T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4995
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
SPEKTRAL TEORİ


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4995
Eposta
Fax 424-2365064
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı SPEKTRAL TEORİ
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans » 1999 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Bölüm Başkanı » Ekim 2006 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında.
 • 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2006 ile Haziran 2012 tarihleri arasında.
 • 3 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ekim 2006 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında.
 • 4 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Mart 2009 ile Şubat 2012 tarihleri arasında.
 • 5 ENSTİTÜLER

  Kurul Üyesi » Ekim 2006 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında.
 • 6 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 2011 ile Eylül 2013 tarihleri arasında.
 • 7 Eğitim Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-10-05 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Iç, Ü., (2020). THE TAN(F(z)/2)-EXPANSION METHOD FOR THE SOME TRAVELING WAVE SOLUTIONS OF THE (21)-DIMENSIONAL BURGERS EQUATION. Journal of Science and Arts, 1(50),5-12.
 2. Iç, Ü., (2020). A UNIQUENESS THEOREM FOR DIRAC SYSTEM. Journal of Science and Arts, 2(51),243-250.
 3. Iç, Ü., (2019). Some Exact Solutions of Fıfth Order Equation of Burgers Hierarchy. Journal of Science and Arts, 4(49),899-904.
 4. Iç, Ü., Demirkol, T., (2008). Misconceptions and Main Errors of Secondary Education in Triangle Subject. e-Journal of New World Sciences Academy, (),-.
 5. Iç, Ü., Kemaloğlu, H., (2005). KdV Equation and Singular Sturm-Liouville Problems. International Journal of Pure and Applied mathematics, (),-.
 6. Iç, Ü., Kılıçarslan, S., (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okur-Yazarlığı ile Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 3(1),0-0.
 7. Yılmaz, E., Kemaloğlu, H., Iç, Ü., (2013). Inverse Nodal Problem for the Differential Operator with a Singularity at Zero. CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING SCIENCES, 92(3),301-313.
 8. Penahlı, E., Iç, Ü., (2003). On the Determination of the Dirac Operator from two spectra. Transactions of NAS of Azerbaijan, (),-.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Iç, Ü., Inan, İ.E., Bulut, H., (2019). Complex solutions for the some nonlinear partial differential equations. CMES2019, (),66-76.
 2. Penahlı, E., Iç, Ü., (1999). On the definition of Dirac system by two in complete given collection of eigenvalues. I. Turkish World Mathematics Symposium, (),-.
 3. Penahlı, E., Iç, Ü., (2001). An inverse problem for Dirac system. International Conference, Differential Equations and their applications, (),-.
 4. Penahlı, E., Iç, Ü., (2002). A Hochstadt theorem for Dirac operators. The First International Conference on Inverse Problems: ModelingSimulation, (),-.
 5. Penahlı, E., Iç, Ü., (2002). On the inverse problem for Dirac system. International Congress of Mathematicians, (),-.
 6. Iç, Ü., Kayalar, M., (2004). Half inverse problem for Canonical Dirac systems on the finite interval. National Academy of Sciences of Azerbaijan, (),-.
 7. Iç, Ü., Penahlı, E., (2006). Uniqueness Theorem for Dirac Systems. IV. International Geometry and Inverse Problems Symposium, (),-.
 8. Iç, Ü., Kemaloğlu, H., (2007). Bessel Operatörü için Nodal Noktalar Yardımıyla Yarı Ters Problemin Çözümü. II. Turkish World Mathematics Symposium, (),-.
 9. Kemaloğlu, H., Penahlı, E., Iç, Ü., (2007). Reconstruction Formula For The Potential Function of Diffusion Operator. II. Turkish World Mathematics Symposium, (),-.
 10. Kemaloğlu, H., Iç, Ü., (2008). Inverse Nodal Problem related to the Ambarzumyan Theorem. The Fourth International Conference on Inverse Problems: ModelingSimulation, (),-.
 11. Penahlı, E., Iç, Ü., Taş, K., (2008). The Inverse Problem for Canonical Dirac Operator. Annual International Since Conference Devoted to Kyrgyz Russian Slavic University 15-th Year Anniversary, (),-.
 12. Kemaloğlu, H., Iç, Ü., (2008). Ambarzumyan Theorem by using Nodal points, The Fourth International Conference. Inverse Problems: Modeling and Simulation, (),-.
 13. Tutak, T., Iç, Ü., Acar, D., (2010). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının “Fonksiyon ve Polinom” Kavramlarıyla İlgili Algı Düzeylerinin 1. Sınıftan 4. Sınıfa Kadar Olan Süreçte İncelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II, (),-.
