T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Talat GÜLER

» Veteriner Fakültesi » Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü » Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
RUMİNANT BESLEME


Veteriner Fakültesi
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı RUMİNANT BESLEME
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans » 1991 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Doçentlik » 2000

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Profesörlük » 2006

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 • 1 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2002 ile Mart 2005 tarihleri arasında.
 • 2 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mart 2002 ile Mart 2005 tarihleri arasında.
 • 3 Hayvan Besl. ve Besl. Has Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ocak 2009 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Güler, T., Iflazoğlu, M.S., , Türkiye Klinikleri, Rekabet Edebilir Ruminant Yetiştiriciliğinde Yem ve Besleme Yönetiminin Önemi., Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019, 86, 978-605-034-087-7.
 2. Güler, T., , HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI, MEDİPRES, 2008, 520, 978-975-6676-29-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Ertaş, O.N., Güler, T., Çiftçi, M., Dalkılıç, B., Yılmaz, Ö., (2005). The effect of a dietary supplement coriander seeds on the fatty acid composition of breast muscle in Japanese quail. Revue de médecine vet., 156(10),514-518.
 2. Güler, T., Çerçi, İ.H., (1999). Developing of Alfalfa Drying Unit Supported with Solar Energy and Effect of Alfalfa Hay on Lambs II Effect of Alfalfa on Digestibility Ruminal Fermentation and Fedlot Performance in Lambs. F.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 13(3),319-326.
 3. Güler, T., Çerçi, İ.H., (1999). Developing of Alfalfa Drying Unit Supported with Solar Energy and Effect of Alfalfa on Lambs I Productivity of Drying Unit and Determination of Alfalfa Quality. F.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 13(3),309-318.
 4. Çiftçi, M., Güler, T., Çerçi, İ.H., Ertaş, O.N., Dalkılıç, B., (2006). Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi2006 Cilt 20 Sayı 1 Sayfa lar 045 050 Özet PDF Benzer Makaleler Yazara E Posta Editöre E Posta ISITMA VE ÖĞÜTME İŞLEMLERİ UYGULANAN TAM YAĞLI SOYANIN TOKLULARDA PERFORMANS VE HAM BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 20(1),45-50.
 5. Ertaş, O.N., Çiftçi, M., Güler, T., Dalkılıç, B., (2006). The Use of Possibility of Mussel Shell Supplementation as Calcium Source in Japanese Quails Raised Under HeatStress Conditions The Effect of Mussel Shell on Egg Yield and Some Blood Parameters. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 20(1),15-20.
 6. Güler, T., Şahin, K., Çerçi, İ.H., Ertaş, O.N., (1999). Effect of Barleys Having Different Liter Weights on Performance Economic Value Ruminal Fermentation of Lambs and Nutrient Digestibility. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(5),409-416.
 7. Güler, T., Kul, S., Ertaş, O.N., (2006). Effects of various energy levels and ambient temperatures on serum thyroid hormones and some biochemical values in Holstein steers. Medycyna Weterynaryjna, 62(1),36-39.
 8. Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Çelik, S., (1996). The Effects of Different Ensiling Methods on the Silage Quality Made with Whole crop Barley at Boot Stage. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 20(6),399-404.
 9. Şahin, K., Ertaş, O.N., Güler, T., Çiftçi, M., (2001). Effects of supplemental dietary chromium on yield and nutrient digestibility of laying hens under low temperature. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(6),823-830.
 10. Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., (1996). Ara ürün olarak silajlık mısır yetiştirilmesi ve bu mısırın iki farklı ortamda silolanmasının silaj kalitesine etkisi. Fırat Univ Sağlık Bil Derg, 10(2),183-191.
 11. Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Akcan, A., (1996). Rasyona kuru ot yerine mısır silajı katılmasının ruminal fermentasyon ham besin maddelerinin sindirilme derecesi süt verimi ve sütün bileşimi üzerine tkisi. FÜ Sağlık Bil. Dergisi, 10(2),227-235.
 12. Şahin, K., Çerçi, İ.H., Güler, T., Şahin, N., Kalender, H., Çelik, S., (1999). The effects of different silage additives on the quality of sugar beet pulp silage. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(3),285-292.
