T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Şükrü TONBAK

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Gen Klonlaması Ve Açıklatılması


Doğum Yeri Eskişehir
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-21281
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Gen Klonlaması Ve Açıklatılması
 • Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Fırat ünv. Sağ.Bil.Ens. Viroloji AD.

Kitaplar

 1. Azkur, A.K., Tonbak, Ş., , Balık Hekimliği, Güneş Yayınevi, , , 9789752778092.

Makaleler

Uluslararası
 1. Bıyıklı, E., Azkur, A.K., Tonbak, Ş., Macun, H.C., (2017). Buzağılarda Schmallenberg virüs özgül maternal antikor varlığının izlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(3),189-192.
 2. Abaylı, H., Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Bulut, H., (2017). Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinant Glikoprotein veNükleoproteinlerinin Üretilmesi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (),-.
 3. Bıyıklı, E., Azkur, A.K., Tonbak, Ş., Macun, H.C., (2017). Buzağılarda Schmallenberg Virüs Özgül Maternal Antikor Varlığının İzlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, (),-.
 4. Öngör, H., Çetinkaya, B., Abaylı, H., Tonbak, Ş., Bulut, H., Goyal, S., (2016). Prevalence of Rota and Reoviruses in Turkey Enteritis in Turkey. J Clin Infect Dis Pract, 1(2),1-3.
 5. Apaydın, A.M., Aydın, M., Çiftçi, O., Timurkaan, N., Yıldız, H., Tonbak, Ş., (2010). Effects of Paronychia kurdica on teat and udder papillomatosis in cows. Revue de medecine veterinaire, 161(6),267-271.
 6. Kuk, S., Kaplan, M., Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., Felek, S., Kalkan, A., (2005). Fasciola Hepatica Cathepsin L1 from a Turkish Isolate is Related to Asiatic Isolates. Acta Parasitologica, 50(3),244-248.
 7. Tonbak, Ş., (2013). Seroprevalence of Schmallenberg virus in repeat breeder cows. Onl J Vet Res, 17(),432-435.
 8. Tonbak, Ş., (2005). Cloning of Nucleoprotein Gene NP of Rinderpest Virus RPV RBOK Vaccine Strain. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(2),297-301.
Ulusal
 1. Abaylı, H., Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Bulut, H., (2017). Bovine Ephemeral Fever Virüsün Glikoprotein ve Nükleoproteinlerinin Üretilmesi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(3),149-156.
 2. Tonbak, Ş., Abaylı, H., (2016). Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinant G Proteinin İmmunperoksidaz Metodu ile Belirlenmesi. F. Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 30(3),217-220.
 3. Özdarendeli, A., Aşçı, T.Z., Kuk, S., Tonbak, Ş., Bulut, Y., Kalkan, A., (2004). Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Transforme Bakteriyel Kolonilerin Belirlenmesi PZR Tarama. Fırat Tıp Dergisi, 8(2),79-82.
 4. Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Bulut, H., Gülaçtı, İ., Bolat, Y., (2003). Sığır Vebası Virusu RBOK Aşı Suşu Nükleoprotein ve Matriks Geninin İnvitro Transkripsiyonu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(1),77-80.
 5. Bulut, H., Rişvanlı, A., Tonbak, Ş., Gülaçtı, İ., Azkur, A.K., Bolat, Y., (2003). Döl Tutmayan İneklerde Bovine Herpes Virus 1 İnfeksiyonlarının Sıklığı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(1),23-26.
 6. Tonbak, Ş., Özdarendeli, A., Doymaz, M.Z., Bolat, Y., (2005). Purification and Prokaryotic Cloning of Nucleoprotein NP Gene of Rinderpest Virus RPV RBOK Vaccine Strain. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,, 19(1),7-11.
 7. Gülaçtı, İ., Tonbak, Ş., Bulut, H., Bolat, Y., (2004). Elazığ ve Malatya Çevresinde Yetiştirilen Dişi Sığırların Enzootik Bovine Löykoz İnfeksiyonu Yönünden Taranması. Veteriner Bilimleri Dergisi, 20(3),55-57.
 8. Azkur, A.K., Tonbak, Ş., (2015). Schmallenberg Virüsü. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 29(2),129-135.
 9. Tonbak, Ş., Özdarendeli, A., Bolat, Y., (2003). SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU NÜKLEOPROTEİN NP GENİNİN AÇIKLANMASI. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 17(1),81-85.
 10. Tonbak, Ş., (2013). Türkiye nin Bazı Bölgelerinde 2008 Yılında Görülen Bovine Ephemeral Fever Virüs Enfeksiyonlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(1),35-37.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Abaylı, H., Tonbak, Ş., Bulut, H., (2018). IMMUNIZATION STUDIES WITH PLASMIDS EXPRESSING GLYCOPROTEINS AND NUCLEOPROTEIN OF BOVINE EPHEMERAL FEVER VIRUS IN MICE. II. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 2. Özdarendeli, A., Berber, E., Çanakoğlu, N., Ertek, M., Tonbak, Ş., Sözdutmaz, İ., Aktaş, M., Kalkan, A., (2013). A purified inactivated Crimean Congo hemorrhagic fever virus vaccine derived from Vero cells. 7. Vaccine ISV Congress, (),-.
 3. Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Gülaçtı, İ., Bulut, H., Bolat, Y., Dumanlı, N., Aktaş, M., Altay, K., Kalkan, A., (2005). Detection Genotyping and Isolation of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus in Turkey. 5th International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens, (),-.
 4. Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., Aktaş, M., Altay, K., Kalkan, A., Aydın, K., (2007). Genetic Analysis and Current Situation of Crimean Congo Hemorrhagic Virus in Turkey. Third European Congress of Virology, (),-.
