T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ayşe SAĞMAK TARTAR

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri -
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Sağmak, T.A., , ENFEKSİYON HASTALIKLARIVESTERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2020, , ISBN: 978-605-7578-??-?.
 2. Sağmak, T.A., Akbulut, A., , Viral hepatiit 2018, istanbul tıp kitapevleri, 2018, 656, 978-605-9528-75-7.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2019). Leptospiroz: Aynı Köyden İki Olgu Sunumu. XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),394-.
 2. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Roles of dermcidin, salusin-α, salusin-β and TNF-α in the pathogenesis of human brucellosis. International Forum on Infectious Diseases 2019, (),-.
 3. Aşçı, T.Z., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (2018). Species distribution and antifungal susceptibility profile of Candida isolates from intensive care patients: a five-year study. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),83-84.
 4. Aşçı, T.Z., Günbey, F., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (2018). Zygomycosis in Firat University Hospital between 2009-2017: A review of five cases. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),60-61.
 5. Sağmak, T.A., Denk, A., Özden, M., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2013). Antibiotic Use in the Fırat University Faculty of Medicine Hospital Point Prevalence Work. 5 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, Tırana- Albania, (),-.
 6. Denk, A., Demir, C.F., Sağmak, T.A., Akbulut, A., Özden, M., Demirdağ, K., (2013). Botulismus Improving with Home Made Type Canned Three Cases From the Same Family. 5 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, Tırana- Albania, (),-.
 7. Şafak, Ö.B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Assesment of knowledge levels about Hepatitis B of High School Students. 7 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, (),-.
 8. Şafak, Ö.B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). The Evaluation of invasive device related hospital infections in intensive care unit. 7 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, (),-.
 9. Uğur, K., Denk, A., Şener, S.Y., Bal, İ.A., Sağmak, T.A., Orhan, B., Dönder, E., Özkan, Y., (2016). Antibiotic susceptibilities of Gram negative bacteria as infectious agents isolated from community acquired urinary tract infections in diabetic and non diabetic patients. 18th European Congress of Endocrinology, (),-.
 10. Özer, A.B., Sağmak, T.A., Karabulut, F., Akel, R., (2017). A candida sepsis with atypical course: high procalcitonin septic pulmonary emboli and disseminated intravasculer coagulation. 21st International Intensive Care, (),-.
 11. Sağmak, T.A., Özer, A.B., Ulu, R., Akbulut, A., (2017). Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients Followed in the Intensive Care Units: A One Year Retrospective Analysis. 21st International Intensive Care Symposium, (),-.
 12. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2013). Antibiotic Susceptibility of Nosocomial Acinetobacter baumanii Strains. 14 th World Sterilization Congress & 8 th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey, (),-.
Ulusal
 1. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2019). HIV pozitif hastalarda kemik mineral dansitesi durumu ve D vitamini düzeyleri. HIV/AIDS kampı 2019, (PP-25),-.
 2. Sağmak, T.A., (2019). HAART’a Bağlı Gelişen Nefropati: Olgu Sunumu. HIV/AIDS KAMPI 2019 Sempozyum, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Kırım Kongo Hemorajik Ateş Tanılı Hastaların Klinik Şiddetini Tahmin Etmede Yardımcı Faktörler. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (),-.
 4. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Çiçek, D., (2018). ART Sırasında Gelişen Perianal Ülserasyonla Seyreden CMV Hastalığı. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (),-.
 5. Sağmak, T.A., (). PNÖMONİDE ANTİBİYOTİKLERİN ERKEN KESİLMESİ. Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımında Antibiyotik Sürelerinin Rasyonel Hale Getirilmesi, (),-.
 6. Sağmak, T.A., (2019). KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK. 2. GÜNEY ANADOLU AŞI SEMPOZYUMU, (),-.
 7. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Demirdağ, K., Üdürgücü, H., Bal, İ.A., Tanır, B., Selim, K.S., (). Kliniğimizde Son 6 Yılda Sıtma Tanısı Almış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 8. Akbulut, A., Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., (). Korkunun ecele faydası yok. HIV/AIDS: Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar, (),-.
 9. Akbulut, A., Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., (2017). Anca beraber, kanca beraber. HIV/AIDS: Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar, (),-.
