T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SAĞMAK TARTAR

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri -
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Kaya, S., Seyhan, a., Seniha, Ş., Tekin, R., Öztoprak, N., Aksoy, F., Fırat, P., Sevinç, Y., Ahsen, Ö., Gündüz, A., Semiha, S., Kadanalı, A., Eren, Ç.Ş., Çağlayan, D., Yılmaz, H., Bozkurt, İ., Tülin, E., Sağmak, T.A., Aynur, A., Koçyiğit, N.F., Köksal, İ., (2015). An Evaluation of Surgical Prophylaxis Procedures in Turkey A Multi Center Point Prevalence Study. Eurasian J of Medicine, (),-.
 2. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Akbulut, H.H., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparum sıtması: Olgu Sunumu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2017). A Rare Presentation in Tularemia: İnguinally Located Glandular Tularemia. Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, (),-.
 4. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., Aşçı, T.Z., (2017). ELAZIĞ İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE GENOTİPİNHCV RNA VE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLERİ İLEİLİŞKİSİ. ANKEM Dergisi, (),-.
 5. Erdem, H., Elaldı, N., Öztoprak, N., Sengöz, G., Ak, Ö., Kaya, S., Asuman, İ., Saygın, N.A., Ulu, K.A., Umut, P.A., Alper, G., Gözel, M.G., Pehlivanoğlu, F., Kadriye, Y., Yılmaz, H., Hatipoğlu, M., Gönül, Ç.Ş., Akçam, F.Z., Inkaya, A., Kazak, E., Sağmak, T.A., Tekin, R., Derya, Ö.E., Ersoy, Y., Sipahi, O.R., Güven, T., Ertem, .G.T., Alabay, S., Akbulut, A., Ilker, B., Öncül, M.O., Çetin, B., Dayan, S., Ersöz, G., Karakaş, A., Özgüneş, N., Şener, A., Yeşilkaya, A., Ayşe, E., Gündeş, S., Karabay, O., Sırmatel, F., Tosun, S., Turhan, V., Aysun, Y., Akkoyunlu, Y., Aydın, E., Hüsrev, D., Şükran, K., Asım, U., Derya, S., Ümit, S., Leblebicioğlu, O.H., Vahapoğlu, H., (2014). Mortality indicators in pneumococcal meningitis therapeutic implications. International Journal of Infectious Diseases, (),-.
 6. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demir, B., Akbulut, A., (2015). Cutaneous anthrax evaluation of 28 cases in the Eastern Anatolian region of Turkey. Cutan Ocul Toxicol, (),-.
Ulusal
 1. Sağmak, T.A., Denk, A., (2016). Testis Tümörünü Taklit Eden Brucella Orşiti Olgu Sunumu. International Journal of Basic and Clinical Medicine, (),-.
 2. Özden, M., Gürel, A., Sağmak, T.A., Ulu, R., Doğukan, A., (2012). Periton Diyalizi Yapan Olguda Dirençli Yersinia Enterocolitica Peritoniti. Türk Neph Dial Transpl, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. FUSABİL, (),-.
 4. Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Toplum Kökenli Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Direnci Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. FUSABİL, (),-.
 5. Sağmak, T.A., (2014). Bruselloz Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, (),-.
 6. Sağmak, T.A., Denk, A., Özden, M., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2015). Fırat Üniversitesi Hastanesinde Antibiyotik Kullanımı Uygunluğunun Araştırılması Nokta Prevalans. ANKEM Dergisi, (),-.
 7. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Erişkin Yaş Grubunda Kızamık Vakalarının İrdelenmesi. ANKEM, (),-.
 8. Sağmak, T.A., (2016). Termal Havuz Sonrası Streptococcus Salivarius a Bağlı Gelişen Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Vakası Flora Dergisi. Flora, (),-.
 9. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2016). Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması. Flora, (),-.
 10. Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., Özer, B.Ş., (2016). Sürekli Ayaktan Periton Diyaliziyle İlişkili Peritonit KlinikÖzellikler Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Klimik Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, A.B., Sağmak, T.A., Karabulut, F., Akel, R., (2017). A candida sepsis with atypical course: high procalcitonin septic pulmonary emboli and disseminated intravasculer coagulation. 21st International Intensive Care, (),-.
 2. Sağmak, T.A., Özer, A.B., Ulu, R., Akbulut, A., (2017). Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients Followed in the Intensive Care Units: A One Year Retrospective Analysis. 21st International Intensive Care Symposium, (),-.
 3. Uğur, K., Denk, A., Şener, S.Y., Bal, İ.A., Sağmak, T.A., Orhan, B., Dönder, E., Özkan, Y., (). Antibiotic susceptibilities of Gram negative bacteria as infectious agents isolated from community acquired urinary tract infections in diabetic and non diabetic patients. 18th European Congress of Endocrinology, (),-.
 4. Şafak, Ö.B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). The Evaluation of invasive device related hospital infections in intensive care unit. 7 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, (),-.
 5. Şafak, Ö.B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Assesment of knowledge levels about Hepatitis B of High School Students. 7 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, (),-.
