T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 4488
Eposta :
,
Fax :
424-2416512
Web Sitesi :
Adres :
Firat University , Faculty of Sport Sciences , 23119, Elazig,TURKEY
Uzmanlık Alanı :
Spor Yönetimi ve Organizasyonları, Spor Ekonomisi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 4488
Eposta ,
Fax 424-2416512
Web Sitesi www.ekospor.com
Adres Firat University , Faculty of Sport Sciences , 23119, Elazig,TURKEY
Uzmanlık Alanı Spor Yönetimi ve Organizasyonları, Spor Ekonomisi
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Gazi Universitesi, GEF. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Firat Universitesi, Sağlık Bilimleri Ensttüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Gazi Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bed.Eğt ve Spor A.B.D
 • Doçentlik » 2013

  Fırat Üniversitesi , Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticliği Bölümü

Sebahattin Devecioglu was born on May 19, 1968 in Elazig/Harput, graduated from Gazi University, Faculty of Education, Physical Education and Sports Department in 1990 (Ankara). In 1996, he completed his master degree at Institute of Health Sciences, Department of Sports Program at Firat University, and started to working there as a Research Assistant at The Department of Physical Education and Sports ( Elazig / Turkey). After his national service, started his Doctoral Program at Gazi University, Institute of Health Sciences and started to work as a Research Assistant in 2002 ( Ankara / Turkey). Consequently, he was appointed as a lecturer at Firat University upon completion of his PhD. He is founder and Head of the Department of Sport Management and Assistant Prof. in 2002-2010. After completion his dissertation, since 2013, he is continuing his academic tenure as an Associate Prof. at Firat University, Faculty of Sport Science, Department of Sport Management. He was member of UNESCO Physical Education and Sport Committee in 2005 He was Visiting Scholar of Dowling College, US. in 2011. Currently, he was Visiting Research Scholar (Post-Doc) University Of Maryland Baltimore County ( UMBC ) in 2014-2015, and his research theme is: Comparative Analysis Of Sport Organizations Economic Effect In Turkey And The United States, Department of Economics of the University of Maryland Baltimore, US 2014 Further, he was an NGO Representative at the United NationsDepartment of Public Information 2015.He was owner Peace Ball Project 2015. He was General Secretaria The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT), Firat University, Elazig, Turkey 2016. He is Turkish Youth and Sports Ministry Education and Science Board Member 2018. PhD Devecioglu presented several papers on his field both nation-wide and internationally More information can be found http://www.ekospor.com

 • 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Mart 2003 ile Eylül 2004 tarihleri arasında.
 • 2 SPOR YÖNETİCİLİĞİ

  Bölüm Başkanı » Temmuz 2003 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 3 UNESCO Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komitesi

  Üye » Ocak 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında.
 • 4 GSGM Spor Ekonomisi Çalışma Gurubu

  Üye » Nisan 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında.
 • 5 Spor Bilimleri Derneği

  Üye » Ocak 2002 tarihinden itibaren.
 • 6 ERASMUS Department Coordinator

  Kordinatör » Ocak 2007 ile Ağustos 2010 tarihleri arasında.
 • 7 Türkiye Boks Federasyonu Planlama ve Koord. Kurulu

  Üye » Kasım 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 8 Turkiye Judo Kuraş Federasyonu Eğitim Basın - Yayın ve İstatistik Komisyonu

  üye » Şubat 2009 tarihinden itibaren.
 • 9 International Association of Sports Economists

  Üye » Ocak 2005 tarihinden itibaren.
 • 10 Spor Şurası 2008

  Üye » Kasım 2008 tarihinden itibaren.
 • 11 Dowling College

  Visiting Scholar » Şubat 2011 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında.
 • 12 Kalkınma Bakanlığı / Onuncu Kalkınma Planı

  Spor Özel İhti. Komisyon Üyesi » Eylül 2012 tarihinden itibaren.
 • 13 Gençlik ve Spor Bakanlığı / II. Spor Çalıştayı

  Komisyon Üyesi » Nisan 2012 ile Nisan 2012 tarihleri arasında.
 • 14 Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilim ve ArGe Kurulu

  Danışman » Mart 2013 ile 2016-12-30 tarihleri arasında.
 • 15 University of Maryland Baltimore County (UMBC)

  Danışman » Eylül 2014 ile 2015-09-20 tarihleri arasında.
 • 16 Gençlik ve Spor Bakanlığı

