T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4424
Eposta :
,
Web Sitesi :
Adres :
Firat University , Faculty of Sport Sciences , 23200, Elazig,Turkey
Uzmanlık Alanı :
Spor Yönetimi ve Organizasyonları, Spor Ekonomisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4424
Eposta ,
Fax 424-2416512
Web Sitesi www.ekospor.com
Adres Firat University , Faculty of Sport Sciences , 23200, Elazig,Turkey
Uzmanlık Alanı Spor Yönetimi ve Organizasyonları, Spor Ekonomisi
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Gazi Universitesi, GEF. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Firat Universitesi, Sağlık Bilimleri Ensttüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D

  Yüksek Lisans Tezi;

  Fırat Havzasındaki Spor Teşkilatlarının Sporun Yaygınlaştırılmasına Katkıları
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Gazi Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bed.Eğt ve Spor A.B.D

  Doktora Tezi;

  Türk Spor Yönetiminde Özerkliğin Ekonomik Boyutu (TFF Örneği)
 • Doçentlik » 2013

  Fırat Üniversitesi , Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticliği Bölümü
 • Profesörlük » 2019

  Fırat Üniversitesi , Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticliği Bölümü

Sebahattin Devecioglu was born on May 19, 1968 in Elazig/Harput, graduated from Gazi University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Department in 1990 (Ankara). In 1996, he completed his master degree at Institute of Health Sciences, Department of Sports Program at Firat University, and started to working there as a Research Assistant at The Department of Physical Education and Sports ( Elazig / Turkey). After his national service, started his Doctoral Program at Gazi University, Institute of Health Sciences and started to work as a Research Assistant in 2002 ( Ankara / Turkey). Consequently, he was appointed as a lecturer at Firat University upon completion of his PhD. He is founder and Head of the Department of Sport Management and Assistant Prof. in 2002-2010. After completion his dissertation, since 2013, he was his academic tenure as an Associate Prof. at Firat University, Faculty of Sport Science, Department of Sport Management, 2013-2019. He was member of UNESCO Physical Education and Sport Committee in 2005 He was Visiting Scholar of Dowling College, US. in 2011. Currently, he was Visiting Research Scholar (Post-Doc) University Of Maryland Baltimore County ( UMBC ) in 2014-2015, and his research theme is: Comparative Analysis Of Sport Organizations Economic Effect In Turkey And The United States, Department of Economics of the University of Maryland Baltimore, US 2014 Further, he was an NGO Representative at the United NationsDepartment of Public Information 2015.He was owner Peace Ball Project 2015. He was General Secretaria The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT), Firat University, Elazig, Turkey 2016. He is Turkish Youth and Sports Ministry Education and Science Board Member 2018. He is Board Member of Turkish Association Sports Sciences 2019. He is Professor of Sports Economics in University of Firat, Elazig, Turkey More information http://www.ekospor.com

 • 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Mart 2003 ile Eylül 2004 tarihleri arasında.
 • 2 SPOR YÖNETİCİLİĞİ

  Bölüm Başkanı » Temmuz 2003 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 3 UNESCO Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komitesi

  Üye » Ocak 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında.
 • 4 GSGM Spor Ekonomisi Çalışma Gurubu

  Üye » Nisan 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında.
 • 5 ERASMUS Department Coordinator

  Kordinatör » Ocak 2007 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 6 Türkiye Boks Federasyonu Planlama ve Koord. Kurulu

  Üye » Kasım 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 7 Turkiye Judo Kuraş Federasyonu Eğitim Basın - Yayın ve İstatistik Komisyonu

  üye » Şubat 2009 tarihinden itibaren.
 • 8 International Association of Sports Economists

  Üye » Ocak 2005 tarihinden itibaren.
 • 9 Spor Şurası 2008

  Üye » Kasım 2008 tarihinden itibaren.
 • 10 Dowling College

  Visiting Scholar » Şubat 2011 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında.
 • 11 Kalkınma Bakanlığı / Onuncu Kalkınma Planı

  Spor Özel İhti. Komisyon Üyesi » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 12 Gençlik ve Spor Bakanlığı / II. Spor Çalıştayı

  Komisyon Üyesi » Nisan 2012 ile Nisan 2012 tarihleri arasında.
 • 13 Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilim ve ArGe Kurulu

