T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-Suriye ve Ortadoğu Uzmanı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-Suriye ve Ortadoğu Uzmanı
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü
 • Doçentlik » 2005

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Profesörlük » 2011

  Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » Ağustos 2004 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 2 FEN FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Ağustos 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 3 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nde Yayın Kurulu Üyesi

  Kurul Üyesi » 2018-04-05 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Umar, Ö.O., Murat, T., , II.Abdülhamid’xxin Hastalığı ve Tedavisi 1906, İdeal Kültür Yayıncılık, 2020, 143, 978-625-7059-05-3.
 2. Umar, Ö.O., , Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi, Gökkubbe, 2008, 37, 978-9944-275-16-3.
 3. Umar, Ö.O., , Türkler Suriye Türkleri, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, , .
 4. Umar, Ö.O., , Türkiye Suriye İlişkileri 1918 1940, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, 2003, 557, 975-394-026-2.
 5. Umar, Ö.O., , Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye 1908 1938, Atatürk Araştırma Merkezi, 2004, 557, 975-16-1741-3.
 6. Umar, Ö.O., , Bağdat Paktı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2014, 477, 978-975-16-2562-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Umar, Ö.O., (2011). İngiliz Mandası Döneminde Filistin e Yahudi Göçleri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (190),107-148.
 2. Umar, Ö.O., (2009). Atatürk ve Milli Egemenlik. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, (),7-30.
 3. Umar, Ö.O., (2009). Atatürk ve Çağdaşlaşma. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (179),7-34.
 4. Umar, Ö.O., (2004). İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Sovyet İlişkileri i XX 59 369 412 2004. Atatürk Araştırma Merkezi Dergis, 20(59),369-412.
 5. Umar, Ö.O., (2001). Trablusgarb Savaşı Sırasında İtalya nın Beyrut u Bombardımanı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,, 17(51),727-784.
Ulusal
 1. Umar, Ö.O., Ekici, Y., (2016). Gürcistan ın Bağımsızlığını Kazanması. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 60(358),54-57.
 2. Umar, Ö.O., (2014). Milli Mücadele Dönemi Atatürk ün Ortadoğu Politikası. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 20(1),443-470.
 3. Umar, Ö.O., , M.T., (2010). Umar Ömer Osman Murat Turgay Sovyet Rusya nın Mısır Üzerinden Ortadoğu ya Girişi. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,, 7(1),119-144.
 4. Umar, Ö.O., (2010). Cumhuriyet Döneminde Atatürk ün Ortadoğu Politikası 1923 1938. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,, 6(2),47-83.
 5. Umar, Ö.O., (2009). Ortadoğu da Su Sorunu Çerçevesinde Dicle ve Fırat Nehirleri Üzerinde Su Anlaşmazlığı. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,, 6(1),77-108.
 6. Umar, Ö.O., , K.F., (2006). Türk Basınında 1973 Arap İsrail Savaşı. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,, 4(2),27-67.
 7. Umar, Ö.O., (2004). Basra İle Müntefik te Aşiretlerin Mücadelesi ve Sadun Paşa. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,, 2(1),5-38.
 8. Umar, Ö.O., (2004). Mahmut Şevket Paşa Suikastı. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, (153),51-92.
 9. Umar, Ö.O., (2004). Atatürk ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (152),119-134.
 10. Umar, Ö.O., (2004). Atatürk ün Milli Mücadele Döneminde İzlediği Dış Politika İlkeleri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergis, (151),11-32.
 11. Umar, Ö.O., (2014). Atatürk ve Milliyetçilik. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, (150),11-24.
 12. Umar, Ö.O., (2003). Yemen Hakkında Ferid Paşa nın Lâyihası. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,, 2(1),87-112.
 13. Umar, Ö.O., (2003). Hatay ve Çevresinde Ermeniler in Faaliyetleri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, (146),121-142.
 14. Umar, Ö.O., (2003). 1923 Te Şeyh Mahmud la Özdemir e Karşı Kuvvâ yı Berriye ve Hava iyenin Müşterek Harekatı. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, (145),133-150.
 15. Umar, Ö.O., (2003). Çanakkale Savaşının Önemi ve Sonuçları. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, 143(),53-62.
 16. Umar, Ö.O., (2003). Aziz Ali El Mısri ve Osmanlı Devleti ne Karşı Faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1),419-435.
 17. Umar, Ö.O., (2002). Osmanlı Döneminde Yahudiler in Filistin e Yerleşme Faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 12(2),421-438.
 18. Umar, Ö.O., (2002). İngilizlerin Musul da Özdemir Şeyh Mahmud ve Aşiretlere Karşı Politikası. Askeri Tarih Bülteni Dergisi, (52),1-20.
 19. Umar, Ö.O., (2002). Suriye de Fransız Emperyalizmi. , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),297-310.
 20. Umar, Ö.O., (2001). Arap Milliyetçilik Hareketinin Doğuşu ve Gelişmesi. Askeri Tarih Bülteni Dergisi, (51),75-85.
 21. Umar, Ö.O., (2000). Cemal Paşa nın Suriye de Arap Milliyetçilerine Karşı Neşrettiği El İslam Gazetesi ve Programı. Askeri Tarih Bülteni Dergisi,, (49),129-137.
 22. Umar, Ö.O., (2000). Hatay Meselesi ve Atatürk. Askeri Tarih Bülteni Dergisi,, (48),71-87.
 23. Umar, Ö.O., (1999). Suriye de Kurulan Kuvayı Milliye Teşkilâtı ve Üyeleri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (121),87-96.
 24. Umar, Ö.O., (1996). Milli Mücadele Dönemi Türkiye Suriye İlişkileri. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (102),25-39.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Umar, Ö.O., (2016). Arapların Islahat Talepleri Adı Altında Bağımsızlığa Gidişi. Altıncı Uluslararası Orta Doğu Semineri (Selçuklu ve Osmanlı İdaresinde Orta Doğu'nun Siyasi ve İdari Vaziyeti), (),303-322.
 2. Umar, Ö.O., (). Sovyetler Birliği nin Ortadoğu Politikası Bağlamında Rusya nın Ortadoğu Siyaseti. Üçüncü Uluslararası Ortadoğu Semineri Küreselleşme Sürecinde Orta Doğu’nun Yeri ve Geleceği Elazığ,, (),241-272.
Ulusal
 1. Umar, Ö.O., (). Suriye İle İlgili Arşiv Belgeleri 1908 1923. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Birinci Orta Doğu Semineri (Kavramlar Kaynaklar ve Metodoloji),, (),357-364.

Projeler

 1. FÜBAP Bağdat Paktı, -
 2. FÜBAP Türkiye Suriye İlişkjileri 1918 1940 , -

Üyelikler

 1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi
 1. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1