T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SAĞMAK TARTAR

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri -
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Sağmak, T.A., Akbulut, A., , Viral hepatiit 2018, istanbul tıp kitapevleri, 2018, 656, 978-605-9528-75-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2016). Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması. Flora, (),-.
Ulusal
 1. Sağmak, T.A., Denk, A., (2016). Testis Tümörünü Taklit Eden Brucella Orşiti Olgu Sunumu. International Journal of Basic and Clinical Medicine, (),-.
 2. Sağmak, T.A., (2015). Termal Havuz Sonrası Streptococcus Salivarius a Bağlı Gelişen Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Vakası Flora Dergisi. Flora, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. FUSABİL, (),-.
 4. Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Toplum Kökenli Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Direnci Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. FUSABİL, (),-.
 5. Sağmak, T.A., (2014). Bruselloz Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağmak, T.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum kaynaklı intraabdominal enfeksiyonlarda direnç profili değişiyor mu?. 7. TÜRKİYE ULUSLARASI EKMUD KONGRESİ, (),117-118.
 2. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Roles of dermcidin, salusin-α, salusin-β and TNF-α in the pathogenesis of human brucellosis. International Forum on Infectious Diseases 2019, (),-.
 3. Özer, A.B., Sağmak, T.A., Karabulut, F., Akel, R., (2017). A candida sepsis with atypical course: high procalcitonin septic pulmonary emboli and disseminated intravasculer coagulation. 21st International Intensive Care, (),-.
 4. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Uğur, K., Çabalak, M., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Dermcidin, Salusin-Α ve Salusin-Β MolekülleriDiyabetik Ayak Enfeksiyonuna Yatkınlıkta YeniBiyobelirteçler Olabilir mi?. XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (SS-30),152-.
 5. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2019). Leptospiroz: Aynı Köyden İki Olgu Sunumu. XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),394-.
 6. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). İnfeksiyon hastalıkları kliniğinde tedavi gören hastaların kan kültür sonuçlarının değerlendirilmesi: 3 yıllık retrospektif analiz. XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 7. Aşçı, T.Z., Günbey, F., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Sel, c., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (). Mucor incidents in the applications of Firat University Hospital between 2009-2017 years. First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology, (),-.
 8. Aşçı, T.Z., Türken, M., Akbulut, H.H., Kayalı, S., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Şenol, A.F., (). SPECIES DISTRIBUTION AND ANTIFUNGAL SUSCEPTIBILITY PROFİLE OF CANDIDA ISOLATES FROM INTENSIVE CARE PATIENTS: A FIVE-YEAR STUDY. First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology, (),-.
 9. Yamazhan, T., Taşova, Y., Ulu, C.A., Karsen, H., Esen, Ş., Öztoprak, Ç.N., Sarıgül, F., Önlen, Y., Yörük, G., Sarı, N.D., Esen, Y.İ., Inan, D., Zerdali, E., Kayaaslan, B., Barut, H.Ş., Karaosmanoğlu, H.K., Köksal, İ., Kaya, S., Ince, N., Gündüz, A., Namıduru, M., Batırel, A., Günal, Ö., Coşkuner, S.A., Bodur, H., Tosun, S., Gül, H.C., Sırmatel, F., Türker, K., Duygu, F., Sünnetçioğlu, M., Erben, N., Karabay, O., Şener, A., Şenateş, E., Çelebi, G., Sağmak, T.A., Baykam, N., Tabak, Ö.F., (2018). Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonunun Profili: Çok Merkezli HEP-C Çalışmasının Sonuçları. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, (),-.
 10. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akgün, B., Öztürk, S., Akbulut, A., (2018). Nöroşirürji Ameliyatlarında Kullanılan MateryallerinAntibiyotik Emdirilerek Kullanılmalarının EnfeksiyonuÖnlemedeki Etkinliği. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, (),-.
 11. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2018). Kandidüri için Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRES, (),-.
 12. Sağmak, T.A., Özer, A.B., Ulu, R., Akbulut, A., (2017). Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients Followed in the Intensive Care Units: A One Year Retrospective Analysis. 21st International Intensive Care Symposium, (),-.
 13. Uğur, K., Denk, A., Şener, S.Y., Bal, İ.A., Sağmak, T.A., Orhan, B., Dönder, E., Özkan, Y., (). Antibiotic susceptibilities of Gram negative bacteria as infectious agents isolated from community acquired urinary tract infections in diabetic and non diabetic patients. 18th European Congress of Endocrinology, (),-.
 14. Şafak, Ö.B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). The Evaluation of invasive device related hospital infections in intensive care unit. 7 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, (),-.
 15. Şafak, Ö.B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Assesment of knowledge levels about Hepatitis B of High School Students. 7 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, (),-.
 16. Denk, A., Demir, C.F., Sağmak, T.A., Akbulut, A., Özden, M., Demirdağ, K., (2013). Botulismus Improving with Home Made Type Canned Three Cases From the Same Family. 5 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, Tırana- Albania, (),-.
 17. Sağmak, T.A., Denk, A., Özden, M., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2013). Antibiotic Use in the Fırat University Faculty of Medicine Hospital Point Prevalence Work. 5 th Eurasıa Congress of İnfectious Diseases, Tırana- Albania, (),-.
 18. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2013). Antibiotic Susceptibility of Nosocomial Acinetobacter baumanii Strains. 14 th World Sterilization Congress & 8 th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey, (),-.
Ulusal
 1. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Sağmak, T.A., (2018). Akciğer Kist Hidatiği: 29 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2018, (),103-.
 2. Durmuş, G., Batırel, A., Karabay, O., Çağ, Y., Ak, Ö., Tuna, N., Işık, M.E., Sünbül, M., Akbaş, T., Tekin, R., Akçam, F.Z., Göktaş, E.F., Kuzhan, N., Deniz, S., Sevim, E., Çaylak, S.D., Atilla, A., Aydın, Ö., Korkmaz, P., Şener, A., Solay, A.H., Doğan, M., Koç, İ.N., Şenbayrak, S., Aslan, E., Yılmaz, K.F., Akkaya, E., Kaya, M., Süer, H.K., Menekşe, Ş., Bayar, F., Meriç, K.M., Erkan, S., Kabukçu, S., Özer, B.Ş., Öztoprak, N., Yıldırım, S., Denk, A., Koçak, F., Karakaş, A., Yuluğkural, Z., Dede, G., Uygun, K.Y., Sağmak, T.A., Uluğ, M., Özkan, Ö.H., Solak, G.S., Deniz, B., Parlak, E., Karagöz, E., Kabaş, M., Delibalta, G., Şenol, G., Sarı, N.D., Koca, N., (). Hekimlerin sepsise yaklaşımının belirlenmesi çok merkezli çalışma. 6. Türkiye EKMUD kongresi, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Tularemide nadir bir prezentasyon: İnguinal yerleşimli tularemi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 4. Üdürgücü, H., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesinde HIV Pozitifliği saptanan bireylerin başvuru sırasındaki kemik dansitometri sonuçlarının değendirilmesi: 5 yılık analiz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 5. Özer, B.Ş., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2018). HIV pozitif olgularda görülen bir koenfeksiyon: Sifiliz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 6. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (). Dolutegravir tedavisi altında gebe kalan HIV olgularımızın izlem sonuçları. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 7. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Demirdağ, K., (2017). Yoğun bakım ünitelerinden gönderilen kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. 6.TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.
 8. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Tanısı ile Beraber HIV Pozitifliği Saptanan Olgularımız. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 9. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat Üniversitesi Hastanesinde takip edilen HIV pozitif bireylerin epidemiyolojik veklinik değerlendirilmesi: 5 yıllık analiz. HIV/AIDS KAMPI 2018, (),-.
 10. Özden, M., Gürel, A., Sağmak, T.A., Doğukan, A., (2012). Nadir bir sürekli ayaktan periton diyalizi ilişkili peritonit etkeni: Yersinia Enterocolitica. 4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 2012, (236),-.
 11. Yıldırım, N., Özden, M., Sağmak, T.A., (2012). Brusellozlu olguların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. 4. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (196),-.
 12. Şimşek, M., Özden, M., Denk, A., Sağmak, T.A., Demirdağ, K., (2013). Metisiline Dirençli S. aureus Suşlarında Vankomisinin İnvitro Aktivitesinin Araştırılması. EKMUD 2013 BİLİMSEL PLATFORMU, (),175-176.
 13. Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., (2013). Salmonella Paratyphi B’xxye bağlı gelişen bir enfekte galaktosel olgusu. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, (),141-142.
 14. Sağmak, T.A., (2018). Kliniğimizde Takip Edilen 65 Yaş Üstü Toplumda GelişenPnömoni Tanılı Hastalarda CURB-65 Skorunun EnflamatuarParametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2018, (),174-.
 15. Sağmak, T.A., Bal, İ.A., (2018). GİS Tüberkülozu olguları: 5 yıllık retrospektif analiz. magic GİS KONGRESİ, (),278-.
 16. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Sevindik, Ö.G., Kaplan, M., Demirdağ, K., (2017). Exchange transfüzyon uygulanan HIV ile koenfekte ağır P. falciparumsıtması: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), (),-.
 17. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Akbayır, B., Denk, A., Sağmak, T.A., (2016). Fırat Üniversitesi Hastanesi HIV Olguları. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 18. Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Bölgemizdeki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularının Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 19. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Demirdağ, K., Kırık, Y., (2016). Kızamık Salgını Erişkin 19 Olgunun İrdelenmesi. İnfeksiyon Dünyası 2016 Çalıştayı, (),-.
 20. Öztürk, S., Sağmak, T.A., Akgün, B., Özer, B.Ş., Kaplan, M., Erol, F.S., (2016). Antibiyotik Emdirilmiş Materyallerin Nöroşirürjikal Operasyonlarda Enfeksiyonu Önlemedeki Etkinliği Laboratuvar Çalışması. Türk Nöroşirürji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 21. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Demirdağ, K., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., (2016). Toplum ve Hastane Kaynaklı Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 22. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Elazığ eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımlarının Araştırılması. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (),-.
 23. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Termal Havuz Sonrası Streptococcus Salivarius a Bağlı Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Olgusu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 24. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Cizre Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerin Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 25. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Bruselloz 81 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 26. Sağmak, T.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmes. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.
 27. Sağmak, T.A., Denk, A., (2015). Testis Tümörünü Taklit Eden Brucella Orşiti Olgu Sunumu. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, PB035, (),-.
 28. Şafak, Ö.B., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2015). Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, PB002, (),-.
 29. Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Toplum Kökenli Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Antibiyotik Direnci. 5. EKMUD Bilimsel Platformu, (),-.

Projeler

 1. Hava Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma: Negatif Basınçlı İzolasyon Odası, 15.05.2018-
 2. Enfeksiyon hastalıkları klinik laboratuvarına mikroskop temini, 15.05.2018-
 3. Bruselloz, diyabetik ayak enfeksiyonu, yoğun bakımda yatan enfekte hastalarda serum dermcidin, salusin-α, salusin-β, TNF-α düzeylerinin araştırılması, 30.01.2018-
 4. Tularemi: Epidemiyolojik, Klinik, Laboratuvar değerlendirilmesi ve interferon gama 874 T/A , NRAMP 1 INT4 gen polimorfizmlerinin araştırılması, 19.09.2017-21.05.2018
 5. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonitli Hastalarda Klinik Karakteristikler ve Tigesiklin Tedavisi ile Vankomisin Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması FÜBAP proje No TF 11 12 , 22.04.2011-24.10.2012
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2