T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Su ve Atıksu Arıtımı, Anaerobik Arıtım, Arıtma Çamurları


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Su ve Atıksu Arıtımı, Anaerobik Arıtım, Arıtma Çamurları
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • 1 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ekim 2012 ile 2015-04-01 tarihleri arasında.
 • 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Aralık 2012 tarihinden itibaren.
 • 3 International Water Association (IWA)

  Member » Ocak 2013 tarihinden itibaren.
 • 4 ERASMUS

  Teaching Staff » Aralık 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında.
 • 5 Kovancılar Meslek Yüksekokulu

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2014-01-15 ile 2015-10-21 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aslan, S., (2017). An Overview of Veterinary Antibiotics and Their Ecological Effects. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (),-.
 2. Hanay, Ö., Aslan, S., Yıldız, B., Şahin, M., Hasar, H., (2014). Removal mechanism of oxytetracycline by nano Ni Fe bimetallic. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, 3(),171-178.
 3. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2016). Salt inhibition on anaerobic treatment of high salinity wastewater by upflow anaerobic sludge blanket UASB reactor. Desalination and Water Treatment, 57(28),12998-13004.
 4. Aslan, S., Yalçın, K., Hanay, Ö., Yıldız, B., (2016). Removal of tetracyclines from aqueous solution by nanoscale Cu Fe bimetallic particle. Desalination and Water Treatment, 57(31),14762-14773.
 5. Aslan, S., , Ş.N., (2008). The Performance of UASB Reactors Treating High Strength Wastewaters. Journal of Environmental Health, 70(6),32-36.
Ulusal
 1. Aslan, S., Gül, E., (2018). Su ürünleri yetiştiriciliğinin önemi ve çevresel etkileri- Elazığ ili örneği. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 9(2),849-858.
 2. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., Yıldız, B., Öznur, Y., (2014). Carbon Mineralization of Sewage Sludge and Fly Ash. Karaelmas Science and Engineering Journal, 4(2),1-6.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Küçük, E., Pilevneli, T., Aslan, S., Ergüven, G.Ö., Olgun, E.Ö., Canlı, o., Kurt, Z., Çelik, M.E., Ünlü, K., Dilek, F.B., Avaz, g., Ipek, U., Yetiş, Ü., (2018). Noktasal Kaynakların Yeşilırmak Havzası Alıcı Ortam Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, 1(1),591-606.
 2. Küçük, E., Ergüven, G.Ö., Canlı, O., Pilevneli, T., Aydın, E., Oktem, O., Aslan, S., Kurt, Z., Ünlü, K., Dilek, F.B., Ipek, U., Avaz, G., Yetiş, Ü., (2019). Occurrence of micropollutants in the industrial wastewaters discharged to Yeşilırmak and Nilüfer Rivers in Turkey. 5th International Congress on Water, Waste and Energy Management (WWEM - 19), 1(1),90-90.
 3. Hanay, Ö., Aslan, S., Yıldız, B., Şahin, M., Hasar, H., (2014). Removal mechanism of oxytetracycline by nano Ni Fe bimetallic. 2nd Global Conference on Environmental Studies 2014, (),-.
 4. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2014). The Inhibitory Effect of Copper on Performance of Mesophilic UASB Process. Eurasia 2014 Waste Management Symposium, (),-.
 5. Aslan, S., Türk, H., Hanay, Ö., (2017). Assessment of Nanoscale Ni/Fe Bimetallic Particle for Removal of Tetracyclines. 6th International Conference on Studies in Architecture, Civil, Construction and Environmental Engineering (SACCEE-2017), (),152-156.
 6. Arslan, T.E.I., Topal, M., Aslan, S., (2013). Physicochemical Treatability of Leather Industry Wastewater. 3rd International Bursa Water Congress and Exhibition, (),-.
 7. Aslan, S., (2013). Micropollutants and Their Treatment Methods. 3rd International Bursa Water Congress and Exhibition,, (),-.
 8. Aslan, S., Hanay, Ö., (2013). Environmental Impacts of Nanoscale Zero Valent Iron. IWA Symposium on Environmental Nanotechnology 2013, (),-.
 9. Ünlü, A., Koçer, N., Aslan, S., (2016). Keban Baraj Gölü Su Kalitesinin Zamanla Değişimi. International Symposium of Water and Wastewater Management, (),-.
 10. Hanay, Ö., Yıldız, B., Hasar, H., Aslan, S., (2013). Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions By Nanoscale Zero Valent Iron. IWA Symposium on Environmental Nanotechnology, (),-.
 11. Hanay, Ö., Yıldız, B., Aslan, S., Hasar, H., (2013). Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions by Micro scale Zero valent Iron. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 12. Topal, M., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (2013). Usability of Trout Restaurant Wastes to Adsorp Cu2 Ions from Aqueous Solutions. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, 1(),1559-1566.
 13. Aslan, S., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2013). Valuing of Olive Pomace as an Adsorbent. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 14. Aslan, S., Topal, M., Şimşek, E., Arslan, T.E.I., (2013). Removal of Heavy Metals from Metal Plating Wastewater by Fish Bone Adsorption. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 15. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2007). Coastal Zone Management. International Conference on Enviroment: Survived and Sustainability, (),-.
 16. Aslan, S., Şekerdağ, N., Hanay, Ö., (2006). Ecotoxicological Significance of Sewage Sludges. 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, (),-.
Ulusal
 1. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2005). Donma Çözülme ile Çamur Şartlandırılması. I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, 1(),571-580.
 2. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2011). Arıtma Çamuru Uygulanan Topraklarda Kirleticilerin Akıbeti 3 Patojenler. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, (),-.
 3. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2011). Arıtma Çamuru Uygulanan Topraklarda Kirleticilerin Akıbeti 2 Organik Kirleticiler. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, (),-.
 4. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2011). Arıtma Çamuru Uygulanan Topraklarda Kirleticilerin Akıbeti 1 Ağır Metaller. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, (),-.
 5. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2011). Arıtma Çamurlarının Endüstriyel Hammadde Olarak Kullanılması. 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1(),237-243.
 6. Ipek, U., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (2008). Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırılması. Çevre Sorunları Sempozyumu, (),-.
 7. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2008). Yüksek Hızlı Anaerobik Arıtma Sistemleri. Çevre Sorunları Sempozyumu, (),-.
 8. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2008). Anaerobik Çamur Çürütmede Patojenlerin Durumu. Çevre Sorunları Sempozyumu, (),-.
 9. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Ipek, U., (2007). Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı. Ulusal Çevre Sempozyumu, (),-.
 10. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., (2007). Biyokütle Atıklarının Değerlendirilmesi. Ulusal Çevre Sempozyumu, 1(),1-7.
 11. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., Aslan, S., (2007). Damlatmalı Filtreler ve Karşılaşılan Temel Sorunlar. Ulusal Çevre Sempozyumu, 1(),1-8.
 12. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., Ipek, U., (2007). Biyokütle Yetiştiriciliği. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, (),-.
 13. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., (2007). Biyokütlenin Enerjiye Dönüştürülmesi. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, (),-.
 14. Ipek, U., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (2006). Kompostlaştırmada Koku Problemi. Türk-Alman Katı Atık Günleri, (),-.
 15. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., Aslan, S., (2006). Katı Atık Gideriminde Kompostlamanın Önemi. 1.Rize Sempozyumu, (),-.
 16. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2006). Farklı Endüstriyel Atıksuların Yukarı Akışlı Havasız Çamur Yataklı Reaktörlerde Arıtılabilirliği. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 1(),548-553.
 17. Aslan, S., Şekerdağ, N., Arslan, T.E.I., (2007). Hidrojen Enerjisinin Çevre Kirliliğini Önlemedeki Rolü. Ulusal Çevre Sempozyumu, 1(),1-10.
 18. Aslan, S., Şekerdağ, N., (2007). Yukarı Akışlı Havasız Çamur Yataklı Reaktörler. Ulusal Çevre Sempozyumu, (),1-10.
 19. Aslan, S., Arslan, T.E.I., Demirci, Y., (2006). Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki Atıksu Potansiyeli ve Arıtım Seviyeleri. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 1(),304-312.
 20. Aslan, S., Topal, M., Arslan, T.E.I., (2006). Tükenen Enerji Kaynaklarına Bir Çözüm Biyokütle Enerjisi. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 1(),788-795.
 21. Hanay, Ö., Koçer, N., Aslan, S., (2006). Elazığ İli Su Havzaları Kullanımı ve Yönetimi. GAP V. Mühendislik Kongresi, 2(),1502-1508.
 22. Aslan, S., Şekerdağ, N., Hanay, Ö., (2006). Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemi. GAP V. Mühendislik Kongresi, 2(),1515-1520.
 23. Arslan, T.E.I., Ipek, U., Aslan, S., Yazıcıoğlu, S., Altun, S., (2005). Mermer İşleme Çamurlarının Çimentoda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, 1(),445-450.