  Danışman » Mart 2013 ile 2016-12-30 tarihleri arasında.
 • 14 University of Maryland Baltimore County (UMBC)

  Danışman » Eylül 2014 ile 2015-09-20 tarihleri arasında.
 • 15 Gençlik ve Spor Bakanlığı

  Kurul Üyesi » 2018 tarihinden itibaren.
 • 16 Spor Bilimleri Derneği

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2019 tarihinden itibaren.
 • 17 Fırat Üniversitesi

  Senato Üyesi » 2018-05-01 tarihinden itibaren.
 • 18 International Catchball Federation

  Kurul Üyesi » 2020-11-02 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Spor Ekonomisi
» Lisans » 3 Kredi
Spor Ekonomisi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Spor Yönetimi I
» Lisans » 3 Kredi
Uluslararası Spor Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
Spor Bilimlerine Giriş
» Lisans » 3 Kredi
Spor Organizasyonları
» Lisans » 3 Kredi
Spor Ekonomisi
» Doktora » 3 Kredi
Spor Kulüpleri Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
Spor Sponsorluğu
» Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Devecioğlu, S., , Futbolda Özerkliğin Ekonomisi, Spor Yayınevi ve Kitabevi, , 152, 978-605-68400-7-4.
 2. Şimşek, A., Devecioğlu, S., , Spor Teknolojileri, Gazi Kitabevi, , 99, 978-975-8396-18-4.
 3. Gökhan, İ., Devecioğlu, S., , yüzme eğitim programının bazı metabolik parametreler üzerine etkisi, Lambert Academic Publishing, , , 978-620-0-47831-3.
 4. Yavuz, C., Devecioğlu, S., , Gençlik Merkezleri ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi, Gazi Kitabevi, , , 6053448785.
 5. Donuk, B., Yıldırım, E., Açak, M., Karahüseyinoğlu, M.F., Devecioğlu, S., Özdağ, S., Karademir, T., Coşkuner, Z., Uğurlu, F.M., Murathan, T., Orhan, Ü., Karakaya, Y.E., Şenduran, F.S., , SPORDA YENİ YAKLAŞIMLAR, GAZİ KİTABEVİ, , 370, 978-605-344-586-9.
 6. Devecioğlu, S., , Elazığspor Elazığ Halkınındır, Erol Ergün Basın Yayınevi, , , 978-605-9543-32-3.
 7. Akşar, t., Devecioğlu, S., , Futbolun Ekonomi Politiği, Literatür Yayın Evi, , , 9789750405518.
 8. Akşar, t., Kutlu, m., Devecioğlu, S., , Futbol Yönetimi, Literatür Yayın Evi, , , 9789750404399.
 9. Çoban, B., Devecioğlu, S., , Top ile Oynanan Eğitsel Oyunlar, Nobel Yayınevi, , 218, .
 10. Altungül, O., Devecioğlu, S., , Spor Yönetiminde İnovasyon ( Spor Federasyonları Örneği ), Gazi Kitabevi, , 169, 9178-605-344-495-4.
 11. Karal, H., Fiş, E.S., Erümit, A.K., Aktan, E., Yarar, A.E., Selvi, Ö., Yılmaz, R., Erdem, M.N., Aslan, E.Ş., Aydın, B.O., Şahin, E., Taşdemir, E., Işık, U., Koz, K.A., Bekiroğlu, O., Çakmak, V., Devecioğlu, S., Yılmaz, İ., Özkan, Ö., Özkan, Ö., Doğu, A.H., , SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ, GECE KİTAPLIĞI, , 320, 978-605-288-122-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çoban, B., Karademir, T., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2011). Öğretmen Görüşlerine Göre Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Görev Yapan Yöneticilerin Problem Çözme Yeterlikleri (According To Teachers’ Views Problem Solving Competencies By Managers Who Work In Fine Arts And Sport High Schools). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3),871-886.
 2. Nacar, E., Devecioğlu, S., (2018). DETERMINATION OF QUALIFICATION LEVELS OF SPORTS FACILITIES IN TURKISH SPORTS EDUCATION. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(83),80-95.
 3. Şimşek, A., Devecioğlu, S., (2018). SPOR ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLERİN GÖRÜNÜMÜ. Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi, 1(1),20-36.
 4. Nacar, E., Şimşek, A., Devecioğlu, S., (2019). A STUDY ABOUT SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTIONAND CUSTOMER LOYALTY IN FITNESS CENTERS. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(88),42-52.
 5. Devecioğlu, S., (2012). Contents of antioxidant A, E, C vitamins, Malondialdehyde (MDA), and Aminotranspherases (ALT, AST) in serum professional football managers during derby matches. HEALTHMED, 6(3),745-753.
 6. Devecioğlu, S., Şahan, H., Tekin, M., Yıldız, M., (2018). Development of innovation strategies for sportseducation. Social-And Behavior Sciences, (),-.
