T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Turgay BÖRK

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Çukurova Üniversitesi
 • Doktora » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Kitaplar

 1. Celbiş, O., Keser, H., Börk, T., Öner, B.S., , YÜKSEK YARGI KARARLARINDA TIBBİ UYGULAMA HATALARI, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2018, 406, 978-605-258-023-3.
 2. Börk, T., Celbiş, O., , KLİNİK LİDERLİK VE YÖNETİM, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, 2018, 628, 978-605-9354-79-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Börk, T., Türkoğlu, A., Tokdemir, M., (2018). Evaluation of geriatric deaths caused by traffic accidents: an autopsy series. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 21(4),573-578.
 2. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Börk, T., Tunçez, F.T., (2014). FORENSIC AUTOPSIES OF GERIATRIC DEATHS CONDUCTED IN ELAZIG. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 17(4),361-365.
 3. Petekkaya, S., Erkol, Z.Z., Celbiş, O., Öner, B.S., Börk, T., Büken, B., (2017). Infant Mortality Due to the Fall of Television: A Presentation of Two Cases. Azerbaijan Medical Association, 2(1),5-8.
 4. Börk, T., Tokdemir, M., Türkoğlu, A., (2016). Evaluation of traffic accidents for which autopsies were conducted in an Eastern Turkish City: a five-year study. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 23(4),375-383.
 5. Gürger, M., Türkoğlu, A., Ateşçelik, M., Börk, T., Tokdemir, M., Alataş, Ö.D., Ekingen, E., (2014). Acil Servisteki Ani, Şüpheli Ölümler: Otopsi Sonuçları. Turkish Journal of Emergency Medicine, 14(3),115-120.
 6. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Yaprak, B., Börk, T., Tunçez, F.T., Şen, M., (2014). Üzerine Televizyon Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Çocuk Ölümleri: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(1),35-37.
 7. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Tunçez, F.T., Börk, T., Yaprak, B., Şen, M., (2012). Elazığ’da 2010-2012 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Ateşli Silahlara Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, 17(3),8-14.
 8. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Şen, M., Börk, T., Tunçez, F.T., Yaprak, B., (2012). Elazığ’da 2006-2012 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, 17(1),21-26.
 9. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Tunçez, F.T., Börk, T., (2011). Boyunda Boğazlama Şeklinde Atipik Yaralanmaya Neden Olan Trafik Kazası: Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni, 16(1),14-17.
 10. Tokdemir, M., Kafadar, H., Türkoğlu, A., Börk, T., (2007). Forensic Value of Gunpowder Tattooing in Identification of Multiple Entrance Wounds From One Bullet. Legal Medicine, 9(3),147-150.
 11. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Börk, T., Tunçez, F.T., (2014). Elazığ’da 2005-2012 Yılları Arasında Meydana Gelen Suda Boğulma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 19(3),145-150.
 12. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Börk, T., Tunçez, F.T., (2015). Otopsisi Yapılan Araç İçi Trafik Kazalarında Omurilik Yaralanmaları. Adli Tıp Dergisi, 29(2),84-91.
 13. Petekkaya, S., Börk, T., Ayaz, N., Göktürk, C., Şamdancı, E., Celbiş, O., (2016). Fatal Mushroom Poisoning in Syrian Refugees. Azerbaijan Medical Association, 1(),30-35.
 14. Celbiş, O., Ayaz, n., Oruç, m., Doğan, M., Çelebi, a., Petekkaya, S., Özdemir, B., Börk, T., (2016). Determining The Effect of Educatin and The Quality of Education The Attitude to Domestic Violence. Journal of Dental and Medical Sciences, 10(15),63-67.
Ulusal
 1. Tokdemir, M., Türkoğlu, A., Tunçez, F.T., Börk, T., (2015). Elazığ’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümlerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 12(1),9-14.
 2. Türkoğlu, A., Tokdemir, M., Kerem, S., Cavlak, N., Börk, T., (2016). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına 2010-2015 Yılları Arasında Kemik Yaşı Tayini Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 13(1),1-7.
 3. Börk, T., Öner, B.S., Petekkaya, S., Celbiş, O., (2016). Doping Testlerinde Clenbuterol’ün Tespiti: Kontaminasyon mu? Suistimal mi?. Adli Bilimler Dergisi, 15(2),13-17.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Börk, T., (2016). Tıbbi Tedavideki Hatanın Tespitinde Otopsinin Önemi. 1. Uluslararası Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, (),-.
 2. Türkoğlu, A., Börk, T., Ateşçelik, M., Tokgözlü, Ö., (2018). Evaluation of suicide attempts: 5 years study. ITAC, (),-.
 3. Göçük, V., Demir, A., Gürger, M., Türkoğlu, A., Börk, T., (2018). Evaluation of injury to firearms attending the emergency service. science -justice 2nd international congress, (),238-239.
 4. Türkoğlu, A., Börk, T., Ateşçelik, M., Tokgözlü, Ö., (2018). Evaluation of suicide attempts: 5years study. science- justice 2nd international congress, (),236-237.
Ulusal
 1. Börk, T., Türkoğlu, A., (2019). Dahili Branşlarda Tıbbi Uygulama Hataları. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 2. Altın, İ., Dündar, A.S., Ayaz, N., Börk, T., Şener, S., Celbiş, O., (2017). Çocuğun Üvey Babası Tarafından Fiziksel İstismarı. 14. Adli Bilimler Kongresi, (),-.
 3. Dertsiz, S., Börk, T., Altın, İ., Kule, O., Celbiş, O., (2017). Diş Kayıplarının Yüzde Sabit İz Açısından Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu. 14. Adli Bilimler Kongresi, (),-.
 4. Türkoğlu, A., Börk, T., (2018). ÇOCUĞUN FİZİKSEL İSTİSMARI: OLGU SUNUMU. 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, (),112-.
 5. Börk, T., Türkoğlu, A., (2018). MALULİYET RAPORLARINDA MUAYENENİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU. MALULİYET BİLİRKİŞİLİĞİ KONGRESİ, (),29-.
 6. Türkoğlu, A., Börk, T., (2018). KÜNT BATIN TRAVMALARINDA İÇ ORGAN YARALANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. GASTROİNTESTİNAL ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),501-.
 7. Celbiş, O., Börk, T., Karaer, A., Özcan, Ö., Porgalı, Z.E., (2017). cinsel saldırılarda kürtajın önemi. 14. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, (),-.