T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4994
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Moleküler Dinamik Simülasyonu, Şekil Hatırlamalı Alaşımlar, Potansiyel Enerji Fonksiyonları, Katıhal Faz Dönüşümleri, Fortran ve C programlama


Doğum Yeri Hatay
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 4994
Eposta
Fax 0-424-23650
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Moleküler Dinamik Simülasyonu, Şekil Hatırlamalı Alaşımlar, Potansiyel Enerji Fonksiyonları, Katıhal Faz Dönüşümleri, Fortran ve C programlama
 • Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2009

  Katıhal Fiziği (23.01.2009)
 • Profesörlük » 2014

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • 1 Eğitim Fakültesi

  Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı » Aralık 2006 ile Haziran 2014 tarihleri arasında.
 • 2 Eğitim Fakültesi

  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanı » Mayıs 2009 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında.
 • 3 Eğitim Fakültesi

  Fakülte Kurulu Üyesi » Mayıs 2009 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kılıç, A., Aydemir, S., Kazanç, S., (2019). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının TPAB ve Sınıf İçi Uygulama Becerilerine Etkisi. İlköğretim Online, (),-.
 2. Çelik, F.A., Kazanç, S., (2015). The local order and structural evolution of amorphous PdAg alloy during isothermal annealing under high pressure A molecular dynamics study. CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, 93(1),7-13.
 3. Kazanç, S., Çelik, F.A., (2014). The pressure effect on glass formation and cluster structure evolution during cooling process of PdNi alloy A molecular dynamics study. ACTA PHYSICA POLONICA A, 125(1),49-53.
 4. Çelik, F.A., Kazanç, S., (2013). Crystallization Analysis and Determination of Avrami Exponents of CuAlNi Alloy by Molecular Dynamics Simulation. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 1(409),63-70.
 5. Kazanç, S., Çelik, F.A., Özgen, S., (2013). The investigation of solid solid phase transformation at CuAlNi alloy using molecular dynamics simulation. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 12(74),1836-1841.
 6. Kazanç, S., (2013). The effects on the lattice dynamical properties of the temperature and pressure in random NiPd alloy. CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, 91(10),833-838.
 7. Tatar, C., Kazanç, S., (2012). Investigation of the effect of pressure on thermodynamic properties and thermoelastic phase transformation of CuAlNi alloys a molecular dynamics study. CURRENT APPLIED PHYSICS, 1(12),98-104.
 8. Çelik, F.A., Kazanç, S., Özgen, S., (2011). Investigating the crystallization process of a ternary alloy system with a new nano cluster analysis by using molecular dynamics method. SOLID STATE SCIENCES, 13(5),959-965.
 9. Kazanç, S., Tatar, C., (2008). Investigation of the effect of pressure on some physical parameters and thermoelastic phase transformation of NiAl alloys. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 11(45),3282-3289.
 10. Çelik, F.A., Kazanç, S., Yıldız, A., Özgen, S., (2008). Pressure effect on the structural properties of amorphous Ag during isothermal annealing. INTERMETALLICS, (16),793-.
 11. Külahcı, F., Şen, Z., Kazanç, S., (2008). Cesium Concentration Spatial Distribution Modeling by Point Cumulative Semivariogram. WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 1(195),151-160.
 12. Kazanç, S., Özgen, S., (2008). Thermal and pressure induced phase transformations in a Ni Al alloy modelled by Sutton Chen Embedded Atom Method. MOLECULAR SIMULATION, (34),251-.
 13. Kazanç, S., Özgen, S., (2008). An investigation of temperature effect on phonon dispersion spectra of Ni by molecular dynamics simulation. Turkish Journal of Physics, 6(32),315-322.
 14. Kazanç, S., Çelik, F.A., Yıldız, A., Özgen, S., (2007). Pressure Effect on Intermediate Structures during Transition from Amorphous to Crystalline States of Copper. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2(40),179-185.
 15. Kazanç, S., (2007). The calculation of some thermoelastic properties and pressure temperature P T diagrams of Rh and Sr using molecular dynamics simulation. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, (19),13-.
 16. Kazanç, S., (2007). Molecular dynamics study of pressure effect on crystallization behaviour of amorphous CuNi alloy during isothermal annealing. PHYSICS LETTERS A, 5(365),473-477.
 17. Çolakoğlu, K., Çiftçi, Y., Özgen, S., Kazanç, S., (2007). A molecular dynamics study on Iridium. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2(5),207-220.
 18. Kazanç, S., Çiftçi, y., Çolakoğlu, k., Özgen, S., (2006). Temperature and pressure dependence of the some elastic and lattice dynamical properties of copper a molecular dynamics study. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, (),-.
 19. Kazanç, S., Özgen, S., (2005). Pressure effect on phonon frequencies in some transition metals A molecular dynamics study. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, (365),185-.
 20. Kazanç, S., Özgen, S., Adıgüzel, O., (2003). Pressure Effects on Martensitic Transformation under Quenching Process in a Molecular Dynamics Model of NiAl Alloy. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, (334),375-.
 21. Kazanç, S., (2018). Cu3Pd Alaşımın Fonon Spektrumu ve Termoelastik Özelliklerinin Moleküler Dinamik Benzetimi. Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology, 34(2),20-30.
Ulusal
 1. Çambay, Ö., Kazanç, S., (2018). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının değerlendirme okuryazarlığı ve değerlendirme okuryazarlığına ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 5(3),140-165.
 2. Kazanç, S., Aksu, C.C., (2019). The Effect of Pressure to the Crystallization and Glass TransitionTemperature of Liquid PdSi Alloy Modelled with Quantum Sutton-Chen Potential. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8(4),1233-1242.
 3. Çelik, F.A., Kazanç, S., (2010). CuNi Alaşımının Amorf Fazdan Kristal Faza Dönüşüm Sürecinde Mikro-Topak Özelliklerinin Moleküler Dinamik Yöntem ile İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2),79-84.
 4. Kılıç, A., Kazanç, S., (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Ay ve Güneş Tutulması Konusuna İlişkin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri. Turkish Journal of Educational Studies, 3(3),114-138.
 5. Aydemir, S., Kazanç, S., Karakaya, C.D., (2016). Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına lişkin Görüşlerinin Araştırılması. Turkish Journal of Educational Studies, 3(3),42-70.
 6. Aygün, k., Kazanç, S., (2015). Fen bilimleri öğretmen adaylarının ay ve güneş tutulması konusuna ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgileri. Turkish Journal of Educational Studies, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kılıç, A., Kazanç, S., (2017). Pre-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge and Classroom Practices in the Topic of the Moon Phases. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), (),-.
 2. Kılıç, A., Kazanç, S., (2017). Exploring Pre-Service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Involving the Topic of the Celestial Bodies. III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, The Arabian Journal for Science and Engineering, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Materials and Design, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Alloys and Compounds, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Journal of Molecular Structure, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Silicon, 1
 6. Uluslararası, Dergi, VACUUM, 1
 7. Ulusal, Dergi, TÜRK FİZİK DERGİSİ, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Chinese Physics B, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Solid State Communications, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Applied Physics A, 2
 11. Uluslararası, Dergi, Physica B, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Chinese Physics Letters, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Composites Part B Engineering, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Computational Material Science, 1
 15. Uluslararası, Dergi, Surface Science, 1