 7. Devecioğlu, S., Şahan, H., Yıldız, M., Tekin, M., Sim, h., (2018). Examination of Socialization levels of university students engaging in individual and team sports. Social and Behavior Science, (),-.
 8. Yıldız, M., Devecioğlu, S., (2013). Currents Of Physical Education In Europe In The 18th and19th Centurıes And In German And Swedish Gymnastics. The Annals Of “Dunarea De Jos” UnıversityOf Galati Physical Education And Sport Management Fascicle XV, 2(),176-179.
 9. Devecioğlu, S., Ekenci, G., Yıldız, M., (2015). Economic Outlook of Youth and Sports Activities In Turkish Universities. Sp Soc Int J Ph Ed Sp, 15(2),-.
 10. Devecioğlu, S., Talaghir, L., Iconomescu, T.M., Cretu, C., (2013). The Influence of Economic Indicators Over The Management Activities For Company in Sports. Journal of Accounting and Management, 3(3),19-25.
 11. Altungül, O., Devecioğlu, S., (2015). Analysis of Sport Federations in Turkey on Innovation Management. The International Journal of Social Sciences, 32(1),14-21.
 12. Coşkuner, Z., Çoban, B., Devecioğlu, S., Yıldırım, E., (2013). Wagers’ Ideas On Iddaa Who Accommodate Betting Game. International Journal of Sport Studies, 3(3),369-378.
 13. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Kılınç, H.H., (2015). Teachers Behaviors towards Mentally Disabled Students in Physical Education Classes. The New Educational Review, 40(2),235-247.
Ulusal
 1. Devecioğlu, S., (2008). Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26),373-396.
 2. Devecioğlu, S., Çoban, B., (2005). Spor Kulüplerinin Sivil Toplum Örgütü Olarak Toplumsal İşlevi. Siyaset Toplum Dergisi, (3),181-191.
 3. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2011). Spor Kulüplerinin Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (31),51-68.
 4. Karademir, T., Çoban, B., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., Yücel, A.S., (2012). Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Yönetici Ve Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimi Konusundaki Görüşleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1),62-75.
 5. Gökhan, İ., Kürkçü, R., Devecioğlu, S., Aysan, H.A., (2011). The effects of swimming on pulmonary functions blood pressure and body composition. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2(1),35-41.
 6. Devecioğlu, S., Pala, R., (2010). I. Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonasına Katılan Boksörlerin Sosyo-Ekonomik Statüleri. The International Journal of Sports Research, 2(2),83-97.
 7. Devecioğlu, S., Gökhan, İ., (2011). The Effect of an Eight Week Swimming Training on Capillary Oxygen Saturation and Respiratory Parameters. World Applied Sciences Journal, 15(11),1598-1603.
 8. Yücel, A.S., Devecioğlu, S., (2012). Türk Spor Federasyonlarında AltıSigma Yönetim Modelinin Uygulanabilirliğine ilişkin Yönetici Görüşlerinin Bazı Parametreler Bakımından Değerlendirilmesi. International Refereed Academic Social Sciences Journal, 3(7),30-52.
 9. Yücel, A.S., Devecioğlu, S., (2013). The Applicability Of Six Sigma Management Model at Turkish Sport Federation. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(4),85-103.
 10. Çoban, B., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2011). Spor Sektöründe e-Ticaret. International Journal of Human Sciences, 8(1),1099-1120.
 11. Yücel, A.S., Devecioğlu, S., (2012). Spor eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. New World Sciences Academy NWSA Sports Sciences, 7(2),1-17.
 12. Çoban, B., Coşkuner, Z., Devecioğlu, S., Genç, E., (2009). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Liselerini Algılama Düzeyleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4),322-333.
 13. Savucu, Y., Zirek, O., Devecioğlu, S., Çinar, V., Orhan, S., (2008). Basketbol Hakemlerinin,Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(4),168-176.
 14. Devecioğlu, S., (2005). Türkiye de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, (2),117-134.
 15. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2011). Türkiye’de spor eğitimi sektörünün görünümü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3),627-654.
 16. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2014). Futbol yönetimi ve organizasyonlarının görünümü. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(1),-.