Projeler

 1. Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi, 01.03.2016-
 2. Zeytin Posası (Pirina) Kullanılarak Sulu Çözeltiden Sülfadiazin Giderimi, 14.09.2018-04.03.2020
 3. Lipit İçerikli Mikroalglerin İleri Atıksu Arıtımında Kullanımı ve Biyodizel Potansiyellerinin Araştırılması, -
 4. Yukarı Akışlı Havasız Çamur Yataklı Reaktörde Ağır Metal ve Tuzluluğun Etkisinin İncelenmesi, 24.08.2006-23.06.2009
 5. Yüksek Organik Madde İçeren Atıksuların Havasız Çamur Yataklı Reaktörlerde Arıtılması, 16.10.2001-16.04.2002
 6. Sulardan Tetrasiklinlerin Mikro Nano Boyutlu Sıfır Değerlikli Demir ve Bimetalik Partiküllerle Giderimi, 02.10.2011-15.10.2013

Üyelikler

 1. International Water Association
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Pure and Applied Sciences, 1
 3. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF THE AIR WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION, 1
 4. Uluslararası, Dergi, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 1
 5. Uluslararası, Dergi, INDUSTRIAL ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Desalination and Water Treatment, 1
 7. Uluslararası, Dergi, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 7
 8. Uluslararası, Dergi, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Environmental Progress & Sustainable Energy, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Environmental Progress and Sustainable Energy, 16
 11. Uluslararası, Dergi, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2
 12. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION, 2
 13. Uluslararası, Dergi, CLEAN-Soil Air Water, 5