  Kurul Üyesi » 2018 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Spor Ekonomisi
» Lisans » 3 Kredi
Spor Ekonomisi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Spor Yönetimi I
» Lisans » 3 Kredi
Uluslararası Spor Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
Spor Bilimlerine Giriş
» Lisans » 3 Kredi
Spor Organizasyonları
» Lisans » 3 Kredi
Spor Ekonomisi
» Doktora » 3 Kredi
Spor Kulüpleri Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
Spor Sponsorluğu
» Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Donuk, B., Yıldırım, E., Açak, M., Karahüseyinoğlu, M.F., Devecioğlu, S., Özdağ, S., Karademir, T., Coşkuner, Z., Uğurlu, F.M., Murathan, T., Orhan, Ü., Karakaya, Y.E., Şenduran, F.S., , SPORDA YENİ YAKLAŞIMLAR, GAZİ KİTABEVİ, 2017, 370, 978-605-344-586-9.
 2. Altungül, O., Devecioğlu, S., , Spor Yönetiminde İnovasyon ( Spor Federasyonları Örneği ), Gazi Kitabevi, 2017, 169, 9178-605-344-495-4.
 3. Karal, H., Fiş, E.S., Erümit, A.K., Aktan, E., Yarar, A.E., Selvi, Ö., Yılmaz, R., Erdem, M.N., Aslan, E.Ş., Aydın, B.O., Şahin, E., Taşdemir, E., Işık, U., Koz, K.A., Bekiroğlu, O., Çakmak, V., Devecioğlu, S., Yılmaz, İ., Özkan, Ö., Özkan, Ö., Doğu, A.H., , SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ, GECE KİTAPLIĞI, 2017, 320, 978-605-288-122-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yücel, A.S., Devecioğlu, S., (2012). Spor eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. New World Sciences Academy NWSA Sports Sciences, 7(2),1-17.
 2. Gökhan, İ., Kürkçü, R., Devecioğlu, S., Aysan, H.A., (2011). The effects of swimming on pulmonary functions blood pressure and body composition. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2(1),35-41.
 3. Devecioğlu, S., (2005). Türkiye de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, (2),117-134.
 4. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Kılınç, H.H., (2015). Teachers Behaviors towards Mentally Disabled Students in Physical Education Classes. The New Educational Review, 40(2),235-247.
Ulusal
 1. Murathan, T., Batmaz, H.Ç., Devecioğlu, S., (2017). TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLARININ GÖREV SÜRELERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1),68-79.
 2. Karademir, T., Devecioğlu, S., Özmaden, M., (2010). Sektör Kavramları İçerisinde Bulunan Spor Sponsorluğuna Bir Bakış. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1),77-87.
 3. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2014). Futbol yönetimi ve organizasyonlarının görünümü. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(1),-.
 4. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2011). Türkiye’de spor eğitimi sektörünün görünümü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3),627-654.
 5. Devecioğlu, S., (2008). Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26),373-396.
 6. Batmaz, H.Ç., Devecioğlu, S., Murathan, T., (2017). TÜRKİYE’DE FUTBOLUN KURUMSAL DEĞİŞİMİ. SPORMETRE, 15(2),47-56.
 7. Devecioğlu, S., Çoban, B., (2003). Türkiye de Profesyonel Futbolun Finansı. Spor Araştırmaları Dergisi, 7(3),1-8.
 8. Devecioğlu, S., (2004). Halka Arz Edilen Spor Kulüplerinin Sportif Başarıları ile Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1),11-18.
 9. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2011). Spor Kulüplerinin Yönetim Modellerinin Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (31),51-68.
 10. Devecioğlu, S., Çoban, B., (2005). Spor Kulüplerinin Sivil Toplum Örgütü Olarak Toplumsal İşlevi. Siyaset Toplum Dergisi, (3),181-191.
 11. Özen, A., Devecioğlu, S., Özen, R., (2012). Türk Tarihinde Atlı Oyunlar. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Veteriner Dergisi, 26(3),97-202.
 12. Devecioğlu, S., Sarıkaya, M., (2006). Sporcu Öğrencilerin Sosyo Kültürel Değişkenler Işığında Profillerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),301-314.
 13. Çoban, B., Devecioğlu, S., (2006). Türkiye deki Belediye Başkanlarının Spor Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi Besbd),, 11(1),49-60.
 14. Devecioğlu, S., Çoban, B., Karakaya, Y.E., (2011). TÜRKİYE DE SPOR EĞİTİMİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3),627-654.
 15. Gündoğdu, C., Devecioğlu, S., (2008). Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü. Fırat Üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (Daum), 6(2),117-124.
