T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUCAN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Dil, edebiyat, sanat, eğitim


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Dil, edebiyat, sanat, eğitim
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Çukurova Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 2020

  Fırat üniversitesi
 • 1 OKUL ÖNCESİ ABD.

  Anabilim Dalı Başkanı » Ağustos 2011 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Ulucan, M., Ipek, B., Uzun, M., Özçam, H., Bahar, M., , Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Data Yayınları, 2011, 296, 978-605-5001-33-9.
 2. Ulucan, M., , Geleneksel ve Özgün Taraflarıyla Fuzûlî ve Şiiri, Kitabevi, 2019, 218, 978-605-9506-83-0.
 3. Yıldırım, A., Ulucan, M., , Belâgat-nâme, Kitabevi Yayınları, 2019, 393, 978-605-9506-74-8.
 4. Ulucan, M., Örgen, E., Altun, K., Açık, F., Yıldırım, F., Aydın, İ.S., Yılar, Ö., Kayasandık, A., Yılar, R., Dağıstanlıoğlu, B.E., , Yazılı ve Sözlü Anlatım, Elhan Kitap, Yayın Dağıtım, 2012, 338, 978-605-63263-5-6.
 5. Ulucan, M., , Muvakkit zâde Mehmed Pertev Hayatı Edebî Kişiliği Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2010, 856, 978-975-11-3506-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Ulucan, M., (2020). Kültür ve Edebiyatımızda Dicle. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(4),103-122.
 2. Ulucan, M., (2006). Ali Yıldırım, Edebiyat. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),443-444.
 3. Ulucan, M., (2006). Nedim’in Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Açıdan İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1),89-107.
 4. Ulucan, M., (2005). Muvakkit-zâde Mehmed Pertev’in Divanında Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı. İlahiyat Fakültesi Dergisi, (10/2),49-80.
 5. Ulucan, M., (2006). Lisân-ı Sıbyân (Çocuk Dili) Şiirleri Dil Edinimi ve Çocuk Edebiyatı. Türk Dünyası Araştırmaları, (163),223-240.
 6. Ulucan, M., (2007). Edebiyatımızda Lider Tipi ve Hoca Neş’xxet Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1),131-144.
 7. Ulucan, M., (2009). Niyâzî-i Mısrî’nin Şiirlerinde Varlık Anlayışı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1),31-41.
 8. Ulucan, M., (2010). XVIII. Yüzyıldan XIX . Yüzyıla Geçerken (Geçiş Döneminde) Siyasî ve Edebî Etkileşim. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3),197-210.
 9. Ulucan, M., (2010). Necâtî Bey’in Şiirlerinde Korku. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1),211-228.
 10. Ulucan, M., Şekerci, H., (2012). İlköğretim İkinci Devre Dil Bilgisi Öğretimi Açısından Muzeffer İzgü’xxnün Ökkeş Hikaye Serisinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1),117-127.
 11. Bozkurt, E., Ulucan, M., (2014). İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma-Görsel Sunu Kazanımlarının İncelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), 1(2),22-60.
 12. Ulucan, M., (2015). Fuzûlî’nin Rakiplerine Dair Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2),77-91.
 13. Ulucan, M., (2016). Osmanlı Türkçesinin Öğretimi. Millî Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(212),93-113.
 14. Ulucan, M., (2016). Orhan Veli’nin Şiirlerinde Çocuksu Söylem. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(),93-108.
Ulusal
 1. Ulucan, M., (2006). Muvakkit zâde Mehmed Pertev in Divanında Din Ahlak Edebiyat İlişkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4(3),74-81.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ulucan, M., (2020). XV. Yüzyılda Tercüme Bir Eser ”Belâgat-nâme”. Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’xxda Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, (),361-378.
 2. Ulucan, M., (2012). Sarıca Kemal (Kemal-i Zerd)in Belâgat-nâmesi. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 1(),573-590.
 3. Ulucan, M., (2012). Hazâ Risâle-i Türâbî Baba’xxda Hurûfîlik Etkisi. II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu (Başarı ve Zaaflarıyla çağdaş Türkoloji), (),-.
 4. Ulucan, M., (). Önem ve Özellikleri Bakımından Lâtince ve Osmanlı Türkçesinin Benzerlikleri. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, (),-.
 5. Ulucan, M., (). XV Yüzyılda Şiir ve Nesir Dili Olarak Osmanlı Türkçesi. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, (),-.
 6. Ulucan, M., Gündüz, M., (2010). Namık Kemal’de Bazı Eğitim ve Öğretim Kavramlarına Yönelik Eleştirel Bakışlar. Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, 2(),1061-1067.
 7. Ulucan, M., (2018). Niyâzî-i Mısrî’de Ehlibeyt İlgi ve Sevgisi. Uluslararası Birlik Çağrısı 400. Yıl 5. Niyâzî-i Mısrî El-Malatî Sempozyumu, (),66-66.
 8. Ulucan, M., (2016). Osmanlı Türkçesi ve Türk Sanat Müziği. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili kurultayı, (),358-370.
Ulusal
 1. Ulucan, M., Ünsever, Y.K., Kırnık, D., (2010). Öğrencilerin Kulüp Çalışmalarına İlişkin Tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öretmenliği Sempozyumu, (),574-582.
 2. Ulucan, M., (2012). Türk Kültür ve Edebiyatında Pend Öğüt Geleneği. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, (),214-223.
 3. Ulucan, M., (). Sıdkî Baba Divanında Gönül ve Telakkileri. II. Yeniceli Âşık Dıdkî Baba Mersin ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Muvakkit-zâde Mehmed Pertev, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı’nın Tenkitli Metni ve tahlili, 01.10.2003-31.01.2005