T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Tuba TALO YILDIRIM

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Talo, Y.T., Acun, K.F., Kaya, C.A., (2017). Assessment of Hepatitis B Vaccination Status of Students of Faculty of Dentistry. INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH, 7(3),46-53.
 2. Doğru, A.G., Acun, K.F., Doğru, M., Sarıbaş, E., Uysal, E., Talo, Y.T., (2012). ASSOCİATİON BETWEEN LEVEL OF EDUCATİON AND ORAL HEALTH STATUS İN 12 79 YEARS OLDS. JOURNAL OF INTERNATIOMNAL ARCHIVES AND MEDİCAL RESEARCH, 3(1),1-6.
 3. Talo, Y.T., Acun, K.F., Yokuş, B., Çolak, M., Kaya, O.E., Tekın, G., Sarıbaş, E., Uysal, E., (2017). Clinical and Radiographic Comparison by Analyzed Cone Beam CTBetween One Stage and Two Stage Dental Implants. Journal of International Dental and Medical Research, 10(2),368-373.
 4. Talo, Y.T., Acun, K.F., (2009). THE EFFECTS ECTODERMAL DYSPLASİA ON PERİODONTAL TİSSUES. jOURNAL OF İNTERNATİONAL DENTAL AND MEDİKAL RESEARCH, 2(2),53-57.
 5. Acun, K.F., Hamamcı, N., Başaran, G., Doğru, M., Talo, Y.T., (2010). TNF IL 1 AND IL 8 LEVELS İN TOOTH EARLY LEVELLİNG MOVEMENT ORTHODONTİC TREATMENT. JOURNAL OF İNTERNATİONAL DENTAL AND MEDİKAL RESEARCH, 3(3),116-121.
 6. Acun, K.F., Akdağ, M.Z., Kaya, C.A., Dağdaş, S., Yavuz, İ., Kılınç, N., Doğru, A.G., Adıgüzel, Ö., Uysal, E., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., (2011). EFFECTS OF EXTREMELY LOW FREQUENCY MAGNETİC FİELDS ON PERİODONTAL TİSSUES AND TEETH İN RATS. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 10(22),3021-3026.
 7. Talo, Y.T., Acun, K.F., (2011). THE EFFECTS OF MENOPAUSE ON PERIODONTAL TISSUE. JOURNAL OF INTERNATIONAL DENTAL AND MEDİCAL RESEARCH, 1(3),81-86.
 8. Talo, Y.T., Güncü, G.N., Çolak, M., Nares, S., Tözüm, T.F., (2017). Evaluation of Maxillary Sinus Septa:a retrospective clinical study with cone beam computerized tomography (CBCT). European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 21(23),5306-5314.
Ulusal
 1. Karaman, T., Eşer, B., Güven, S., Talo, Y.T., (2018). MANYETİK REZONANS GRÜNTÜLEMENİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI VE DENTAL MATERYALLERE ETKİLERİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 28(2),271-276.
 2. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Bozoğlan, A., (2018). YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE MAKSİLLER SANTRAL DİŞ RENGİ DAĞILIMININ SPEKTROFOTOMETRE İLE ÖLÇÜLMESİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 28(3),358-364.
 3. Dündar, S., Dedeoğlu, N., Talo, Y.T., Bozoğlan, A., Çakmak, Ö., Bulmuş, Ö., (2018). Ligatürle Deneysel Periodontitis Uygulanan RatlardaKısıtlama Stresinin Periodontal Doku Yıkımına EtkisininĠncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, (),-.
 4. Süleyman, A., Acun, K.F., Talo, Y.T., (2008). Hatalı protetik restorasyonlu bir hastanın oral rehabilitasyonu 5 yıllık takip. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 9(1),44-46.
 5. Talo, Y.T., Acun, K.F., (2008). ORAL KONTRASEPTİFLERİN PERİODONTAL DOKULAR ÜZERİNE ETKİSİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 9(1),39-43.
 6. Acun, K.F., Esma, A.B., Talo, Y.T., (2010). PERİODONTAL HASTALIK VE KORONER KALP HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 11(1),71-76.
 7. Acun, K.F., Günay, A., Talo, Y.T., Doğru, A.G., Baran, E., Sarıbaş, E., (2011). TIP 1 DİYABET BİR OLGU. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 12(1),30-33.
