T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. Pelin YILMAZ SANCAR

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Botany, Molecular Plant Systematics


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax 0-424-23700
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Botany, Molecular Plant Systematics
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Botanik A.B.D.
 • Doktora » 2017 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Botanik A.B.D.

Kitaplar

 1. Yılmaz, Ö., Zengin, H., Oral, R., Dinç, M., Aktaş, K., Deniz, İ.G., Eker, İ., Koçbaş, F., Tektaş, Ş.S., Dalkılıç, S., Akbaba, E., Yılmaz, S.P., Doğan, G., , Biyoloji. Kendi Kendine Öğretme klavuzu, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019, 356, 978-605-7895-60-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kurşat, M., Civelek, Ş., Yılmaz, S.P., Türkoğlu, İ., (2018). Artemisia taurica Willd. var. vanensis Kursat Civelek (Asteraceae: Anthemideae), a new variety from Eastern Anatolia of Turkey. Biological Diversity and Conservation, 3(),106-114.
Ulusal
 1. Kurşat, M., Yılmaz, S.P., Civelek, Ş., (2014). New record for the flora of Turkey, Artemisia fragrans Willd. (Asteraceae). THE HERB JOURNAL OF SYSTEMATİC BOTANY, 21(2),49-58.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yılmaz, S.P., Civelek, Ş., Kurşat, M., (2012). A Morphologıcal and Karyologıcal Investıgatıon on Artemisia spicigera K.Koch From Turkey. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, (),-.
 2. Yılmaz, S.P., Civelek, Ş., Kurşat, M., (2012). A Karyological Investigation on Artemisia fragrans willd. from Turkey. The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, (),-.
 3. Yılmaz, S.P., Civelek, Ş., Tekin, M., (2017). A Molecular Phylogeny Of Anthriscus (Apiaceae) Species From Turkey Inferred From “trn” Regions Of Chloroplast Genome. 2nd International Agriculture Congress, (),-.
 4. Yılmaz, S.P., Civelek, Ş., Kurşat, M., (1918). The Determination Of Phylogenetic Relationshıps of Artemisia spicigera K. Kochand Artemisia fragrans Wılld. Species around The Van Lake Populations Based on Nuclear DNA Its And Plastıd Trnt-Trnl3’xx Sequences.. Inesec Internatıonal Engıneerıng And Natural Scıences Conference (IENSC) 2018, (),52-53.
 5. Yılmaz, S.P., Civelek, Ş., Kurşat, M., (2018). The Investıgatıon By Use of Non - Codıng “Trn” Regions of Chloroplast Genome on The Phylogenetic Relationships of The Populatıons Of Artemisia taurıca Wılld. (Asteraceae) in Turkey. Inesec Internatıonal Engıneerıng And Natural Scıences Conference (IENSC) 2018, (),49-50.
Ulusal
 1. Tekin, M., Yılmaz, S.P., (2015). Türkiye’deki Endemik Verbascum wiedemannianum (Scrophulariaceae) Üzerine Anatomik, Palinolojik ve Karyolojik Arastırmalar. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Bitlis ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Ranunculus L. (Ranunculaceae) Türlerinin Sitogenetik Yönden Araştırılması, 15.05.2020-
 2. Bingöl Ovasında Yetiştiriciliği Yapılan Yerel Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Verim, Kalite Ve Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, 01.06.2018-10.01.2020
 3. Artemisia (Asteraceae) Cinsine Ait Artemisia Altcinsinin Türkiye’xxdeki Türlerinin Filogenetik İlişkileri ve Tür Sınırları Üzerine Moleküler Çalışmalar, 29.07.2019-
 4. Artemisia L. (Asteraceae) Cinsi Dracunculus Alt Cinsine Ait Türkiye’xxdeki Taksonların Kloroplast Genomunun Kodlanmayan ”trn” Bölgelerine Göre Filogenetik Yönden Araştırılması, 15.12.2017-19.12.2019
 5. Türkiye’de Yetişen Artemisia taurica Willd. (Asteraceae) Populasyonlarının Bazı Moleküler Belirteçler Kullanılarak Filogenetik Yönden Araştırılması, 15.03.2016-15.04.2018
 6. Türkiye’ de yetişen Antriscus Pers. (Apiaceae) türlerinin genetic yapısının ve filogenetik akrabalık ilişkilerinin Kloroplast genomunun kodlanmayan ”trn” bölgelerine göre araştırılması., 07.11.2014-23.03.2017
 7. Artemisia spicigera K Koch Asteraceae TÜRÜNÜN VAN GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ POPULASYONLARI ÜZERİNE MORFOLOJİK VE SİTOGENETİK ARAŞTIRMALAR, 02.08.2010-12.01.2012