 17. Özen, A., Devecioğlu, S., Özen, R., (2012). Türk Tarihinde Atlı Oyunlar. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Veteriner Dergisi, 26(3),97-202.
 18. Murathan, T., Devecioğlu, S., (2018). Veri Madenciliği ve Spor Alanındaki Uygulamaları. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, (),-.
 19. Devecioğlu, S., (2012). Tüketim Toplumu ve Spor, Din ve Hayat. İstanbul Müftülüğü Dergisi, (17),104-108.
 20. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Çoban, B., Karademir, T., (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Beden Eğitimi Dersi Kılavuz Kitabının Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1),123-142.
 21. Çoban, B., Karademir, T., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2011). Öğretmen Görüşlerine Göre Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Görev Yapan Yöneticilerin Problem Çözme Yeterlikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3),871-886.
 22. Devecioğlu, S., Altungül, O., Yıldırım, E., (2011). Spor Yönetiminde İnovasyon Yaklaşımı. Verimlilik Dergisi, 2011(1),97-112.
 23. Devecioğlu, S., Pala, R., (2010). Boksörlerde Vücut Kompozisyonlarının Sportif Başarıya Katkısı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24(2),115-122.
 24. Çoban, B., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (2018). Öğretim Tekniği Olarak Kavram Haritalarının Beslenme Dersinde Kullanılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (Daum), 6(2),141-146.
 25. Devecioğlu, S., Çakar, M.F., Çoban, B., (2018). Yerel Gazetelerin Spor Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Katkıları. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4),66-71.
 26. Devecioğlu, S., Çoban, B., (2003). Türkiye’de Spor Kulüplerinin Halka Arzı. Standart Ekonomik Ve Teknik Dergi, 42(493),63-70.
 27. Devecioğlu, S., Çoban, B., (2003). Türkiye Futbol Federasyonun Özerkliği. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(3),49-58.
 28. Karademir, T., Devecioğlu, S., Özmaden, M., (2010). Sektör Kavramları İçerisinde Bulunan Spor Sponsorluğuna Bir Bakış. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1),77-87.
 29. Devecioğlu, S., Çoban, B., (2003). Türkiye de Profesyonel Futbolun Finansı. Spor Araştırmaları Dergisi, 7(3),1-8.
 30. Devecioğlu, S., (2004). Halka Arz Edilen Spor Kulüplerinin Sportif Başarıları ile Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1),11-18.
 31. Devecioğlu, S., Sarıkaya, M., (2006). Sporcu Öğrencilerin Sosyo Kültürel Değişkenler Işığında Profillerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),301-314.
 32. Çoban, B., Devecioğlu, S., (2006). Türkiye deki Belediye Başkanlarının Spor Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi Besbd),, 11(1),49-60.
 33. Gündoğdu, C., Devecioğlu, S., (2008). Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü. Fırat Üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (Daum), 6(2),117-124.
 34. Devecioğlu, S., (2004). Sporun Ekonomik Boyutu. Standart Ekonomik Ve Teknik Dergi T.S.E, 43(511),63-70.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Devecioğlu, S., , H.N., , B.A., (2018). Sportif Eğitim ve Faaliyetlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. IV. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, (),45-45.
 2. Devecioğlu, S., Bingöl, A., Halisdemir, N., (2018). Spor Organı̇zasyonlarında Sanal Gerçeklı̇k Uygulamalarının Görünümü. IV. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, (),44-44.
 3. Devecioğlu, S., Murathan, T., Yıldız, M., (2017). Electronic Sports Games Sector in Turkey. The 17 th IASE International Conference in Sport Economics, (),122-123.
 4. Yavuz, C., Devecioğlu, S., (2017). Evaluation of youth centers` service quality in Turkey. E R P A International Congresses on Education, (),48-.
 5. Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Spor Eğitimi Sektöründe E-Öğrenmeye Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Beden Eğitimi ve Rekreasyon Dans Kongresi, (),85-85.
 6. Ahemd, D.D.F., Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2020). THE APPLICABILITY OF THECLINICAL APPLICATION MODEL IN TEACHING PRACTICES INTHE EDUCATING OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTSTEACHERS. III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, (),143-148.
