T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Eskiçağ Tarihi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Eskiçağ Tarihi
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2009

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 • 1 Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2005 tarihinden itibaren.
 • 2 TARİH

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Eylül 2013 tarihinden itibaren.
 • 3 Baskil Meslek Yüksek Okulu

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2013 ile 2016 tarihleri arasında.
 • 4 Arkeoloji Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2015-09-17 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Arslantaş, Y., , Tarih Öncesi dönemde Elazığ, Türkiye Diyanet Vakfı Matbaası, , , .
 2. Arslantaş, Y., , Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu da İktisadi Hayat, Örnek Ofset ve Matbaacılık, , , .
 3. Arslantaş, Y., , Prehistorik Çağlarda Anadolu da Madencilik, Fırat Üniversitesi Basımevi, , , .
 4. Arslantaş, Y., , Ömer Çapar a Armağan, Özel yayın, , , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Arslantaş, Y., Demirpolat, E., (2017). BEYZADE MUHAMMED BAHAEDDİN EFENDİ’NİN TERCÜME-İ HALİ. HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4(2),21-34.
 2. Arslantaş, Y., Demirpolat, E., (2017). BEYZADE HACI MUHAMMED BAHAEDDİN EFENDİ’NİN TERCEME-İ HALİ. HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4(2),21-34.
 3. Arslantaş, Y., (2014). Çivi Yazılı Hukuki Belgelere Göre Mezopotamya da Hukuk. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, 12(1-2),1-42.
 4. Arslantaş, Y., (2011). Mezopotamya nın Faunası ve Florası. Uluslararası IV. Ortadoğu Semineri Bildirileri, (),405-430.
 5. Arslantaş, Y., (2010). Tarih Öncesi Dönemde Doğu Anadolu nun İktisadi Durumu. Uluslararası 1. İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri, 1(),129-155.
Ulusal
 1. Arslantaş, Y., (2013). Tarih Öncesi Dönemde Harput ve Çevresinde Tarım ve Hayvancılık. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, (),367-393.
 2. Arslantaş, Y., (2014). Paleolitik ve Mezolitik Epi Paleolitik Çağlarda Barınma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 3. Arslantaş, Y., (2009). Harput Mimarisini Koruma ve Yaşatma Sorunları. Geçmişten Günümüze Harput Mimarisi, (),80-85.
 4. Arslantaş, Y., (2003). Memlük Moğol Mücadelesi ve Orta Doğu Tarihine Etkileri. Belleten, 17(250),781-800.
 5. Arslantaş, Y., (2000). Tasavvufun Doğuşunda Dış Tesirler Meselesi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (),-.
 6. Arslantaş, Y., (1999). Alparslan ve Melikşah Döneminde Büyük Selçuklu Abbasi Halifeliği Arasında İlk Münasebetler. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (),-.
 7. Arslantaş, Y., (1995). Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Abbasi Halifeliği Arasında İlk Münasebetler. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (95),-.
 8. Arslantaş, Y., (2004). Kalkolitik ve Tunç Çağı nda Norşuntepe nin Suriye ve Mezopotamya ile ilişkileri. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 5(1),1-13.
 9. Arslantaş, Y., (2004). Türkiye de Tarih Anlayışının Değişmesi ve Arkeoloji Alanındaki Gelişmeler Üzerine Bazı Bilgiler. Türk Dünyası Araştırmaları, (149),91-100.
 10. Arslantaş, Y., (2013). Kuzey Mezopotamya da Bir Kavşak Noktası Tepe Gawra. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 8(2),1-50.
 11. Arslantaş, Y., (2008). Paleolitik Çağ da Elazığ Yöresi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2),367-377.
 12. Arslantaş, Y., (2008). Yukarı Fırat Bölgesi nde 2006 Yılı Yüzey Araştırmalarında Tesbit Edilen İki Yeni Urartu Kaya Mezarı. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 6(2),107-116.
 13. Arslantaş, Y., (2008). Tarihöncesi Dönemlerde Elazığ Yöresi nin Çevre Bölgelerle İlişkileri. e-sosder, 7(24),383-393.
 14. Arslantaş, Y., (2004). M Ö 2 Binyılda Mezopotamya Anadolu İlişkilerine Genel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 2(2),1-28.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Arslantaş, Y., (2017). Din- Arkeoloji ve Malatya Örneği. Malatya Kent Konseyi Tarih Okulu Konferansları, (),150-167.
 2. Arslantaş, Y., (). Tarihöncesi Dönemde Doğu Anadolu nun İktisadi Durumu. Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri, (),-.
 3. Arslantaş, Y., (). Mezopotamya nın Faunası ve Florası Elazığ 2011 s 405 430 Elazığ 29 31 Mayıs 2009. Uluslararası IV.Ortadoğu Semineri,, (),405-430.
Ulusal
 1. Arslantaş, Y., (). Tarih Öncesi Dönemde Harput ve Çevresinde Tarım ve Hayvancılık. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, (),-.

Üyelikler

 1. Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu
 1. Uluslararası, Dergi, Tarih ve Gelecek, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Belleten, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 1
 4. Ulusal, Dergi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Bingöl Araştırmaları Dergisi, 1
 6. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Ünivresitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 8. Ulusal, Dergi, Gazi Üniversitesi Akademik Tarih Dergisi, 1
 9. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1
 10. Ulusal, Dergi, Türk Tarih Kurumu Dergileri, 1
 11. Ulusal, Dergi, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, 1
 12. Ulusal, Dergi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 13. Ulusal, Dergi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 14. Ulusal, Dergi, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, 1
 15. Ulusal, Dergi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 16. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1