T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Dinler Tarih, Türk Kültür Tarihi, İlahi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler, Yahudilik, Yezidilik, Geleneksel Türk Dini, Türk Halk İnanışları

Doğum Yeri Uşak
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Dinler Tarih, Türk Kültür Tarihi, İlahi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler, Yahudilik, Yezidilik, Geleneksel Türk Dini, Türk Halk İnanışları
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Erciyes Üni. İlahiyat Fak.
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Erciyes Üni. Sos. Bil. Ens.
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  İnönü Üni. Sos. Bil. Ens.
 • Doçentlik » 2008

  Elazığ
 • Profesörlük » 2014

  Elazığ
 • 1 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM

  Bölüm Başkanı » Kasım 2003 ile Ekim 2004 tarihleri arasında.
 • 2 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Ocak 1998 ile Ocak 1999 tarihleri arasında.
 • 3 Dinler Tarihi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 1997 ile Kasım 2007 tarihleri arasında.
 • 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Nisan 2011 ile Eylül 2013 tarihleri arasında.
 • 5 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Kasım 2000 ile Kasım 2003 tarihleri arasında.
 • 6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Kılıç, S., , Halk İnanışları El Kitabı, Grafiker Yayınları, 2017, 500, 978-605-9247-64-1.
 2. Kılıç, S., Altuncu, A., Gaspak, A., , TÜRKİYE DE DİNLER TARİHİ NİN KURUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE PROF DR ABDURRAHMAN KÜÇÜK, Berikan Yayınevi, 2016, 787, 978-605-9661-63-8.
 3. Kılıç, S., Albayrak, İ., , Prof Dr Harun GÜNGÖR ün Dinler Tarihi Bilimindeki Yeri, TEZMER, 2016, 187, 978-605-66434-0-8.
 4. Kılıç, S., Selçuk, A., , PROF DR HARUN GÜNGÖR ARMAĞANI, KESİT YAYINLARI, 2010, 140, 987-605-4117-47-5.
 5. Kılıç, S., , İlahî Dinlerde Yiyecek ve İçecekler, Sarkaç, 2011, 226, 605-88039-0-9.
 6. Kılıç, S., , Türk Halk İnanışlarında Yiyecek ve İçecekler, Fırat, 2013, 171, 978-975-01907-1-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kılıç, S., (2017). Faldan Tedaviye: Irk Atma Ocağı (Takmak Köyü-Galip Yıldırım Örneği). JASSS International Journal of Social Science, (),-.
 2. Kılıç, S., Gaspak, A., Altuncu, A., (2016). GELENEKSEL ALEVİLİK HAÇOVA ÖRNEĞİ. Journal of Academic Social Science Studies, (53),285-296.
 3. Kılıç, S., Satış, İ., (2011). Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Hıristiyan Cemaatlerin Kamame Kilisesi ile İlgili Tartışmaları. History Studies, 3(3),225-244.
 4. Kılıç, S., (2012). Çocuk Sahibi Olmak İçin Dinsel Sihirsel Bir Uygulama Irkatma Ocağı Takmak Köyü Elif İskeçe Örneği. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 63(),297-311.
Ulusal
 1. Kılıç, S., (2000). Hikmet Tanyu nun Çalışmalarında Filolojik Metot. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),517-526.
 2. Kılıç, S., (2005). Gürcülerin Dinî Tarihçesi. Dini Araştırmalar, 8(22),63-74.
 3. Kılıç, S., (2009). Kutsal Kitabların Vahiy Dili. Elazığ Türk Ocağı, (7),-.
 4. Kılıç, S., (2009). Türk Milliyetçiliği Fikrinin Önemli Şahsiyetlerinden Hikmet Tanyu Hayatı ve Karakteri. Ötüken Sosyo Politik Kültür Dergisi, (1),21-23.
 5. Kılıç, S., (2008). İslam a Göre Helal Kabul Edilen Yiyecek ve İçecekler. Türk Sağlık-Sen Dergisi, (19),20-23.
 6. Kılıç, S., (2006). Kitap Tanıtımı Ali Selçuk Tahtacılar. Dini Araştırmalar, 9(25),309-311.
 7. Kılıç, S., (2005). Çeviri Edward Every Asuriler. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1),97-106.