 7. Şimşek, A., Devecioğlu, S., (). STARTUP APPLICATIONS IN SPORTS. III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, (),-.
 8. Devecioğlu, S., Altungül, O., (2011). Innovation in Sports Technologies. IATS 6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 9. Devecioğlu, S., (2018). Dünya Tenis Turnuvalarının Ekonomisi. 16. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 10. Devecioğlu, S., (2019). Spor Ekonomisi Okuryazarlığı. 17th International Sport Sciences Congress, (),-.
 11. Karakaya, Y.E., Yavuz, C., Devecioğlu, S., (2017). Avrupa Birliği Ülkelerinde Beden Eğitimi ve Spor Dersleri Ve Türkiye’de Yeni Öğretim Programı. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),1688-.
 12. Devecioğlu, S., (2019). New Approaches In Sport Economy. II.International Healt and Sports Science Conference, (),-.
 13. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Towards New Generation Universities and The Field Of Sports Sciences. 16th International Sport Sciences Congress, (),1063-1063.
 14. Dalo, D.F.A., Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Sports Management and Information Technology. 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),11-11.
 15. Uğurlu, F.M., Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (2018). Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sektöründe E-Öğrenmeye Yönelı̇k Uygulamaların Değerlendı̇rı̇lmesı̇. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, (),-.
 16. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., Kaya, O., (2018). Management Strategies and Practices of Volunteering Strategies in Sports Organizations. 5th International Conference on Humanities and Educational Research, (),20-20.
 17. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2018). Sports Ecosystem and Its Management. Eighth International Conferenceon Sport and Society, (),-.
 18. Şimşek, A., Devecioğlu, S., (2018). E-Spor Yönetimi Ve Organizasyonları. I.Uluslararasi Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon Ve Dans Kongresi, (),-.
 19. Şimşek, A., Devecioğlu, S., (2018). Spor Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Görünümü. I.Uluslararasi Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon Ve Dans Kongresi (ISPESCONGRESS2018), (),-.
 20. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., Kaya, O., (2018). Management Strategies and Practices of Volunteering Strategies in Sports Organizations. 5th International Conference on Humanities and Educational Research, (),-.
 21. Şimşek, A., Devecioğlu, S., (2018). E-Spor Yöneti̇mi̇ ve Organi̇zasyonları. I . International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, (),-.
 22. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (). Yeni Nesil Üniversitelere Doğru ve Spor Bilimleri Alanı. 16. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 23. Şimşek, A., Devecioğlu, S., (). Spor Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Görünümü. I. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, (),-.
 24. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Çoban, B., (). Evaluation of Distance Education Needs of Athletes. International Conference On “Business Economics, Social Science Humanities” (Bessh-2016), (),-.
 25. Polatcan, İ., Arslan, C., Devecioğlu, S., (). THE EFFECT OF USING SPORTS THEME ON TELEVISION ADVERTISEMENTS ON THE BRAND ATTITUDE. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT2016), (),-.
 26. Devecioğlu, S., (). SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT PEACE BALL PROJECT. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT2016),, (),-.
 27. Yavuz, C., Devecioğlu, S., (). The Importance Of The Youth Centres In Regıonal Development. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT2016), (),-.
 28. Devecioğlu, S., (2011). Economic Analysis of Different Sports Organizations. I. International Congress on Sports Economics and Management,, (),235-249.
 29. Devecioğlu, S., Yıldız, M., Yurdadön, E., (2017). Analysis of Web-Based Sports Management Education Systems in the U.S.A. International New York Conference on Social Sciences, (),-.