 6. Denk, A., Demir, C.F., Sağmak, T.A., Akbulut, A., Özden, M., Demirdağ, K., (2013). Botulismus Improving with Home Made Type Canned Three Cases From the Same Family. 5 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, Tırana- Albania, (),-.
 7. Sağmak, T.A., Denk, A., Özden, M., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2013). Antibiotic Use in the Fırat University Faculty of Medicine Hospital Point Prevalence Work. 5 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, Tırana- Albania, (),-.
 8. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2013). Antibiotic Susceptibility of Nosocomial Acinetobacter baumanii Strains. 14 th World Sterilization Congress & 8 th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey, (),-.
Ulusal
 1. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Demirdağ, K., (2017). YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN GÖNDERİLEN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.
 2. Durmuş, G., Batırel, A., Karabay, O., Çağ, Y., Ak, Ö., Tuna, N., Işık, M.E., Sünbül, M., Akbaş, T., Tekin, R., Akçam, F.Z., Göktaş, E.F., Kuzhan, N., Deniz, S., Sevim, E., Çaylak, S.D., Atilla, A., Aydın, Ö., Korkmaz, P., Şener, A., Solay, A.H., Doğan, M., Koç, İ.N., Şenbayrak, S., Aslan, E., Yılmaz, K.F., Akkaya, E., Kaya, M., Süer, H.K., Menekşe, Ş., Bayar, F., Meriç, K.M., Erkan, S., Kabukçu, S., Özer, B.Ş., Öztoprak, N., Yıldırım, S., Denk, A., Koçak, F., Karakaş, A., Yuluğkural, Z., Dede, G., Uygun, K.Y., Sağmak, T.A., Uluğ, M., Özkan, Ö.H., Solak, G.S., Deniz, B., Parlak, E., Karagöz, E., Kabaş, M., Delibalta, G., Şenol, G., Sarı, N.D., Koca, N., (). Hekimlerin sepsise yaklaşımının belirlenmesi çok merkezli çalışma. 6. Türkiye EKMUD kongresi, (),-.
 3. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Akbayır, B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2016). Fırat Üniversitesi Hastanesi HIV Olguları. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 4. Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Bölgemizdeki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularının Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 5. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Demirdağ, K., Kırık, Y., (2016). Kızamık Salgını Erişkin 19 Olgunun İrdelenmesi. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 6. Öztürk, S., Sağmak, T.A., Akgün, B., Özer, B.Ş., Kaplan, M., Erol, F.S., (2016). Antibiyotik Emdirilmiş Materyallerin Nöroşirürjikal Operasyonlarda Enfeksiyonu Önlemedeki Etkinliği Laboratuvar Çalışması. Türk Nöroşirürji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 7. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Demirdağ, K., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., (2016). Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 8. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Elazığ eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımlarının Araştırılması. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 9. Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). TULAREMİDE NADİR BİR PREZENTASYON İNGUİNAL YERLEŞİMLİ TULAREMİ. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 10. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Termal Havuz Sonrası Streptococcus Salivarius a Bağlı Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Olgusu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 11. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Cizre Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerin Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 12. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Bruselloz 81 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 13. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmes. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 14. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Termal Havuz Sonrası Streptococcus Salivarius a Bağlı Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Olgusu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 15. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Testis Tümörünü Taklit Eden Brucella Orşiti Olgu Sunumu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, PB035, (),-.
 16. Şafak, Ö.B., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2015). Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, PB002, (),-.
 17. Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Toplum Kökenli Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Direnci. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.

Ödüller

 1. SÖZLÜ SUNUM ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Projeler

 1. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonitli Hastalarda Klinik Karakteristikler ve Tigesiklin Tedavisi ile Vankomisin Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması FÜBAP proje No TF 11 12 , 22.04.2011-24.10.2012

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2