T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Şeyma ÖZER KAYA

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Tokat
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Yılmaz, O.F., Kaya, N., Ozan, K.G., Özer, K.Ş., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). Tütün dumanına maruz kalan ratlarda hesperetinin testis dokusundaki antioksidan etkisinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2),4-9.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, K.Ş., (2019). Determination of the relationship between morphometric measurements and some spermatological parameters in akkaraman rams. 6th International Congress of Multidisciplinary Studies, (),203-.
 2. Kaya, E., Yılmaz, S., Gür, S., Özer, K.Ş., (2015). The Protective Effects of Vitamin E on Aflatoxin B1 Induced Testicular Toxicity in Rat. 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),142-.
 3. Seven, İ., Tatlı, S.P., Gül, B.B., Özer, K.Ş., (2018). The Effects of Propolis on Sperm Quality, Reproductive Organs and Testicular Antioxidant Status of Male Rats Exposed to Copper. 2nd International Animal Nutrition Congress, (),52-54.
 4. Gür, S., Türk, G., Sönmez, M., Güngör, İ.H., Dayan, C.S., Acısu, T.C., Arkalı, G., Yüce, A., Özer, K.Ş., Koca, R.H., Akarsu, S.A., Can, Ç., Çakır, A., Kızıl, M., (2019). Determination of Effective Doses of C60 Fullerene Water Soluble (FWS C60HyFn) Nanoparticles on Storability of Ram Semen. 21st ISANH REDOX CONGRESS and 4th ISANH MIDDLE EAST WORLD CONGRESS, (),49-.
 5. Türk, G., Sönmez, M., Gür, S., Güngör, İ.H., Dayan, C.S., Acısu, T.C., Arkalı, G., Erişir, F., Yüce, A., Özer, K.Ş., Yılmaz, Ö., (2019). Effect of C60 Fullerene Water Soluble (FWS, C60HyFn) Nanoparticles Supplemented To Ram Semen During Freeze- Processing on Sperm Viability, Oxidative Stress, Amino Acids And Fatty Acids. 21st ISANH REDOX CONGRESS 4th ISANH MIDDLE EAST WORLD CONGRESS, (),24-.
 6. Özer, K.Ş., Çakır, S., (2019). The successful treatment with cauterizatıon of transmissible venerale tumour (TVT) in adult male dogs. 3rd International Health Sciences Conference (IHSC 2019), (),21-22.
 7. Türk, G., Yüksel, M., Sönmez, M., Gür, S., Özer, K.Ş., Demirci, E., (2017). Effects of semen sexing kits (HeiferplusTM and BullplusTM) supplemented to frozen-thawed bull semen on pregnancy rates, foetal sex ratios and selected reproductive parameters in cows. The XXVII InternationalScientific Conference, (),108-109.
 8. Kaya, E., Yılmaz, S., Özer, K.Ş., Türk, G., Çeribaşı, A.O., (2017). The effect of lycopene against diethylnitrosamine-induced testicular toxicity: With biochemical, spermatological and histopathological approaches. 7th International Veterinary Congress, (),40-.
 9. Özer, K.Ş., Kaya, E., Gür, S., Yılmaz, S., Çeliker, İ.M., (2017). Effect of starvation and refeeding on spermatological parameters and oxidative stress in rats. 7th International Veterinary Congress, (),41-.
 10. Yılmaz, S., Kaya, E., Özer, K.Ş., Karaca, A., Gür, S., (2018). Lycopene against testicular toxicity induced by aflatoxin in rats. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, (),56-57.
Ulusal
 1. Gür, S., Kandemir, F.M., Türk, G., Erişir, M., Sönmez, M., Benzer, F., Özer, K.Ş., Kaya, E., Akarsu, S.A., (2018). Koçlarda seminal plazma arginaz aktivitesi ile nitrik oksit düzeyleri üzerine vitamin E ve vitamin Eselenyumun etkisi. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),90-91.
 2. Gür, S., Türk, G., Demirci, E., Yüce, A., Sönmez, M., Özer, K.Ş., Aksu, E.H., (2011). Koyunlarda corpus luteumun çapı maternal progesteron konsantrasyonu ve oksidan antioksidan denge üzerine yavru sayısı ve gebeliğin etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),108-109.
 3. Sönmez, M., Özer, K.Ş., Türk, G., (2011). Epididimal proteinler ve sperm olgunlaşmasındaki rolleri. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),130-131.
 4. Yılmaz, S., Kaya, E., Gür, S., Özer, K.Ş., Silici, S., (2013). Doksorubisin uygulanan ratlarda oksidatif sitres spermatolojik özellikler üzerine propolis çörek otu ve kımızın koruyucu etkileri. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,, (),74-75.
 5. Yüce, A., Türk, G., Çeribaşı, S., Güvenç, M., Çiftçi, M., Sönmez, M., Özer, K.Ş., Çay, M., Aksakal, M., (2013). Karbon tetraklorürün erkek üreme sisteminde oluşturduğu hasarların önlenmesinde tarçın (cinnamomum zeylanicum) kabuk yağının etkinliği. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),54-55.
 6. Sönmez, M., Türk, G., Çeribaşı, S., Çiftçi, M., Yüce, A., Güvenç, M., Özer, K.Ş., Çay, M., Aksakal, M., (2013). Karbon tetraklorür’ün erkek üreme sisteminde neden olduğu yapısal ve fonksiyonel hasarları Quercetin’in anti-peroksidatif özelliği düzeltmektedir. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, (),146-147.
 7. Yılmaz, S., Kaya, E., Altay, Z., Özer, K.Ş., Çolakoğlu, N., Sarman, E., (2015). Siklofosfamide Bağlı Testis Hasarı Üzerine Propolisin Koruyucu Etkileri. 7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, (),123-124.
 8. Özer, K.Ş., Gür, S., Kaya, E., (2016). L-arjinin’in koçlarda ereksiyon süresi sperma kalitesi ve seminal plazma arginaz aktivitesi üzerine etkisi. 8. Ulusal Reproduksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, (),57-58.
 9. Özer, K.Ş., Gür, S., Kaya, E., (2016). L-arjinin ilavesinin koç spermasının kısa ve uzun süreli saklanabilirliği üzerine etkisi. 8. Ulusal reproduksiyon ve suni toh. Kongresi, (),59-60.
 10. Türk, G., Çeribaşı, S., Sönmez, M., Çiftçi, M., Yüce, A., Güvenç, M., Özer, K.Ş., Çay, M., Aksakal, M., (2013). Karbon tetraklorürün erkek üreme sisteminde neden olduğu sperm hasarları, lipit peroksidasyonu ve testiküler apoptozise karşı nar suyu tüketiminin iyileştirici etkisi. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),148-149.