 8. Acun, K.F., Giray, T., Özdemir, E., Talo, Y.T., (2011). ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTANIN OARL REHABİLİTASYONU. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 12(2),86-89.
 9. Doğru, A.G., Acun, K.F., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., (2013). FIRCA TRAVMASINA BAGLI MILLER SINIF I DISETI CEKILMESI-BIR OLGU. DICLE UNIVERSITESI DIS HEKIMLIGI DERGISI, 14(2),212-214.
 10. Sarıbaş, E., Acun, K.F., Doğru, A.G., Talo, Y.T., (2013). PERİFERAL GİANT CELL GRANULOMA BİR OLGU. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 14(1),74-76.
 11. Acun, K.F., Doğru, A.G., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., Tosun, B., (2014). SERBEST DISETI GREFTI ILE KOK YUZEYININ KAPATILMASI. DICLE UNIVERSITESI DIS HEKIMLIGI FAKULTESI DERGISI, 15(1),33-36.
 12. Talo, Y.T., Acun, K.F., (2011). AGRESİF PERİODONTİTİS. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 22(4),15-23.
 13. Talo, Y.T., Acun, K.F., Uysal, E., (2013). DİŞ HEKİMİ KORKUSU İLE CİNSİYET YAŞ MEDENİ DURUM DİŞ HEKİMİNE GİTME SIKLIĞI EĞİTİM SOSYOEKONOMİK VE PERİODONTAL DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J DENTAL SCİ, 19(2),77-85.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Talo, Y.T., Güncü, G.N., Çolak, M., Tözüm, T.F., (2017). The Relationship Between Sinus Lateral Wall Thickness and Periodontal Bone Loss. ACBID 11 INTERNATIONAL CONGRESS, (),-.
 2. Talo, Y.T., Öztekin, F., Keklik, E., (2018). Farklı Tedavi Aletlerinin ve Polisaj Malzemelerinin Mine Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi. 48. Uluslararası bilimsel kongresi27.bilimsel sempozyum, (),-.
 3. Orhan, T., Talo, Y.T., Acun, K.F., Doğan, D., (2013). MISSING ANTERIOR TOOTH RAHABILITATION BY PORCELAIN FIXED DENTURE ADOLESCENSE. FDI 101.ST CONGRESS, (),-.
 4. Baran, E., Acun, K.F., Talo, Y.T., (2012). REKURRENT AFTOZ STAOMATIT. TURK DIS HEKIMLERI BIRLIGI 19.ULUSLAR ARASI DISHEKIMLIGI KONGRESI, (),-.
 5. Baran, E., Acun, K.F., Talo, Y.T., (2012). ASIRI DIS TASI BIRIKIMI-BIR OLGU. TURK DIS HEKIMLERI BIRLIGI 19.ULUSLAR ARASI DISHEKIMLIGI KONGRESI, (),-.
 6. Sarıbaş, E., Acun, K.F., Doğru, A.G., Talo, Y.T., (2012). BEHCET HASTALIGINDA PERIODONTAL DIRUMUN INCELENMESI. TURK DIS HEKIMLERI BIRLIGI 19.ULUSLAR ARASI DISHEKIMLIGI KONGRESI, (),-.
 7. Talo, Y.T., Acun, K.F., Baran, E., Uysal, E., (2012). DENTAL KORKU ILE PERIODONTAL DURUM ARASINDAKI ILISKI. TURK DIS HEKIMLERI BIRLIGI 19.ULUSLAR ARASI DISHEKIMLIGI KONGRESI, (),-.
 8. Baran, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., (2013). PERIFERAL DEV HUCRELI GRANULOMA-BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 43.BILIMSEL KONGRESI, (),-.
