T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Serpil MİŞE YONAR

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yetiştiricilik, Biyokimya, Stres


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yetiştiricilik, Biyokimya, Stres
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2015

  ÜAK

Makaleler

Uluslararası
 1. Harlıoğlu, M.M., Köprücü, K., Harlıoğlu, A.G., Mişe, Y.S., Duran, t., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Özcan, s., Kutluyer, F., Gündoğdu, h., (2013). Effect of dietary n-3 series fatty acids on sperm production in the freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz) (Astacidae). AQUACULTURE INTERNATIONAL, 21(2),273-282.
 2. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Çoban, M.Z., Eroğlu, M., (2012). THE EFFECT ON PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITIES OF PROPOLIS AGAINST CHROMIUM IN CYPRINUS CARPIO. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 21(6),1399-1402.
 3. Sakin, F., Ispir, Ü., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Taysı, M.R., (2011). Effect of Short Term Cypermethrin Exposure on Oxidant Antioxidant Balance in the Whole Body of Rainbow Trout Fry Oncorhynchus mykiss. Fresenius Environmental Bulletin, 20(10),2806-2809.
 4. Mişe, Y.S., Sakin, F., Yonar, M.E., Ispir, Ü., Kırıcı, M., (2011). Oxidative Stress Biomarkers of Exposure to Deltamethrin In Rainbow Trout Fry Oncorhynchus Mykiss. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 20(8),1931-1935.
 5. Sakin, F., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Sağlam, N., (2012). Changes in selected immunological parameters and oxidative stress responses in different organs of Oncorhynchus mykiss exposed to ivermectin. REVISTA DE CHIMIE, 63(10),989-995.
 6. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Çoban, M.Z., Eroğlu, M., (2014). The Effect of Paraoxonase and Arylesterase Enzyme Activies of Propolis Againts Chromium in Cyprinus carpio. Fresenius Environmental Bulletin, 21(6),1399-1402.
 7. Şeker, E., Ispir, Ü., Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Türk, C., (2015). Antioxidant Responses of Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss Gills After Exposure to Hydrogen Peroxide. Fresenius Environmental Bulletin,, 24(5(A)),1837-1840.
Ulusal
 1. Mişe, Y.S., Harlıoğlu, M.M., (2018). Selenyumun Balık Beslenmesindeki Önemi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(2),51-61.
 2. Harlıoğlu, M.M., Köprücü, K., Yılmaz, Ö., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Mişe, Y.S., Çakmak, D.T., Aydın, S., Sinan, Ö., (2012). Kerevit Yemine Katılan N 3 Serisi Yağ Asitlerinin Pleopodal Yumurta Hepatopankreas ve Kas Dokusunda Lipid Peroksidasyon ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi. Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(5),8-16.
 3. Harlıoğlu, M.M., Mişe, Y.S., (2007). Yabancı Tatlı Su Istakoz Türlerinin Türkiye ye Stoklanmasının Meydana Getirebileceği Muhtemel Sonuçlar. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(1-2),213-218.
 4. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Pala, A., (2013). Curcuminin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi. Bibad, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1),59-61.
 5. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Sağlam, N., Silici, S., (2013). Farklı Su Sıcaklıklarında Tutulmuş Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 nın Karaciğer ve Böbreğindeki Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi. Menba, Kastomunu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(),11-16.
 6. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yassir, Y., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (2014). Oksitetrasiklinin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 29(1),31-37.
 7. Mişe, Y.S., (2017). The Effect of Black Cumin (Nigella sativa) Oil on Oxidative Stress and Some Antioxidant Parameters in Scaly Carp (Cyprinus carpio) Held at Different Water Temperatures. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 5(9),1038-1043.
 8. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., (2014). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Curcuminin Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(1),53-57.
 9. Mişe, Y.S., Sakin, F., (2010). Likopenin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3),242-249.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Ural, M.Ş., Eroğlu, M., Ispir, Ü., (2017). Effect of Deltamethrin on Haematological parameters of Carp (Ciyrinus carpio): Protectiveness of Bee Pollen. Ecology Symposium 2017, (),-.
 2. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Pala, A., Sağlam, N., (2017). The Protective Effect of propolis on Paraoxanase and Arylesterase Activities of Carp Exposed To Trichlorfon. Ecology 2017, (),-.
 3. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Ural, M.Ş., Eroğlu, M., Ispir, Ü., (2017). Protectiveness of Polen on deltamethrin toxicity in Cyrinus carpio. Ecology 2017, (),-.
 4. Yonar, M.E., Silici, S., Mişe, Y.S., Pala, A., Sağlam, N., (2017). Immunological Changes in Carp Exposed to Trichlorfon: Ameliorative Effect of Propolis. Ecology 2017, (),630-.
 5. Kırıcı, M., Ispir, Ü., Yonar, M.E., Mişe, Y.S., (2017). Effect of Oxytetracycline on Serum Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),144-.
 6. Kırıcı, M., Yonar, M.E., Ispir, Ü., Mişe, Y.S., (2017). Toxic Impact of Carbamazine on Protein, Fat and Glycogen Levels of Cyprinus carpio, Fry. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),145-.
 7. Mişe, Y.S., Köprücü, K., Özcan, s., (2017). Effects of Dietary Omega-3 Long Chain Fatty Acids on Gonad Development, Oxidative Stress, Haematologic,Immunologic and Spermatologic Values, Liver and Semen Fatty Acid Composition of Broodstock Rainbow Trout(Onchorhynchus mykiss). International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),2215-.
 8. Harlıoğlu, M.M., Yonar, M.E., Harlıoğlu, A.G., Mişe, Y.S., Farhadi, A., (2017). Effects of 17β-estradıol ınjectıon on the reproductıve effıcİency, hepatosomatİc and Gonodosomatİc Index, and concentratİons of 17β- estradiol in heamolymph, ovary and Hepatopancreas in a freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), (),-.
 9. Mişe, Y.S., Köprücü, K., Yonar, M.E., Silici, S., (2017). Effects of Dietary Propolis on the Number and Size of Pleopadal Egg, Oxidative Stress and Antioxidant Status ofFreshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz). International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),2214-.