Projeler

 1. Deneysel diyabet oluşturulmuş ratlarda karvakrolun testikular apoptozis, oksidatif stres ve spermatolojik parametreler üzerine etkisi, 28.05.2019-
 2. Fulleren nanopartikullerin koç spermasının kısa süreli saklanabilirliği üzerine etkisi, 15.05.2018-30.05.2019
 3. Apoptosis etkili sisplatin üzerine nanopropolisin etkileri, 01.06.2018-01.06.2019
 4. Fertilizasyonla ilgili bazı spermatolojik parametrelerin flow sitometre ile değerlendirilmesi, 02.11.2018-29.11.2019
 5. Bisfenol A’xxya Maruz Bırakılan Pubertal Erkek Sıçanların Üreme Sistemi, Epididimal Semen Kalitesi ve Antioksidan Durumu Üzerine Koenzim Q10, Fulleren C60 ve α-Lipoik Asit’in Etkileri, 01.09.2019-
 6. Ratlarda düşük, orta ve yüksek derecede gürültünün stres parametreleri ve sperm kalitesindeki değişiklikler üzerine etkisi, 23.06.2016-14.09.2017
 7. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine Invitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal Ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 8. Spermatolojik parametrelerin objektif değerlendirilmesi açısından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi altyapısının güçlendirilmesi, 11.04.2014-11.04.2016
 9. Koçlarda Spermatolojik Özellikler ve Spermanın Saklanabilirliği Üzerine L-Arginin in Etkisi, 20.05.2014-22.06.2016
 10. Dondurulmuş-Çözdürülmüş boğa spermasına katılan cinsiyet tayin edici kitlerin (Heifer plus ve Bull plus) fertilizasyondan önce yavru cinsiyetinin belirlenebilirliği üzerine etkileri, 29.09.2010-29.06.2015
 11. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi ile Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 29.09.2010-28.09.2012

Üyelikler

 1. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği