T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Uğur DEVECİ

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri Şanlıurfa
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Aydın, M., Deveci, U., , Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, Elsevier, 2016, , 10.1016/B978-0-12-800212-4.00052-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Esen, İ., Demir, F., Deveci, U., (). Pediatric Case of Acute Pancreatitis as Initial Manifestation of Primary Hyperparathyroidism. Kuwait Medical Journal, 48(3),245-248.
 2. Öztürk, P., Demirören, K., Deveci, U., (2008). Elazığ Yöresinde 150 Yenidoğanın Cilt Bulguları Yönünden Değerlendirilmesi. FIRAT TIP DERGİSİ, 13(4),232-234.
 3. Deveci, U., Tunç, s., Inceköy, G.F., Ispiroğlu, e., Aydın, M., (). YENİDOĞANDA NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUTBÖBREK YETMEZLİĞİ. Smyrna Tıp Dergisi, 4(3),48-50.
 4. Alp, T.A., Deveci, U., Demir, H., Özcan, K., Başaran, O., Ünal, F., Gürbüz, N., (2011). Prematüre Yenido anda Mide Perforasyonu Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 49(1),34-36.
 5. Demirören, K., Deveci, U., Demirören, S., (2007). Sağlık Bakanlığımızın Uyguladığı Hepatit B Aşılarının Sağladığı Anti HBs Değerleri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 21(5),183-185.
 6. Deveci, U., Çivilibal, m., Ataoğlu, e., Elevli, M., (2003). Poland sendromu ve izole dekstrokardi birlikteliği. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi, 46(1),50-53.
 7. Deveci, U., Ayaz, a., Ayaz, s., Elevli, M., (2003). Sepsisli çocuklarda serum interselüler adezyon molekülü 1düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46(3),162-169.
 8. Selçuk, N., Deveci, U., Aydınlı, N., Kayserili, K.H., Çivilibal, M., Hanlı, G., (2000). Pseudoakondroplazi Bir Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 38(3),231-234.
 9. Deniz, M., Deveci, U., Ayaz, A., Erkal, H., Emiroğlu, H.H., (2000). Olgu Sunumu Osteopetrozis. Haseki Tıp Bülteni, 38(2),143-145.
 10. Selçuk, N., Deveci, U., Karakuş, A., Büyük, Y., (1999). Renal Travma Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 37(2),135-138.
 11. Deveci, U., Acar, u., (2020). Endoskopi Yapılan Çocuklarda Helicobacter pylori Enfeksiyonu Sıklığı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 34(1),63-67.
 12. Deveci, U., Orman, A., Aydın, M., (2016). Ketamine may cause to neurotoxic side effects fort he developing brains of young infants. Pediatric Oncall Journale, 13(1),26-26.
 13. Aydın, M., Deveci, U., Orman, A., (2015). Neurotoxic Treatments in the Newborn Period. International Journal of Neurology Research, 1(3),153-157.
 14. Deveci, U., Ustun, C., Aydın, M., Güler, İ., Şenol, F., (2014). Sero Prevalence of Hepatitis A Virus amongChildren Aged 1 18 Years in Eastern Anatolia Turkey. Kuwait Medical Journal, 46(2),136-138.
 15. Benzer, D., Hakan, N., Aydın, M., Serçe, Ö., Deveci, U., (2014). A Double Aortic Arch Presenting with Respiratory Distress in a Newborn Infant. Sch J Med Case Report, 2(1),22-23.
 16. Cemal, U., Basugay, E., Deveci, U., (2009). Çocuk Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. Nobel Medicus, 5(EK 1),4-9.
 17. Altay, D., Gürgöze, M.K., Deveci, U., Saraç, M., (2016). Henoch-Schönle,n Purpurası Akut Apandisit ile Karışabilir Mi?. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),131-134.
 18. Demir, B., Aşkın, ş., Bilik, L., Deveci, U., Özercan, İ.H., Çicek, d., Çicek, d., Doğan, Y., (). Chanarin-Dorfman Sndrome: A Case Report. Clinical and Experimental Dermatology, (),-.
