triticum aestivum L ) Tohumlarının Çimlenmesi ve Endogen Hormon İçeriği Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),9-18.
 12. Kıran, Y., Munzuroğlu, Ö., Çobanoğlu, D., (2001). Kükürt Dioksitin (SO2) Buğday (Triticum aestivum L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Endogen Hormon İçeriği Üzerine Etkileri.. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2),57-65.
 13. Hayta, Ş., Taşar, N., Kıran, Y., Bağcı, E., (2013). Numerical taxonomic studies on some Centaurea L species grown in Elazıg Turkey. Biological Diversity and Conservation, 6(3),72-78.
 14. Kıran, Y., Şahin, A., Türkoğlu, İ., Emre, İ., Kurşat, M., (2015). Karyological notes on seven Trifolium L taxa from Turkey. Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 10(2),11-16.
 15. Taşar, N., Hayta, Ş., Kıran, Y., Bağcı, E., (2014). Morphological, karyological features and pollen morphology of endemic Psephellus pyrrhoblephara Boiss. from Turkey.. Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 9(1),17-21.
 16. Kıran, Y., Gedik, O., (2014). Karyological Study on Turkish Endemic Fritillaria baskilensis Behçet Liliaceae. Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 9(2),105-108.
 17. Taşar, N., Gedik, O., Kıran, Y., (2014). Centaurea L. Cinsine ait 4 Taksonun Morfolojik ve Anatomik Yönden Araştırılması.. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(2),79-87.
 18. Kıran, Y., Gedik, O., Şahin, A., Gür, N., (2014). Vicia koeieana’ nın Karyolojik ve Palinolojik Yönden Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(1),69-71.
 19. Gedik, O., Kıran, Y., Türkoğlu, İ., (2014). Taraxacum bellidiforme ve Taraxacum revertens Endemik Türlerinin Karyolojik Yönden Araştırılması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(3),146-153.
 20. Gedik, O., Taşar, N., Kıran, Y., (2013). Cıva nın Allium sativum un Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Mitotik Etkileri. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2),135-140.
 21. Kıran, Y., Gedik, O., Şahin, A., (2012). Elazığ ve Çevresinde Yayılış Gösteren Vicia L Cinsi Vicia Seksiyonuna Ait Dokuz Türün Karyolojik Yönden Araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergis, 1(),11-18.
 22. Ahmet, Ş., Civelek, Ş., Kıran, Y., (1996). Lathyrus cicera L ve Lathyrus sativus L Üzerine Sitotaksonomik Bir Araştırma. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1),107-112.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kıran, Y., Doğan, G., Gedik, G., (2018). Elazığ İli Yöresinde Yetişen Bazı Alyssum L. (Brassicaceae) Türlerinin Karyolojik Yönden Araştırılması.. International Eurasian Biological and Chemical Sciences, (),-.
 2. Kıran, Y., Polat, R., Çakılcıoğlu, U., (2018). Some Spice Plants Traditionally Used in Yazikonak (Elaziğ). Analytical Industry Inorganic Materials Nanoscience Organic Physical International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 3. Kıran, Y., Polat, R., Çakılcıoğlu, U., (2018). Some Tea Plants Traditionally Used in Yazıkonak (Elazığ). PCFM’18, (),-.
 4. Taşar, N., Kıran, Y., Hayta, Ş., Bağcı, E., (2012). A Morphological Karyological and Palynological Investigation on Turkish Endemic Centaurea kurdica Reichardt. The Second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species, (),-.
 5. Kıran, Y., (2018). Investigation of the Taksonomy of Species Astragalus Tigridis and Astragalus Scabrifolius. International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 6. Kıran, Y., Doğan, G., Demirkan, Z., (2018). Elazığ’da Yayılış Gösteren Nigella nigellastrum (L.) Willk. ve Nigella oxypetala Boiss. (Ranunculaceae) Türlerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi.. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), (),-.
 7. Taşar, N., Kıran, Y., (2017). Morphological, Anatomical and Karyological Investigations of Two Centaurea L. Species (Asteraceae) in Turkey. ICONTRENDS ’17 / BARCELONA, (),-.