 14. Iç, Ü., Kılıçarslan, S., Akgül, A., Tutak, T., (2012). The Influence of Teachıng Areas and Volumes of Geometrıc Objects Thru Cabrı Programme at 6Th Grade of Prımary Educatıon on Student Success and Behavıour. IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 15. Tutak, T., Iç, Ü., Güler, İ., Güder, Y., (2013). Preparation and Evaluation Of Sample Activities to Develop Individual Skills Of Mentally Gifted Students’xx Mathematics Area. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 16. Tutak, T., Kükey, E., Iç, Ü., Kılıçarslan, S., (2013). Middle School The 6th, 7th And 8th Grade Students’xx Views About Mathematics Lessons. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 17. Tutak, T., Zengin, Ş., Kükey, E., Iç, Ü., (2013). Middle School The 5thgrade Students’xx Views About Their Mathematics Teachers. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 18. Kemaloğlu, H., Iç, Ü., (2015). Some Uniqueness Theorem for Quadratic Sturm-Liouville Problem. ICRAPAM, (),-.
 19. Iç, Ü., Tutak, T., Acar, D., (2016). Examination of the Relation between Computer Literacy and Mathematics Literacy among the Secondary School Students.. ICMME, (),-.
 20. Kemaloğlu, H., Iç, Ü., (2018). Inverse problem for polynomial pencil with seperable boundary condition. ICAMLS, (),-.
 21. Iç, Ü., (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları ve Bu Siteleri Alanlarına Entegre Etme Düzeyleri. WCETR, (),-.
 22. Iç, Ü., Tutak, T., Acar, D., (2017). Examination of the Relation between Computer Literacy and Mathematics Literacy among the Sixth Grade Students. ICMME 2017, (),-.
 23. Kemaloğlu, H., Yılmaz, E., Iç, Ü., (2017). Inverse Sturm-Liouville problem with Energy dependent potential. International Conference on Mathematics and Mathematics Education, ICMME-2017, (),-.
 24. Iç, Ü., Tutak, T., Acar, D., (2017). Examination of the Relation between Computer Literacy and Mathematics Literacy among the Sixth and Seventh Grade Students.. ISSEC 2017, (),-.
Ulusal
 1. Tutak, T., Kılıçarslan, S., Akgül, A., Güder, Y., Iç, Ü., (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Somut Öğretim Nesnesi Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (),-.
 2. Tutak, T., Güder, Y., Iç, Ü., (2012). Matematiksel Modellemenin Tanımı, Kapsamı ve Önemi. 21.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 3. Tutak, T., Iç, Ü., Taşken, D., (2010). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematikokuryazarlığı Öz-yeterliklerinin İncelenmesi: Elazığ İli Örneği. 9. Matematik Sempozyumu, (),-.
 4. Iç, Ü., Kılıçarslan, S., Tutak, T., Atıcı, N., (2011). Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi Üzerine Öğretmen Görüşleri: Elazığ İli Örneği. 10. Ulusal Sınıf Öğretmneliği Sempozyumu, (),-.
 5. Tutak, T., Iç, Ü., Taşken, D., (2010). Öğretmen Adaylarının “Fonksiyon ve Polinom” Kavramlarına İlişkin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 6. Tutak, T., Iç, Ü., Gün, Z., Emül, N., (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programına Yönelik 2006-2009 Sürecinde Görüşlerinin DeğerlendirilmesiELAZIĞ ÖRNEĞİ. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, TÜRKİYE, 2009., (),-.
 7. Iç, Ü., Penahlı, E., (2002). Inverse problem for Dirac operator with peculiarity in zero. XV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Mersin, TÜRKİYE, 2002., (),-.
 8. Penahlı, E., Iç, Ü., (2001). An inverse problem for Dirac systm. XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, (),-.
 9. Penahlı, E., Iç, Ü., (2001). Kısmen çakışmayan iki spektraya göre Dirac operatörü için ters problem üzerine. Palandöken Matematik Günleri, (),-.
 10. Penahlı, E., Iç, Ü., (2000). Kanonik Dirac operatörü için iki spektraya göre ters problem üzerine. TFD - 19.Fizik Kongresi, (),-.
 11. Kemaloğlu, H., Iç, Ü., Gülşen, T., (2017). An inverse nodal problem for differential pencils with complex spectral parameter dependent boundary conditions. 2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences-CMES2017, (),-.