Ulusal
 1. Deveci, U., Üstün, c., Arslan, s.ö., Şenol, f.a., (2011). Çocukluk Çağında Nadir GörülenKsantogranülomatöz Piyelonefrit. Türkiye Klinikleri J Nephhrology, 6(1),31-34.
 2. Eken, H.İ., Basugay, E., Deveci, U., Aydın, M., (2008). boyutKonjenitalanterior üretra divertikülü Olgu sunumu. çocuk cerrahi dergisi, 22(2),94-96.
 3. Deveci, U., Aydın, M., Ertuğrul, S., Yılmaz, H., Demirören, K., (2007). SUÇiÇEĞi iLE iLiŞKİLİ İZOLE HEMATÜRİ İKİ OLGUNUN SUNUMU. Türkiye Klinikleri Pediatri, 16(3),206-209.
 4. Deveci, U., Gökcan, f., (2007). Doğumsal Kızamıkçık Sendromu Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 12(2),149-150.
 5. Deveci, U., Filiz, G., (2007). Yenidoğan Uzamış Sarılığının Ender Bir Nedeni Duodenal Duplikasyon Kisti. Çocuk Dergisi, 7(2),140-142.
 6. Gökcan, F., Deveci, U., (2006). Yenidoğan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni Diafragma Hernisi. Haseki Tıp Bülteni, 44(3),160-165.
 7. Emiroğlu, H.H., Ataoğlu, E., Ayaz, y., Selçuk, N., Deveci, U., Elevli, M., (2003). Antimon Tedavisine Dirençli Amfoterisin B ye Yanıt Veren Bir Kalaazar Olgusu. Türk Pediatri Arşivi, 38(3),164-166.
 8. Deveci, U., Ayaz, A., Ataoğlu, E., Elevli, M., (2003). Katarakt Nedeniyle Başvuran Bir Konjenital Toksoplazmoz Olgusu. Haseki Tıp Bülteni, 41(3),231-235.
 9. Ataoğlu, E., Emiroğlu, H.H., Ayaz, A., Deveci, U., Elevli, M., (2003). Sepsis ve Dehidratasyon Sonucu Gelişebilen Nadir Bir Komplikasyon Serebral Sinus Ven Trombozu. Haseki Tıp bülteni, 41(1),81-86.
 10. Çivilibal, M., Selçuk, N., Aydınlı, N., Deveci, U., Emiroğlu, H.H., (2002). Merkezi Sinir Sistemi Tüberkülozu Geçiren Çocuklarda Klinik Nöroradyolojik Bulgular ve Prognoz. Çocuk Dergisi, 2(1),22-28.
 11. Ayaz, A., Deveci, U., Ataoğlu, E., Emiroğlu, H.H., (2002). Akrodermatitis Enteropatika. Yeni Tıp Dergisi, 19(3),161-162.
 12. Çivilibal, M., Selçuk, N., Aydınlı, N., Deveci, U., Elevli, M., (2001). Guillain Barre Sendromlu Çocukların Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 1(4),243-248.
 13. Selçuk, N., Deveci, U., Saltan, Ö., Say, A., (2000). Evans Sendromu Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 38(1),65-67.
 14. Selçuk, N., Deveci, U., Aydınlı, N., Parman, F.Y., Öztuna, N., Poda, N., (2000). Olgu Sunumu Friedreich Ataksisi. Haseki Tıp Bülteni, 38(2),135-137.
 15. Ayaz, A., Deveci, U., Altınışık, M., Önsal, ç., Say, A., (2000). Mc Cune Albright sendromu. Yeni Tıp Dergisi, 17(5),287-288.
 16. Selçuk, N., Deveci, U., Karabeyoğlu, T., (2000). Bernard Soulier Sendromu Heterozigot Bir Olgunun Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 38(4),301-304.
 17. Selçuk, N., Cücioğlu, T., Deveci, U., Okur, F.V., Aydınlı, N., Say, A., (1999). Moyamoya Hastalığı. Haseki Tıp Bülteni, 37(3),223-226.