 16. Devecioğlu, S., (2004). Sporun Ekonomik Boyutu. Standart Ekonomik Ve Teknik Dergi T.S.E, 43(511),63-70.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kırtepe, A., Devecioğlu, S., (2017). Economic Appearance Of Recreational Activities for Sports Purpose In Turkey. THE 17 IASE INTERNATIONAL CONFERENCE IN SPORT ECONOMICS, (),-.
 2. Devecioğlu, S., Karakaya, Y.E., (2017). Utilization of Information Systems in Sports Management. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),997-997.
 3. Karakaya, Y.E., Yavuz, C., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (2017). Physical Education and Sports Classes in European Union Countries and New Curriculum in Turkey. 15. International Sport Sciences Congress (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), (),1688-1689.
 4. Devecioğlu, S., Yıldız, M., Murathan, T., (2017). Analysis of Web-Based Sports Management Education Systems in the U.S.A. International New York Conference on Social Sciences, (),-.
 5. Kırtepe, A., Devecioğlu, S., (2017). Economic Appearance of Recreational Activities for Sports Purpose In Turkey, , , China, November 7-9, 2017. 17thInternational Conference in Sport Economics (IASE 2017), (),44-.
 6. Devecioğlu, S., Murathan, T., Yıldız, M., (2017). Electronic Sports Games Sector in Turkey. 17thInternational Conference in Sport Economics (IASE 2017), (),122-123.
 7. Koç, S., Devecioğlu, S., (2017). The Outlook Of Local Producers In The Sport Sector In The City Economy. 17thInternational Conference in Sport Economics (IASE 2017), (),51-52.
 8. Murathan, T., Devecioğlu, S., Coşkuner, Z., (2017). Türkiye ve Dünyada Elektronik Bilet Uygulamaları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 9. Devecioğlu, S., Murathan, T., Yıldız, M., (2017). Electronic Sports Games Sector in Turkey. The 17 th IASE International Conference in Sport Economics, (),122-123.
 10. Devecioğlu, S., Altungül, O., (2011). Innovation in Sports Technologies. IATS 6th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 11. Devecioğlu, S., (). SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT PEACE BALL PROJECT. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT2016),, (),-.
 12. Polatcan, İ., Arslan, C., Devecioğlu, S., (). THE EFFECT OF USING SPORTS THEME ON TELEVISION ADVERTISEMENTS ON THE BRAND ATTITUDE. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT2016), (),-.
 13. Karakaya, Y.E., Devecioğlu, S., Çoban, B., (). Evaluation of Distance Education Needs of Athletes. International Conference On “Business Economics, Social Science & Humanities” (Bessh-2016), (),-.
 14. Yavuz, C., Devecioğlu, S., (). The Importance Of The Youth Centres In Regıonal Development. The 10th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (ICPESPT2016), (),-.
 15. Devecioğlu, S., (2011). Economic Analysis of Different Sports Organizations. I. International Congress on Sports Economics and Management,, (),235-249.
Ulusal
 1. Devecioğlu, S., Sarıkaya, M., (2005). Sporun Bölgesel Kalkınmadaki Rolü. Doğu Anadolu Sempozyumu, Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar, (),2-9.
 2. Devecioğlu, S., Yıldırım, E., Çoban, B., (2003). Amatör Spor Kulüplerinin Yönetim Problemleri Ve Çözüm Önerileri. Beden Eğitimi Ve Sporda Sosyal Alanlar Kongres, (),-.

Projeler

 1. Türk Spor Federasyonlarında Altı Sigma Yönetim Modelinin Uygulanabilirliği, ProjeNo:BSY.11.01, FÜBAP,2011, 01.01.2010-01.01.2011
 2. ERASMUS VALUES EDUCATION THROUGH SPORT PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY” Palmade Mallorca, Balearic Islands, Spain -31st of May to 4th June 2017., 31.05.2017-04.06.2017
 3. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECONOMIC EFFECTS AT SPORTS EVENTS IN TURKEY AND THEU S, 14.10.2014-20.09.2015

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Education,, 1
 3. Ulusal, Dergi, CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, TURKISH STUDIES, 1
 5. Ulusal, Dergi, Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, NWSA Academic Journals Sport Sciences, 2
 7. Ulusal, Dergi, Spor Bilimleri Dergisi, 2
 8. Ulusal, Dergi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Sosyoloji Dergisi, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Sports Sciences (Türkiye Klinikleri), 1
 10. Uluslararası, Dergi, e-Journal of New World Sciences Academy, 2
 11. Ulusal, Dergi, SPORMETRE BedenEğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5