 30. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., (). An evaluation of the economic commitments by Istanbul and Tokyo, two candidate cities for the summer Olympics of 2020. 41st Annual Eastern Economics Conference, (),-.
 31. Gökhan, İ., Kürkçü, R., Devecioğlu, S., Aysan, H.A., (). The Effect of Swimming Exercise on Body Composition, Some Respiratory and Circulation Parameters. 11th International Sport Science Congress, (),-.
 32. Üstündağ, Ö., Devecioğlu, S., Akarsu, E.E., (). The Analysis of the Distribution of Sport and Recreation Areas in Elazığ City Center Using the Geographical Information Systems Method. IATS6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 33. Devecioğlu, S., Aysan, H.A., Zirek, O., (). The Opinions of Students in The Primary Education Department About Charasteristics of An Ideal PE Teacher. The First İnternational Congress of Educational Research, (),-.
 34. Bingöl, Ş., Devecioğlu, S., (). Türkiye’de Spor Sektöründe Yerli Üretim Sorunsalı. I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 35. Devecioğlu, S., Coates, D., (). Economic Outlook of New York City Marathon. 41st Annual Eastern Economics Conference, (),-.
 36. Devecioğlu, S., Şahan, H., Tekin, M., (). Examination of Recreation Levels of University Students With Regard to Various Variables. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, (),-.
 37. Devecioğlu, S., Çoban, B., Çakar, M.F., (). The Contributions of Local News Papers for Prevalent of Sport Culture. The 10. ICHPER Europe Congress The TSSA 8. International Sports Science Congress, (),-.
 38. Devecioğlu, S., (). Sport And Peace: In a May 19 Morning!. Sports For Healthy Youth Development, (),-.
 39. Devecioğlu, S., (). New Trends Of Sports Marketing. The 8th International Conference in Physical Education and Sport, (),-.
 40. Devecioğlu, S., (). The Economics of Sports Entertainment in Turkey. Social Networks and Economics in Sports Conference, (),-.
 41. Devecioğlu, S., (). The Birth of the Celebration of Youth and Sports and The U.N.’S Agenda For Youth and the Encouragement of Sports, Pioneer Of The Millennium Development Goals: Ataturk. International Conference Economics, (),-.
 42. Yücel, A.S., Devecioğlu, S., (). The Applicability of Six Sigma Management Model at Turkish Sport Federations. 12th International Sports Sciences Congress, (),-.
 43. Nacar, E., Devecioğlu, S., (). Spor Eğitiminde Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. 2th. International Congress on Sport for All and Sport Tourism, (),-.
 44. Devecioğlu, S., (). The Economic Effects of Match-Fixing in Turkish Football, 4th European Conference in Sport Economics. 4th European Conference in Sport Economics, (),1-8.
 45. Murathan, T., Devecioğlu, S., Murathan, F., (). Economic Management of Turkish Football and Organizations. 4th Biennial Conference on the Economics and Psychology of Football, (),25-.
 46. Devecioğlu, S., Murathan, T., Murathan, F., (). Problem Of Underground Economy In Turkish Football Sector. 4th Biennial Conference on the Economics and Psychology of Football, (),13-.
 47. Yıldız, M., Şahan, H., Tekin, M., Güllü, M., Devecioğlu, S., (). A Research on the Anxiety and Aggression Level of Team and Individual Sportsmen. 16. Annual Congress of the European College Of Sport Science, (),93-.
 48. Tekin, M., Şahan, H., Yıldız, M., Güllü, M., Devecioğlu, S., (). A Research on the Problem-Solving and Automatic Thoughts Skills of the Students Studying at Physical Education and Sports Academy. 16. Annual Congress of the European College of Sport Scıence, (),610-.
 49. Savucu, Y., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (). Economic Dimension Of Football In Turkey. XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports, (),48-51.
 50. Coşkuner, Z., Gacar, A., Çoban, B., Devecioğlu, S., (). The Effect of Crısıs of Global Economic to Sport Sponsorship in Turkey. XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports, (),53-.
 51. Devecioğlu, S., Cerrahoğlu, N., Çoban, B., Karademir, T., (). The Effects Of Global Economic Crisis On Turkısh Sports Sector. XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports, (),48-51.