 18. Şengül, H., Erkal, H., Selçuk, N., Deveci, U., Akman, M., Pala, Ö., (1999). Proteinürili çocuklarda idrar ß2 mikroglobulin değerlerinin ve idrar ß2 mikroglobulin kreatinin oranının tanısal değeri. Haseki Tıp Bülteni, 37(4),277-281.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Doğan, Y., Altay, D., Deveci, U., Kocamaz, H., Demirören, K., Özercan, İ.H., (2016). Prevalence of eosinophilic esophagitis in children with celiac disease. 49.Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji,Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 62(1),179-179.
 2. Deveci, U., Üstün, C., Güler, İ., Şenol, F., Aydın, M., (2014). Seroprevalence of Hepatitis A Virus Among Children aged 1 18 Years in Eastern Anatolia Turkey. The 5th. Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013 Albania., 46(2),136-138.
 3. Deveci, U., Selçuk, N., Çivilibal, M., (2000). Bernard Soulier Sendromu Heterozigot bir olgunun sunumu. 45.Uluslararası Katılılmlı Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001 Erzurum, 38(4),301-304.
 4. Selçuk, N., Çivilibal, M., Deveci, U., Aydınlı, N., Kayserili, K.H., (2000). Pseudoakonroplazi Bir olgu sunumu. 45.Uluslararası Katılımlı Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001 Erzurum, 38(3),231-234.
 5. Çivilibal, M., Selçuk, N., Deveci, U., Aydınlı, N., Özgürdal, K., (2002). Neuroradiological findings in children with tuberculous meningitis. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting. 30 May-1 June 2001 İstanbul-Turkey., 2(1),22-28.
 6. Selçuk, N., Çivilibal, M., Aydınlı, N., Deveci, U., Kırdal, Ö., (). Peripheral neuropathy in a case with Henoch Schonlein Purpura. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting 30 May-1June 2001 İstanbul-Turkey., (),-.
Ulusal
 1. Esen, İ., Deveci, U., Ökdemir, D., (). Tip 1 diyabetes mellitus tanılı hastalarda otoimmün poliendokrinopati tip 3b sıklığı. 5. Genç Pediatristler Kongresi, (),-.
 2. Albayrak, s., Doğan, Y., Müngen, E., Deveci, U., Altay, D., (). Tedavi Edilmemiş Çölyak Hastalarında Ferritin, Folik asit ve Vitamin B12 Düzeyleri. 52. Türk Pediatri Kongresi Antalya, (),-.
 3. Ispiroğlu, e., Deveci, U., Tunç, s., Bahçeci, s., Tolan, h., (). Yenidoğanda Kistik Higroma Olgusu. 21. Ulusal Neonatolji Kongresi Antalya, (),-.
 4. Doğan, Y., Altay, D., Deveci, U., Demir, B., (). Cilt Lezyonunun Önemi Hunter Sendromu. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 4-7 Mayıs 2016 Samsun., (),-.
 5. Altay, D., Deveci, U., Doğan, Y., Akarsu, S., (). Akut Apandisiti Taklit Eden Bir Hastalık Burkitt Lenfoma. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 4-7 Mayıs 2016 Samsun., (),-.
 6. Argama, H.İ., Doğan, Y., Altay, D., Deveci, U., (). Çocuk Kliniğinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 4-7 Mayıs 2016 Samsun., (),-.
 7. Altay, D., Doğan, Y., Deveci, U., (). Çölyak Hastalığının Eşlik Ettiği Familyal Adenomatöz Polipozis Sendromu. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 4-7 Mayıs 2016 Samsun., (),-.
 8. Deveci, U., Altay, D., Doğan, Y., Yıldırım, H., (). Karın Travmasına Sekonder Hepatik Psödoanevrizmaya Bağlı Hemobilia. 11. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme Kongresi, (),-.
 9. Selçuk, N., Deveci, U., Aydınlı, N., Parman, F.Y., Öztuna, n., Nehveş, P., Say, a., (2000). Friedriech Ataksisi. 22.Pediatri Günler ve Pediatri Hemşireliği Günleri 18-21.04.2000, 38(2),135-137.