 10. Ispir, Ü., Kırıcı, M., Yonar, M.E., Mişe, Y.S., (2016). Response of Antioxidant Systems to formalin in the whole Body of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss. International conference on Advances ın Naturaland Applied Sciences (ICANAS 2016), (),-.
 11. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Silici, S., (). The Effect on Paraoxonase and Arylesterase Enzyme Activities of propolis Applıed in Different Water Temperature on Scaly Carp Cyprinus carpio. 5thInternational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, (),-.
 12. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Eroğlu, M., Ispir, Ü., Ural, M.Ş., Silici, S., (). The Effect on Paraoxonase and Arylesterase Activities of Bee Pollen Against Deltamethrin in Cyprinus carpio. 5thInternational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, (),-.
 13. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Pala, A., (). Ellagic Asidin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik ve İmmünolojik Parametrelere Etkisi. FABA 2013, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 14. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., (). Ellagic Asidin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss 1792 nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. FABA 2013, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 15. Mişe, Y.S., Harlıoğlu, M.M., (). Kerevit Astacus leptodactylus Yemine Katılan Selenyumun Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerine Etkisi. FABA 2013, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 16. Harlıoğlu, M.M., Harlıoğlu, A.G., Mişe, Y.S., Tuba, Ç.D., (). Tatlı Su Istakozu Astacus leptodactylus nun Büyüme ve Hayatta Kalma Oranı Üzerine Diyete İlave edilen Tryptophan ın Etkilerinin Araştırılması. FABA 2013, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 17. Harlıoğlu, M.M., Harlıoğlu, A.G., Mişe, Y.S., Çakmak, D.T., (). Tatlı Su Istakozu Astacus leptodactylus nun Agonistik Davranışları Üzerine Diyete İlave Edilen L Tryptophan ın Etkilerinin Araştırılması. FABA 2013, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 18. Mişe, Y.S., Ural, M.Ş., Silici, S., Yonar, M.E., (). Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Malathionla Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Propolisin Antioksidan Özelliğinin Araştırılması. FABA 2012, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 19. Mişe, Y.S., Ural, M.Ş., Silici, S., Yonar, M.E., (). Malathion Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Propolisin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisinin Araştırılması. FABA 2012, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 20. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Çoban, M.Z., Eroğlu, M., (). Krom Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 da Propolisin Serum Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerine Etkisi. FABA 2011, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 21. Harlıoğlu, M.M., Köprücü, K., Yılmaz, Ö., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Mişe, Y.S., Harlıoğlu, A.G., Çakmak, D.T., Aydın, S., Sinan, Ö., (). Kerevit Yemine Katılan N 3 Serisi Yağ Asitlerinin Pleopodal Yumurta Hepatopankreas ve Kas Dokusunda Lipid Peroksidasyon ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi. FABA 2011, Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, (),-.
 22. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Pala, A., Silici, S., Sağlam, N., (). Trichlorfon Induced Haematological and Biochemical Changes in Cyprinus carpio carpio Ameliorative Effect of Propolis. The First Turkish Congress, Expo and Workshop on Honey and Honeybee Products, (),-.
Ulusal
 1. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Eren, Ş., Murat, C., (). Oksitetrasiklin Enjekte Edilen Gökkuşaği Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Bazi Hematolojik İmmünolojik ve Antioksidan Parametrelerin İncelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, (),-.
 2. Mişe, Y.S., Ural, M.Ş., Yonar, M.E., (). Farklı Oranlarda Stoklanmış Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio L 1758 da Ellajik Asidin Büyüme Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 3. Harlıoğlu, M.M., Köprücü, K., Harlıoğlu, A.G., Yılmaz, Ö., Aydın, S., Mişe, Y.S., Çakmak, D.T., (). Kerevit Yemine Katılan N 3 Serisi Yağ Asitlerinin Kerevitlerin Abdomen Eti ve Hepatopankreasının Yağda Eriyen Vitamin Kolesterol Düzeyi ve Yağ asidi Kompozisyınuna Etkilerinin Araştırılması. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 4. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (). Oksitetrasiklinin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisinin Araştırılması. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 5. Mişe, Y.S., Sağlam, N., Yöntürk, Y., Aytemur, A., Koşar, A., (). Formaldehit Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Bazı Hematolojik ve Antioksidan Parametrelerin Araştırılması. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 6. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., Pala, A., (). Curcuminin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi. 3. Alabalık Sempozyumu, (),-.
 7. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Yöntürk, Y., (). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Curcuminin Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. 3. Alabalık Sempozyumu, (),-.
 8. Mişe, Y.S., Yonar, M.E., Pala, A., Sağlam, N., Sakin, F., (). Pullu Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 da Triklorfonla Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Likopenin Antioksidan Özelliğinin Araştırılması. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 9. Harlıoğlu, M.M., Köprücü, K., Çakmak, M.N., Aksu, Ö., Harlıoğlu, A.G., Mişe, Y.S., Çakmak, D.T., Özcan, S., Kutluyer, F., Gündoğdu, H., (). Yeme Katılan N 3 Serisi Yağ Asitlerinin Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus Eschscholtz nun Sperm Sayısına Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su ürünleri Fakültesi, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, (),-.
 10. Yonar, M.E., Karahan, M., Kan, N.İ., Mişe, Y.S., Sağlam, N., (). Kahramanmaraş Bölgesindeki Bazı Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss İşletmelerinde Görülen Acinetobacter sp Enfeksiyonunun Araştırılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 11. Mişe, Y.S., Harlıoğlu, M.M., (). Beta Betta splendens Regan 1910 Yetiştiriciliği. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü
 2. Yayın Teşvik Ödülü
 3. Yayın Teşvik Ödülü
 4. Yayın Teşvik Ödülü
 5. Tübitak-Tovag Projesi Bursiyer
 6. Tübitak-Tovag Projesi Bursiyer
 7. Yayın Teşvik Ödülü
 8. Yayın Teşvik Ödülü
 9. Yayın Teşvik Ödülü
 10. Yayın Teşvik Ödülü