 10. Sağmak, T.A., Özden, M., Denk, A., Akbulut, A., (2014). Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonitli Hastalarda Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılığı. 5. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 11. Sağmak, T.A., Özden, M., Denk, A., Doğukan, A., Demirdağ, K., (2014). Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonitli Hastalarda Tigesiklin İle Vankomisin/Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması. 5. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 12. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., (). Deri Şarbonu: 21 Olgunun Değerlendirilmesi. 5.TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 13. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., (). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Doğu Anadoludan 24 Olgunun Değerlendirilmesi. 5. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 14. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Demirdağ, K., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., (2016). Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 15. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Demirdağ, K., Kırık, Y., (2016). Kızamık Salgını Erişkin 19 Olgunun İrdelenmesi. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 16. Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Bölgemizdeki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularının Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 17. Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Toplum Kökenli Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Direnci. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 18. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Akbayır, B., Denk, A., Sağmak, T.A., (). Fırat Üniversitesi Hastanesi HIV Olguları. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 19. Şafak, Ö.B., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2015). Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, PB002, (),-.
 20. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Testis Tümörünü Taklit Eden Brucella Orşiti Olgu Sunumu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, PB035, (),-.
 21. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmes. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 22. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Cizre Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerin Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 23. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımlarının Araştırılması. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 24. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparumsıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), (),-.
 25. Sağmak, T.A., Bal, İ.A., (2018). GİS Tüberkülozu olguları: 5 yıllık retrospektif analiz. MAGIC GİS KONGRESİ, (),278-.
 26. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., (2013). Salmonella Paratyphi B’ye bağlı gelişen bir enfekte galaktosel olgusu. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, (),141-142.
 27. Şimşek, M., Özden, M., Denk, A., Sağmak, T.A., Demirdağ, K., (2013). Metisiline Dirençli S. aureus Suşlarında Vankomisinin İnvitro Aktivitesinin Araştırılması. EKMUD 2013 BİLİMSEL PLATFORMU, (),175-176.
 28. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesinde takip edilen HIV pozitif bireylerin epidemiyolojik veklinik değerlendirilmesi: 5 yıllık analiz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 29. Üdürgücü, H., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesinde HIV Pozitifliği saptanan bireylerin başvuru sırasındaki kemik dansitometri sonuçlarının değendirilmesi: 5 yılık analiz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 30. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Tanısı ile Beraber HIV Pozitifliği Saptanan Olgularımız. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 31. Özer, B.Ş., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2018). HIV pozitif olgularda görülen bir koenfeksiyon: Sifiliz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 32. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Dolutegravir tedavisi altında gebe kalan HIV olgularımızın izlem sonuçları. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 33. Yıldırım, N., Özden, M., Sağmak, T.A., (2012). Brusellozlu olguların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. 4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (196),-.

Projeler

 1. Hava Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma: Negatif Basınçlı İzolasyon Odası, 15.05.2018-12.02.2019
 2. Enfeksiyon hastalıkları klinik laboratuvarına mikroskop temini, 15.05.2018-14.05.2019
 3. Bruselloz, diyabetik ayak enfeksiyonu, yoğun bakımda yatan enfekte hastalarda serum dermcidin, salusin-α, salusin-β, TNF-α düzeylerinin araştırılması, 30.01.2018-
 4. Tularemi: Epidemiyolojik, Klinik, Laboratuvar değerlendirilmesi ve interferon gama 874 T/A , NRAMP 1 INT4 gen polimorfizmlerinin araştırılması, 19.09.2017-21.05.2018
 5. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonitli Hastalarda Klinik Karakteristikler ve Tigesiklin Tedavisi ile Vankomisin Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması FÜBAP proje No TF 11 12 , 22.04.2011-24.10.2012
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2