T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan ÖNER

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Sosyal Bilgiler


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Sosyal Bilgiler
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Doktora » Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Makaleler

Uluslararası
 1. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Medya Okuryazarlığına lişkin Görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4),41-54.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Öner, Ü., (2017). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİNÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 2. Gülmez, Ç., Öner, Ü., (2016). Doğal Çevreye Karşı Etik Olmayan Davranışlar Üzerinde Ahlaki Çözülmenin Etkisi. 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT ANDMORALITY, (),-.
 3. Öner, Ü., (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, (),-.
 4. Öner, Ü., (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING ISLET, (),-.
 5. Öner, Ü., (2016). Prospective Social Studies Teachers Views Related to Historical Literacy Skills. The WEI International Academic Conference on Education and Humanities in Prague, (),-.

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, 1