Projeler

 1. Stoklama yoğunluğunun avrupa yayın balığı (Silurus glanis)’nda oksidatif Stres, antioksidan, hematolojik ve immünolojik değerlere etkisi, TÜBİTAK-TOVAG Projesi (1002), No: 217O343, 19.03.2018-19.08.2019
 2. Tatlı su ıstakozunun üreme veriminin artırılmasında ve 100 monosex dişi birey üretilmesinde 17 östradiol ün etkilerinin araştırılması, 01.11.2014-18.07.2016
 3. Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus Eschscholtz nun Agonistik Davranışı Büyüme ve Hayatta Kalma Oranına Diyete İlave Edilen L Tryptophan ın Etkilerinin Araştırılması, -
 4. Tatlı Su İstakozu Astacus leptodactylus Eschscholtz nun Üreme Verimliliğinin Artırılması, -
 5. Pullu Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 da kromla oluşturulan oksidatif strese karşı propolisin antioksidan özelliğinin araştırılması, -
 6. Kerevitin Rasyonlarına İlave Edilen Selenyumun Pleopodal Yumurta ve Birinci Devre Yavru Sayısı ile Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Enzimler Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -
 7. Kavgacı siyam balığı Betta splendens REGAN 1910 nın köpük yuva oluşturmasında su sıcaklığı birey büyüklüğü ve ortam düzenlemesinin önem, -
 1. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 2
 2. Uluslararası, Dergi, AQUACULTURE RESEARCH, 1
 3. Uluslararası, Dergi, fish physiology and biochemistry, 1
 4. Uluslararası, Dergi, journal of aquaculture engineering and fisheries research, 1
 5. Uluslararası, Dergi, chinese journal of oceanology and limnology, 1
 6. Uluslararası, Dergi, ecotoxicology and environmental safety, 1
 7. Uluslararası, Dergi, fish shellfish immunology, 1
 8. Uluslararası, Dergi, research on chemical intermediates, 1
 9. Ulusal, Dergi, Eğirdir Su ürünleri Fakültesi Dergisi, 1
 10. Uluslararası, Dergi, cellular and moleculer biology, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Scientific Research and Essays, 1
 12. Uluslararası, Dergi, African Journal of Biochemistry Research, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology, 1
 14. Uluslararası, Dergi, Fish and Shellfish Immunology, 2
 15. Uluslararası, Dergi, The Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences, 1
 16. Uluslararası, Dergi, Archives of Polish Fisheries, 1
 17. Uluslararası, Dergi, Advances in Plants & Agriculture Research, 1
 18. Uluslararası, Dergi, Ecotoxicology and Environmental Safety, 1
 19. Uluslararası, Dergi, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 1