 5. Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Pestil, Z., Bıyıklı, E., Abaylı, H., Baydar, E., Wim, v.d.P., Bulut, H., (2015). Circulation of Schmallenberg Virus in Turkey 2013. Xth International Congress ESVV 2015 for Veterinary Virology, (),-.
 6. Tonbak, Ş., Berber, E., Azkur, A.K., Pestil, Z., Atıl, E., Abaylı, H., Bulut, H., (2015). The Characterization of Nucleoprotein and Glycoprotein genes of Bovine Ephemeral Fever Virus isolated from two different otbreaks in Turkey. Xth International Congress ESVV 2015 for Veterinary Virology, (),-.
Ulusal
 1. Abaylı, H., Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Bulut, H., (). Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinat Glikoprotein ve Nükleoproteinlerinin Üretilmesi. 12. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi,, (),-.
 2. Tonbak, Ş., Özdarendeli, A., Doymaz, M.Z., Bolat, Y., (2003). Sığır Vebası Virüsü RBOK Aşı Suşu Nükleoproteinin Bakteri Hücrelerinde Açıklatılması ve Affiniti Pürifikasyon. 1.Ulusal Viroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 3. Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Bıyıklı, E., Bulut, H., (2014). Schmallenberg Virüsünün Virüs Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 4. Azkur, A.K., Albayrak, H., Rişvanlı, A., Pestil, Z., Ozan, E., Yılmaz, O., Tonbak, Ş., Cavunt, A., Kadı, H., Macun, H.C., Baki, A.D., Özenç, E., Alpaslan, S., Bulut, H., (2014). Türkiye deki Evcil Hayvanlarda Schmallenberg Virüsüne Karşı Antikor Varlığı. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 5. Tonbak, Ş., Bulut, H., Azkur, A.K., Abaylı, H., Bıyıklı, E., Poel, W.H.v.d., (2014). Schmallenberg Virüsünün Real Time PZR ile Belirlenmesi ve S Segmentinin Genetik Karakterizasyonu. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 6. Tonbak, Ş., Berber, E., Yörük, M.D., Azkur, A.K., Pestil, Z., Bulut, H., (2014). Türkiye de 2012 Yılında Geniş Çapta Ortaya Çıkan Bovine Ephemeral Fever Salgını. XI. Veteriner hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 7. Çanakoğlu, N., Berber, E., Yörük, M.D., Tonbak, Ş., Aktaş, M., Vatansever, Z., Özdarendeli, A., (2012). İndirekt ELISA Testi ile Sığır Koyun ve Keçilerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Virüsünün Seroprevalansının Belirlenmesi. X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 8. Tonbak, Ş., Bolat, Y., Özdarendeli, A., (2002). Sığır Vebası RBOK Aşı Suşu Nükleoprotein Genini Ökaryotik hücrelerde Açıklatılması. 5.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 9. Tonbak, Ş., Bolat, Y., Özdarendeli, A., (2002). Sığır Vebası Virüsü RBOK Aşı Suşu Nükleoprotein Geninin Klonlanması. V.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı, (),-.
 10. Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., Azkur, A.K., Bulut, H., Bolat, Y., Gülaçtı, İ., (2002). Sığır Vebası Virüsü RBOK Aşı Suşu Nükleoprotein ve Matriks Geninin İn Vitro Transkripsiyonu. V.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 11. Gülaçtı, İ., Tonbak, Ş., Bulut, H., Bolat, Y., (2004). Lenfozitozisli Hayvanlarda Bovine Leukemia Virus Varlığının PCR ile Araştırılması. 3.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 12. Tonbak, Ş., Aktaş, M., Altay, K., Azkur, A.K., Kalkan, A., Bolat, Y., Dumanlı, N., Özdarendeli, A., (2006). Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü Genetik Analizi ve Türkiye deki Kenelerde Araştırılması. VII.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 13. Gülaçtı, İ., Tonbak, Ş., Bulut, H., Bolat, Y., (2004). Elazığ ve Malatya Çevresinde Yetiştirilen Dişi Sığırların Enzootik Bovine Löykoz İnfeksiyonu Yönünden Taranması. VI.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 14. Apaydın, A.M., Aydın, M., Çiftçi, O., Tonbak, Ş., Yıldız, H., Timurkaan, N., (2006). İnek ve Düvelerde Meme ve Meme Derisi Papillomlarının Tedavisinde Paronychia Kurdica Bitkisinin Kullanımı. II. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 15. Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., Aktaş, M., Altay, K., Kalkan, A., Aydın, K., (2007). İnsan ve Kenelerden Elde Edilen Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü M Geninin Genetik Analizi. 3. Ulusal Viroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 16. Aktaş, M., Altay, K., Dumanlı, N., Özdarendeli, A., Tonbak, Ş., (2005). Tokat Sivas Giresun Gümüşhane Erzurum ve Artvin İllerinde Sığır Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 17. Çanakoğlu, N., Berber, E., Tonbak, Ş., Aktaş, M., Bolat, Y., Ertek, M., Özdarendeli, A., (2011). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Virüsünün Teşhisi için Antijen ELISA ve İndirekt ELISA Testlerinin Geliştirilmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı),, (),-.
 18. Berber, E., Çanakoğlu, N., Kalkan, A., Aktaş, M., Ertek, M., Tonbak, Ş., Özdarendeli, A., (2011). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı İnaktif Test Aşısı Geliştirilmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ’xxnde, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 2
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2