 8. Kıran, Y., Kırılmaz, F., Şahin, A., Bağcı, E., (2010). Karyological Investigation of Four Achillea L Asteraceae Species Growing In Turkey.. 6. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, (),-.
 9. Taşar, N., Kıran, Y., Hayta, Ş., Bağcı, E., (2012). Morphological karyological features and pollen morphology of endemic Psephellus pyrrhoblephara Boiss from Turkey. The Second International Symposium On Biology of Rare and Endemic Plant Species, (),-.
 10. Taşar, N., Kıran, Y., (2017). Karyotype Analysis of Two Achillea L. (Asteraceae, Anthemideae) Taxa From Turkey. ICONTRENDS ’17 / BARCELONA, (),-.
 11. Taşar, N., Kıran, Y., Beker, A.G., (2017). Karyological Analysis of Two Endemic Centaurea L. Species From Turkey. IV. IMCOFE / ROMA, (),-.
 12. Kıran, Y., Bağcı, E., Arabacı, T., Kırılmaz, F., (2010). An Investigation on The Karyological Features of Some Achillea L Asteraceae Species From Turkey. 6. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, (),-.
 13. Taşar, N., Kıran, Y., (2017). Karyological studies on Centaurea saligna (Asteraceae, Cardueae) taxa from Turkey. ICONTRENDS ’17 / BARCELONA, (),-.
 14. Yılmaz, S.P., Kurşat, M., Kıran, Y., Civelek, Ş., (2012). A Morphological and Karyological Investigation on Artemisia spicigera C. Koch From Turkey. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, (),-.
 15. Yılmaz, S.P., Kıran, Y., Kurşat, M., Civelek, Ş., (2012). A Karyological Investigation on Artemisia fragrans willd from Turkey. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, (),-.
Ulusal
 1. Taşar, N., Gedik, O., Kıran, Y., (2016). Türkiye de Yayılış Gösteren Centaurea carduiformis subsp carduiformis var carduiformis ve Centaurea polypodiifolia var pseudobehen Taksonlarının Karyolojisi. 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, (),-.
 2. Kurşat, M., Kıran, Y., Gedik, O., (2014). Elazığ’da Yayılış Gösteren Bazı Astragalus L. (Fabaceae) Taksonlarının Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 3. Kurşat, M., Karataş, M., Gedik, O., Kıran, Y., (2014). Linum nervosum Waldst. Kit. (Linaceae) Türünün Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 4. Kurşat, M., Karataş, M., Gedik, O., Kıran, Y., (2014). Türkiye’ de Yayılış Gösteren Endemik Scutellaria orientalis L. subsp. bicolor (Hochst.) Edmondson (Lamiaceae) Taksonunun Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 5. Kurşat, M., Gedik, O., Kıran, Y., (2014). Bitlis’te Yayılış Gösteren Bazı Nepeta L. (Lamiaceae) Türlerinin Karyotip Analizi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 6. Köstekci, S., Gedik, O., Kıran, Y., Arabacı, T., (2013). Türkiye nin Tek Yıllık Cardus L Asteraceae Taksonlarının Karyolojik ve Ekolojik Özellikleri. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Biyoloji Bölümü Laboratuvarlarının Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, 10.06.2015-19.11.2015
 2. Elazığ da Yayılış Gösteren Nigella nigellastrum L Wilk ve Nigella oxypetala Boiss Ranunculaceae Türlerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi, 11.03.2016-26.12.2016
 3. Elaziğ ve Yakın Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Centaurea L Asteraceae Türlerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi, 02.03.2012-17.02.2014
 4. Astragalus tigridis Boiss ve Astragalus scabrifolius Boiss Türlerinin (Fabaceae) Taksonomik Yönden İncelenmesi, 25.07.2012-26.08.2013
 5. Türkiyede Yetişen Bazı Achillea L (Asteraceae) Türlerinin Karyolojik Yönden İncelenmesi., 05.08.2010-23.12.2010
 6. Elazığ İlindeki Trifolıum L Fabaceae Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar, 11.10.2005-01.06.2008
 1. Uluslararası, Dergi, International Journal of Nature and Life Sciences (IJNLS), 1
 2. Ulusal, Dergi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1