 10. Albayrak, s., Doğan, Y., Kayaokay, A.M., Deveci, U., Altay, D., (). Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Klinik Ve Laboratuvar Bulgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi 10-14 Nisan 2016 Çeşme İzmir., (),-.
 11. Altay, D., Deveci, U., Demir, F., Doğan, Y., (). Aminotransferaz Yüksekliği ve Çölyak Hastalığ. 5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi 10-14 Nisan 2016 Çeşme İzmir., (),-.
 12. Altay, D., Deveci, U., Doğan, Y., (). Gastrik Rotasyon Çölyak Hastalığının Bir Bulgusu Olabilir Mi. 12.Uludağ Pediatri Kış Kongresi 13-16 Mart Grand Yazıcı Otel Uludağ., (),-.
 13. Altay, D., Deveci, U., Doğan, Y., (). Asemptomatik Budd Chiari Sendromu Ne Kadar Problemli Olabilir 12. 12.Uludağ Pediatri Kış Kongresi 13-16 Mart Grand Yazıcı Otel Uludağ., (),-.
 14. Altay, D., Deveci, U., Doğan, Y., (). Ülseratif Kolitin Nadir ve Ciddi Bir Komplikasyonu Hepatik Ven Trombozu. 12.Uludağ Pediatri Kış Kongresi 13-16 Mart Grand Yazıcı Otel Uludağ., (),-.
 15. Akarsu, S., Doğan, Y., Deveci, U., Altay, D., (). Hipofibrinojenemili Hastada Lavman Travması Sonrası Kanama. 2. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 12-14 Şubat 2016 Ela Qalitty Resort Hotel Belek Antalya., (),-.
 16. Demir, B., Aşkın, Ş., Bilik, L., Deveci, U., Özercan, İ.H., Doğan, Y., (). Nadir Görülen Lipid Depo Hastalığı Chanarin Dorfman Sendromu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi 03-06 Eylül 2015 Rixos Otel Eskişehir., (),-.
 17. Doğan, Y., Yaşar, m., Deveci, U., Taşkın, E., (2014). Klasik Galaktozemili Olguların Değerlendirilmesi. 50. Türk Pediatri Kongresi 26-30 Mayıs 2014 Rixos Sungate Hotel Kemer Antalya., 49(),564-564.
 18. Esen, İ., Demir, F., Deveci, U., Doğan, Y., Kırkıl, g., (). Akut Pankreatit Kliniği İle Başvuran İzole Paratiroid Adenomlu Bir Çocuk Olgu. . XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 1-5 Ekim 2013 Edirne, (),-.
 19. Deveci, U., Şenol, F.A., Burakgazi, G., Tolan, H., Aydın, M., (2013). Henoch Schönlein vaskülitine bağlı gelişen akut epididimit ve benign skrotal ödem Olgu sunumu. 49. Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013 İstanbul, 48(),123-123.
 20. Deveci, U., Bahçeci, S., Ispiroğlu, E., Tunç, S., Özdiller, Ş., Aydın, M., (). Treacher Collins Sendromu Tanısı Konulan Bir Yenidoğan olgusunun Sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2013 Antalya., (),-.
 21. Tunç, S., Ispiroğlu, E., Deveci, U., Aydın, M., (). Trizomi 13 Patau Sendromu Olgu Sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2013 Antalya., (),-.
 22. Bahçeci, S., Tunç, S., Ispiroğlu, E., Demirol, H., Inceköy, G.F., Başaran, O., Tolan, H., Deveci, U., Aydın, M., (). Scwartz Jampel Sendromu Olgu Sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2013 Antalya., (),-.
 23. Deveci, U., Karaaslan, S., Özdiller, Ş., Bahçeci, S., Aydın, M., (). Prune Belly Sendromu Tanısı Konulan Bir Yenidoğan Olgusu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2013 Antalya., (),-.
 24. Deveci, U., Tunç, S., Inceköy, G.F., Ispiroğlu, E., Aydın, M., (). Yenidoğan da Nonsteroid Antienflamatuar İlaç Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2013 Antalya., (),-.
