T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax 424-2367064
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Metal Eğitimi Bölümü
 • Doktora » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Metal Eğitimi Bölümü

Makaleler

Uluslararası
 1. Islak, S., Buytoz, S., Ersöz, E., Orhan, N., Joseph, S., Msaleh, H., (2012). Effect on microstructure of TiO2 rate in Al2O3 TiO2 composite coating produced using plasma spray method. Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 6(9-10),844-849.
 2. Islak, S., Eski, Ö., Buytoz, S., (2011). Microstructure and wear properties of FeW SiC based composite coating produced with tungsten inert gas TIG surfacing method. Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 5(6),665-672.
Ulusal
 1. Buytoz, S., Yılmaz, B., (2019). AISI 4140 Çelik Yüzeyinde Termoreaktif Difüzyon Yöntemiyle Elde Edilen TiC Kaplamasının Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat üniversitesi Mühendislik Blimleri Dergisi, 31(2),473-480.
 2. Buytoz, S., Yılmaz, S.O., (2003). GTA yöntemiyle AISI1018 malzemesi yüzeyine yüksek kromlu Fe-CrSi-C alaşımlanarak elde edilen kaplamanın abrasiv aşınma direnci. Makina ve Metal Teknolojileri, (),-.
 3. Buytoz, S., Somunkıran, İ., (2005). Borla Kaplanan Yüzeyin Mikroyapı Ve Mekaniksel Özellikleri. Makina Teknolojileri elektronik Dergi, 2(4),41-45.
 4. Dağdelen, F., Buytoz, S., Kök, M., Ercan, E., (2015). Isıl işlemin NiTi şekil hatırlamalı alaşımın (şha) mikroyapısı, dönüşüm sıcaklığı ve termal çevrimi üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3),-.
 5. Buytoz, S., Demirören, H., (2007). ABRASIVE WEAR BEHAVIOR OF ALUMINUM MATRIX COMPOSITE REINFORCED WITH SIC, FECRC AND AL2O3 PARTICLES. e-Journal of New World Sciences Academy, 2(2),87-99.
 6. Buytoz, S., Ulutan, M., Kurt, B., Islak, S., Somunkıran, İ., (2010). PLAZMA TRANSFERLİ ARK KAYNAK YÜZEY İŞLEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNE WC-Ni-B4C KOMPOZİT KAPLAMASININ MİKROYAPISAL KARAKTERİSTİĞİ. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1),-.
 7. Buytoz, S., Demirören, H., (2007). Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2),209-216.
 8. Ulutan, M., Yıldırım, M.M., Buytoz, S., (2009). TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4140ÇELİĞİNİN MİKROYAPI İNCELEMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(1),-.
 9. Buytoz, S., Gür, A.K., Sarsılmaz, F., (2005). Tungsten asal gaz yöntemiyle üretilen SiC(p) esaslı kaplamaların mikroyapısı. MetalMakina, (151),-.
 10. Buytoz, S., Yılmaz, S.O., (2003). GTA yöntemi kullanılarak FeCrC ve WC kaplanmış sade karbonlu SAE1020 malzemesinin aşınma davranışının araştırılması. Mühendis ve Makina, (519),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Buytoz, S., Ulutan, M., Nevruz, A., (2019). MICROSTRUCTURAL INVESTIGATES OF Ni-BASED COMPOSITENi-ESASLI KOMPOZITIN MIKROYAPISAL INCELENMESI. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19), (),-.
 2. Yıldırım, M.M., Buytoz, S., Islak, S., (2006). TIG YÖNTEMİYLE 45Mn5 ÇELİK YÜZEYİNDE ÜRETİLEN SiCESASLI KAPLAMALARIN MİKROYAPI KARAKTERİSTİKLERİ. Proceedings of 11th International Materials Symposium, 1(1),258-263.
 3. Buytoz, S., Kurt, B., Yıldırım, Y.B., Harputlugil, F.N., (2017). Termoreaktif Difüzyon Yöntemiyle FeTi Kaplanan AISI4140 Çeliğin Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi. 2.Materials Science and Tehnologyin Capadocia, 1(1),567-567.
 4. Buytoz, S., (2018). Fe-Cr Matrisli KompozitlerinThermal Oksidasyon Davranışları. 3.International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia, 1(1),259-264.
 5. Islak, S., Kır, D., Buytoz, S., Özorak, C., Akkaş, M., Çalıgülü, U., Yıldırım, M.M., (2014). HVOF ile Üretilen WCCo-Mo Esaslı Kaplamaların Mikroyapı Karakterizasyonu. 15 th International Materials Symposium, 1(1),25-30.
 6. Islak, S., Buytoz, S., (2011). Plazma Püskürtme Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elde Edilen ZrO2 / Al2O3- 13TiO2 Kompozit Kaplamasının Mikroyapı Özellikleri. 6th International Advancede Technologies Symposium (IATS11), 1(1),6-12.
 7. Buytoz, S., Demirören, H., (2006). FeCrC Takviyeli Al Matrisli Kompozitlerin Korozyon Davranışları üzerine Bir Çalışma. X Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 1(1),284-289.
 8. Somunkıran, İ., Buytoz, S., Kurt, B., (2012). MICROSTRUCTURE AND INTERFACE ANALYSIS OF NI3ALINTERMETALLIC ALLOY COATING ON AISI 304 STEEL BY PTAPROCESS. 3rd International Science, Technology and Engineering Conference, 1(1),822-833.