 8. Kılıç, S., (2000). Antik Dönemden Helenistik Döneme Kadar Denizli Yöresinde Kutsal Mekân ve Tanrılar. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),333-336.
 9. Kılıç, S., (1998). Hikmet Tanyu nun Çalışmalarında Deskriptif Metot. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (3),67-82.
 10. Kılıç, S., (1997). Prof Dr Hikmet Tanyu nun Türkiyedeki Dinler Tarihi ve Türk Dinî Tarihi Çalışmalarına Katkıları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2),89-102.
 11. Kılıç, S., (1996). Hikmet Tanyu nun Hayatı ve Eserleri. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1),225-240.
 12. Kılıç, S., (2005). Kuveykırlar. Dini Araştırmalar, 8(23),219-228.
 13. Kılıç, S., (2003). Elazığ da Yaşayan Süryanilerde Düğün ile İlgili İnanış ve Uygulamalar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22),267-278.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kılıç, S., Altuncu, A., (2017). Karaca Ahmet-Sultan Türbesi’nde Çocuk Sahibi Olmak İçin Gerçekleştirilen Halk Hekimliği Uygulamaları. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,, 4(4),773-782.
 2. Kılıç, S., (2014). Halk Hekimliğinde Kullanılan Yiyecek ve İçecekler. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 3. Kılıç, S., Altuncu, A., (). YAHUDİLİKTE SAVAŞ KURALLARI VE SAVAŞLA İLGİLİ YAKLAŞIMLAR. DÜNDEN BUGÜNE ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, (),-.
 4. Kılıç, S., Altuncu, A., (2016). YAHUDİ GELENEĞİ BAĞLAMINDA SÜRGÜN. II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI (Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), 1(1),516-524.
 5. Kılıç, S., (). Yezîdîlik ve Günümüzde Batman Çevresindeki Yezîdîler. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Nisan 2008, (),458-464.
 6. Sami, K., , A.S., (). Tarih Mit ve Ritüel Alevi Bilincinin Oluşumunda Kerbela nın Rolü Evci Köyü Örneği. Uluslararası Kerbela Sempozyumu 20-22 Mayıs Sivas, (),551-559.
 7. Kılıç, S., (). Yahudilikte Kutsal Yiyecek ve İçecekler Bütün Yönleriyle Yahudilik. Dinler Tarihi Araştırmaları-VIII 18-19 Şubat 2012 Ankara, (),73-98.
 8. Kılıç, S., , P.P., , Ş.A., (). Niğde ve Çevresinde Ölümle İlgili Halk İnanışları. 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2012, (),269-276.
 9. Kılıç, S., (). Orta Asya dan Anadolu ya Taşınan Kültürel Unsur Olarak Yağmur Yağdırma Uygulamaları Takmak Köyü Örneği. 8. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 9-13 haziran Celal-Abat Kırgızistan, (),89-94.
Ulusal
 1. Kılıç, S., , S.A., (). Turizm ve Kültürler Arası İletişim Bağlamında Yahudilik te Yiyecek ve İçecek Kuralları. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, (),963-975.
 2. Kılıç, S., , S.A., (). Türkiye de Dinler Tarihi Alanında Yapılan Saha Çalışmalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. Türkiye’de Dinler Tarihi Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu,, (),525-540.
 3. Oymak, İ., , K.S., , K.D., , I.R., (). Elazığ Tunceli ve Bingöl Çevresinde Misyonerlik Faaliyetleri. Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, (),121-132.
 4. Kılıç, S., (). Yehova Şahitleri ve Türkiye deki Faaliyetleri. IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehtitler), (),479-486.

Üyelikler

 1. Türkiye Dinler Tarihi Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3
 3. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 1
 4. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 1
 6. Uluslararası, Dergi, İslâmî Araştırmalar, 1
 7. Ulusal, Dergi, Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 4
 8. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science Studies, 3
 9. Uluslararası, Dergi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 1