 52. Devecioğlu, S., (). Sport in View of the new Economic System. I. International Congress on Sports Economics and Management, (),782-796.
 53. Yücel, A.S., Devecioğlu, S., (). The Usage Of Information And Communication Technologies In Sport Education. 5th International Computer Instructional Technologies Symposium, (),-.
 54. Çoban, B., Karademir, T., Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (). According to Teachers Comments Problem Solving Competencies by Managers Who Work in Fine Arts And Sport High School. 11th International Sport Science Congress, (),76-.
 55. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Çoban, B., Karademir, T., (). Evaluation of The Guide Book of Physical Education Classes ın The Direction of Physical Education Teachers. 11th International Sport Science Congress, (),402-.
 56. Devecioğlu, S., Çoban, B., Düşükcan, M., (). The Applicability of Web Based Sports Management Training in Turkey. 11th International Sport Science Congress, (),370-371.
 57. Devecioğlu, S., Çoban, B., Coşkuner, Z., Gacar, A., (). Appearance of Innovative Products at Sports Organizations (2010 FIFA World Cup. -Vuvuzela and Jubulani-Example. 11th International Sport Science Congress, (),26-.
 58. Coşkuner, Z., Çoban, B., Savucu, Y., Devecioğlu, S., Gacar, A., (). Opinions Of Young People Who Participiate To Nature Youth Camps In Turkey. 12th Congress of the EGREPA, (),72-.
 59. Savucu, Y., Özaltaş, H.N., Coşkuner, Z., Devecioğlu, S., (). Effect on the Amateur Footballer’s Blood Lipids Of Quick Strength and Aerobic Endurance Trainings. 12th Congress Of The EGREPA, (),81-82.
 60. Devecioğlu, S., Savucu, Y., Çoban, B., (). Aspect of Lifelong Sports Policy in Turkey. 12th Congressof the EGREPA, (),99-100.
 61. Devecioğlu, S., Ekenci, G., Yıldız, M., (). Economic Outlook of Youth And Sports Activities In Turkish Universities. The 9th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT), (),-.
 62. Devecioğlu, S., Ekenci, G., Yıldız, M., (). Global Goals: Youth And Sport. The 9th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT), (),-.
 63. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (). Sports Ecosystem and Its Management. Ninth International Conference on Sport Society, (),-.
 64. Devecioğlu, S., (). Innovation in Practice of Physical Education and Sports. The Fifth International Congress of Qualitative Inquiry (QI2009), (),-.
 65. Sezer, S.Y., Çevrim, H., Devecioğlu, S., (). Evaluation of the Injury Circumtances of Teams in Amateur League Football Matches On 2006-2007 Malatya. 10. International Sport Sciences Congress, (),-.
 66. Devecioğlu, S., Çoban, B., Savucu, Y., (). Comparative Analysis Of Golf Sport Sector in Europe andTurkey. 10. International Sport Sciences Congress, (),-.
 67. Devecioğlu, S., Sezer, S.Y., Çoban, B., (). Economic Outlook of Winter Sports in Turkey. 10.International Sport Sciences Congress, (),-.
 68. Çoban, B., Devecioğlu, S., Pala, R., (). Submissive Acts in Boxers. 46. ICHPER-SD. AnniversaryWorld Congress, (),-.
 69. Devecioğlu, S., Çoban, B., Pala, R., (). Continuous Anger in Boxers. 46. ICHPER-SD. AnniversaryWorld Congress, (),-.
 70. Devecioğlu, S., Çoban, B., (). Social Function of Sport Clubs As a Civilian Social Organizations. The 10. ICHPER Europe Congress The TSSA 8. International Sports Science Congress, (),-.
 71. Çoban, B., Devecioğlu, S., (). A Study on Determining Relations of Physical Education Teachers With Volunteer Sports Unions. The 10. ICHPER Europe Congress The TSSA 8. International Sports Science Congress, (),-.
 72. Çoban, B., Devecioğlu, S., Düşükcan, M., (). Determination of The Relations Between Physical Education Teachers And Municipalities in Terms of Sport Service. The 10. ICHPER Europe Congress The TSSA 8. International Sports Science Congress, (),53-.
 73. Çoban, B., Yetim, A.A., Devecioğlu, S., Ramazanoğlu, F., (). Public’s Expectation From Municipalities About Sports Services. Athens 2004: Pre-Olympic Congress, (),199-.
 74. Çoban, B., Devecioğlu, S., (). The Evaluation of Education Given About Physical Training and Post Graduate. 7. International Sports Science Congress, (),260-.