 9. Ercan, E., Dağdelen, F., Buytoz, S., Somunkıran, İ., (). THE EFFECTS OF THERMAL CYCLE ON PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES AND ENTHALPY OF THE NiTi-25Ta SMA. 1.International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (),-.
 10. Somunkıran, İ., Buytoz, S., Dağdelen, F., Kandıran, M., (2018). TERMOREAKTİF DİFÜZYON YÖNTEMİYLE YÜZEYİ CrC KAPLANMIŞ GGG70 DÖKME DEMİRİN SERTLİK ve MİKROYAPI ÖZELİKLERİ. IMSMATEC’18 The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, (),-.
 11. Dağdelen, F., Kök, M., Buytoz, S., Aydoğdu, A., (2016). Electron Concentration Effects of CuAlNi Shape Memory Alloy. 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, (),-.
 12. Buytoz, S., Somunkıran, İ., Balın, A., Özen, A.M., (2015). 316L Paslanmaz Çelik Üzerine İndüksiyon Kaynak Yöntemiyle Kaplanan Gözenekli NiTi nin Bazı Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. International Science and Technology Conference, (),620-629.
 13. Akkaş, M., Islak, S., Buytoz, S., Kır, D., (2013). TM ile üretilen NiCrBSi-TiC kompozitlerinmikroyapı özelliklerinin araştırılması. 7th International Advancede Technologies Symposium (IATS13), (),-.
 14. Eski, Ö., Islak, S., Buytoz, S., (2011). FeW -SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma ÖZellikleri. 6th International Advancede Technologies Symposium (IATS11), (),-.
 15. Karagöz, M., Islak, S., Buytoz, S., Kurt, B., (2011). Microstructural Characteristics of High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) sprayed NiCrBSi-SiC Composite Coating on a Low Alloy Steel. 6th International Advancede Technologies Symposium (IATS11), (),-.
 16. Dağdelen, F., Buytoz, S., Kök, M., Malkoç, T., (2016). THERMAL PROCEDURE EFFECT ON Co Al HIGH TEMPERATURE MAGNETIC SHAPE MEMORY ALLOY. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, (),-.
 17. Buytoz, S., Ercan, E., Kök, M., Gökhan, T., Dağdelen, F., (2016). FERROMANYETİK ŞEKİL HATIRLAMALI Co82Al14Cr4 ALAŞIMININ MİKROYAPI VE MANYETİK ÖZELLİKLERİ. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, (),-.
 18. Kurt, B., Somunkıran, İ., Buytoz, S., Asgarov, K., (2016). THE COMPACT PRESSURE EFFECT OF POROUS NITI COATING ON COCRMO PM ALLOY SURFACE BY SHS PROCESS. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, (),-.
 19. Yılmaz, S.O., Buytoz, S., Özel, C., (2002). Abrasion Resistance of High Chromium GTA Synthesized Fe-Cr-Si-C Coated Surfaces. 2.International Conference on Tribology, (),-.
Ulusal
 1. Buytoz, S., Yıldırım, M., Demirören, H., (2004). GTA yöntemiyle AISI4340 çeliğine yapılan FeCrC kaplamasının abrasiv aşınma özelliklerinin incelenmesi. 10.Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 1(1),310-318.
 2. Yılmaz, S.O., Buytoz, S., (2003). 12-14 Mn Esaslı, FeCrC ve WC Tanecikleri İle Güçlendirilmiş Metal Matristi Kompozitin Aşınma Direncinin İncelenmesi. II. ULUSAL DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, 1(1),99-104.
 3. Yıldırım, M., Buytoz, S., Somunkıran, İ., (2004). TIG yöntemiyle AISI4340 malzemesine Fe-Cr-C-WC alaşımlanarak elde edilen kaplamanın aşınma direnci. 10.Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, (),-.
 4. Buytoz, S., Yıldırım, M.M., (2002). Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretim Yöntemleri. 9.Denizli Malzeme Sempozyumu, (),-.
 5. Yılmaz, S.O., Buytoz, S., Özel, C., (2002). Wear behavior of FeCrC-CrFe Surface Coated AISI 1018 Steel by Speed. IV.Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Plazma Transferli (PTA)Kaynak Kaplama Yönetimiyle Üretilen Fe-Esaslı Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması, 02.07.2010-02.10.2010
 2. Ni3Al ve NiAl Metallerarası Bileşiklerinin Kendi Kendine İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezlemesi SHS Yöntemi İle Üretilmesi, 02.03.2012-25.04.2016
 3. Termoreaktif Difüzyon Yöntemiyle Ferro Krom ve Ferro Bor Kaplanan Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 07.01.2014-07.10.2016
 4. Metalografi ve Malzeme Karakterizasyon laboratuarına deney cihazlarının alınması, 30.12.2013-30.12.2014
 5. Termo Reaktif Difüzyon TRD Yöntemiyle Ferro Krom Karbür ve CrB2 Kaplanan AISI 1040 Çeliğinin Mİikroyapı İncelemeleri, 20.09.2014-15.06.2015
 6. İndüksiyonlu Isıtma Yöntemiyle Üretilen NiCrBSi Kompozit Malzemesinin Özelliklerinin Belirlenmesi, 20.09.2014-15.06.2015
 1. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, 1
 2. Uluslararası, Dergi, METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 1
 3. Uluslararası, Dergi, TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 1
 4. Uluslararası, Dergi, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 1
 5. Uluslararası, Dergi, SURFACE COATINGS TECHNOLOGY, 3
 6. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1