 9. Talo, Y.T., Acun, K.F., Çolak, M., Özdemır, E., Yokuş, B., (2012). PERIIMPLANT DOKU SAGLIGININ DEGERLENDIRILMESINDE SULKULER SIVI INTERLOKIN 1 SEVIYESININ BELIRLENMESI. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 10. Baran, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., (2012). PERIFERAL DEV HUCRELI GRANULUMA-BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 11. Baran, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., (2012). AKUT HERPETIK GINGIVOSTOMATIT-BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 12. Baran, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., (2012). TERMAL YANIK-BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 13. Baran, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., (2012). SALISILIK ASITE BAGLI MUKOZA YANIGI: VAKA SUNUMU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 14. Baran, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., (2012). AGIZ SOLUNUMUNA BAGLI DISETI BUYUMESI-BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 15. Sarıbaş, E., Acun, K.F., Doğru, A.G., Talo, Y.T., (2012). PERIFERAL GIANT CELL GRANULOMA- BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 16. Sarıbaş, E., Acun, K.F., Doğru, A.G., Talo, Y.T., Uysal, E., (2012). PERIODONTAL DURUM VE SIGARA ICME ALISKANLIKLARININ BELIRLENMESI. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42.BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 17. Acun, K.F., Doğru, A.G., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., Tosun, B., (2012). SERBEST DISETI GREFTI-BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42. BILIMSEL KONGRESI 22SEMPOZYUMU, (),-.
 18. Doğru, A.G., Acun, K.F., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., Uysal, E., (2012). EGITIM DUZEYLERI ORAL HIJYEN ALISKANLIKLARI VE PERIODONTAL DURUM ARASI ILISKI. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 42. BILIMSEL KONGRESI 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 19. Talo, Y.T., Acun, K.F., Orhan, T., Uysal, E., (2013). THE RELATİONSHİP BETWEEN DENTAL FEAR, DENTAL ANXİETY AND BACK DEPRESSİON. 101.FDI CONGRESS, (),-.
 20. Gezer, A.A., Dündar, S., Talo, Y.T., Dönmezer, T., (2018). Reparatif Dev Hucreli Gronulum: Bir olgu. Turk Periodontoloji Dernegi 48. Uluslar arasi bilimsel kongresi 27. bilimsel sempozyumu, (),-.
 21. Talo, Y.T., Keklik, E., (2018). Akut Nektotizan Ulseratif Gingivitis -Bir vaka. Türk Dişhekimleri birliği 24. Uluslararasi Diş Hekimliği Kongresi, (),-.
 22. Sökmen, N., Bozoğlan, A., Dündar, S., Talo, Y.T., (2018). Yuksek Gulme Hatti Tedavisi: Bir Vaka. 48. Uluslararası bilimsel kongresi27.bilimsel sempozyum, (),-.
 23. Keklik, E., Dündar, S., Talo, Y.T., Uzun, C.B., (2018). Irritasyon fibrom: Bir olgu. 48. Uluslararası bilimsel kongresi27.bilimsel sempozyum, (),-.
 24. Talo, Y.T., Gezer, A.A., (2018). Laterale Kaydirilan Flep: Bir olgu. 48. Uluslararası bilimsel kongresi27.bilimsel sempozyum, (),-.
 25. Talo, Y.T., Ocak, M.S., Dağlı, A.F., (2018). Periapikal hastaliga bagli periferal odontojenik fibrom: bir vaka. 48. Uluslararası bilimsel kongresi27.bilimsel sempozyum, (),-.
 26. Talo, Y.T., Güncü, G.N., Çolak, M., Tözüm, T.F., (2018). The relationship between maxillary sinus lateralwall thickness, periodontal bone loss, anddemographic variables. A retrospective cone beamcomputerized tomographic study. EUROPERIO, 45(19),48-49.
 27. Gezer, A.A., Dündar, S., Talo, Y.T., (2018). Reparatif Dev Hucreli Granulom. Türk Dişhekimleri birliği 24. Uluslararasi Diş Hekimliği Kongresi, (),-.
 28. Gezer, A.A., Ataş, O., Uzun, C.B., Talo, Y.T., (2018). Endodontik periodontal lezyonlu mandibular molarin kombine tedavisi: Bir olgu sunumu. Türk Dişhekimleri birliği 24. Uluslararasi Diş Hekimliği Kongresi, (),-.
 29. Ataş, O., Talo, Y.T., (2018). Diş Hekimliği öğrencilerinin HIV/AIDS hakkindaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Dişhekimleri birliği 24. Uluslararasi Diş Hekimliği Kongresi, (),-.
 30. Talo, Y.T., Güncü, G.N., Goksuluk, D., Çolak, M., Tözüm, T.F., (2017). The effect of demographic and disease variables on Schneiderian membrane thickness and appearance. 22 BASS CONGRESS, (),-.