 25. Demir, H., Karaaslan, S., Alp, T.A., Deveci, U., Kara, M., Özcan, K., Inceköy, G.F., (). Radial Renal Sendromlu Bir Olgu Olgu Sunumu. 54. Milli Pediatri Kongresi 24-26 mart 2011, (),-.
 26. Say, A., Deveci, U., Demir, H., Özcan, K., Başaran, O., Inceköy, G.F., Ünal, F., Gürbüz, N., (2011). Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu Olgu Sunumu. . 54. Milli Pediatri Kongresi 2011 24-26 Mart 2011 Antalya, 49(1),34-36.
 27. Üstün, c., Demir, Y.S., Güven, T., Demir, S., Deveci, U., (). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia Coli Ve Klebsiella Spp Suşlarının İn Vitro Antibiyotik Direnç Oranları. .ANKEM Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 28 Nisan-02 Mayıs 2010, (),-.
 28. Deveci, U., Üstün, C., Solmaz, Ö., Şenol, F.A., (2011). Ksantogranülomatöz Piyelonefrit Olgu Sunumu. Sunumu25.ANKEM Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 28 Nisan-02 Mayıs 2010, 6(1),31-34.
 29. Beken, S., Vurallı, D., Er, A., Turan, Ö., Hirfanoğlu, İ., Deveci, U., Türkyılmaz, C., Atalay, Y., (). Nadir Bir Kraniyal Patoloji Yenidoğan Bebekte Frontal Ve Pariyetal Foramina Birlikteliği. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 30. Soysal, A.A.Ş., Özden, T., Hirfanoğlu, İ., Beken, S., Deveci, U., Koç, E., Türkyılmaz, C., Atalay, Y., Ergenekon, N.E., (). Yenidoğan Ünitesinde İzlenen Geç Preterm Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 31. Beken, S., Koç, E., Gücüyener, K., Ergenekon, N.E., Hirfanoğlu, İ., Özden, T., Deveci, U., Önal, E.E., Türkyılmaz, C., Atalay, Y., (). Hipoksik İskemik Ensefalopati Nedeni İle Selektif Baş Hafif Sistem Soğutma Uygulanan İki Yenidoğanda Serebral Sistemik Dolaşım Oksijenasyon Ve Mikrosirkülasyonun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 32. Beken, S., Özden, T., Hirfanoğlu, i., Hirfanoğlu, i., Deveci, U., Koç, E., Türkyılmaz, C., Önal, E.E., Ergenekon, N.E., (). Neonatolojide Buz Dağının Görünmeyen Kısmı Geç Preterm Bebekler. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 33. Hirfanoğlu, İ., Özden, T., Beken, S., Deveci, U., Türkyılmaz, C., Önal, E.E., Koç, E., Atalay, Y., Ergenekon, N.E., (). Ağır Hemodinamik Bozukluğu Olan Nadir Vakalarda Mikrodolaşım. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 34. Ibrahim, H., Özden, T., Beken, S., Deveci, U., Koç, E., Önal, E.E., Türkyılmaz, C., Atalay, Y., Ergenekon, N.E., (). Polisitemik Yenidoğanlarda Mikrodolaşımın Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 35. Beken, S., Gücüyener, K., Ergenekon, N.E., Koç, E., Hirfanoğlu, İ., Özden, T., Deveci, U., Önal, E.E., Türkyılmaz, C., Atalay, Y., (). Yenidoğan Girişimlerinde Neyi Unutuyoruz Ağrı. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 36. Ergenekon, e., Hirfanoğlu, İ.M., Deveci, U., Özden, T., Beken, S., (). Yenidoğan Doğum Bakım Ünitesinde Proteinden Zengin Etkileri. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi 27-30 Nisan 2009 Çeşme, (),-.
 37. Gökcan, F., Deveci, U., (2006). Yenidoğan Ölümlerinin Önlenebilir Bir Nedeni Diafragma Hernisi. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, 44(3),160-165.
 38. Deveci, U., Gökcan, F., (2007). Doğumsal Kızamıkçık Sendromu Olgu Sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, 12(2),149-150.
