T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca.
Telefon :
424-2370000 - 4846
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/A.B.D., B Blok, Kat 2, Oda:201-B, Üniversite Mahallesi, Fırat Üniversitesi 23119 Merkez/Elazığ – TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı :
Instructional Design for Special Needs Students, E-book Design and Development, Intructional Design and Motivation.


Doğum Yeri Ankara
Yabancı Dil İngilizce, Almanca.
Telefon 424-2370000 - 4846
Eposta ,
Fax 424-2365064
Web Sitesi -
Adres Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/A.B.D., B Blok, Kat 2, Oda:201-B, Üniversite Mahallesi, Fırat Üniversitesi 23119 Merkez/Elazığ – TÜRKİYE
Uzmanlık Alanı Instructional Design for Special Needs Students, E-book Design and Development, Intructional Design and Motivation.
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Yüksek Lisans » 2015 Yılı mezunu

  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD(2013-2014), Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD(2014-2015)

  Yüksek Lisans Tezi;

  The Effects Of An Interactive E-Book Based On The Arcs Motivation Model On Students’ Academic Achievements, Mathematics Anxiety, And Motivation
 • Doktora » 2020 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

  Doktora Tezi;

  FABL ANİMASYON İÇERİKLİ İŞBİRLİKLİ E-KİTABIN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA PERFORMANSINA ETKİSİ - (THE EFFECT OF COLLABORATIVE E-BOOK WITH FABLE ANIMATION CONTENT ON READING PERFORMANCE OF STUDENTS’ WITH SPECIAL LEARNING DISABILITIES

Balıkesir Üniversitesi, BÖTE Lisans programı mezunu (4 yıl) Anadolu Üniversitesi, BÖTE Yükseklisans programı (1,5 yıl) Fırat Üniversitesi, BÖTE Yükseklisans programı (1 yıl) Hacettepe Üniversitesi, BÖTE, Doktora programı (4,5, yıl)

 • 1 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Araştırma Görevlisi » Ocak 2014 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Özel Eğitim
» Lisans » 2 Kredi
Bilişim Teknolojileri
» Lisans » 3 Kredi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
» Lisans » 2 Kredi
İnternet Tabanlı Programlama (Teori+Uygulama)
» Lisans » 4 Kredi
Proje Geliştirme ve Yönetimi (Teori + Uygulama)
» Lisans » 3 Kredi
Bilgisayar Donanımı (Teori + Uygulama)
» Lisans » 3 Kredi
Öğretim Tasarımı (Uygulama)
» Lisans » 3 Kredi
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (Uygulama)
» Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Dargut, T., , Ö.S., , T.F., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Pegem Akademi, 2020, 808, 978-625-7228-62-6.
 2. Özer-şanal, S., , T.Y.K., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Pegem, 2020, 806, 978-625-7228-62-6.
 3. Özer, S., Erdem, M., , Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Pegem Akademi, 2020, 718, 9786257880992.
 4. Türel, Y.K., Özer, S., , Öğretim Teknolojileri, ASOS, 2019, 493, 978-605-7602-10-7.
 5. Özer, S., Dargut, T., Erdem, M., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, 17, 978-605-4735-94-5.
 6. Erdem, M., Özer, S., Tanış, H., Okur, S., Alır, A., , Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, TOJET, 2017, 970, 978-605-4735-94-5.
 7. Öngöz, S., Özer, S., , Eğitim Teknolojileri Okumaları - 2017, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017, 932, 978-605-4735-94-5.

Makaleler

Uluslararası

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, S., Şanal, B., (). İşitme Yetersizliği Olan Çocuklara Kavram Öğretiminde Anında Dönüt Veren EtkinlikTabanlı Dijital Kitap Tasarımı: Eylem Araştırması. II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, (),-.
 2. Özer, S., Erdem, M., (2018). Disleksili Çocuklar ve Dijital Oyunlar: Alanyazın İncelemesi. International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, (),-.
 3. Özer, S., Erdem, M., (2018). Özel Eğitimde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Öneriler: Türkiye Adresli Araştırma Makaleleri Üzerinden. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (),-.
 4. Türel, Y.K., Özer, S., (2015). Assessment of interactive e books designed by computerscience teacher candidates A fuzzy logic implementation. International ConferenceAssessment for Learning in Higher Education 2015, (),-.
 5. Özer, S., Torun, F., Dargut, T., (). Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarındaki Değişkenlere İlişkin Bir Analiz Çalışması 2000 2015. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 6. Özer, S., Akçay, A., Çiçek, M., Erdem, M., (). Öğrenme Kuramları Perspektifinden Öğretim Materyalleri. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 7. Özer, S., Şanal, B., (). Etkileşimli E Kitapta İçerik ve Gezinim Uyarlaması. 10 International Computer and Instructional Technologies Symposium, (),-.
 8. Türel, Y.K., Özer, S., (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Tarafından ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Tasarlanan ZKitaplaraYönelik Tasarımcı Görüşleri. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.