T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca.
Telefon :
424-2370000 - 4846
Eposta :
,
Fax :
424-2365064
Web Sitesi :
-
Adres :
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/A.B.D., B Blok, Kat 2, Oda:201-B, Üniversite Mahallesi, Fırat Üniversitesi 23119 Merkez/Elazığ – TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı :
Instructional design and technology


Doğum Yeri Ankara
Yabancı Dil İngilizce, Almanca.
Telefon 424-2370000 - 4846
Eposta ,
Fax 424-2365064
Web Sitesi -
Adres Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/A.B.D., B Blok, Kat 2, Oda:201-B, Üniversite Mahallesi, Fırat Üniversitesi 23119 Merkez/Elazığ – TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı Instructional design and technology
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Yüksek Lisans » 2015 Yılı mezunu

  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD(2013-2014), Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD(2014-2015)

  Yüksek Lisans Tezi;

  The Effects Of An Interactive E-Book Based On The Arcs Motivation Model On Students’ Academic Achievements, Mathematics Anxiety, And Motivation
 • Doktora » 2020 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

  Doktora Tezi;

  FABL ANİMASYON İÇERİKLİ İŞBİRLİKLİ E-KİTABIN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA PERFORMANSINA ETKİSİ - (THE EFFECT OF COLLABORATIVE E-BOOK WITH FABLE ANIMATION CONTENT ON READING PERFORMANCE OF STUDENTS’ WITH SPECIAL LEARNING DISABILITIES
 • 1 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Araştırma Görevlisi » Ocak 2014 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Özel Eğitim
» Lisans » 2 Kredi
Bilişim Teknolojileri
» Lisans » 3 Kredi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
» Lisans » 2 Kredi

Kitaplar

 1. Türel, Y.K., Özer, S., , Öğretim Teknolojileri, ASOS, 2019, 493, 978-605-7602-10-7.
 2. Özer, S., Dargut, T., Erdem, M., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, 17, 978-605-4735-94-5.
 3. Erdem, M., Özer, S., Tanış, H., Okur, S., Alır, A., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, TOJET, 2017, 970, 978-605-4735-94-5.
 4. Öngöz, S., Özer, S., , Eğitim Teknolojileri Okumaları - 2017, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017, 932, 978-605-4735-94-5.

Makaleler

Uluslararası

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, S., Şanal, B., (). İşitme Yetersizliği Olan Çocuklara Kavram Öğretiminde Anında Dönüt Veren EtkinlikTabanlı Dijital Kitap Tasarımı: Eylem Araştırması. II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, (),-.
 2. Özer, S., Erdem, M., (2018). Disleksili Çocuklar ve Dijital Oyunlar: Alanyazın İncelemesi. International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, (),-.
 3. Özer, S., Erdem, M., (2018). Özel Eğitimde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Öneriler: Türkiye Adresli Araştırma Makaleleri Üzerinden. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 4. Türel, Y.K., Özer, S., (2015). Assessment of interactive e books designed by computerscience teacher candidates A fuzzy logic implementation. International ConferenceAssessment for Learning in Higher Education 2015, (),-.
 5. Özer, S., Torun, F., Dargut, T., (). Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarındaki Değişkenlere İlişkin Bir Analiz Çalışması 2000 2015. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 6. Özer, S., Akçay, A., Çiçek, M., Erdem, M., (). Öğrenme Kuramları Perspektifinden Öğretim Materyalleri. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 7. Özer, S., Şanal, B., (). Etkileşimli E Kitapta İçerik ve Gezinim Uyarlaması. 10 International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 8. Türel, Y.K., Özer, S., (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Tarafından ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Tasarlanan ZKitaplaraYönelik Tasarımcı Görüşleri. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.