 13. Dalkılıç, B., Güler, T., (2009). The effects of dietary clove extract on carcass characteristics digestive organ size and total coliform counts of small intestine in broilers. Sağlık Bilimleri Dergisi, Fırat Üniversitesi, 23(3),153-159.
 14. Çerçi, İ.H., Şahin, K., Güler, T., Tatlı, S.P., (1996). Farklı oranlarda silajlık mısır yonca kullanılarak yapılan silajların kalitesinin belirlenmesi. FÜ Sağ. Bil. Derg, 10(2),193-200.
 15. Şahin, K., Güler, T., Şahin, N., Erkal, N., (1997). Effect of chromium added basal diet on serum glucose insulin cortisol alkaline phosphatase and feedlot performance in rabbits. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 21(2),147-152.
 16. Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Dalkılıç, B., Güler, T., Ertaş, O.N., (2005). Elmanın Karbonhidrat Kaynağı Olarak Yonca Silajına Katılma OlanağınınAraştırılması. YYÜ Vet Fak Derg, 16(2),93-98.
 17. Şahin, K., Şahin, N., Güler, T., Ertaş, O.N., (2001). The effect of supplemental dietary chromium on performance some blood parameters and tissue chromium contents of rabbits. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(2),217-221.
 18. Şahin, K., Güler, T., Şahin, N., Ertaş, O.N., Erkal, N., (1999). The effect of chromium added into basal diet on serum total protein urea triglyceride cholesterol and serum and tissue chromium zinc copper levels in rabbits. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(2),109-114.
 19. Güler, T., Ertaş, O.N., Çiftçi, M., Dalkılıç, B., (2005). The effect of coriander seed Coriandrum sativum L as diet ingredient on the performance of Japanese quail. South African Journal of Animal Science, 35(4),261-267.
 20. Ertaş, O.N., Güler, T., Çiftçi, M., Dalkılıç, B., (2005). The Effect of an Essential Oil Mix Derived from Oregano Clove andAnise on Broiler Performance. International Journal of Poultry Science, 4(11),879-884.
 21. Çiftçi, M., Ertaş, O.N., Güler, T., (2005). Effects of vitamin E and vitamin C dietary supplementationon egg production and egg qualityof laying hens exposed to a chronic heat stress. Revue Méd. Vét., 156(2),107-111.
 22. Güler, T., Ertaş, O.N., Kızıl, M., Dalkılıç, B., Çiftçi, M., (2007). Effect of dietary supplemental black cumin seeds on antioxidant activity in broilers. Medycyna Weterynaryjna, 63(9),1060-1063.
 23. Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Dalkılıç, B., Güler, T., Ertaş, O.N., (2007). The effects of dietary antibiotic and anise oilsupplementation on body weight carcasscharacteristics and organoleptic analysis ofmeat in broilers. Revue Méd. Vét.,, 158(10),514-518.
 24. Şimşek, Ü.G., Güler, T., Çiftçi, M., Ertaş, O.N., Dalkılıç, B., (2005). Esans Yağ Karışımının Kekik Karanfil ve Anason Broylerlerde CanlıAğırlık Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 16(2),1-5.
 25. Dalkılıç, B., Güler, T., (2009). The Effects of Clove Extract Supplementation onPerformance And Digestibility of Nutrients in Broilers. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 23(3),161-166.
 26. Güler, T., Dalkılıç, B., Ertaş, O.N., Çiftçi, M., (2006). The Effect of Dietary Black Cumin Seeds Nigella Sativa L on the Performance of Broilers. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 19(3),425-430.
 27. Çiftçi, M., Güler, T., Dalkılıç, B., Ertaş, O.N., (2005). The Effect of Anise Oil Pimpinella an sum L On Broiler Performance. International Journal of Poultry Science, 4(11),851-855.
Ulusal
 1. Şahin, K., Çerçi, İ.H., Güler, T., (1996). The Effect of Pistachio Culls added into Diets on Ruminal Fermentation and Digestibility of Nutrients in Sheep. Avrasya Veteriner Bilimleri Dergisi, 12(1),103-108.
 2. Şahin, K., Çelik, S., Güler, T., Şahin, N., Çerçi, İ.H., (1997). SiLAJ KATKı MADDELERiNiN SiLOLAMA sıRASıNDA VE SiLAJLARDAFERMENTASVON ÜRÜNLERi iLE MiKROORGANiZMiK DEGişiM ÜZERiNE. Vet. Bil. Der., 13(2),25-31.
 3. Güler, T., Dalkılıç, B., (2005). Aromatik bitkilerin organik ekolojik hayvancılıkta kullanım imkanı Derleme. Doğu Anadolu Bolgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), 3(2),13-20.

Bildiriler

 1. Güler, T., Iri, M., Orhan, C., Şahin, N., Şahin, K., (). BILDIRCINLARDA KURKUMİNİN YUMURTA VERİMİ VE YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ULUSAL KÜMES HAYVANLARI KONGRESİ, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERĞİSİ, 1
 2. Uluslararası, Dergi, The Journal of Animal and Plant Sciences, 1