 75. Çoban, B., Devecioğlu, S., (). The Study of Province Major’s Thoughts about Sport Services. 7. International Sports Science Congress, (),43-43.
 76. Devecioğlu, S., Çoban, B., (). Autonomy of Turkey Football Federation. International Sports Science Congress, (),259-.
 77. Kırtepe, A., Devecioğlu, S., (2017). Economic Appearance Of Recreational Activities for Sports Purpose In Turkey. THE 17 IASE INTERNATIONAL CONFERENCE IN SPORT ECONOMICS, (),-.
 78. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2017). Utilization of Information Systems in Sports Management. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),997-997.
 79. Karakaya, Y.E., Yavuz, C., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (2017). Physical Education and Sports Classes in European Union Countries and New Curriculum in Turkey. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),1688-1689.
 80. Koç, S., Devecioğlu, S., (2017). The Outlook Of Local Producers In The Sport Sector In The City Economy. 17thInternational Conference in Sport Economics (IASE 2017), (),51-52.
 81. Devecioğlu, S., Yıldız, M., Yurdadön, E., (2017). ANALYSIS O F WEB-BASED SPORTS MANAGEMENT EDUCATION SYSTEMS IN THE U.S.A. International New York Conference on Social Sciences, (),1-1.
 82. Murathan, T., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (2017). Türkiye ve Dünyada Elektronik Bilet Uygulamaları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Devecioğlu, S., Çoban, B., Çakar, M.F., (). Spor Ahlakı Eğitiminde Medyanın Rolü. FıratÜniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve Etik Sempozyumu, (),337-346.
 2. Özen, A., Devecioğlu, S., Özen, R., (). Equstrian Sports in Turkish History. II .Ulusal Atçılık Sempozyumu, (),56-57.
 3. Çoban, B., Devecioğlu, S., Sarıkaya, M., Güler, A.G., Zirek, O., Turan, M., (). Ortaöğretimde Spor Alanlarının Açılmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, (),102-110.
 4. Çoban, B., Devecioğlu, S., Sarıkaya, M., Güler, A.G., Zirek, O., Turan, M., (). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ile İlişkilerinin Belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, (),307-315.
 5. Çoban, B., Devecioğlu, S., Acar, G.G., Zirek, O., Sarıkaya, M., Turan, M., (). Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları Ve Beklentileri Üzerine Bir Çalışma (Elazığ İli Örneği). Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, (),-.
 6. Devecioğlu, S., (). Spor Organizasyonlarında Kriz Yönetimi. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal AlanlarKongresi, (),-.
 7. Ekici, S., Soyer, F., Özmaden, M., Devecioğlu, S., Pepe, K., (). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma. 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, (),169-181.
 8. Devecioğlu, S., (). Futbolda Ekonomik Kriz Sarmalı. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, (),45-.
 9. Devecioğlu, S., (). Futbolda İnovasyon Yönetim Modeli. III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, (),62-.
 10. Devecioğlu, S., (). Cumhuriyetten Günümüze Türk Sporunda Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları. İkinci İktisat Tarihi Kongresi, (),20-.
 11. Devecioğlu, S., Sarıkaya, M., (2005). Sporun Bölgesel Kalkınmadaki Rolü. Doğu Anadolu Sempozyumu, Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar, (),2-9.
 12. Devecioğlu, S., Yıldırım, E., Çoban, B., (2003). Amatör Spor Kulüplerinin Yönetim Problemleri Ve Çözüm Önerileri. Beden Eğitimi Ve Sporda Sosyal Alanlar Kongres, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Education,, 1
 3. Ulusal, Dergi, CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, TURKISH STUDIES, 1
 5. Ulusal, Dergi, Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, NWSA Academic Journals Sport Sciences, 2
 7. Ulusal, Dergi, Spor Bilimleri Dergisi, 2
 8. Ulusal, Dergi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Sosyoloji Dergisi, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Sports Sciences (Türkiye Klinikleri), 1
 10. Uluslararası, Dergi, e-Journal of New World Sciences Academy, 2
 11. Ulusal, Dergi, SPORMETRE BedenEğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5