 31. Talo, Y.T., Güncü, G.N., Çolak, M., Tözüm, T.F., (2017). Maksiller sinus septa degerlendirilmesi, konik isinli bilgisayarli tomografi ile retrospektif calisma. Oral diagnoz ve maksiller fasiyal radyoloji dernegi 2. uluslararasi bilimsel kongresi, (),-.
 32. Talo, Y.T., Tözüm, T.F., (2017). CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHIC ANALYSISOF MAXILLARY PREMOLARS AND MOLARS. FDI WORLD DENTAL CONGRESS, (),-.
 33. Dündar, S., Yaman, F., Bozoğlan, A., Talo, Y.T., Kırtay, M., Özüpek, F., Artaş, G., (2017). Beş Farklı Yüzeyli Titanyum İmplantların Kemik İmplant Kontaklarının İn Vivo Karşılaştırılması. TDA23 INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 34. Talo, Y.T., Acun, K.F., Çolak, M., Uysal, E., Özdemir, K.E., (2016). The association of alveolar bone loss in one and two stage surgical procedures. ıNTERNATİONAL ORAL RESEARCH ASSOCİATİON 1. ıNTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, (),-.
 35. Talo, Y.T., Ozan, G., Dündar, S., Bozoğlan, A., Karaman, T., Dildeş, N., Kaya, N., Erdem, E., Kaya, C.A., (2017). ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF MORUS NIGRA ONEXPERIMENTAL PERIODONTITIS IN RATS. I. INTERNATIONAL CONGRESS MEDICAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
 36. Tekın, G., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., Acun, K.F., Çolak, M., Ozdemır, E., Uysal, E., Yokus, B., (2017). Peri-implanter sıvıda tümör nekrozis faktör-alfa düzeyinin incelenmesi. TURK PERIODONTOLOJI 47.ULUSLAR ARASI BILIMSEL KONGRESI, (),-.
 37. Karaman, T., Eşer, B., Talo, Y.T., (2017). Tek Diş Eksikliğinin Fiber Destekli Adeziv Köprü Ile Restorasyonu (İki Olgu Sunumu). TDA 23 INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 38. Bozoğlan, A., Dündar, S., Talo, Y.T., Bulmus, O., Ertugrul, S., Bozoglan, M., (2017). Farklı Düzeylerde Kısıtlama Stresi Uygulanan Deneklerde Osseointegrasyon Düzeyinin Belirlenmesi. TDA 23 INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 39. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Oztekın, F., (2017). Diş Rengi Belirlenmesinde Hasta-Hekim Becerilerinin Spektrofotometre Ile Kıyaslanması veDiş Rengi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. TDA 23 INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 40. Talo, Y.T., Karaman, T., (2017). Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. TDA 23. INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 41. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Bozoğlan, A., (2016). Investigation of color distribution of maxillary anterior teeth analyzed by the spectrophotometer. INTERNATIONAL ORAL RESEARCH ASSOCIATION (ORAD)1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, (),-.
 42. Talo, Y.T., Acun, K.F., Doğan, Z., Doğan, D., (2013). ACUT NECROTIZING ULCERATIF GİNGİVİTİS-THREE CASES. 101.st.ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, (),-.
 43. Talo, Y.T., Acun, K.F., Baran, E., Orhan, T., (2013). PEMPHİGUS VULGARİS-ONE CASE. 101.st.ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, (),-.
 44. Talo, Y.T., Acun, K.F., Baran, E., Doğan, Z., (2013). THE RECOVERİNG OF ROOT SURFACE WİTH FREE GİNGİVAL GRAFT- ONE CASE. 101.st.ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, (),-.
 45. Talo, Y.T., Acun, K.F., Sahbaz, C., Baran, E., (2012). TEK TARAFLI KULLANIM- BİR OLGU. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 19. ULUSLAR ARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),-.
 46. Talo, Y.T., Acun, K.F., Baran, E., (2012). PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM-BİR OLGU. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 19. ULUSLAR ARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),-.
 47. Talo, Y.T., Acun, K.F., Baran, E., (2012). FİBROM-BİR OLGU. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 19. ULUSLAR ARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),-.
 48. Talo, Y.T., Acun, K.F., Ağaçkıran, E., Baran, E., (2012). MİNE HİPOPLAZİSİ-BİR OLGU. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 19. ULUSLAR ARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),-.
