T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Seda KERİMGİL ÇELİK

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2006 Yılı mezunu

  F.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Kitaplar

 1. Kerimgil, Ç.S., Gürol, M., , Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Gece Kitaplığı, , 341, 978-625-7912-06-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gürol, A., Kerimgil, .S., (2012). Primary School Education Pre-Service Teachers’ Views about the Application of Storyline Method in Social Studies Teaching. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2),325-334.
Ulusal
 1. Kerimgil, Ç.S., (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kendine Saygıları Arasındaki İlişkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(3),1-22.
 2. Kerimgil, Ç.S., Gürol, M., (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Akademik İyimserlikleri ile Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Etkinliklerini Uygulama Düzeyleri Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2),1-39.
 3. Demirli, C., , K.S., , D.V., (2012). Türkiye deki Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2),-.
 4. Kazu, İ.Y., , K..S., (2008). Yeni Atanan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(23),-.
 5. Semerci, N., , D.D., , K.S.K.S., (2009). Geçmişte 1942 ve Günümüzde 2003 Göreve Başlamış Sınıf Öğretmenlerine göre Öğretmenlik. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kerimgil, Ç.S., (2018). A Study on Classroom Teacher Candidates’ Self-Efficacy in Creative Drama Use. 4th International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL, (),-.
 2. Kerimgil, Ç.S., (2018). A Study on the Relationship between the Learning Approaches and Learning Styles of Classroom Teacher Candidates. 4th International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL, (),-.
 3. Demirli, C., Kerimgil, .S., (). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 4. Gürol, M., Kerimgil, .S., (2010). Academic Optimism. The World Conference on Learning, Teaching and Administration, (),-.
 5. Kerimgil, .S., Gürol, M., (2009). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenmeye İlişkin Algıları. 9th International Educational Technology Conference, (),-.
Ulusal
 1. Gürol, M., Kerimgil, .S., (). Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi ( Fırat Üniversitesi Örneği). 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (),-.
 2. Semerci, N., Kerimgil, .S., Duman, B., (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Programına İlişkin Algıları. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 3. Semerci, N., Kerimgil, .S., Meral, E., Pullu, S., (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 1. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 1
 2. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 26. uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 1