 39. Deveci, U., Gökcan, F., (2007). Yenidoğan Uzamış Sarılığının Ender Bir Nedeni Duodenal Duplikayon Kisti. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, 7(2),206-209.
 40. Demirören, K., Deveci, U., Demirören, S., (2007). Sağlık Bakanlığımızın Uyguladığı Hepatit B Aşılarının Sağladığı Anti HBs Değerleri. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, 21(5),183-185.
 41. Eken, H.İ., Basugay, E., Deveci, U., Aydın, M., (2008). Konjenital Anterior Üretra Divertikülü Olgu Sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, 22(2),94-96.
 42. Deveci, U., Aydın, M., Ertuğrul, S., Yılmaz, H., Demirören, K., (2007). Suçiçeği Sırasında Gelişen Hematüri İki Olgunun Sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, 16(3),206-209.
 43. Deveci, U., Gökcan, F., Aydın, M., Demirören, K., (). Boğmaca Seyri Sırasında Gelişen İntrakranial Kanama Olgu Sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya, (),-.
 44. Deveci, U., Ayaz, A., Ataoğlu, E., Emiroğlu, H.H., Elevli, M., (2003). Katarakt Nedeniyle Başvuran Bir Konjenital Toksoplazmoz Olgusu. 47. Milli Pediatri Kongresi 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 2. Pediatri Asistanları Kongresi 2003 İstanbul, 41(3),231-235.
 45. Ataoğlu, E., Emiroğlu, H.H., Ayaz, A., Deveci, U., (2003). Sepsis ve Dehidratasyon Sonrası Gelişebilen Nadir Bir Komplikasyon Serebral Sinüs Ven Trombozu. 17. ANKEM kinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi 26-30 Mayıs 2002 Antalya, 41(1),81-86.
 46. Deveci, U., Ayaz, A., Ayaz, S., Elevli, M., (2003). Sepsisli Çocuklarda Serum Interselüler Adhezyon Molekülü Düzeyleri. Türk Hemotoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi 25-28 Ekim 2002 Kemer-Antalya, 46(3),162-169.
 47. Deveci, U., Emiroğlu, H.H., Elevli, M., (). Çocukluğu Döneminde Kusmanın Hatırlattığı Bir Anomali Aberran Sağsubklavian Arter. 24.Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri15-18 Nisan 2002, (),-.
 48. Çivilibal, M., Hanlı, G., Deveci, U., (). Oğlunuzu kaç yaşında ve kime sünnet ettirdiniz. 16.Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 4-9 Haziran 2001Belek- Antalya. P-110, (),-.
 49. Selçuk, N., Deveci, U., Çivilibal, M., (1999). Renal Travma Olgu Sunumu. 37.Türk Pediatri Kongresi 14-18 Mayıs 2001 İzmir., 37(2),135-138.
 50. Selçuk, N., Deveci, U., Çivilibal, M., (1999). Moyamoya Hastalığı. 37.Türk Pediatri Kongresi 14-18 Mayıs 2001 İzmir., 37(3),223-226.
 51. Selçuk, N., Deveci, U., Çivilibal, M., Hanlı, G., Deniz, M., (). Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olan bir olguda invaziv pnömokok infeksiyon. 16.Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 4-9 Haziran 2001 Belek –Antalya., (),-.
 52. Selçuk, N., Deveci, U., Çivilibal, M., Deniz, M., Hanlı, G., (). Parapnömonik plevral effüzyonlu ve ampiyemli olguların değerlendirilmesi. 16.Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 4-9 Haziran 2001 Belek –Antalya, (),-.

Ödüller

 1. Poster İkincilik Ödülü
 2. 50. Türk Pediatri Kongresi Poster Birincilik Ödülü

Projeler

 1. Açıklanamayan kronik transaminaz yüksekliği ve kronik karaciğerhastalığında kolesterol ester depo hastalığı sıklığı, 01.01.2015-31.01.2017
 2. Türkiye de Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Araştırılması, 30.03.2015-30.04.2016

Üyelikler

 1. Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
 2. Milli Pediatri Derneği
 3. Türk Pediatri Kurumu