 49. Acun, K.F., Talo, Y.T., Doğru, A.G., Sarıbaş, E., (2012). SERBEST DİŞ ETİ GREFTİ İLE KÖK YÜZEYİNİN KAPATILMASI -BİR OLGU. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 19.ULUSLAR ARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),-.
Ulusal
 1. Acun, K.F., Tekın, G., Özdemır, E., Talo, Y.T., (2018). ROMATOID ARTRITLI BIR HASTANIN ORAL REHABILITASYONU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 39. BILIMSEL KONGRESI, (),-.
 2. Acun, K.F., Günay, A., Talo, Y.T., Doğru, A.G., Baran, E., (2008). TIP I DIABET BIR OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 38. BILIMSEL KONGRESI, (),-.
 3. Acun, K.F., Günay, A., Tekın, G., Arpağ, O.F., Talo, Y.T., (2008). EPILEPSI HASTALARINDA PERIODONTAL TEDAVI-UC OLGU. TURK PERIODONTOLOJI DERNEGI 38. BILIMSEL KONGRESI, (),-.
 4. Yıldırım, K., Talo, Y.T., Acun, K.F., Penbegul, N., Sancaktutar, A.A., Atar, M., Bozkurt, Y., (2015). Böbrek taşı olan ve olmayan üroloji hastalarında diş taşı görülme sıklığı. 11. ULUSAL ENDOUROLOJI KONGRESI, (),-.
 5. Yıldırım, K., Talo, Y.T., Bozkurt, Y., Sancaktutar, A.A., Atar, M., Söylemez, H., Penbegül, N., (2012). PERİODONTİTİS, GİNGİVİTİS, HALİTOZİSİN KADIN CİNSEL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. 22. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 6. Acun, K.F., Tanik, A., Doğru, A.G., Talo, Y.T., Sarıbaş, E., (2013). MİLLER SINIF I DİŞETİ ÇEKİLMESİ-BİR OLGU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 43. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 7. Acun, K.F., Doğru, A.G., Talo, Y.T., Sarıbaş, E., Örük, M.E., (2013). MULTİDİSİPLİNER PERİODONTAL CERRAHİ YAKLAŞIM-BİR OLGU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 43. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 8. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2013). HİPERTROFİK FRENULUM VE DİŞETİ BÜYÜMESİ OLAN HASTAYA PERİODONTAL YAKLAŞIM- BİR VAKA. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 43. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 9. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2013). TRAVMAYA BAĞLI DİŞETİ ÇEKİLMESİ VE TEDAVİSİ-BİR VAKA. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 43. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 10. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2013). AĞIZ SOLUNUMUNA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİ-İKİ VAKA. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 43. BİLİMSEL KONGRESİ, (),-.
 11. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2012). AKUT NEKROTİZAN ÜLSERATİF GİNGİVİTİS-BİR OLGU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 12. Talo, Y.T., Acun, K.F., Baran, E., (2012). KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNE BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN TEDAVİSİ. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 13. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2012). ERÜPSİYON KİSTİ-İKİ VAKA. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 14. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2012). PERİODONTAL VE PERİAPİKAL ABSE İLE KOMBİNE GÖRÜLEN DİŞETİ BÜYÜMESİ. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 15. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2012). TRAVMATİK ÜLSER: VAKA SUNUMU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 16. Talo, Y.T., Baran, E., Acun, K.F., (2012). LAMELLER İKTİYOZİS- BİR OLGU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.
 17. Doğru, A.G., Acun, K.F., Sarıbaş, E., Talo, Y.T., (2012). FIRÇA TRAVMASINA BAĞLI MİLLER SINIF I DİŞETİ ÇEKİLMESİ. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, (),-.

Projeler

 1. doktora tez, 01.09.2011-01.12.2011
 2. Doktora tez, 01.08.2011-02.02.2012
 3. PERFORMANS PROJESİ, 26.05.2017-
 4. MÜNFERİT PROJE, 30.03.2017-
 5. MÜNTERİT PROJE, 30.03.2017-
 6. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 26.05.2017-
 7. MÜNFERİT PROJE, 26.12.2016-
 8. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 26.12.2016-
 9. MÜNFERİT PROJE, 26.12.2016-09.05.2018
 10. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 26.12.2016-
 11. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 21.04.2015-22.06.2016
 12. BAŞLANGIÇ ARAŞTIRMA PROJESİ, 25.12.2015-26.12.2016

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Journal of Clinical and Translational Research, 1